woensdag, oktober 31, 2007

Onderlinge competitie SC Ten Boer: ronde 8.

In de op dinsdag 30 oktober gespeelde 8e ronde van de interne competitie van Schaakclub Ten Boer, vielen voor de kenners enkele verrassende uitslagen te noteren. Zo won Klaas Dijkhuizen van kampioen Roelof Kroon en wist Marten Berends de volle winst te behalen tegen Piet Beetsma. Vooral het eerstgenoemde resultaat betekent dat de strijd om de kampioenstitel wel eens aanzienlijk spannender zou kunnen worden dan dat de afgelopen seizoenen het geval was.

Daar is natuurlijk niets mis mee, alleen voor Roelof is het enigszins zuur dat dat alleen bereikt kan worden wanneer hijzelf partijen verliest. Maar zo gaat dat nu eenmaal als je kampioen bent! Aan de bedoelingen van Klaas, wat de afloop van deze clubcompetitie betreft, hoeft ondertussen niet meer getwijfeld te worden!

De uitslagen:

Klaas Dijkhuizen(w) - Roelof Kroon(z): 1-0
Jan Pilon(w) - Baudewijn Michel(z): 1-0
Piet Beetsma(w) - Marten Berends(z): 0-1
Wim van Dijken(w) - Harm Buter(z): 0-1
Erik Stam(w) - Gerard Zijlema(z): 0-1
Fré Blok(w) - Ad Mertens(z): 0-1

Afwezig was Albert Prins, terwijl Wopko Dijkema een SN (staand nummer) had en dus een ronde moest overslaan.

Zoals gebruikelijk, volgt een dezer dagen weer de nieuwe stand!

maandag, oktober 29, 2007

Oplossing opgave 136 (van 25 oktober)

In bovenstaande stelling besloot zwart dat het welletjes was geweest. Hoe besliste hij de partij?

Oplossing: L. Schmid - N. Rossolimo (Heidelberg 1948)

1. ... Txg2!! 2. Kxg2 (2. Kh1? Dxh3 mat) Txf2!! en wit gaf op, omdat na 3. Lxf2 e3+ wit ook mat gaat en zelfs 4. Td5?! niets meer uithaalt, wegens 4. ... Dxf2+ 5. Kh1 Dxe1+ 6. Kg2 Df2+ Kh1 e2! en het mat is weer in aantocht.

Twee trouwe bezoekers van Alberts SchaakBlog deden bij deze opgave weer eens van zich horen. Dank aan beide inzenders!

Gerrit Kroon:

1. Txg2+ 2. Kxg2 Txf2+ 3. Lxf2 e3+ 4. Td5 Dxf2+ zwart wint. G.Kroon
oktober 26, 2007

Jan Kroon:

Een leuke stelling op de vroege zondagochtend: 1... Txg2+2. Kxg2 Txf2+3. Lxf2 e3+ en er volgt mat. Hartelijke groet, Jan Kroon (ben het trouwens van harte eens met jouw maatschappijkritische opmerkingen over de zogenaamde onmisbaarheid van mobiele telefoontjes!)


Twee goede oplossingen, waarbij Gerrit net even wat verder gaat, door 4.Td5 te noemen, een zet die in de Duitse bron, waaruit ik deze opgave heb, een 'Besänftigungsopfer' wordt genoemd.

Ook de toegevoegde opmerking van Jan, aansluitend op mijn ageren tegen de overal (dus ook bij het schaken) oprukkende mobieltjes, klonk mij natuurlijk als muziek in de oren, of liever: was voor mij een genot om te zien.

vrijdag, oktober 26, 2007

Stand na 7 ronden bij Schaakclub Ten Boer

Na de zevende ronde in de onderlinge competitie, waarin overigens maar twee partijen werden gespeeld, is de hieronder vermelde stand bereikt. In feite zijn er slechts vijf complete ronden geweest, in verband met diverse andere verplichtingen, zoals de massakamp tegen Bedum, twee NOSBO-duels, en een bekerronde. De 6e en de 13e november van hetzelfde laken een pak, als we eerst tegen Veendam moeten bekeren (klemtoon op de eerste e) en een week later naar Middelstum gaan, voor het 3e NOSBO-treffen.

Stand na 7 ronden:

1. Albert Prins 119½ p
2. Roelof Kroon 114½ p
3. Klaas Dijkhuizen 110 p
4. Baudewijn Michel 98 p
5. Piet Beetsma 85½ p
6. Jan Pilon 79½ p
7. Gerard Zijlema 78 p
8. Marten Berends 75½ p
9. Wim van Dijken 72 p
10. Harm Buter 65 p
11. Wopko Dijkema 65 p
12. Ad Mertens 54½ p
13. Erik Stam 33½ p
14. Fré Blok 24 p

Trammelant rond de mobiele telefoon (3)

Ik kom nog even terug op mijn twee vorige bijdragen over de mobiele telefoon in combinatie met het competitieschaak.

SC Ten Boer-lid Klaas Dijkhuizen, een tegenstander van de reglementaire nul, heeft schaakarbiter Pieter de Groot naar zijn mening gevraagd omtrent dit heikele thema. Ik heb het idee dat Klaas, gezien zijn eigen mening, over dat antwoord heel tevreden is, maar daar is weinig reden voor.

Ziehier het betreffende antwoord (waarbij ik de, naar mijn mening omtrent de huidige stand van zaken, belangrijke gedeelten cursief heb gezet):


Beste Klaas,

Van het mobiel verbod komt alleen maar ellende. Het is domme regelgeving. Bij het opstellen ervan heeft men vooral gelet op toptoernooien, maar niet op de 99,9% van andere wedstrijden van amateurs. Ook de KNSB heeft er actief aan meegewerkt voor de invoering van dit verbod. Kortom, op democratische wijze is aldus besloten.

Van een scheidsrechter wordt verwacht dat hij loyaal de regels uitvoert zoals die zijn vastgesteld. Een scheidsrechter is geen super-algemene vergadering die naar eigen goeddunken - hoe integer ook - de regels opzij kan zetten. Er is een kleine uitzondering, dan kom je op het terrein van artikel 12.1 het spel in discrediet brengen. Goede voorbeelden daarvan bestaan niet echt. Een scheidsrechter voert de FIDE-regels uit, en de competitieleider doet dat ook. Netzoals de commissie van beroep. Ze voeren allemaal uit wat de regelgever heeft besloten.

Wanneer een mobiele telefoon afgaat ongeacht het geluid ervan, moet de scheidsrechter de reglementaire nul uitdelen. Ik zou dat in ieder geval wel doen. Ik ken een geval waarin een scheidsrechter dat niet durfde te doen. Voor de betrokken spelers was inmiddels de lol eraf: de concentratie was weg. Enkele zetten later kwamen ze remise overeen.
Dit nu zou anders zijn als een gerechtvaardigde straf had bestaan, bijvoorbeeld een tijdstraf van 5 minuten. Er is een overtreding, er volgt een straf en de spelers kunnen geconcentreerd verder spelen.

In Amsterdam heeft de regionale bond een bepaling opgenomen die afwijkt van de reglementaire nul. Het zou mooi zijn indien de andere regionale bonden dit voorbeeld volgen. Het is namelijk geoorloofd af te wijken van de FIDE-regels. En als de wetgever, de algemene ledenvergadering van een regionale bond, dat besluit is dat regelgeving. Helaas willen de vertegenwoordigers daar niet aan.

Dan heeft het verder niets meer te maken met sportiviteit om af te wijken van reglementaire nul.
Wij met zijn allen willen de nul, dan moeten we niet zeuren als die ook wordt toegekend.

We moeten dus pleiten voor wijzing van het competitiereglement van een regionale bond.

Met groet,
Pieter de Groot


----------------------------------------------------------------------------------------------

1) Het blijkt dus dat De Groot persoonlijk wel zou willen dat de regels die op dit moment van kracht zijn, zouden worden veranderd, maar dat ze op dit moment nou eenmaal niet anders zijn en dus moeten worden toegepast.
Dat is ook mijn mening, die ik in de vorige posts over dit onderwerp naar voren heb gebracht en het komt er dus gewoon op neer dat ik, in het huidige tijdsgewricht, om het zo maar eens te zeggen, gelijk heb.

2) Het heeft niets te maken met afwijken van de sportiviteit, schrijft hij verder, om een andere beslissing te nemen dan het geven van de reglementaire nul. Ik zou eraan toe willen voegen: het heeft ook niets te maken met afwijken van de sportiviteit, wanneer je die nul wèl toekent, zolang dat in de regels staat!!

3) In zijn eigen brief aan De Groot schrijft Klaas overigens dat de mobieltjes niet de zaal in mogen. Dan heeft hij de NOSBO-regel niet gezien, waarin staat dat daarvoor dispensatie wordt verleend. Ze mogen alleen niet afgaan, Klaas!

4) Verder moet naar mijn mening de totale onmisbaarheid van de mobiele telefoon niet overdreven worden. Het is een enorme hype geworden. Men is niets meer zonder gsm.Op de meest merkwaardige plaatsen en momenten, moeten de meest onbenullige gesprekken (kunnen) worden gevoerd. Iedereen (die daar gevoelig voor is, wel te verstaan) is daar meerdere malen getuige van geweest.

5) Op iedere lokatie waar geschaakt wordt is telefoon aanwezig, dus iedereen is gewoon bereikbaar. Waarom zou je trouwens iedere seconde van je leven opgebeld moeten kunnen worden? Een misvatting. Ik denk verder niet dat binnenkort, zoals Klaas vermoed, 100% van de mensheid met een gsm rondloopt, die dan ook nog de hele dag aanstaat. Misschien geldt dit voor jeugdigen, tussen de 10 en 15 jaar, maar niet voor volwassenen. En nog eens wat: de mobiele telefoon brengt ook een hoop ergernis en ellende met zich mee: waarom zouden trouwens deze 'onmisbare' apparaatjes niet welkom zijn in ziekenhuizen en concertzalen? Inderdaad, niet alleen om technische redenen, maar ook om inter-menselijke redenen.

6) Wat ik maar wil zeggen: je kunt echt wel een paar uurtjes zonder!

7) Terzijde: Klaas maakt het erg bont door mobiele telefoons met 'natuurlijke achtergrondgeluiden' en met 'niet natuurlijke achtergrondgeluiden' te onderscheiden. Het rinkelen vindt hij onnatuurlijk(?), daarentegen vindt hij hanengekraai en lachen natuurlijke geluiden en dus kennelijk niet hinderlijk en wel passend bij een telefoon. Ik vraag me sterk af of het kraaien van een haan in de speelzaal door de meeste schakers als natuurlijk en dus niet hinderlijk zal worden ervaren! Een heel opmerkelijk standpunt! Ik heb daarover ook een idee: het geluid van lachen en kraaien uit een telefoon: niet alleen zeer, zeer hinderlijk, maar ook bijzonder ONnatuurlijk, om niet te zeggen belachelijk!
Trouwens afgezien van dit alles: het soort geluid, zoals ook al te lezen is in het antwoord van De Groot (voor zover je het zelf niet kunt bedenken) is in deze kwestie sowieso volslagen onbelangrijk. Geluid is geluid.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zojuist ontdekte ik weer een reactie van Fred Steggink, waarin hij duidelijke taal laat horen. Het wordt nog druk op het weblog! Ik geef ook dit bericht even door en geef meteen nogmaals mijn mening, omdat hij de problematiek nogal lastig schijnt te vinden: er is niets tegen, meer nog, het is het volstrekt logisch, om gewoon de regels toe te passen, zoals die op dat moment zijn: bij het afgaan van een telefoon: gewoon een nul, punt uit. Niemand hoeft zich dan af te vragen hoe een ander dit zou oplossen en niemand wordt kampioen of degradeert zonder dat wellevendheid een belangrijke rol heeft gespeeld.

Hier komt Fred Steggink:

Ik vermoed dat wanneer mobieltjes alleen gebruikt konden worden om te bellen of om een oproep te beantwoorden een tijdstraf bij een oproep tijdens een partij wel zou hebben volstaan. Nu is de situatie zo dat bij het afgaan van een mobiel de één het claimen v/d winst nalaat en een ander zonder dralen het punt claimt. Hierdoor kun je kampioen worden in wellevendheid, maar daardoor (zelf) degraderen uit je poule.

Al enige tijd kun je op een enigszins geavanceerd mobieltje (die je in de speelzaal volgens de NOSBO regels braaf uitzet natuurlijk) ook een schaakprogramma zetten waarmee je je stelling op de WC even laat doornemen om een stellingsbeoordeling en een suggestie te krijgen voor een volgende zet. Die laatste mogelijkheid verklaart de m.i. overdreven straf van de reglementaire nul voor het afgaan v/e mobieltje, maar rekent niet af met de mogelijkheden op dit bedrog. De dispensatie die de NOSBO verleent brengt ons dus niet verder vrees ik, maar ik moet toegeven dat reglementering in deze niet eenvoudig is wil het beantwoorden aan mijn rechtvaardigheidsgevoel. Toch zou dat zeer wenselijk zijn, omdat de huidige formulering niet bijdraagt aan een zuiver competitieverloop. oktober 26, 2007

donderdag, oktober 25, 2007

Opgave 136

In bovenstaande stelling besloot zwart dat het welletjes was geweest. Hoe besliste hij de partij?

Stuur je oplossing naar Alberts SchaakBlog!

Hoe? Als volgt:

1) Klik op 'comments' (rechts onder deze post); dan de oplossing intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de tekst). Naam vermelden hoeft niet per se, maar leuk is het natuurlijk wel!
2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)
3) Klik op 'anonymous'
4) Klik op 'publish your comment' en je antwoord is geplaatst.

Volgende week de oplossing èn de namen van de inzenders + hun antwoorden!

Oplossing opgave 135 (van 19 oktober)

Hoe ging in bovenstaande stelling de witspeler te werk om zijn tegenstander mat te zetten?

Antwoord: Durao-Catozzi (Zonetoernooi Dublin, 1957)

1. Tf4! Kh5 2. Th4! gxh5 3. g4 mat.

Van Klaas Dijkhuizen (SC Ten Boer) ontving Alberts SchaakBlog de volgende, voor hem zo kenmerkende, ultra-korte mededeling, waarin de punt en de komma nog door Albert zijn geplaatst (en de datum door de computer is toegevoegd):

TF4-TH4-g4. Klaas, oktober 19, 2007

Verder liet ook Derk Schuttel, oud-lid van Schaakclub Ten Boer, zich niet onbetuigd, door te laten weten:

Intikkertje niet Klaas.

Vervolgens wees hij op een opgave op de website van de FSB, als zijnde een 'hersenkraker'. Over deze opgave moest Klaas inderdaad 30 seconden langer nadenken, volgens diens eigen opgave.

Albert zou beide heren willen uitnodigen iets zorgvuldiger met hun Nederlands om te springen en ook bijvoorbeeld die arme leestekens een kans te geven... Voor het feit dat ze zich hebben laten horen is hij natuurlijk heel erkentelijk. Volhouden allebei!

Perikelen rond de mobiele telefoon (2): een reactie

Op mijn betoog over het wel en wee (vooral het laatste) van de mobiele telefoon naar aanleiding van de wedstrijd Ten Boer - Van der Linde (verslag van 24 oktober) is een reactie van Fred Steggink binnengekomen, die ik hier graag laat passeren.


Je snijdt hier een interessante discussie aan, waarom niet ook op het NOSBO forum? Ik vermoed dat het beroep op deze regel in het NOSBO reglement met opzet een beetje vaag gehouden is omdat de NOSBO ook beseft dat aan amateurs niet dezelfde eisen kunnen worden gesteld die gemeengoed zijn geworden voor laat ik zeggen de KNSB competite of hoger. De NOSBO zal hopen op wellevendheid en begrip die voor iedereen hetzelfde betekenen. Dat is teveel gehoopt. De vraag blijft: zou mijn tegenstander dezelfde clementie hebben gehad? Het ware chic geweest als die wedstrijd op 4-4 afgesloten had kunnen worden. oktober 24, 2007

Aldus Fred Steggink, die ik hierbij bedank voor zijn inbreng.

1) Om met het laatste te beginnen: het was inderdaad bijzonder chic geweest (dat noem ik nou sportief) als de wedstrijd uiteindelijk op 4-4 was afgesloten. Dat voorstel hadden dan onze tegenstanders moeten doen (misschien onder het motto voor wat hoort wat?) maar dat gebeurde niet. Sportiviteit die van één kant komt (of moet komen), dat is inderdaad een risico dat je kunt gaan lopen, als er geen duidelijke bepalingen zijn.

2) De vraag of de tegenstander dezelfde clementie zou hebben gehad moet helaas onbeantwoord blijven tot het volgende geval zich voordoet. Ik heb daarover in ieder geval mijn ernstige twijfels. Het doet me denken aan een verhaal op het Internet, waar een wedstrijdleider van een schaakclub zich beklaagt over het feit dat, nadat zijn club eerst diverse verzoeken van andere clubs om partijen vooruit te spelen had gehonoreerd, hun eigen (eerste) verzoek in die richting geweigerd werd. Zijn reactie was toen: "Dat doen we dus niet meer". Op zo'n manier moet je het dus kennelijk afleren. Door schade en schande wijs worden noemen we dat. Maar misschien moet je zulke ervaringen vóór zijn?

3) Op de veronderstelling dat het mooi zou zijn als wellevendheid en begrip voor iedereen hetzelfde zouden betekenen (het tegendeel blijkt iedere dag), kun je helaas geen reglement baseren en zeker kun je vanuit die gedachte redenerend, geen onzekerheden in een reglement inbouwen of laten voortbestaan. Als de wereld ideaal in elkaar zou zitten, zou zelfs geen enkele regel nodig zijn.

4) Verder ben ik het op één punt niet met Fred eens, namelijk dat aan amateurs niet dezelfde eisen kunnen worden gesteld als aan 'hogere' schakers (als hij dat tenminste echt bedoelt, in zijn volgende zin lijkt hij dat weer tegen te spreken), als het tenminste om een simpel iets als mobiele telefoons gaat. Dat blijkt immers ook wel uit het, al door mij ter sprake gebrachte, feit dat tijdens de gemeenschappelijke competitierondes die eis (dat geen telefoon mag afgaan) wel ineens gesteld kan worden! Wat ik in ieder geval voor bijzonder kwalijk houd, is dat met opzet, zoals Fred veronderstelt, het reglement misschien vaag gehouden zou worden. Dat maakt het nut van regelgeving wel erg gering en vraagt, vroeg of laat, om grote problemen.

5) Ik wil de discussie maar beperken tot mijn eigen weblog. Iedereen kent het probleem en bij de NOSBO zal men, hoop ik, uiteindelijk ook beseffen dat een en ander (te) onduidelijk op papier staat. Men moet alleen nog iets (willen) veranderen in de competitieregels, in welke richting dan ook. Het samenstellen van een, bij voorkeur sluitend, reglement vraagt om het doorhakken van knopen.

woensdag, oktober 24, 2007

SC Ten Boer verliest nipt van SV Van der Linde

In de tweede ronde van de NOSBO-competitie 2007-2008 heeft Ten Boer het net niet gered tegen titelkandidaat SV Van der Linde uit Winschoten.

Aan de eerste vijf borden bouwde het thuis spelende Ten Boer weliswaar een overtuigende meerderheid van 3½-1½ op, maar aangezien de laatste drie borden gezamenlijk onderuit gingen, kwam er dus toch nog een kleine nederlaag op het scorebord.

SC Ten Boer - SV Van der Linde: 3½ - 4½

1. Roelof Kroon (z)(2116) - V. Akotchik (w)(2103): ½-½

2. Klaas Dijkhuizen (w)(1831) - L. Vrooland (z)(1707): 1-0

3. Jan Pilon (z)(1790) - T. Oosterhoff (w)(1905): 1-0

4. Piet Beetsma (w)(1652) - D. Algera (z)(1856): ½-½

5. Albert Prins (z)(1733) - J. Riemersma (w)(1715): ½-½

6. Baudewijn Michel (w)(1636) - J. Krawczyk (z)(1742): 0-1

7. Marten Berends (z)(1578) - Z. Shemsedini (w)(1690): 0-1

8. Gerard Zijlema (w)(1555) - J. Duin (z)(1627): 0-1

Tijdens de wedstrijd deed zich een incident voor. De mobiele telefoon van de speler aan het 6e bord van Van der Linde ging op zeker moment af. Allerlei kwinkslagen vlogen door de lucht, zo in de trant van "aha, eigenlijk een 0", maar men ging uiteindelijk natuurlijk over tot de orde van de dag en er gebeurde verder niets, behalve dat Ten Boer aan dat bord 'gewoon' verloor en we dat verliespunt bij nader inzien er niet meer bij konden hebben. Na afloop, aan de (zoals altijd gezellige) bar van het Buurhoes, had ik daar nog een pittige discussie over met enkele van mijn clubgenoten. Ik stel mij namelijk op het standpunt dat regels gewoon moeten worden nageleefd (heel vreemd natuurlijk, hoe kom je op het idee) en ik dacht te weten dat het afgaan van je telefoon onder een NOSBO-duel, tot verlies van je partij leidt. Daar wordt tenminste in elk seizoen bij elke gemeenschappelijke laatste ronde door de wedstrijdleider nadrukkelijk op gewezen. Dat is uiteraard allemaal erg kinderachtig (sarcastisch bedoeld), maar ja, het reglement (FIDE, NOSBO) is er tenslotte toch niet helemaal voor niets. Elk voorschrift komt waarschijnlijk heel kleinzerig over op het moment dat het wordt toegepast, maar daar is niets aan te doen. Je kunt elke regel wel om sportieve redenen gaan omdraaien (ja, dat is een hele domme zet, maar ach, we zijn net begonnen en de avond is nog lang, je mag van mij nog wel een andere zet doen), maar op die manier is uiteraard het hek van de dam en het einde zoek. Te snel wordt gedacht dat het willen handhaven van een regel synoniem is aan onsportief handelen, maar dat heeft helemaal niets met elkaar te maken.

Ik zal de argumenten van mijn clubgenoten, die zich op het 'sportieve' standpunt stelden dat je zo'n 'telefoonregel' in de wind moet slaan, hier niet herhalen. De verleiding is erg groot om het wel te doen, maar omdat ze ofwel te komisch (die argumenten dan) waren, of te bedenkelijk, laat ik ze maar achterwege. Erg relevant waren ze in ieder geval niet.


Eenmaal thuis gearriveerd, klikte ik nog even op het onmisbare Internet het NOSBO-reglement aan, ofschoon ik hierbij ook zo mijn twijfels had, omdat mij al eerder is gebleken dat de NOSBO geen ster is in opstellen van duidelijke reglementen. Mijn vrees werd beantwoord, want wat lezen we, voorafgaand aan de eigenlijke regels, als laatste van enkele losse opmerkingen:

* Het FIDE reglement zegt dat mobiele telefoons niet meegenomen mogen worden naar de speelzaal, tenzij de arbiter dit toestaat. De NOSBO verleent voor wedstrijden van de competitie dispensatie voor het bij zich hebben van mobiele telefoons. Het spreekt voor zich dat de wedstrijdleider voorafgaand aan de wedstrijd meldt dat de telefoons uit moeten staan.

Je zou zeggen dat competitieregels klip en klaar moeten zijn, elk misverstand moeten uitsluiten, eventuele sancties bij overtreding noemen, kortom volledig moeten zijn. Op al deze punten schieten bovenstaande formuleringen ernstig tekort en de conclusies moeten door de lezer zelf getrokken worden. Het is in ieder geval duidelijk dat de telefoon niet welkom is bij het schaken. Bij de NOSBO wordt vervolgens compensatie verleend (wel handig, anders zou je iedereen moeten fouilleren), maar de telefoon moet uit worden gezet, met andere woorden: afgaan van de telefoon is verboden (dat is een conclusie, maar dat staat er niet!) en de volgende conclusie moet luiden dat het toch afgaan van die telefoon tot verlies van de partij leidt (maar dat staat er evenmin!). Verder hebben we hier met de enige bepaling uit het hele reglement te maken, waar vóór de wedstrijd op gewezen moet worden! (Alle andere regels worden bekend verondersteld, maar deze blijft kennelijk eeuwig nieuw en onverwacht). In ons geval had onze wedstrijdleider dus vooraf het verhaal over de mobiele telefoon moeten houden. Houdt dat in dat als dat niet gebeurt je rustig je mobieltje kunt laten rinkelen? Zeg het maar!

Ik heb zo het bange vermoeden dat bij de NOSBO de regels op papier worden gezet door (uiteraard best welwillende) mensen die over onvoldoende gevoel voor logica en volledigheid (precisie) beschikken en zich daarom niet genoeg bewust zijn van de strekking van hun taalgebruik. Ik kan daar meer treffende voorbeelden van geven, maar zal dat alleen op dringend verzoek doen, omdat dit stukje al lang genoeg is.


Samenvattend: het zonderlinge feit zal waarschijnlijk blijven bestaan dat, om ons even tot de NOSBO te beperken, alleen tijdens de gezamenlijke laatste rondes aan het eind van elk seizoen, het afgaan van een mobiele telefoon tot partijverlies leidt en tijdens alle daaraan voorafgaande afzonderlijke NOSBO-ontmoetingen niet (omdat we daar met zijn allen te sportief voor zijn). Over goede en logische regels gesproken! Maar we moeten het er kennelijk mee doen. Soit!

Dan iets luchtigers:


Onze speler aan het tweede bord, Klaas dus, heeft welwillend zijn partij in deze wedstrijd ter beschikking gesteld. Ik laat die hier volgen, nadat ook nog Fritz er even aan geroken heeft. Het gaat er beslist vrolijk toe!


Wit: Klaas Dijkhuizen - Zwart: L. Vrooland

1.d4 Pf6 2.Pf3 d5 3.Lf4 e6 4.e3 Ld6 5.Lg3 Pe4 laatste zet uit boek 6.Pbd2 Pxg3 7.hxg3 Pd7 8.e4 dxe4 9.Pxe4 Le7 10.Ld3 Pf6 11.Pe5 Dd5 12.Pg5 Ld7 13.De2 [13.Pxh7 Pxh7 14.Dg4 Lf6 15.Pxd7 Dxd7 16.Txh7 Txh7 17.Lxh7 0-0-0=/+; 13.Pgxf7?! Dxg2 14.Tf1 Tf8+/-; 13.Pexf7?! Dxg2 14.Tf1 0-0+/-] 13...Tf8 14.c4 [14.c3 Dxg2 15.0-0-0 Dd5 16.Pxh7 Pxh7+/-] 14...Da5+ 15.Kf1 h6? [15...Lc8+/-] 16.Pgxf7+- Ld6 17.Lg6 [17.Pxd7 Kxd7 18.Lg6 Da6+-] 17...Ke7 18.Pxd7 [18.Pxd6?! cxd6 19.Pd3 Tfc8+-] 18...Kxd7 19.c5 Le7 [19...a6 20.cxd6 (20.Pxd6?! cxd6 21.Th4 dxc5+-) 20...cxd6 21.g4+-] 20.Te1 Dxa2 21.d5! (diagram)

Da6 [21...Pxd5 Onderbreking van een werkingslijn 22. Dxe6] 22.Ld3 Da2 [22...Dxd3 23.Dxd3 Kc8+-] 23.Dxe6+ en zwart gaf op.

In de 7e ronde van de clubcompetitie werden op deze gedenkwaardige avond nog de volgende twee partijen gespeeld:

Ad Mertens (w) - Wopko Dijkema (z): 0-1

Erik Stam (w) - Harm Buter (z): 0-1

Afwezig waren: Fré Blok en Wim van Dijken.

Later deze week volgt, zoals gebruikelijk, de nieuwe stand in de clubcompetitie. Waar? Wat een vraag! Op Alberts SchaakBlog natuurlijk!

dinsdag, oktober 23, 2007

Eigen partijen: Reservegroep NOSBO-kampioenschappen 1978

Van 4 oktober tot en met 6 december 1978 deed ik (voor de tweede en als ik mij niet vergis, ook voor de laatste keer) mee aan de reservegroep van de NOSBO-kampioenschappen.

Het ging niet zo goed als die eerste keer, toen ik 4,5 uit 7 scoorde en vervolgens mijn eenmalige meedoen aan de hoofdgroep mocht beleven. Voornamelijk kwam dat omdat ik simpelweg te weinig won en de ene na de andere remise liet bijschrijven. Ik haalde weliswaar nu ook 4,5 punt, maar speelde twee partijen meer...

Ronde 1 (4-10-1978)

H. Dalmolen (Roden) - Albert Prins

1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 g6 6. f4 Pbd7 7. Le2 Lg7 8. 0-0 0-0 9. Le3 a6 10. a4 Dc7 11. Pb3 b6 12. De1 Lb7 13. Lf3 Pc5 14. Lf2 Pfd7 15. Pd4 e5 16. Pde2 Tfe8 17. b4 Pe6 18. f5 Pd4 19. fxg6 fxg6 20. Dd2 Pxf3+ 21. gxf3 Pf6 22. De3 Pd7 23. Dd2 en remise.

2e ronde (11-10-1978)

Wit: Albert Prins - Zwart: W. Segeth (Groningen)

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. e3 0-0 5. a3 Le7 6. Ld3 d5 7. Pge2 Pbd7 8. Pg3 b6 9. cxd5 Pxd5 10. e4 Pxc3 11. bxc3 Lb7 12. 0-0 c5 13. Lb2 Tfe8 14. f4 Pf8 15. f5 cxd4 16. cxd4 Lg5 17. Df3 Te7 18. Tae1 Lf6 19. Df2 Td7 20. e5 Le7 21. fxe6 fxe6 22. Lc4 De8? 23. Lb5 (zwart heeft natuurlijk een heel slechte stelling en staat op verlies, maar komt dat er ook van? Speel verder en huiver...) Tad8 24. Lxd7 Txd7 25. Tc1 Pg6 26. De3 Ph4 27. Tc2 Dg6 28. Tcf2 La6 29. Te1 Ld3 30. Pe4 Lc4 31. Df4 Td8 32. Pd6 Tf8 33. Dg3 Txf2 34. Dxf2 Ld5 35. Dg3 Dxg3 36. hxg3 Pxg2? 37. Te2 Lxd6? 38. exd6 (je krijgt bijna de indruk dat zwart op kan geven, maar gelukkig voor hem: hij doet het niet!) Kf8 39. Txg2 Lxg2 40. Kxg2 Ke8 41. Kf3? Kd7 42. Ke4 Kxd6 43. a4 h5 44. La3+ Kd7 45. Lf8 g5 46. Lh6 h4 47. Lxg5 hxg3 48. Kf3 Kd6 49. Kxg3?? (Lf6!) e5 50. dxe5 Kxe5 en remise gegeven. Voor deze partij moet ik wel bijzonder zwaar getafeld hebben.

3e ronde (18-10-1978)

Wit: G. Hulsegge - Zwart: Albert Prins

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Lg2 Le7 5. Pf3 0-0 6. 0-0 c6 7. Pbd2 Pbd7 8. Dc2 b6 9. e4 dxe4 10. Pxe4 Lb7 11. Pe5 Pxe5 12. dxe5 Pxe4 13. Dxe4 Tb8 14. Dg4 Kh8 15. Le3 c5 16. Tad1 Dc7 17. b3 Lxg2 18. Kxg2 Tbd8 19. De4 Td7 20. Txd7 Dxd7 remise.

4e ronde (25-10-1978)

Wit: Albert Prins - Zwart: T. van Dorp (Assen)

1. d4 e6 2. c4 Pf6 3. Pc3 Lb4 4. e3 b6 5. Ld3 Lb7 6. Pf3 Lxc3 7. bxc3 0-0 8. 0-0 h6 9. Pd2 d5 10. Df3 Dc8 11. e4 dxe4 12. Pxe4 Pbd7 13. Te1 c5 14. Dg3 Kh8 15. Pd6 Dc6 16. Pxb7 Dxb7 17. Dh4! Pg8! 18. Le4 Dc8 19. Lxa8 (wit staat weer eens gewonnen, dus de vraag is dan: wanneer zal het weer mis gaan?) Dxa8 20. Lf4 Dc6 21. Tac1 Kh7 22. Le5 Pgf6 23. Lxf6 Pxf6 24. dxc5 (hier bijvoorbeeld) Dxc5 25. Dd4 Tc8! 26. Dxc5 Txc5 27. Ted1 Txc4 28. Td4 Tc7 29. f3 Kg6 30. Kf2 Pd5 31. c4 Tc5 32. Tdd1 Pf6 33. Ke3 Te5+ 34. Kd3 Pd7 35. Kc3 Pc5 36. Te1 Th5 37. h3 Kf6 38. Te3 (Tcd1) Pa4+ 39. Kb4 Pc5 40. Td1 (dat had dus eerder gemoeten) Ke7 41. Td5 Pa6+ 42. Kc3 Th4 43. Td4 Th5 44. Kb2 Pc5 45. Ta3 a6 46. Te3 Pa4+ 47. Kc2 Pc5 48. f4 f5 49. Td5 Kf6 50. Td6 g5 51. Txb6 (fxg5!) gxf4 52. Tf3 Tg5 53. Tf2 Tg3 en remise. Het is alweer gelukt een gewonnen stelling te laten verzanden! Wat zou er gebeuren als ik zelf op verlies kom te staan? Drie keer raden! Gewoon verliezen natuurlijk!

Ronde 5 (1-11-1978)

Wit: P. de Jong - Zwart: Albert Prins

1.f4 d5 2. g3 Pf6 3. Pf3 c5 4. Lg2 Pc6 5. 0-0 e6 6. d3 Le7 7. Pc3 0-0 8. e4 dxe4 9. dxe4 Db6 10. Pd2 Td8 11. e5 Pd5 12. Pc4 Db4 13. Pxd5 exd5 14. Pe3 d4? 15. Pd5 Da5 16. Ld2 Da4 17. b3 Da3 18. Lc1 Da5 19. Ld2 Da3 20. Lc1 Da5 21. f5 Lf8 22. Lg5 Txd5 23. Lxd5 Pxe5 24. De2 Ld6 25. Lf4 Ld7 (of 25. ... Dc7 26. Tae1) 26. Lxe5 Te8 27. Dh5 Lxe5 en zwart geeft tegelijk op. Zie de opmerking na de vorige partij!

6e ronde (14-11-1978)

Wit: Albert Prins - Zwart: J.J. Ham (Groningen)

1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 d6 4. Pc3 g6 5. e4 Lg7 6. Pf3 0-0 7. Le2 Te8 8. 0-0 Pa6 9. Lf4 Ph5 10. Ld2 Pc7 11. Dc2 h6 12. Le3 e6 13. a4 exd5 14. exd5 f5 15. Tae1 Pf6 16. Ld3 Pa6 17. Pa2 Pe4 18. Lc1 Ld7 19. Lxe4 fxe4 20. Txe4 Lxa4 21. Txe8+ Dxe8 22. b3 Ld7 23. Te1 Df7 24. Lb2 Lf5 25. De2 Lxb2 26. Dxb2 Te8 27. Dd2 Txe1+ 28. Dxe1 Kf8 29. De3 Kg7 30. Dc3+ Df6 31. Pd2 Pb4 32. Dxf6+ Kxf6 33. Pc3 a6 34. Kf1 Pc2 35. f3 Pd4 36. Pce4 Lxe4 37. fxe4 Ke5 38 Pf3?? Kxe4 en wit geeft op. Over weggeven gesproken.

7e ronde (23-11-1978)

Wit: H. ten Hoor (Haren) - Zwart: Albert Prins

1. Pf3 d5 2. c4 c6 3. b3 Lf5 4. Lb2 e6 5. g3 Pf6 6. Lg2 h6 7. 0-0 Le7 8. d4 0-0 9. Pbd2 Pbd7 10. Pe5 Pxe5 11. dxe5 Pe4 12. Pxe4 dxe4 13. Dxd8 Taxd8 14. Tfd1 Lc5 15. e3 Td3 16. Lf1 Tdd8 17. Lg2 Td3 en remise.

