donderdag, november 03, 2016

Maurice de Hond, de kloosterkerk in Ten Boer en een oude melkbus

In de Volkskrant pleitte Maurice de Hond voor wijzigingen in de spelling. Zijn dochter heeft op school moeilijkheden met ei en ij en daarom stelt hij voor om alle ei's door ij's te vervangen en meteen gemakshalve woorden met au en ou onder één paraplu te brengen: de au. Het lijkt er veel op dat hij de op die manier uitgespaarde leertijd wil besteden aan het beter beheersen van de aaipet (spelling Bert Wagendorp.)
Columnist Wagendorp heeft hierop sterk gereageerd. Hij stelt dat dan ook allerlei andere netelige spellingskwesties (de d en de t!) kunnen worden meegenomen. Een deel van zijn column:

Ik hoop dat een parlementère komissi zich over de door De Hont ingezette diskussi zal buigen. Wanneer Halbe Sijlstra daar foorsitter van wort, sijn we eindelik ook van die ferfelende keuse tussen s en z af, want Halbe Sijlstra zegt altijt segt en hij siet overal sorgwekkende beren op zijn pat en fluchtelingen die hier komen fanwege de sosjale foorsieningen. Waneer we meteen ook efen anglisismen kunnen vernederlantsen, ben ik helemaal heppie en is de skaai de limmit.
Er is nog een lange weg te gaan en al die spellingsboeken moeten worden herschrefen, net als traues de rest van de boeken, maar de eerste stap is geset.
Haut moet! Rome is ook niet in een dag gebaut. 

Ik heb Bert op twee plaatsen nog wat aangescherpt. Ook door anderen wordt op De Hond gereageerd, onder meer door Erik Moonen, een universitair docent uit Hasselt (België) die van mening is dat de redeneringen van De Hond rammelen als een oude melkbus. Dat slaat op het door De Hond hardnekkig verdedigde iPad-onderwijs, terwijl volgens Moonen uit menig onderzoek gebleken is dat leerlingen die met de hand schrijven de spelling twee keer zo snel leren (de Volkskrant, 3 november.)

Dat het overigens niet alleen de spelling is die menige landgenoot voor hoofdbrekens plaatst, moge blijken uit de volgende, door mij op de kop getikte, voorbeelden:
Terzijde:

De oude kloosterkerk in Ten Boer, door mij gefotografeerd
op 29 september 2016, tijdens één van mijn vele wandelin-
gen door het dorp. Het tijdstip waarop is de moeite van het
        vermelden waard: 14 u.14 m.44 s., maar ik had natuurlijk
        30 seconden sneller moeten zijn. Gemiste kans!

Geen opmerkingen: