zondag, februari 10, 2013

Stand bij SC Ten Boer na ronde 18 + Gasperikelen (2)Na 18 ronden in de onderlinge  competitie biedt de ranglijst de volgende, niet geheel onverwachte, aanblik:

1. Klaas Dijkhuizen 308,5 p.
2. Jan Pilon 237
3. Piet Beetsma 221,5
4. Albert Prins 210
5. Erwin Kok 176
6. Erick Erdtsieck 175
7. Alfred Rodenboog 164
8. Marten Berends 156
9. Gerard Zijlema 132,5
10. Wopko Dijkema 118
11. Harm Buter 113
12. Bas Klomberg 110
13. Ad Mertens 77


TERZIJDE:

In het televisieprogramma Buitenhof (zondag 10 februari) opperde hoogleraar De Kam (RU Groningen) in een discussie over de noordelijke gasperikelen, het idee om door de NAM 4.000 huizen te laten bouwen aan de rand van het gasveld, zodat mensen die daar behoefte aan hebben t.z.t. zouden kunnen verhuizen naar een wat veiliger woning.

-- Albert: van het idee van Max van den Berg om 1 miljard euro ter beschikking te stellen aan het noorden om passende maatregelen en voorzieningen te treffen is al bij meerdere gelegenheden gezegd dat dat bedrag uit de lucht gegrepen is. 

Welnu, het idee van De Kam lijkt me ook niet direct getuigen van veel denkwerk vooraf. Hoe ziet hij de licht ontvolkte dorpen voor zich die het gevolg zouden zijn van de uitvoering van zo'n plan? Wat gaat er gebeuren met de honderden of duizenden lege huizen als er voldoende belangstelling voor het plan zou ontstaan? Gaan we in de provincie spookdorpen creëren? Krijgen allerlei dorpen er een angstig wijkje bij, of wordt het een nieuw dorp met inwoners die het vege lijf willen redden?

Het is duidelijk dat dit geen goed idee is en zeker geen oplossing, maar neerkomt op wat de Duitsers zo treffend Kurieren am Symptom noemen.

Wat meer op een (voorlopige) oplossing lijkt is en ook veelal bepleit wordt, is een gedeeltelijk terugdraaien van de gaswinning. De heer Kamp liet onlangs in de krant weten dat de 11,5 miljard aan gasbaten per jaar nu niet als belasting hoeft te worden geheven. Dat komt volgens mij neer op een dreigend vingertje. 

Ik heb een idee: Nederland ziet af van de tientallen geplande JSF's, aanvankelijk wilde men er zelfs 85 aanschaffen: het kan niet gekker, die nu ca. 70 miljoen euro per stuk gaan kosten (oorspronkelijk 35 miljoen!) waar maar heel weinig mensen op zitten te wachten en waarvoor Nederland, inclusief de exploitatiekosten over 30 jaar, zo'n 15 tot 20 miljard euro moet opbrengen. Deze bedragen lopen in de komende jaren uiteraard nog flink op. Met een dergelijke besparing kan Nederland zich vele jaren met wat mindere gasopbrengsten en met minder risico op aardschokken veroorloven.

Het aldus uitgespaarde geld kan vast en zeker een nuttiger bestemming krijgen en een gedeelte (je weet het maar niet) zou wellicht kunnen worden ingezet om de problemen waar het noorden van het land nu mee kampt met iets meer realiteitszin te lijf te gaan.

Economisch profijt trekken van je grondstoffen is heel mooi, maar moet en kan niet ten koste gaan van bezittingen en persoonlijke veiligheid van de mensen in het betreffende gebied. Daar komt het in deze hele discussie uiteindelijk op neer. 

Geen opmerkingen: