woensdag, oktober 01, 2014

5e ronde clubcompetitie Ten BoerDe uitslagen van de partijen in de 5e ronde van de onderlinge competitie:

Klaas Dijkhuizen (w) - Albert Prins: ½ - ½
Jan Pilon (w) - Wopko Dijkema: 1 - 0
Piet Beetsma (w) - Ad Mertens: 1- 0 
Harm Buter (w) - Gerard Zijlema: 0 - 1

AMK: Jerimi  Bos en Marten Berends

Klaas-Albert
Een spannende partij, waarin wit in het middenspel de kansen had, of liever gezegd, gehad moet hebben. De stelling was alleen dermate ingewikkeld dat het niet meeviel voor beide spelers het hoofd koel te houden. Misschien heeft wit het ergens laten liggen. Zoals het ging liep het uit op een eindspel met aan de kant van wit paard, loper en 5 pionnen en aan de kant van zwart toren en 7 pionnen. Wit had in de eerste fase een niet geringe tijdnood overleefd en met bovengenoemd eindspel voor de boeg en nog 9 minuten over van de laatste 15, stelde hij wat later remise voor, waarmee ik akkoord ging. Als ik mijn in het ongerede geraakte notatie op orde kan krijgen volgt er nog een gedeelte van de partij. [De notatie is later inderdaad met enige moeite hersteld. Off we go!]


Albert
Klaas

Hierboven de stand na 17 zetten. De zwarte stelling oogt enigszins broos met pion e5 die de onmiddellijke ondergang voorkomt. Na enig denkwerk besluit wit tot wat waarschijnlijk een goede voortzetting is, maar ook risico voor hemzelf inhoudt: 18. f4!? Pxe3 (dit moest wit uiteraard in de berekeningen meenemen) 19. fxe5 (later stelde wit dat hij hier eerst 19. Lxd7 had moeten spelen om een verdediger van e5 uit te schakelen) Pxe5 (op 19. ... Pxf1 volgt 20. e6 met dood en verderf) 20. Lxc8 Taxc8 21. Pf6+ Kf8 22. Dxe5 Dxe5 23. Lxe5 Pxf1 24. Txf1 Txd3 (hier kan de conclusie worden getrokken dat wit niet helemaal heeft gekregen wat hij zich moet hebben voorgesteld) 25. Tf2 Tcd8 26. Ph7+ Kg8 27. Pf6+ Kf8 (wit kiest voor wat herhaling van zetten om de 35 te halen) 28. Pg4 h5 29. Pf6 Td1+ 30. Kg2 T1d2 31. Ph7+ Kg8 32. Pf6+ Kf8 33. Pe4 Txf2+ 34. Kxf2 f5 en even later remise op voorstel van wit.

Jan-Wopko
Ik had het idee dat zwart in het middenspel niet slecht stond, wat Jan later beaamde. Volgens hem wilde Wopko de boel lichtelijk forceren en offerde een loper in de verwachting daar minstens drie pionnen voor terug te krijgen. Dat lukte echter niet: het werden er maar twee en dat was (neem ik aan) de basis voor de winst van wit.

Piet-Ad
Halverwege de partij vond ik zwart niet gek staan. De zwarte koning stond misschien niet 100% veilig, maar er waren aanvalskansen en hij had een gevaarlijke vrijpion op de e-lijn, die kon opstomen naar e2. Later bleek dat er niet van gekomen te zijn. Integendeel: door een verkeerde combinatie raakte zwart zijn kleinood kwijt en won Piet (die volgens eigen zeggen in het middenspel het even niet meer had zien zitten) de partij.

Harm-Gerard
Gerard liet zijn eerste overwinning bijschrijven. Het hoe en waarom heeft Albert helaas niet meegekregen en na afloop ook vergeten even te vragen. Het zij zo!

Stand na 5 ronden:

1. Klaas Dijkhuizen 81½ p. (3-2); 2. Jan Pilon 80 (2-2); 3. Albert Prins 76 (1SN; 2-2); 4. Piet Beetsma 71 (3-2); 5. Ad Mertens 44½ (2-2); 6. Marten Berends 35 (0-1); 7. Wopko Dijkema 31 (1-3); 8. Gerard Zijlema 24 (2-3); 9. Harm Buter 22 (2-1); 10. Jerimi Bos 20 (2-1)


Terzijde 1:

Real chessplayers think about chess more or less 24 hours a day. It is a passion and a fate that one has to live with - and it lasts a lifetime.  -  Simen Agdestein

Terzijde 2:


Geen opmerkingen: