donderdag, augustus 02, 2007

Een dagje rond het IJsselmeer

Met de Bep Glasius van Stavoren naar Enkhuizen...

Enkhuizen vanaf het water gezien

Nog eens

Het Zuiderzeemuseum

Op de scheepsmodellen is zelfs aan de scheepskat (net aan de maaltijd) gedacht!

Blik vanuit het Zuiderzeemeuseum over het IJsselmeer

Op de terugweg even langs het Rode Klif bij Warns, waar in 1345 een krachtige veldslag heeft plaatsgevonden tussen Hollandse edelen (onder wie graaf Willem IV) en de Friezen. De laatsten wonnen, terwijl nog wel, zoals het bord weet te melden, Willem IV 'kruistochtervaring' had. Dat zegt dus kennelijk ook niet alles...

Foto's genomen op 1 augustus 2007, met, voor de verandering, goed weer!

Geen opmerkingen: