zondag, februari 24, 2013

Stand bij SC Ten Boer na 20 ronden + Boeken


Alweer een nieuwe stand in de clubcompetitie dwingt Alberts SchaakBlog tot publikatie. Hier zijn alle gegevens na ronde 20:

1. Klaas Dijkhuizen 351 p. (1SN2; 8-6)

2. Jan Pilon 259,5 (1SN2; 5-4)
3. Albert Prins 231,5 (1SN2; 7-7)
4. Piet Beetsma 230,5 (1SN2; 5-6)
5. Erick Erdtsieck 196,5 (5-5)
6-7. Erwin Kok 190 (3-4)/Marten Berends (1SN; 6-7)
8. Alfred Rodenboog 178,5 (1SN; 6-5)
9. Gerard Zijlema 139,5 (1SN; 6-6)
10. Harm Buter 133 (1SN; 7-9)
11. Bas Klomberg 128 (2-3)
12. Wopko Dijkema 121,5 (1SN; 8-6)
13. Ad Mertens 84,5 (2SN; 9-8)  TERZIJDE: Boeken

Afgelopen week bezocht ik het welbekende antiquariaat Berger & De Vries in de Pelsterstraat in Groningen, waar zoals de kenner weet elke 14 dagen een nieuwe voorraad tweedehands boeken klaar staat voor de liefhebber en verzamelaar. 


Het was niet alleen een geslaagd bezoek omdat ik daar een leuke en puur toevallige ontmoeting met mijn vroegere (UB)bibliothecaris had, die mij toevertrouwde dat als hij thuiskomt met een aantal boeken en zijn missie daarom geslaagd vindt, zijn vrouw juist zijn uitstapje als mislukt beschouwt, maar ook omdat ik daar een aantal aardige boeken kon aanschaffen.


Eén is van Arthur van Schendel (1874-1946), de welbekende auteur van o.a. Het fregatschip Johanna Maria en Een Hollandsch drama. Hij schreef ook twee kleine werkjes over boeken, waarvan het eerste eenvoudigweg (inderdaad) Over boeken heet en het tweede Bij het uitpakken van de boeken. Van deze laatste titel verschenen meerdere edities, waaronder die als deel 1 in de Torenreeks (Naarden: In den Toren, 1935).


Van Schendel woonde een groot deel van zijn leven in Italië en wellicht heeft de titel van het laatste werkje, oorspronkelijk verschenen in het tijdschrift Den Gulden Winckel  (jrg. 30(1931), te maken met het vanuit Nederland laten overkomen van zijn collectie? De eerste zin van het boek luidt: 'Wanneer men na een scheiding van vele jaren zijn boeken terug ontvangt is het huis niet groot genoeg om ieder een behoorlijke plaats te geven' [....].


Maar het is vooral een andere passage uit het boekje die ik hier wil weergeven, omdat er  een aardige kenschets van de (boeken)verzamelaar in voorkomt. Bovendien worden er en passant enkele verstandige adviezen verstrekt.


.... 'gelukkig is degene die niet, gretig en onverzadigbaar, alles behoudt wat van de drukpers in zijn huis komt, maar zich weet te beperken tot de enkelen, die spreken met een stem. Want bezie de menigte der overigen. Daar staan in rijen romans, die gij gekocht hebt om in den trein niet in slaap te vallen; of omdat er in hun tijd een groote roep van ging; of omdat gij niet langs een boekwinkel kunt loopen, zoomin als een ander langs een drankwinkel zonder geld uit te geven. Vraag u zelf, of gij, indien zij indertijd al gelezen werden, ze zoudt willen herlezen; zoo niet, zendt ze naar een gasthuis waar tijdverdrijf noodig is. Het komt echter voor, dat gij er vindt die hiervoor niet te gebruiken zijn, de nuttelooze, die nooit iets anders dienden dan de ijdelheid van den schrijver; wijs dezen de deur'. 
Geen opmerkingen: