zondag, mei 10, 2015

SC Ten Boer: stand na 32 ronden + laatste ontwikkelingen rond clubbestaanStand na 32 ronden in de onderlinge competitie:

1. Klaas Dijkhuizen 431½ p. (2SN1, 12-13); 2. Albert Prins 375½ (2SN1, 14-12); 3. Piet Beetsma 305 (1SN1, 13-14); 4. Jan Pilon 297½ (1SN, 9-7); 5. Marten Berends 230 (2SN1, 9-10); 6. Gerard Zijlema 171½ (1SN, 11-13); 7. Ad Mertens 162½ (2SN, 11-12); 8. Wopko Dijkema 144 (1SN, 13-12); 9. Harm Buter 135½ (1SN, 13-12)

Eindelijk, uitgerekend in de allerlaatste ronden van de competitie (waarbij het woord allerlaatste zeer waarschijnlijk extra klemtoon en cursivering behoeft) is weer wat beweging in de ranglijst gekomen. Maandenlang stond de lijst onwrikbaar als een huis in  een gebied zonder aardbevingen, maar nu is het dan weer even zover. Piet is ten koste van Jan naar de tweede plaats geklommen, terwijl Gerard naar plaats 6 is gestegen en Ad een plaatsje is gezakt. Nog twee ronden te gaan!


Wat de toekomst van de club betreft, staan de zaken er niet goed voor, zoals eigenlijk al lange tijd het geval is. Sterker nog: nu weer een clublid te kennen heeft gegeven na dit seizoen het voor gezien te houden, lijkt het lot van de vereniging bezegeld. 

Weliswaar hebben twee schakers (en niet de minste) uit de stad Groningen zich als lid gemeld, om af en toe een potje mee te komen schaken, maar dinsdag is niet hun meest geschikte avond. Uiteraard een heel sympathiek gebaar, maar de club zal er niet wezenlijk mee geholpen worden. Gastleden hebben we wel eens eerder gehad, die sporadisch aan de onderlinge competitie meedoen en na één of twee seizoenen weer verdwijnen als sneeuw voor de zon: als club schiet je er weinig mee op. Wat we nodig hebben zijn meerdere nieuwe leden, drie of vier, met andere woorden: minstens zoveel als we in de afgelopen jaren hebben verloren, die op regelmatige basis mee kunnen (en willen!) doen, zowel in de interne als in de externe competitie en ook niet voornamelijk bij een andere club (blijven) spelen, omdat dat het bij ons meedoen natuurlijk niet ten goede komt.

Aan deze voorwaarden zal zeer vermoedelijk niet worden voldaan en dus zullen de resterende seniorschakers van Ten Boer (voor zover ze nog zin in schaken hebben overgehouden: wat dat betreft is er in de laatste jaren een flinke aanslag op het bij hen aanwezige enthousiasme gepleegd) hun heil bij een andere club moeten zoeken.

Heel veel jaren (ruim drie decennia) heb ik gedacht dat allerlei ongerief, waarvan je wel eens 'op afstand' hoorde bij andere verenigingen, onze club bespaard zou blijven, omdat er eigenlijk nooit iets 'mis' was. Ik had buiten de waard gerekend, om het zo maar eens te zeggen. Laat ik het daarbij houden. 

Het uiteindelijke resultaat van een en ander aan alsnog optredende tegenvallers is in ieder geval het verdwijnen van minstens drie leden in enkele jaren geweest. Voor onze kleine club funest. Bijzonder jammer, maar het is niet anders.

Geen opmerkingen: