maandag, november 22, 2010

Klaas Dijkhuizen - Heinse van Houten

Onder de titel Een Hollandse Mallemolen geeft Klaas commentaar bij de fraaie partij die hij speelde tegen Heinse van Houten op 16 november jl, in de wedstrijd Ten Boer-Oostermoer (1e klasse A), die door de laatste club met 5,5-2,5 werd gewonnen.

Een Hollandse Mallemolen

Wit: Klaas Dijkhuizen – Zwart: Heinse van Houten
16 november 2010
Hollands

1. d4 f5
(de Hollandse Verdediging, toch vaak lastig voor beide spelers en soms lange manoeuvreerpartijen) 2. c4 Pf6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. Pc3 0-0 (vermoedelijk te snel, gezien het vervolg, mijn voorkeur gaat uit naar de ontwikkeling van zwarts damevleugel) 6. Db3 (dreigt het simpele Lxb7) c6 7. c5† (oogt raar, want geeft controle over d5 gedeeltelijk op, maar bezorgt zwart in elk geval langdurige ontwikkelingsproblemen) Kh8 8. Ph3 (oogt weer raar, maar een logisch gevolg van c5. Wit moet veld d5 onder druk houden met dame en loper en het paard op h3 kan een keuze maken uit veld f4 en g5 met diverse dreigingen) d5 9. cxd6 e.p. exd6 (zwart had hier misschien ook Dxd6 kunnen spelen)10. Lg5 h6? (een natuurlijke reactie, maar Db6 of ontwikkeling damevleugel had absoluut prioriteit moeten hebben. Nu heb ik mijn tegenstander definitief aan de haak al spartelt hij nog langdurig tegen.) 11. Ld2 (ruilen vermindert de problemen voor zwart) d5 (eindelijk de lijn gesloten, maar, o wee, nu die damevleugel nog) 12. Pf4 (neemt g6 op de korrel) De8!? (Kh7 is beter, want nu is de Dame gebonden aan g6) 13. h4 (voorkomt g5 en dreigt h5 met inval op g6) Ph5!? (zwart wil koste wat het kost het paard weg hebben, maar wel met een langdurige verzwakking als gevolg.) 14. Pxh5 (toch heb ik pas na lang wikken en wegen geruild. Immers Pd3 is ook mogelijk en waarschijnlijk goed vanwege mooie invalsvelden op c5 en e5 en zwart zijn Ph5 staat dan aan de rand van het bord te verhongeren. De bijna totale lamlegging van de hele overkant gaf bij mij de doorslag, maar een snelle winst zag ik nog niet) gxh5 15. 0-0-0 Pd7 (eindelijk komt de damevleugel in actie, opoffering van f5 was misschien beter om Lc8 later uit zijn gevangenis te halen.) 16. Lf4 Pf6 (eindelijk op weg naar het bevrijdende veld e4)

Stelling na 16. ... Pf6

17. Td3! (ook op weg naar de overkant! Het was lang zoeken naar deze niet direct voor de hand liggende zet met op het eerste gezicht vele nadelige gevolgen, want Pe4 komt er natuurlijk wel aan en dan?) Pe4 18. f3! Pf2!? (het paard gaat vrijwillig met familieschaak op stal, dat is me toch ook wat. Toch heb ik hier nu nog veel langer naar Pxc3 gekeken. Dan komt echter ... Dxc3 Dxe2? Te1! Df2 – of Dxg2, Td2, Dh3, Dc2 en Th2 met damevangst- en nu de bijzonder mooie zet Kd1! met ook weer damevangst. Zwart keurde deze variant echter geen blik waardig.) 19. Te3 Dg6 20. Tf1 (dreigt stukwinst, hoe te ontsnappen is nu de vraag?) Lxd4 21. Te7 (doel bereikt met dodelijke dreiging Txf2, Lxf2, Le5 en de mallemolen treedt in werking) Lf6 22. Te5! (ruilt zwart dan valt ook Pf2 en staat wit nog steeds uitstekend. Zwart speelt nu het voor mij ook totaal verrassende...) Lxh4 23. gxh4!! (na eerst van de schrik te zijn bekomen, besloten om nog verrassender te antwoorden met het fraaie vervolg als resultaat)

Stand na 23. gxh4!!

23....Dxg2 24. Te7!! Dxf1† (een mooie toren voorsprong voor zwart, met schaak en wits koning in het open veld. Wat wil je nog meer?) 25. Kd2 Pg4 (zwart vreest nog steeds de mallemolen met Le5 en Tg7 en aftrekschaak, maar Kg8 is lastiger voor wit en daar kom ik aan het slot op terug) 26. Pxd5! (maakt veld c3 vrij) cxd5 27. Dc3† Pf6 28. Lxh6 d4 29. Lg7† Kh7 30. Lxf8† Kh8 31. Lg7† Kh7 32 Lf8 Kh8 33 Dxd4 en zwart geeft murw gebeukt op (1-0). Aan mat valt niet te ontkomen.

Dan de stelling na 25….Kg8. Er volgt nu geen Pxd5 wegens Dd1! en afwikkeling naar slechtere stelling voor wit, maar 26. Db4 Variant A. …Tf7, Te8, Kh7 en Dd6 en zwart gaat mat, variant B. Db4 Pe4, Pxe4 fxe4, Dd4 en ook hier is mat onvermijdelijk.

Na afloop het gevoel één van mijn mooiste partijen te hebben gespeeld, maar ik sta open voor commentaar, verbeteringen en weerleggingen van de analyse.

Geen opmerkingen: