woensdag, mei 25, 2011

Slotronde bij SC Ten Boer


In de clubcompetitie van Ten Boer is het seizoen 2010-2011 gisteravond afgesloten met de 36e ronde.

Roelof Kroon (w) - Gerard Zijlema: ½ - ½
Klaas Dijkhuizen (w) - Marten Berends: 1 - 0
Jan Pilon (w) - Albert Prins: ½ - ½
Wopko Dijkema (w) - Wouter Grömmel: 1 - 0
Ad Mertens (w) - Fré Blok: 1 - 0
Wim van Dijken (w) - Anna Bruijn: 1 - 0

Roelof en Gerard speelden een opmerkelijke remise. Wedstrijdleider Albert meende zelfs indirect een opmerking van de nieuwe (en oude) clubkampioen op te vangen, waarin hij verzuchtte 'er nu even genoeg van te hebben'. Laten we maar zeggen dat het voor Roelof goed uitkomt dat dat gevoel niet al enkele maanden geleden is opgekomen!

Klaas en Marten speelden een lange partij, waarin Marten zich manmoedig verdedigde, maar op de lange duur toch geen kans zag de naderende  witte tornado te keren.


Jan en Albert hielden het in het middenspel op remise, wat waarschijnlijk een juist besluit was, want bij analyse bleek dat over en weer allerlei kansen zouden zijn ontstaan, waar echter ook steeds weer een slimme oplossing voor gevonden kon worden. 


Wim en Wopko wonnen van respectievelijk Anna en Wouter, maar Albert heeft daar weinig van meegekregen. Wel mocht hij aanschouwen dat Fré met een forse achterstand zich tegen Ad in evenwicht probeerde te houden, wat evenwel niet lukte.


Afwezig waren : Harm Buter, Steffan Vlaswinkel en Piet Beetsma, terwijl Alfred Rodenboog een SN had.

Binnenkort de eindstand van de competitie op Alberts SchaakBlog.


Aanstaande vrijdagmiddag 27 mei vindt de afsluiting van het seizoen voor de jeugdafdeling van de club plaats. Nadat de definitieve standen in de diverse groepen zullen zijn bereikt door het spelen van de laatste partijen, zullen, zoals niet ongebruikelijk,  de prijzen worden uitgereikt in aanwezigheid van (hopelijk) menige ouder.

Voor de senioren is de afsluiting van het seizoen volgende week, met uireiking van de prijzen voor de bovenste drie in de afgelopen competitie, gevolgd door simultaans, te geven door Roelof en Klaas.


Geheel, maar dan ook geheel, terzijde:

Schaakkoekjes (3)

Op 28 november en op 3 december 2010 wees Alberts SchaakBlog al op de inventiviteit van onze supermarkten, die had geleid tot het vervaardigen van Schaakkoekjes. Wat zegt u? Ja, u hebt het goed gehoord: schaakkoekjes. De lezer hoeft links bovenaan Alberts razend polulaire blog slechts het woord schaakkoekjes in te vullen en hij is weer geheel op de hoogte van de Schaakmaatjes (Supercoop) en de Chocolade schakers (C1000).

De Plus kon bij dit geweld natuurlijk niet achterblijven en wat brengt die nu, na enig denkwerk (bent u klaar mensheid?) op de markt? De langverwachte:

Geen opmerkingen: