woensdag, september 03, 2014

Clubcompetitie seizoen 2014-2015: ronde 1Het begin van het seizoen. Vol goede moed, maar, zoals de overige clubleden, met een wat onzeker gevoel over de toekomst van SC Ten Boer, begaf ik me gisteravond op weg naar het Buurhoes.

Bij de rotonde Roerdompstraat/Boersterweg (detail voor de kenners ter plaatse) werd ik uit mijn overpeinzingen opgeschrikt door autogetoeter. Derk Schuttel, oud-lid van onze club (samen met zijn vader en zijn broer) en momenteel wonend en schakend (nog wel) in Grijpskerk, was voor de gelegenheid naar Ten Boer gereden om nog eens poolshoogte te nemen bij onze, eveneens licht kwijnende vereniging. In Grijpskerk zijn zegge en schrijve nog zeven seniorleden, bij ons negen. We waren, eenmaal gearriveerd in het Buurhoes, het er roerend over eens dat het jammer is dat onze woonplaatsen niet dicht bij elkaar liggen: een fusie lag anders voor de hand! In de loop van de avond vertrok Derk weer: misschien zien we hem toch nog eens terug! Heel leuk Derk dat je even langs gekomen bent!

Even later kwamen de overige clubleden binnen gewandeld en kon het loten voor de eerste ronde beginnen. Klaas en ondergetekende spraken nog enkele inleidende woorden, waarbij het kwakkelende vere-nigingsleven in het algemeen en dat van SC Ten Boer in het bijzonder de belangrijkste onderwerpen vormden. Ik noemde nog even de jeugdschaker die mee zou gaan doen met onze competitie, maar niet was komen opdagen. Op mijn weblog had ik me over zijn komst nog enthousiast uitgelaten. Maar helaas, het gaat dus niet door. Die kleine teleurstelling kan er ook nog wel bij...

Bij de loting kwamen de volgende 4 partijen uit de hoge hoed:

Gerard Zijlema - Albert Prins: 0 - 1
Wopko Dijkema - Piet Beetsma: 0 - 1
Harm Buter - Klaas Dijkhuizen: 0 - 1
Jan Pilon - Marten Berends: 1 - 0

AMK: Ad Mertens

Gerard-Albert
Over het begin van de partij kon Gerard niet ontevreden zijn. Na de opening kreeg hij een vrijpion, omdat Albert een lastig wit paard ruilde tegen een loper. Er volgde een spannend middenspel, waarbij zwart toch langzaam maar zeker wat vrijer kwam te staan. De zwarte paarden stonden op prima velden (na zet 22) en dat leidde, zij het wat onverwacht, tot kwaliteitswinst. Daarna bleef het het spannend. Gerard vertrouwde nog steeds op zijn vrijpion(nen) maar daarvan verdween na dameruil er één van het bord, waarna ook de laatste vrijpion niet meer te houden was.

Albert
Gerard

Stand na 20 zetten. Het vervolg: 21. Taf2 Ta7 22. Dd3 Pe4! 23. Tf1 Tae7 24. Pd1 Da5 25. Tf5?! Pg3 26. Txd5 (verliest de kwaliteit, maar wint een zo te zien belangrijke pion) 26. ... Pxf1 27. Dxf1 (wit heeft nu zelfs twee vrijpionnen, maar toch loopt het niet goed af. De kwaliteit achterstand blijkt doorslaggevend) 27. ... Tf6 28. De2 Tfe6 29. Df2 (wit is kwetsbaar op veld e1) 29. ... Tf6 30. Dg3 Te8 31. e4 Tg6 32. Df3 (laat nu toch e1 vrij) De1+ 33. Kh2 Tf6 34. Tf5 Txf5 35. exf5 De4 36. Dxe4 (op bijvoorbeeld 36. c6 volgt 36. ... Dxf3 37. gxf3 Te1 en zwart wint) 36. ... Txe4 37. c6 Txd4 en een paar zetten later gaf wit op.

Wopko-Piet
Aanvankelijk stond Wopko goed, maar een blik op het bord in een later stadium leerde dat wit een stuk ging verliezen. Aldus gebeurde en wit kon zich uiteindelijk niet meer op de been houden.

Harm-Klaas
Van Klaas hoorde ik achteraf dat een stelling waarbij beide partijen elkaars dame belaagden door wit niet goed werd beoordeeld. Daar viel dus de beslissing en zwart maakte daarna zijn karwei af, om met ex-premier Lubbers te spreken.

Jan-Marten
Toen ik even bij hun bord kwam kijken was er nog niet zoveel aan de hand en stond Marten goed, maar na afloop aan de bar verklaarde M. dat hij in een later stadium een penning niet goed had behandeld (met penningen moet je altijd voorzichtig omspringen, iedereen aast erop, dat is genoegzaam bekend), wat zijn nederlaag had ingeluid.

De stand na 1 ronde:

1. Albert Prins 39 p.; 2. Piet Beetsma 35; 3. Klaas Dijk-huizen 30; 4. Jan Pilon 25; 5-6. Gerard Zijlema en Ad Mertens 20; 7. Wopko Dijkema 18; 8. Harm Buter 16; 9. Marten Berends 12.

Geen opmerkingen: