vrijdag, november 02, 2007

De mobiele telefoon op het NOSBO-forum

Ook op het NOSBO-forum is de discussie over het mobieltje in het schaaklokaal in volle hevigheid losgebarsten. Zelf heb ik gisteravond ook nog een duit in het zakje gedaan.
Ik wil er niet al te veel meer over zeggen (de zaak is in feite glashelder, hoe er ook af en toe vol onbegrip over gepraat wordt, met allerhande niet ter zake doende argumenten), maar op dit forum gaat de mening van bijna iedereen toch ook in de richting die ik zelf aanhang: het uitdelen van de nul, ook al wil men hier en daar wel naar versoepeling van de regel toe, zoals bijvoorbeeld het toekennen van een tijdstraf.
Ik ben bijna geneigd te zeggen: vinden we dat dan niet te 'onsportief'? Waarschijnlijk doen we dan ook of onze neus bloedt.

Nu even een mening van het Forum geplukt:

Frans van Amerongen, zelf scheidsrechter, zegt bijvoorbeeld:


Voor de goede orde: dat gevalletje met Ten Boer: dat moest natuurlijk beoordeeld worden volgens de nu geldende regels: een nul. Aan de andere kant: er is daar bewust beslist door de tegenstander om niet te claimen en door de wedstrijdleider (ten onrechte zoals ook blijkt uit de reactie van Remco G).

Andere schakers op het Forum (Halfmatje (?), Jan van Os, Remco Gerlich, Bart Romijn) zijn ook deze mening toegedaan, zoals uit hun schrijven valt op te maken. De laatstgenoemde zat/zit ook volgens mij inderdaad op alsnog een protest van Ten Boer te wachten, om in te kunnen grijpen, zoals op het Forum wordt verondersteld. Maar dat protest komt niet, ben ik bang.

Verder vind ik dat het van de kant van Van der Linde angstig stil blijft. Daar is kennelijk niemand met een mening, in welke richting dan ook.... Jammer, maar helaas. De winst is natuurlijk wel binnen, dus waar zou je je nog druk over maken?


Ik denk dat ik het hier, tenzij er zich onverwachte ontwikkelingen voordoen, bij laat.

Nog één opmerking: zolang de betreffende regel niet is veranderd, moet de wedstrijdleider van de thuis spelende club dus voor begin van de wedstrijd dringend verzoeken om eventueel meegebrachte mobieltjes UIT te zetten (staat in het NOSBO-reglement). Dit lijkt inderdaad zeer aan te bevelen, om in de naaste toekomst verdere ellende te voorkomen.

Geen opmerkingen: