dinsdag, mei 15, 2007

Het Londens Systeem (9)

Het is alweer geruime tijd geleden (oktober 2006) dat ik aandacht besteedde aan het Londens Systeem, een openingssysteem voor wit, dat qua opbouw fraai oogt, misschien niet zo agressief lijkt, maar dat in de praktijk toch snel kan worden en dan vaak doeltreffend is (als wit tenminste zijn kansen waarneemt, een heel nuttige eigenschap die schrijver dezes helaas nog wel eens in de steek wil laten). Deze keer wilde ik een partij laten zien, waarin wit een speciale variant van het Londens Systeem speelt, namelijk met Pc3 (in plaats van de traditionele opbouw met c3, Pbd2 en Ld3). Deze Pc3-variant zien we ook bij de zg. Barry Attack, in een reactie van wit op de Konings-Indische verdediging. Het gaat in de onderstaande partij om de variant, waarbij zwart zich tegen het Londens Systeem met een vroegtijdig e6 verdedigt.

Wit: L. Ortega (2491) - Zwart: I. Farago (2486)
Montecatine Terme (Italië) 2000
Londens Systeem

1. d4 Pf6 2. Pf3 e6 3. Lf4 c5 4. e3 b6 (zwart kiest een Dame-Indische opstelling) 5. Pc3 (onverwacht: meestal kenmerkt het Londens Systeem zich door de zetten 5. Pbd2 6. Ld3 en 7. c3, eventueel uitgevoerd in een andere volgorde. In deze variant wijkt wit daar bewust vanaf en vestigt de blik op de zwakkere velden (c7, d6) bij zwart) ... cxd4 6. Pb5! (wit gaat meteen tot de aanval over, inplaats van gewoon op d4 terug te nemen) ... d6 (een aardige zet voor zwart lijkt nog 6. ... Pd5, maar wit speelt dan 7. Ld6 dxe3 8. Lc4! en zwart verkeert in moeilijkheden) 7. Dxd4! Pd5 (als zwart 7. ... e5 zou spelen, zou volgen: 8. Lxe5 dxe5 9. Dxe5+ Le7 10. Pc7+ Kf8 11. Pxa8 Lb7 12. Dc7 Lxa8 13. Dxa7 en wit staat beter) 8. Pxd6+ Lxd6 9. Dxg7 (zie diagram)

9. ... Kd7 10. Lxd6 Kxd6 11. e4 (dit wint uiteraard het stuk terug) ... Tg8 12. Dxf7 Tf8 13. Dh5 De8 14. De5+ Kc6 15. exd5+ exd5 16. Dxe8+ Txe8+ 17. Kd2 (het opmaken van de balans leert dat wit met een voorsprong van 2 pionnen op winst staat) ... Lg4 18. Pd4+ Kc7 19. c3 Ld7 20. Ld3 Tf8 21. f3 en zwart gaf op.

Geen opmerkingen: