woensdag, oktober 30, 2013

8e ronde clubcompetitie


Vijf partijen werden er gisteren op de clubavond gespeeld, in de 8e ronde van de onderlinge competitie. Tien schakers kortom, ofwel 100% opkomst, want Erick en Erwin, de beide gastleden uit Usquert zijn natuurlijk (en ook helaas) geen lid van onze vereniging. Zij deden mee aan de Slag om Usquert, een strikt lokaal gebeuren, waar Albert geen nadere uitleg over kan verschaffen.

Vijf partijen derhalve. De uitslagen:

Klaas Dijkhuizen(w) - Piet Beetsma: ½ - ½
Jan Pilon (w) - Alfred Rodenboog: 1 - 0
Albert Prins (w) - Marten Berends: 1 - 0
Gerard Zijlema (w) - Wopko Dijkema: 1 - 0
Ad Mertens (w) - Harm Buter:  0 - 1

AMK: Erwin Kok en Erick Erdtsieck.Klaas-Piet
Een spannend gebeuren waar Albert helaas niet veel over kan vertellen. In de eerste plaats was hij, zoals zo vaak, zelf te druk bezig met zijn eigen partij om veel van de andere duels te zien, maar bovendien kreeg hij op een vraag achteraf om wat bijzonderheden, van Klaas het antwoord dat hij die ook niet kon geven, want dat een en ander te complex was. Uw verslaggever paste daarna slechts een eerbiedig zwijgen. Desalniettemin een mooie prestatie van Piet, om de primus inter pares op enige afstand te houden.

Jan-Alfred
Gelukkig mochten we Alfred na lange afwezigheid weer in actie zien. Enige pech voor hem dat hij meteen uitkwam tegen Jan, die er de laatste jaren geen doekjes om windt en voor niets minder gaat dan de volle winst. In feite doet natuurlijk iedereen dat, maar bij de een lukt het wat beter dan bij de ander. Hoe het ook zij, Jan kwam een pion voor, waarna een periode van niet geheel duidelijke manoeuvres (ik citeer de witspeler) volgde. Toen kreeg hij (Jan) een vrijpion op de e-lijn die hij met moed en beleid naar de overkant wist te brengen, waarna het pleit was beslecht. Ik hoop dat Alfred niet de moed laat zakken na dit wat stroeve begin en de weg naar het clublokaal zal blijven vinden!

Albert-Marten
Een pittige strijd. Wit kwam op een pion voorsprong, kreeg op de koningsvleugel een veelbelovende stand en had op de 27e zet de winst veilig kunnen stellen met een damezet, om daarna in samenwerking met een loper de beslissing af te dwingen. Er ontsnapte hem een vingerfoutje en hij deed
eerst de loperzet,waarna zwart nog net verlies kon afwenden. Gevolg was dat wit opnieuw kon beginnen met aanvallen. Dat lukt maar langzaam, maar na diverse aarzelingen wist hij zowaar weer een kansrijke stelling met loper en dame op het bord te brengen. Aanvankelijk wist zwart die te pareren, maar toen hij nog één goede en ook voor de hand liggende zet moest doen om de matdreiging te ontzenuwen, greep hij mis en was het mat.

Berends
Prins

Stand na 23 zetten. Het vervolg: 24. Lh4 Lb7 25. Df3 Dd7 (Dxf3!? was het overwegen waard: deze gang van zaken werkt in het voordeel van wit) 26. Df4 Ld5 (zwart wil zijn loper op f5 posteren om het gevaar op zijn koningsvleugel aan te pakken. Hij zou daar normaal gesproken niet meer de tijd voor hebben als wit nu 27. Dh6! had gespeeld en zwart had kunnen opgeven, maar een verwisseling van zetten door wit pakt goed voor zwart uit en het komt er alsnog van) 27. Lf6? Kh7! (door wit 'even' over het hoofd gezien: hij komt opeens niet verder) 28. Lg5 (nu, of op een van de volgende zetten g4 spelen is levensgevaarlijk voor wit, gezien het feit dat de open g-lijn zwart mooie per-spectieven biedt) 28. ... Ta7 29. Lf6 (het duurt even voor wit zich weet te 'herpakken') 29. ... Tg8 30. h4 Dc6 31. Tf2 Le4 32. Kh2 Lf5 33. Dd2 a5 34. Lg5 Dc7 35. Lf4 Dc6 36. Lg5 Dc7 (hier bood zwart, gezien de ongelijke lopers waarschijnlijk terecht, remise aan, maar ik besloot het nog even te proberen) 37. Lf4 Dc6 38. Lg3 (eindelijk eens wat anders!) 38. ... Dd7 39. Dg5 Kg7 (De7 lijkt goed) 40. Lf4 Th8 41. Df6+  Kh7 (of Kg8) 42. Lh6 (nog een klein grapje: na 42. ... Kxh6 is 43. Dxh8 mat, maar na 42. ... Tg8 kan wit het voorlopig wel weer vergeten) 42. ... Kg8? 43. Dg7 #

Gerard-Wopko
Al snel bouwde Gerard een wat betere stelling op met diverse dreigingen over de diagonaal h1-a8. Wopko kon ze in het begin nog wel aan, maar uiteindelijk raakte hij een pion en later twee pionnen achter en kon wit de partij in zijn voordeel beslissen.

Ad-Harm
Toen ik voor de eerste keer hun stelling bekeek was Ad al in een verdedigende positie gedrongen, maar hield hij het hoofd nog boven water. De volgende fase heb ik niet gezien, maar in ieder geval raakte wit een stuk achter en even later deed hij een noodlottige zet, waardoor ineens een mat mogelijk was. Harm liet zich deze gelegenheid niet ontgaan en liet het winstpunt noteren.

Stand na 8 ronden:

1. Klaas Dijkhuizen 159½ p.; 2. Jan Pilon 136½ (corr.); 3. Gerard Zijlema 114; 4. Albert Prins 113; 5. Piet Beetsma 90½; 6. Wopko Dijkema 78; 7. Erwin Kok 77½; 8. Marten Berends 71; 9. Erick Erdtsieck 63; 10. Alfred Rodenboog 49; 11. Harm Buter 48½; 12. Ad Mertens 38.  

Volgende week de NOSBO-ontmoeting met en in Lewenborg. In verband daarmee is de 9e ronde van de onderlinge competitie opgeschoven naar 12 november. Zegt het voort!! 

Terzijde:


Van schrijver/dichter/schaker Cees (Kees) Buddingh' (1918-1985) zijn meerdere boekdelen uitgekomen waarin zijn dagboeknotities (het schaken komt hierin geregeld ter sprake) staan opgetekend. Eén daarvan: En in een mum is het avond: dagboeknotities deel 3 (Amsterdam: De Bezige Bij, 1975) bevat de jaren 1972 tot en met 1974.
In 1972 (p.35) lezen we het volgende, naar aanleiding van de toen net begonnen wk-match Fischer-Spasski:

Zo te lezen heeft Fischer een enorme blunder gemaakt. Ja, al laat je zeshonderd keer een ander schaakbord timmeren en achtentachtig keer het licht veranderen en tien of twintig of honderd rijen toeschouwers verwijderen: het moet toch uit dat kleine bolletje komen dat daar boven op je schouders staat. Bij Lasker en Aljechin en Botwinnik - om er maar drie te noemen - is het er ook uitgekomen. Fischer moet het nog altijd bewijzen. (Wat weer bijzonder merkwaardig is, maar ook hoogst kenmerkend: allerlei mensen hopen dat Fischer wint, omdat dan een Rus wordt verslagen. Ik heb het al vaker gezegd: om een ware provinciaal te zijn hoef je niet uit Blubberhuizen te komen).


zaterdag, oktober 26, 2013

Opgave 274


Wit stond in bovenstaande stelling maar liefst twee stukken achter. Hij moest dus snel 'iets' vinden! Lukte dat?

Stuur je antwoord uiterlijk vrijdag 1 november naar Alberts SchaakBlog! In het weekend van 9 en 10 november vol-gen dan de oplossing, partijdetails en ontvangen reacties.Opsturen gaat het makkelijkst op de volgende manier:

1) Klik op 'comments' (rechts onder deze post); dan de oplossing intikken bij 'laat een reactie achter' met vermelding van je eigen naam (meteen onder de tekst).

2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje).

3) Kies een identiteit: overslaan.

4) Klik onderaan op 'anoniem' en je antwoord is 'in principe' geplaatst.

woensdag, oktober 23, 2013

Ronde 7 clubcompetitie


In de 7e ronde van de onderlinge competitie werden de volgende 4 (een gebruikelijk aantal sinds het begin van het seizoen) partijen gespeeld:

Klaas Dijkhuizen (w) - Albert Prins: 1 - 0
Wopko Dijkema (w) - Jan Pilon: 0 - 1
Erick Erdtsieck (w) - Gerard Zijlema:  0 - 1
Marten Berends (w) - Harm Buter: 1 - 0

AMK: Ad Mertens, Erwin Kok en Alfred Rodenboog.
SN: Piet Beetsma.Klaas-Albert
In deze partij werd Albert geconfronteerd met het kwalijke Mieses-gambiet (1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Pc3 Da5 4. b4?!) dat weliswaar niet als goed voor wit te boek staat, maar waarbij zwart toch behoorlijk op zijn tellen moet passen. Dat probeerde zwart ook te doen, maar kort na de opening was hij toch iets te wild met de opmars e5 terwijl g6 op zijn plaats was geweest. om het loper-fianchetto op het bord te brengen. Nu kon wit op zeker ogenblik een wat ongunstige stand van de zwarte koning forceren (f8), waarna hij zwart zodanig bezighield dat die zelfs geen tijd meer had om tot een kunstmatige rokade te komen. 
Uiteindelijk deed een opmars van de witte a-pion Albert de das om.

Wopko-Jan
Wopko had in de afgelopen ronden een goed figuur geslagen, maar in deze partij was daar niet veel van te merken. Hij schaakte alsof het sinterklaasfeest al in volle gang was en strooide, net als de momenteel (terecht) druk besproken Zwarte Piet, welgemoed met presentjes. Pas bij een enorme achterstand in materiaal besloot hij de pijp aan Maarten te geven. Ook voor de 'echte' ZP geen slecht idee...Erick-Gerard
Volgens Gerard stond Erick in de beginfase een stuk beter maar begon hij in het middenspel mindere zetten op het bord te werpen, waardoor de rollen omgedraaid werden. Ik hoorde nog iets over een door wit gebracht paardoffer, maar dat redde voor hem de zaak kennelijk niet meer.

Marten-Harm
Van deze partij heeft uw verslaggever helaas (vrijwel) niets gezien, dus de aandachtige lezer zal het zonder een impressie moeten doen. Rest de constatering, maar dat was, gezien het bovenstaande al bekend, dat wit de volle buit binnenhaalde.

De stand na 7 ronden:


1. Klaas Dijkhuizen 150½ p.; 1SN; 3-2
2. Jan Pilon 110; 3-3
3. Albert Prins 94½; 1SN; 2-3
4. Gerard Zijlema 91; 1SN; 2-3
5. Wopko Dijkema 80½; 3-3
6. Piet Beetsma 76½; 1SN; 3-2
7. Erwin Kok 73; 2-1
8. Marten Berends 70; 2-1
9. Erick Erdtsieck 57½; 1-1
10. Alfred Rodenboog 49; 0-0
11. Ad Mertens 36; 2-4
12. Harm Buter 35; 1SN; 2-2  

dinsdag, oktober 22, 2013

Carolus Chess

Afbeelding uit Chess and Heraldry (Carolus Chess van Leo Hovestadt)

Vanmorgen ontdekte ik een voor mij geheel nieuwe schaaksite. Het betreft Carolus Chess van Leo Hovestadt. Een fraai en professioneel opgezette site, waar een overvloed aan interessante onderwerpen te vinden is.

De website is gebaseerd op vijf secties: Chess History / General History / Chess Culture / Chess Training en Site Overview, die elk weer zijn onderverdeeld in meerdere nevensecties. Bij Chess History is bijvoorbeeld een afdeling Chess Tournaments te vinden, een overzicht van belangrijke schaaktoernooien, waarbij de complete toernooitabel te zien is. De naam van iedere deelnemer is hier aan te klikken voor een verwijzing naar een biografisch artikel. 

Een bijzondere schaaksite die een bezoek meer dan waard is!

maandag, oktober 21, 2013

Twee eerste plaatsen op gezellige GP Buitenpost

Twee eerste plaatsen: Martijn en Gerbrich!

Verslag: Roelof Kroon
Foto's: Jantine Reinders, Erwin Kok en Roelof Kroon

Op zaterdag 19 oktober heeft een vijftal jeugdschakers aan de eerste GP van de Friese Schaakbond meegedaan. Dit vijftal ging met twee 1ste prijzen terug naar Ten Boer.

Een Grand Prix in Friesland is vaak minder strak georganiseerd dan een NOSBO Grand Prix. Zo is het een verrassing in wat voor groep je speelt: soms een zevental, soms een negental en als iemand niet op komt dagen dan is het gewoon een ronde extra vrij. Dat geeft een gezellige drukte, een kenmerk van Friese GP's. Samen met de Friese taal die je hoort is het voor mij een beetje thuiskomen in de sferen van mijn jeugd. Met 84 geplande schakers (volgens mij waren er uiteindelijk minder) was het GP erg goed bezet.

In groep C was Gerbrich onze kopvrouwe.  Ze speelt geweldig mooie partijen. Vol op initiatief, vol op de aanval. Spannend tot de laatste zet. En het kan ook zo  over zijn na een goede zet of een gemiste matzet. Vandaag won ze er vier, verloor  één en speelde één remise. Daarmee deed ze wat van de kopvrouwe van het Boerster schaak verwacht mag worden: 1ste worden.

Remco speelde in groep F. Hij speelde ook mooie partijen. Remco is meer iemand voor 1. d4 openingen, kleine voordeeltjes zijn wel aan hem besteed. Hij gaat steeds verder vooruit daarin en het schaken wordt steeds meer echt schaken. Vandaag een paar mooie partijen gezien, volgens mij eindigde hij met 2,5 uit 6 ergens in de middenmoot.

Remco (r) tegen Joppe

Lindert kan ook al geweldig mooie zetten doen. Elke partij is voor hem een gezellig spelletje met zijn tegenstander. Kletsen over de partij, alvast met de tegenstander onderzoeken waar je iets beter kunt doen. Soms helpt hij zijn tegenstander daar iets te veel mee. Vandaag eindigde hij met 3,5 uit 8 ergens in de middenmoot.


Martijn vroeg aan het begin van de GP of hij in een hogere groep mocht. De manier waarop ingedeeld was, begreep ik niet echt. Zo was Joey hoger ingedeeld dan Martijn. Dus vroegen we of dit andersom kon. En zoals het bij een echt Fries GP betaamt, kan dat ook gewoon. Dus Martijn in de groep van Joey. Martijn deed het heel erg goed vanmiddag. Hij kreeg ook steeds meer greep op zijn spontane, creatieve ideeën. Twee ronden voor het eind leek hij op een 2de of 3de prijs af te gaan, maar met twee geweldige laatste ronden wist hij zelfs gedeeld 1ste te worden met twee andere schakers. Op onderling resultaat werd hij 1ste: beide medekoplopers had hij op voorbeeldige wijze verslagen.


Joey speelde zijn eerste echte GP. Vooral de eerste paar ronden speelde hij heel goed,  maar verloor hij vaak toch nog. Met 2 uit 9 won hij dit keer geen prijs, hij heeft al wel goed geoefend voor de volgende toernooien. Dat gaat helemaal goed komen.


 Ik wil de organisatie in Buitenpost bedanken voor de organisatie. Het was een gezellig toernooi met veel enthousiaste kinderen.Dylan Sealy - Gerbrich

'De 5 van Ten Boer' met jeugdtrainer Roelof


woensdag, oktober 16, 2013

Ronde 6 clubcompetitie


Vier partijen in de onderlinge competitie. Zelf had ik een SN, keek op mijn gemak naar Turkije-Nederland en begaf me toen alsnog (je bent jong en je wilt wat) naar het Buurhoes, om aldaar de verrichtingen van mijn clubgenoten in ogenschouw te nemen. Een avond helemaal zonder, dat gaat ook weer niet.

Wat Turkije-Nederland betreft: "Van Gaal blijft Van Gaal" beloofde de sportredacteur van te voren en dat klopte. Ik hoorde en zag Louis de toegestroomde Turkse journalisten verzekeren dat Roemenië tweede in de poule zou worden (wat zou betekenen dat Turkije zou zijn uitgeschakeld voor het WK van volgend jaar in Brazilië). "En wilt u weten hoe dat komt?" riep hij het ademloos toeluisterende journaille toe. "Because we beat Turkey!" Of hij de kalkoen wilde slaan of van Turkije wilde winnen werd niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk alletwee. Op en top Louis. En laat het nu ook nog uitkomen! De Turken speelde een machteloos potje, kregen wel diverse kansen, maar sprongen en nogal slordig mee om. Nederland gaat met 28 punten uit 10 wedstrijden (9x winst en 1 gelijkspel; 34 doelpunten voor en 5 (!) tegen) naar Zuid-Amerika. Duitsland in groep C heeft ook 28 punten, maar een minder goed doelsaldo. Leve de Oranjemannen!Dan de clubcompetitie. Bij het Buurhoes aangekomen zag ik daar buiten Gerard staan, die een sigaretje stond weg te paffen en mij berustend meedeelde dat hij al van Jan had verloren. Ik besefte dat iedere seconde telde en spoedde mij naar binnen. Daar trof ik inderdaad een loslopende Jan aan die ik van harte feliciteerde met zijn overwinning. Ook Ad en Marten liepen in het wild rond. De verklaring was dat eerstgenoemde van laatstgenoemde had verloren.

Nog twee borden waren bezet: Piet-Erick en Klaas-Wopko.

Op het eerste bord stond een eindspel met aan beide zijden een toren, een loper en pionnen. Of wit toen al een pion meer had ontging me even, maar een tijdje later was het in ieder geval een eindspel met ongelijke lopers en één pion meer voor wit geworden. Dit werd terecht remise gegeven.

Op het andere bord had Wopko tegen Klaas (ratingverschil zo'n 600 punten) een nagenoeg gelijke stand in het middenspel weten te bereiken. Op een gegeven moment had hij, als ik het goed heb gezien, vrijwel geforceerd een dameafruil op het bord kunnen brengen, maar hij zag dat niet en heeft bovendien iets tegen dameafruil (waar ik me in menselijk opzicht iets bij kan voorstellen, maar op het schaakbord wat minder) en bleek van plan te spelen op het veroveren van de witte dame. En aardig idee, maar het werkte niet. Wit kwam beter te staan en wist met zijn laatste krachten een sluwe val op te zetten die ook meteen dichtklapte en tegen de plotseling ontstane dreiging van dame en paard had zwart geen verweer. Blijft overeind dat Wopko het in het begin van dit seizoen opvallend goed doet en na 5 ronden op de 2e plaats stond.

Samenvattend:

Ronde 6 clubcompetitie: 
Klaas Dijkhuizen (w) - Wopko Dijkema: 1 - 0
Jan Pilon (w) - Gerard Zijlema: 1 - 0
Piet Beetsma (w) - Erick Erdtsieck: ½ - ½
Marten Berends (w) - Ad Mertens: 1 - 0

AMK: Alfred Rodenboog, Harm Buter en Erwin Kok.
SN: Albert Prins.
Stand na 6 ronden:


1. Klaas Dijkhuizen 127½; 1SN; 2-2 
2. Albert Prins 94½; 1SN; 2-2
3. Jan Pilon 84½; 3-2
4. Wopko Dijkema 82½; 2-3
5. Gerard Zijlema 75; 1SN; 2-2
6. Erwin Kok 68; 2-1
7. Piet Beetsma 63½; 3-2
8. Erick Erdtsieck 57½; 0-1
9. Marten Berends 53; 1-1
10. Alfred Rodenboog 47; 0-0
11. Harm Buter 33½; 1SN; 2-1
12. Ad Mertens 31; 2-4

maandag, oktober 14, 2013

Stand bij SC Ten Boer na 5 ronden


Na de 5e ronde, waarbij voor ieder een AMK is berekend, behalve natuurlijk voor Erwin en Ad, vanwege hun onderlinge partij:

1.Klaas Dijkhuizen-112½ p.--(1-2)
2.Wopko Dijkema---- 84½-----(2-2)
3.Albert Prins----- 81½-----(2-2)
4.Gerard Zijlema--- 76------(2-1)
5.Jan Pilon-------- 73½-----(2-2)
6.Erwin Kok-------- 61------(2-1)
7.Piet Beetsma----- 58------(2-2)
8.Erick Erdtsieck-- 48------(0-0)
9.Alfred Rodenboog- 38------(0-0)
10.Marten Berends-- 35------(0-1)
11.Ad Mertens------ 32------(2-3)
12.Harm Buter------ 28½-----(2-1)

vrijdag, oktober 11, 2013

Anekdotes uit de schaakwereld


Vele jaren geleden speelde grootmeester (en toenmalig Amerikaans kampioen) Larry Evans een simultaan in een psychiatrische instelling in New York. Hij scoorde goed, maar één tegenstander was zonder meer briljant en veegde de grootmeester van het bord. Bij het afscheid nemen, feliciteerde Larry zijn tegenstander nogmaals, waarop die antwoordde: “Meneer Evans, je hoeft niet gek te zijn om goed te kunnen schaken, maar het helpt wel!” 


De Joegoslavische grootmeester Gligoric in een interview: “Ik maakte een interessant voorbeeld mee van wat de effecten kunnen zijn van concentratie. Het gebeurde tijdens een toernooi in Engeland. Toen ik opstond van achter mijn bord, zag ik mijn vrouw. Ik realiseerde me dat haar gezicht me bekend voorkwam en zei: “Goedemiddag!” Ze liep snel weg….” 

In het grote schaaktoernooi in Karlsbad (1929) dat gewonnen werd door Nimzowitsch, eindigde de Cubaan Capablanca (wereldkampioen 1921-1927) op de tweede plaats. Wanneer hij de partij tegen Sämisch, die zestiende werd, ook gewonnen had, was hij winnaar geworden van het toernooi. Maar helaas, hij verloor.
Om te beginnen verscheen hij bijna een uur te laat aan het bord en begon daar ook nog eens, na een vluchtige blik op zijn klok, rustig zijn post door te nemen, voordat hij zijn eerste zet deed. Het zou niet goed aflopen. Al op de negende zet beging hij een blunder, waarschijnlijk de ergste fout die hij ooit op het schaakbord maakte en die hem een stuk kostte. Tijdens de zetten daarvoor was hij (ondanks zijn tekort aan tijd) af en toe opgestaan om bij andere partijen te gaan kijken. Maar toen hij terugkwam na de tiende zet van zijn tegenstander (10. Da4) kwam hij gedurende het verdere partijverloop niet meer van zijn plaats en bleef gedurende zeven uur (!) proberen de nederlaag te ontlopen. Dat lukte niet: na de 62e zet van wit gaf hij op. Hieronder de stand na de 10e zet van Sämisch (wit).

 

Een detail: niet Capablanca, maar Sämisch raakte tijdens de partij meerdere keren in grote tijdnood. Naarmate hij (Sämisch) ouder werd zou hij trouwens steeds vaker last ondervinden van de schaakklok. Bij schaaktoernooien in Büsum (Duitsland) en Linköping (Zweden) in 1969, waar hij, inmiddels 73 jaar oud, nog aan deelnam, zou hij al zijn achtentwintig partijen door tijdsoverschrijding verliezen…. Wel een beetje triest.

Maar nu het mysterieuze element in dit verhaal. De overlevering wil dat de blunder veroorzaakt werd door de binnenkomst in de zaal van de vrouw van Capablanca, die onverwacht uit Havana was gearriveerd. Daarvan was onze grootmeester nogal geschrokken, want tijdens het toernooi zou hij een ‘affaire’ zijn begonnen met een andere dame….

Waarschijnlijk zal het altijd onduidelijk blijven wat hier precies wel en niet aan de hand is geweest. Capablanca zelf zocht de verklaring uiteraard heel ergens anders: bij het doen van zijn negende zet zou hij eenvoudigweg ervan uitgegaan zijn dat hij al gerokeerd had!

[Het bovenstaande is ook verschenen in de abonnements-versie van de regionale krant BuurContact, van vrijdag 11 oktober 2013].


woensdag, oktober 09, 2013

Kleine nederlaag Ten Boer tegen Roden


Gisteravond is het SC Ten Boer net niet gelukt aan de goede kant van de score te blijven. In de 1e ronde van dit seizoen in de 1e klasse B, trokken de bezoekers met 5-3 aan het langste eind. Maar de stellingen in de verschillende partijen waren dermate wisselend dat het voor het zelfde geld een gelijkspel of een overwinning voor de thuisclub had kunnen worden. Aan diverse borden stond Ten Boer aanvankelijk heel goed tot gewonnen, waarbij het punt uiteindelijk toch bij de tegenstander terechtkwam.


Bij de borden 1-4 was er weinig mis en behaalde Ten Boer 2½ punt uit 4 partijen: helaas kwam er van de borden 5-8 slechts een halfje onze kant op. Maar van datzelfde halfje kan ik weinig zeggen, want het kwam van Wopko die een tegenstander met zo'n 300 punten hogere rating had getroffen. Iedere Ten Boerster speelde trouwens tegen iemand met een hogere tot veel hogere rating, uitgezonderd Klaas. Over de afloop zegt dat dus niet alles.Kort samengevat: jammer, maar om met Ramses Shaffy te spreken: We zullen doorgaan! Ten Boer - Roden: 3 - 5

1. K.Dijkhuizen (z)(1958) - J.Zwanepol (w)(1807): ½ - ½

2. J.Pilon (w)(1764) - G.Battjes (z)(1827): 1 - 0
3. P.Beetsma (z)(1644) - L.Boskma (w)(1784): ½ - ½
4. A.Prins (w)(1677) - T.Visser (z)(1767): ½ - ½
5. A.Rodenboog (z)(1565) - D.Dalmolen (w)(1737): 0 - 1
6. G.Zijlema (w)(1399) - H.v.Bemmel (z)(1683): 0 - 1
7. W.Dijkema (z)(1353) - J.Teensma (w)(1656): ½ - ½
8. H.Buter (w)(1350) - M.Keizer (z)(1590): 0 - 1

Klaas-Zwanepol
De paar keer dat ik naast het bord heb gestaan leek het me een vrij gelijkopgaande strijd. Als ik Klaas mag geloven stond hij tegen het einde minder (of heb ik zelfs het woord 'verloren' opgevangen?) maar in ieder geval eindigde het treffen in remise, met nog enig gekrakeel achteraf (dat hoorde ik op afstand) omtrent het reconstrueren van de partij.

Jan-Battjes

De mooiste partij van de avond volgens Klaas, in aanvallende stijl gespeeld. Ik geloof het meteen al heb ik er zelf niet veel van gezien. In ieder geval haalde Jan de enige overwinning binnen, wat wel een vermelding waard is.


Piet-Boskma

Een terechte remise, naar wat ik zo af en toe van de partij heb meegekregen.


Albert-Visser

De langste partij van de avond en niet zonder enige sensatie. In het middenspel, wat enigszins moeizaam verliep, weigerde mijn tegenstander remise (groot gelijk) en probeerde door te drukken. Hij had het initiatief en dreigde (of was in ieder geval van plan) mijn koningsvleugel op te rollen. Ik was zo onverstandig om in dat stadium een eigen toren in te sluiten die daarop verloren ging. De daarop volgende zetten van zwart waren echter ook zwak en zijn materiële voorsprong was weer verleden tijd. Er ontstond een spannend eindspel van ieder een paard en 5, 6 pionnen, waarin ik, door weer niet de beste zetten van zwart, gewonnen kwam te staan, maar de partij op het laatste moment door een verkeerde en ook onnodige paardzet alsnog tot remise liet lopen. Of het zo moest zijn!


Alfred-Dalmolen

Volgens getuigenissen van anderen stond Alfred veel beter op een gegeven moment en kon tegenstander Dalmolen bijna geen vin meer verroeren. Ik kan het niet beamen want ik heb het niet gezien. Kennelijk weer een geval van beter staan en niet kunnen doorzetten (wie kent het niet?). Het eind van het liedje was uiteraard dat zwart won.


Gerard-Van Bemmel

Ik begreep dat ook Gerard op zeker moment zo ongeveer op winst stond, maar een en ander niet van een passend vervolg kon voorzien en vervolgens langzaam maar zeker de boel uit handen begon te geven. Helaas, maar het is (en was) niet anders.


Wopko-Teensma

Een knappe remise van onze man, ofschoon tegenstander Teensma (alweer volgens Klaas) tijdens het treffen niets meer of minder dan damevangst over het hoofd heeft gezien. Dat doet misschien een klein beetje afbreuk aan de pret. Hoe dan ook: remise!


Harm-Keizer

Ergens vlak na de openingsfase posteerde Harm een ver opgerukt paard op e5. Heel mooi, alleen stond de viervoeter daar ongedekt. Omdat ook de diagonaal e1-a5 openlag vroeg de stelling om een schaakje door de zwarte dame op a5. Dat kwam ook en ofschoon Harm nog geruime tijd stand wist te houden, lag de afloop voor de hand. 

Voor de interne competitie (5e ronde) kwamen ook nog twee spelers in actie: Erwin Kok (wit) - Ad Mertens: 1 - 0.

donderdag, oktober 03, 2013

Uit de krant gelicht (Noorderkrant van woensdag 2 okto-ber): voor leesbare tekst 1 of 2x klikken!


Terzijde 1 (uit de befaamde serie 'Katten en Schaken'):

Twee nieuwe sterren aan het firmament

Terzijde 2:

Een eind aan de kattenjacht!


De dierenwelzijnsorganisatie wil met deze actie aandacht vragen voor het feit dat er in Nederland jaarlijks tussen de 8.000 en 13.500 zwerfkatten, waaronder soms ook huiskatten, worden afgeschoten. Uiteindelijk hoopt de Dierenbescherming een einde aan de kattenjacht te maken en roept mensen daarom op om de petitie te tekenen. Daarmee zeg je “nee” tegen het afschieten van katten en “ja” tegen een diervriendelijke manier om het kattenoverschot in ons land te bestrijden.
De Dierenbescherming heeft het doel voor ogen de petitie aan te bieden aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Landbouw, de bewindsvrouw die verantwoordelijk is voor het dierenwelzijnsbeleid in Nederland. Met de petitie zou staatssecretaris Dijksma kunnen worden overgehaald een voorstel te doen om de Flora- en Faunawet aan te passen en daarmee een verbod op de kattenjacht op te nemen.
Uiteindelijk streeft de Dierenbescherming naar het overgaan tot een verplichte identificatie- en registratie van katten, zodat zwerfkatten sneller met hun eventuele baasje kunnen worden herenigd. Nu lukt dat de Nederlandse asielen niet of nauwelijks. Zo ook het overgaan tot het verplicht onvruchtbaar maken van katten, als blijkt dat baasjes die verantwoording niet zelf willen nemen.

woensdag, oktober 02, 2013

SC Ten Boer: ronde 4


De onderlinge competitie, ronde 4, bij schaakclub Ten Boer, bestond uit 4 partijen. Je moet je weten te behelpen! Vertrokken clubleden, afzeggingen voor deze avond, niet komen opdagen zonder bericht: alles wat van een club een gezellige club maakt, speelde mee.

Maar ja, je denkt ook bij je eigen: rekken en erbij blijven (Wim Sonneveld in De Jongens).

Gerard Zijlema (w) - Klaas Dijkhuizen:  0 - 1
Albert Prins (w) - Jan Pilon: ½ - ½
Harm Buter (w) - Wopko Dijkema: 0 - 1
Ad Mertens (w) - Piet Beetsma:  0 - 1

AMK: Marten Berends, Erick Erdtsieck, Erwin Kok; AZK: Alfred Rodenboog

Gerard-Klaas
Gerard bood aanvankelijk Klaas prima partij en stond beter, wat Klaas tot een stukoffer bracht. Daarna had wit nog steeds goede vooruitzichten, maar na een dameafruil was het voordeel vervlogen en ging zwart alsnog met de winst naar huis.

Albert-Jan
Weer een van hun snelle remises. Ongeveer op het moment dat het spannend 'dreigde' te gaan worden stelde wit (altijd weer dezelfde) deling van het punt voor, waarmee zwart akkoord ging. Waarschijnlijk stond wit een tikje beter, maar hij maakte zich grote zorgen over zijn koningstelling, wat misschien niet helemaal nodig was.

Harm-Wopko
Na luttele zetten bood in de partij Harm-Wopko de stelling van laatstgenoemde een uiterst droevige aanblik.Met een complete gatenkaas en een stuk achterstand stond zwart totaal, maar dan ook totaal verloren. Bovenstaande foto biedt slechts een flauwe afspiegeling van de werkelijke ruïne. Wit slaagde er desondanks niet in een snelle genadeklap uit te delen. Maar dat was nog niet het allerergste. Wat dan wel? Het toelaten van een fataal aftrekschaak dat de witte dame het leven kostte! Het eind van het liedje was dat wit zelfs niet aan het spreekwoor-delijke halve ei toekwam, maar genoegen moest nemen met een lege dop.

Ad-Piet
Wit raakte al snel een pion kwijt die hij niet meer terugzag. Daarna ging het langzaam bergafwaarts en kon uiteindelijk zwart een puntje bijschrijven.

De stand na 4 ronden:

1. Klaas Dijkhuizen 107 p.; 2. Wopko Dijkema 76½; 3. Albert Prins 75½; 4. Gerard Zijlema 68½; 5. Jan Pilon 63½; 6. Piet Beetsma 50; 7. Erwin Kok 45; 8. Erick Erdtsieck 42; 9. Ad Mertens 34; 10. Alfred Rodenboog 32½; 11. Marten Berends 30; 12. Harm Buter 23½.

Terzijde:

Volgende week de 1e ronde in de NOSBO, waarin Ten Boer het in het Buurhoes moet opnemen tegen Roden. Hopelijk kan het team enigszins compleet aantreden!