woensdag, september 04, 2013

Jaarvergadering SC Ten BoerGisteravond was de jaarvergadering van onze schaakclub. Om 20.00 uur opende (waarnemend) voorzitter Klaas Dijkhuizen de vergadering. Tevoren had hij de leden al het zo langzamerhand vertrouwde boekje met alle gegevens en jaarverslagen toegestuurd: het 'clubblad', om met secretaris Jan te spreken.
Na bekende punten als  ingekomen stukken en behandeling van de notulen van de ALV van september 2012, werden de prijzen uitgereikt. De feestvreugde werd enigszins getemperd door het feit dat slechts (zegge en schrijve) 6 clubleden aanwezig waren en 4 afwezig, waaronder twee prijswinnaars (!)

Vervolgens werd het verslag van de penningmeester goedgekeurd en de kascommissie werd dank gezegd.
Daarna werd, na de gebruikelijke discussie, besloten de contributie (weer) licht te verhogen bij de senioren.

Bij het chapiter functieverkiezing blijft alles bij het oude.

Ledenwerving en PR: elk jaar een wat droevig onderwerp: nu ook weer. De club heeft enkele leden verloren, doorstroming van de jeugd naar de senioren is er vrijwel niet tot helemaal niet en ook nieuwe leden zijn in de afgelopen jaren nu niet bepaald toegestroomd. De club hoopt het hoofd boven water te kunnen houden en hoopt eveneens dat bij de komende externe competitie het achttal maar vaak compleet zal mogen aantreden!

SC Ten Boer mag de handen dichtknijpen dat twee gastleden uit Usquert, net als vorig jaar, weer aan de onderlinge competitie gaan meedoen en die zodoende wat meer cachet geven.

Bij de rondvraag stelde Albert de datum van de algemene ledenvergadering aan de orde. Enkele jaren geleden is die van eind mei naar begin september verplaatst, juist om die leden die in mei steevast ontbraken, dan wel aan tafel te kunnen verwelkomen. 

Dat blijkt, na een aanvankelijk succes, tegen te vallen en daarom was Alberts voorstel die vergadering weer gewoon in mei te houden: voor het aantal aanwezige leden maakt het kennelijk niet uit, maar:

1) het seizoen kan eind mei meteen worden afgerond 
2) prijswinnaars hoeven niet maanden op hun prijs te wachten 
3) in september kan meteen de competitie beginnen.

Een duidelijke zaak!Tot zover deze bijeenkomst. Volgende week de 1e ronde in de onderlinge strijd om het kampioenschap 2013-2014. De wedstrijdleider verwacht alle belangstellenden om 19.45 uur bij de loting. Zoals bekend vóór 18.30 uur afmelden bij verhindering (050-3022085).

Geen opmerkingen: