woensdag, december 29, 2010

Clubcompetitie SC Ten Boer: ronde 15

Het kalenderjaar 2010 werd gisteravond bij SC Ten Boer afgesloten met de 15e ronde in de onderlinge competitie. Tot enkele leden was de ietwat ongebruikelijke datum (op de laatste dinsdag in december werd in het verleden, voor zover Albert zich kan herinneren eigenlijk nooit geschaakt; dat we dat nu wel deden zal vermoedelijk met het precies vallen van kerstmis in het weekend te maken hebben) als laaste speeldag kennelijk niet doorgedrongen en zij kwamen dus niet opdagen. Zij krijgen ondanks dat een 'reglementaire' AMK.

De uitslagen:

Klaas Dijkhuizen (w) - Roelof Kroon: 0 - 1
Piet Beetsma (w) - Jan Pilon: 0 - 1
Gerard Zijlema (w) - Albert Prins: 0 - 1 (R)
Harm Buter (w) - Alfred Rodenboog: 1 - 0
Wim van Dijken (w) - Marten Berends: 0 - 1
Ad Mertens (w) - Wopko Dijkema: 1 - 0

Afwezig waren: Anna Bruijn, Steffan Vlaswinkel (R), Fré Blok, Wouter Grömmel en Gerard Zijlema (R)

In de Engelse partij die Klaas en Roelof op het bord brengen wordt het witte damepaard (QK) afgeruild tegen de zwarte koningsloper (KB). Er ontstaat een lastig en spannend middenspel met nog vrijwel alle stukken op het strijdtoneel. Wit krijgt een sterk paard op f5 en staat in die fase goed. Ongetwijfeld moet hij toen gedacht hebben over de betere stelling te beschikken en na verdubbelen van de torens op de f-lijn gaat hij tot actie over en slaat in op f7. Bij de daarop volgende afruil, waarbij een en ander sneuvelt, ziet hij over het hoofd dat hij zelf ook de dame kwijtraakt en blijft met een materiële achterstand zitten die hem tot overgave doet besluiten.

Roelof mailde het volgende over de partij:

Wit: Klaas Dijkhuizen - Zwart: Roelof Kroon

18. e4!? Ph7 19. Ph4 Pf8 20. Pf5 Df6 21. f4 (21. b4 is een idee om eerst aspiraties van zwart op de damevleugel te stoppen) 21... Pg6 22. fxe5 Dxe5 23. g4 c5 (misschien is 23... Pf4 een aggressievere zet dan de consoliderende tekstzet. Idee is om het paard om te spelen, bijv. 24. Dd2 Pe6) 24. Tf1 Te8 25. Dd2 (Gisteravond hebben we de volgende variant lang geanalyseerd 25. g5 h5 26. Dd2 Lxf5 27. Txf5 Dg3 met ongeveer gelijk spel) 25... b5 26. b3 (26. cxb5 Txb5 27. b3 a5 lijkt me een betere voortzetting voor wit. Ik denk dat Klaas verrast werd door de zet en door zijn redelijke tijdnood snel voor de zet 26. b3 koos. 26. g5 hxg5 27. Dxg5 bxc4 28. dxc4 Txb2 bekeken we gisteren kort) 26... bxc4 27. dxc4 (27. bxc4 Tb4 heeft als nadeel dat zwart de b-lijn controleert met invalmogelijkheden op de 2de rij. Wit moet dus wel 28. Tb1 Txb1 29. Txb1 Tb8 spelen met een betere stelling voor zwart (zie de zwakke zwarte velden op de koningsvelugel)) 27... Lxf5 ? (Te ongeduldig. Beter is de druk opvoeren met 27... Lc6)
28. Txf5 (De alternatieven zijn ook interessant: 28. gxf5 Ph4 29. Df4 (29. Tf4 is beter) 29... Pxg2 verliest pion e4) 28. exf5 Ph4 29. Df2 en ik geef de voorkeur aan zwart) 28... Dc7 29. g5 hxg5 30. Dxg5 Te5 (30... Pe5 lijkt me achteraf beter, vooral ook omdat zwart nu zijn toren via b6 naar g6 kan omspelen 31. h4 Tb6 32. h5 (wat anders?) 32... Th6 en nu 33... f6 gevolgd omspelen van de toren op e8) 31. Tdf1 Tbe8 32. Txf7?? (Een blunder in tijdnood. Klaas had nog een halve minuut. Andere varianten zijn: 32. Dg3 T8e7 en aangezien wit afruil moet voorkomen, lijkt me 33. T5f2 noodzakelijk. Het door ons bekeken 32. Dg3 T5e7 heeft als nadeel dat de witte lopper actief wordt na 33. e5 (Gisteren keken we alleen naar 33. Dxc7 Txc7 34. Td5 Pe5).
Na afloop hebben we een hele tijd 32. h4 zitten analyseren. Hierbij wat varianten 32... De7 33. Txe5 Pxe5 34. Dxe7 Txe7 en zwart staat beter. Andere varianten die we bekeken na 32. h4 De7: - 33. Dxe7 T8xe7 34. h5 Ph4 met pionwinst- 33. Lh3 Dxg5+ 34. hxg5 Ph4 35. Txf7 Txg5+ 36. Kh1 Txe4 met een ingewikkelde stelling
32. Dg4 T8e7 lijkt het beste. Er volgt nog een hele strijd, maar ik denk wel dat zwart iets beter staat.)
32... Dxf7 33. Txf7 Txg5 34. Txa7 Ph4 0-1

Piet en Jan houden het op Siciliaans. De partij verloopt enige tijd langs min of meer gebaande wegen. Op de 15e zet doet zwart evenwel een opmerkelijke pionzet die vanuit een tamelijk rustige stelling ineens de vlam in de pan doet slaan. Het gevolg van een en ander is dat wit bij een poging de vijandelijke dame terug te dringen een fatale rekenfout maakt en met een loper achterstand komt te zitten. Hij houdt nog even vol, maar zwarte pionnen maken hem het leven dermate zuur dat hij de strijd staakt.

Harm en Alfred komen na nogal wilde openingszetten in wat rustiger vaarwater terecht. Wit kan een pion winnen op b7, maar ziet daar na rijp beraad niet veel in, kiest voor verdere ontwikkeling en staat dan iets beter. Na enkele lichte schermutselingen krijgt zwart goed spel op de koningsvleugel, waarbij beide partijen minstens één keer de sterkste voorzetting missen. Dan lijkt zwart een pion te gaan winnen, via aanval met de dame (h5) op pion (h3) en paard (e2). Zwart heeft nog net een reddende zet (g4) achter de hand (witte dame op b3) die beide stukken beschermt, maar zwart neemt in de volgende seconde op h3 en levert dus de dame in, waarna hij enkele zetten later mat gaat.

Bij Wim tegen Marten ontwikkelt laatstgenoemde na de opening aanvalsplannen op de koningsvleugel. Wim verliest in een grotere afruil, terwijl hij al een pion achterstaat, ook nog een kwaliteit. Zwart zet goed door en wit ziet zich even later genoodzaakt op te geven.

Ad zet kort na de opening een opstoot met een pion in het centrum door en bouwt daarna een betere stelling op. Met een paard dat nota bene in achtereenvolgende zetten van d1 via e3 naar f5 gaat, dreigt vervolgens een vork op e7 op dame en koning. Wel iets dat je als zwartspeler ziet aankomen zou je zeggen. Maar Wopko ziet het niet, raakt dus de dame kwijt tegen een paard, komt toch door wat aarzelend spel van wit behoorlijk terug met twee sterke torens en een paard, maar dat initiatief kan hij niet volhouden en hij moet de eer aan wit laten.

ATTENTIE (bericht vooral bestemd voor de jeugdleden die aan de clubcompetitie meedoen, dus Anna, Steffan, Wouter en Alfred)


→ → De volgende ronde, vakantie of geen vakantie, is op

dinsdag 4 januari 2011!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Albert,

Interessante opmerking over de stelling nadat wit zijn paard op f5 heeft geposteerd. Klaas en ik hebben hier nog lang naar gekeken gisteravond. Ik denk namelijk dat zwart in die fase een (klein) voordeeltje heeft, terwijl Klaas het met jou eens is en vindt dat wit beter staat. Wat ik vooral belangrijk vind in de stelling is dat wits paard elk moment door zwart kan worden afgeruild, terwijl de zwarte velden in de witte stelling zwak zijn doordat wit alleen nog een (slechte) witveldige loper heeft. Klaas zag vooral de aanvalskansen met de pionnendoorbraak g4-g5. Ik moet toegeven dat dit sterker is dan ik tijdens de partij dacht, maar toch blijft mijn conclusie dat zwart structureel iets beter staat.

Groet,

Roelof

Anoniem zei

Wit: Kg1 Dc1 Te1 Td1 Lg2 Pf3 h3 g3 f2 e2 d3 c4 b2 a2
Zwart: Kg8 Dd6 Td8 Tb8 Ld7 Pf6 h6 g7 f7 e5 d4 c7 b6 a7

18. e4!? Ph7 19. Ph4 Pf8 20. Pf5 Df6 21. f4

(21. b4 is een idee om eerst aspiraties van zwart op de damevleugel te stoppen)

21... Pg6 22. fxe5 Dxe5 23. g4 c5

(misschien is 23... Pf4 een
aggressievere zet dan de consoliderende tekstzet. Idee is om het paard om te spelen, bijv. 24. Dd2 Pe6)

24. Tf1 Te8 25. Dd2

(Gisteravond hebben we de volgende variant lang geanalyseerd 25. g5 h5 26. Dd2 Lxf5 27. Txf5 Dg3 met
ongeveer gelijk spel)

25... b5 26. b3

(26. cxb5 Txb5 27. b3 a5 lijkt me een betere voortzetting voor wit. Ik denk dat Klaas verrast werd door de zet en door zijn redelijke tijdnood snel voor de zet 26. b3 koos.
26. g5 hxg5 27. Dxg5 bxc4 28. dxc4 Txb2 bekeken we gisteren kort)

26... bxc4 27. dxc4

(27. bxc4 Tb4 heeft als nadeel dat zwart de b-lijn controleert met
invalmogelijkheden op de 2de rij. Wit moet dus wel 28. Tb1 Txb1 29. Txb1 Tb8 spelen met een betere stelling voor zwart (zie de zwakke zwarte velden op de
koningsvelugel))

27... Lxf5 ?

(Te ongeduldig. Beter is de druk opvoeren met 27... Lc6)

28. Txf5

(De alternatieven zijn ook interessant:
28. gxf5 Ph4 29. Df4 (29. Tf4 is beter) 29... Pxg2 verliest pion e4)
28. exf5 Ph4 29. Df2 en ik geef de voorkeur aan zwart)

28... Dc7 29. g5 hxg5 30. Dxg5 Te5

(30... Pe5 lijkt me achteraf beter, vooral ook omdat zwart nu zijn toren via b6 naar g6 kan omspelen 31. h4 Tb6 32. h5 (wat anders?) 32... Th6 en nu 33... f6 gevolgd omspelen van de toren op e8)

31. Tdf1 Tbe8 32. Txf7??

(Een blunder in tijdnood. Klaas had nog een halve minuut. Andere varianten zijn:

32. Dg3 T8e7 en aangezien wit afruil moet voorkomen, lijkt me 33. T5f2 noodzakelijk. Het door ons bekeken 32. Dg3 T5e7 heeft als nadeel dat de witte lopper actief wordt na 33. e5 (Gisteren keken we alleen naar 33. Dxc7 Txc7 34. Td5 Pe5)

Na afloop hebben we een hele tijd 32. h4 zitten analyseren. Hierbij wat varianten 32... De7 33. Txe5 Pxe5 34. Dxe7 Txe7 en zwart staat beter. Andere varianten die we bekeken na 32. h4 De7:
- 33. Dxe7 T8xe7 34. h5 Ph4 met pionwinst
- 33. Lh3 Dxg5+ 34. hxg5 Ph4 35. Txf7 Txg5+ 36. Kh1 Txe4 met een ingewikkelde stelling

32. Dg4 T8e7 lijkt het beste. Er volgt nog een hele strijd, maar ik denk wel dat zwart iets beter staat.)

32... Dxf7 33. Txf7 Txg5 34. Txa7 Ph4 0-1

Anoniem zei

Deze reactie betreft je commentaar op de partij Harm tegen Alfred. Na de 19de zet van zwart is de volgende positie ontstaan:
wit zwart
K g1 g8
D b3 g5 (en niet h5!)
T1 a1 a8
T2 f1 f8
P c3 f4
L e6( Lc4 x Le6 was de
laatste zet van wit en Ph5 - f4 idem van zwart)
Mijn zet g2 - g4 was helemaal niet de enige reddende zet want eigenlijk dreigde er helemaal niks. De witte loper dektvoorlasnog h3. Met g4 offerde ik onnodig mijn voorsprong van een heel stuk op.De situatie met de witte dame op b3 die pion h3 dekt ontstaat na de 20ste zet van wit: Pe2, want dat paard stond de dame in de weg, en de zwarte dame sloeg pas 2 zetten later (23ste zet) op h2, waardoor hij zijn dame verloor. De opmerking dat het beginspel wild was is voor discussie vatbaar.
v.g. harm buter