8e ronde (4-12-1978)

Wit: Albert Prins - Zwart: D.T. Dalmolen (Roden)

1. d4 d5 2. c4 Pf6 3. Pc3 c6 4. e3 dxc4 5. Lxc4 Lg4? 6. Db3 Dd7 7. Lxf7+ Kd8 8. Lc4 b5 9. Ld3 Pa6 10. Pe4 Pxe4 11. Lxe4 g6 12. Ld2 Pc7 13. Pf3 Le6 14. Dc3 Pd5 15. Da5+ Ke8 16. Pe5 Db7 17. Tc1 Tc8 18. Pd3 Pf6 19. Pc5 Db6 20. Dxb6 axb6 21. Lxg6+ Lf7 22. Lxf7 Kxf7 23. Pd3 Pd7 24. Lb4 Lg7 25. Ke2 The8 26. f4 Kf6 27. Tc2 Kf5 28. Thc1 Pb8 29. g4+ Ke6 30. f5+ Kf6 31. Pe5 c5 32. dxc5 Kxe5 33. Lc3+ Kd5 34. Td1+ Kc6 35. Lxg7 bxc5 36. Le5 Pd7 37. Lf4 Pf6 38. Kf3 Pd5 39. a3 Tf8 40. e4 Pf6 41. Lg5 Tfd8 42. Tcd2 Txd2 43. Txd2 Pg8 44. e5 Tf8 45. Ke4 Tf7 46. Le3 Tg7 47. g5 Tf7 48. e6 Tf8 49. Td5 en zwart geeft op. Eindelijk de winststelling eens tot winst gebracht!

Laatste en 9e ronde (6-12-1978)

Wit: A. de Boer (Unitas) - Zwart: Albert Prins

1. e4 c5 2. c3 Pf6 3. e5 Pd5 4. d4 cxd4 5. cxd4 e6 6. Lc4 Pb6 7. Ld3 Pc6 8. Pe2 d6 9. f4 dxe5 10. dxe5 Ld7 11. 0-0 Pb4 12. Le4 Lc6 13. Pc3 Lc5+ 14. Kh1 Dxd1 15. Txd1 Td8 16. Lxc6+ Pxc6 17. Txd8+ Kxd8 18. Pe4 Le7 19. Le2 Pd5 en remise. Eindscore: 4,5 p uit 9 partijen.

vrijdag, oktober 19, 2007

Opgave 135

Hoe ging in bovenstaande stelling de witspeler te werk om zijn tegenstander mat te zetten?

Stuur je oplossing in naar Alberts SchaakBlog!

Een en ander gaat aldus:

1) Klik op 'comments' (rechts onder deze post); dan de oplossing intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de tekst). Naam vermelden hoeft niet per se, maar leuk is het natuurlijk wel!

2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)

3) Klik op 'anonymous'

4) Klik op 'publish your comment' en je antwoord is geplaatst.

In de loop van de volgende week volgt het antwoord, waarbij de namen van de inzenders + hun reacties zullen worden vermeld.

donderdag, oktober 18, 2007

Oplossing opgave 134 (van 12 oktober) + Stand onderlinge competitie SC Ten Boer na 6 ronden

Zwart (aan zet) wint

In enkele zetten (om precies te zijn drie van zwart en twee van wit) wist de zwartspeler in bovenstaande stelling de partij uit te maken en zijn tegenstander tot het hijsen van de witte vlag te brengen. Hoe?

Oplossing: Kiselev - Pisjkov (Moskou 1987)

1. ... Dg7+! 2. Kxh5 (na 2. Kf5 komt 2. ... Te5+! 3. Dxe5 Dg6 mat!) Th2+! 3. Th4 Td2!! (4. Dxd2 Dg6 mat) en hier gaf wit op, want ook na het weigeren van het torenoffer door bijvoorbeeld 4. De6 kan het mat niet worden verhinderd: 4. ... Td5+! 5. Dxd5 Dg6 mat.

**********************************************************************************************

Onderlinge competitie SC Ten Boer

Na de 6e ronde (gespeeld op dinsdagavond 16 oktober) is de stand in de clubcompetitie als volgt:

1. Albert Prins 111½ p
2. Roelof Kroon 107½ p
3. Klaas Dijkhuizen 102 p
4. Baudewijn Michel 100 p
5. Piet Beetsma 78 p
6. Jan Pilon 74 p
7. Gerard Zijlema 69½ p
8. Wim van Dijken 69 p
9. Martin Berends 68 p
10. Ad Mertens 54½ p
11. Harm Buter 51½ p
12. Wopko Dijkema 50 p
13. Erik Stam 34 p
14. Fré Blok 20 p

Geheel gewijd aan partijen in de clubcompetitie zijn tot nu toe (vanaf begin september) overigens maar ca. 50% van de avonden geweest. We hebben de match tegen Bedum gehad, een Nosbo wedstrijd en een bekerduel. Volgende week komt Van der Linde (uit Winschoten) op bezoek in het Buurhoes en twee weken later zal een bekerteam van Veendam arriveren voor een wedstrijd in de volgende ronde van de competitie om de NOSBO-beker. De week daarna (op 13 november) moet Ten Boer zelf op reis: naar Middelstum. Een tamelijk overladen programma! Maar ja, we hebben er zelf voor gekozen, zullen we maar denken. Kortom: er valt eigenlijk niets te klagen!

Tot verdere troost moge de volgende, er geen doekjes om windende, uitspraak dienen:

"An ancient writer said that if there were no flowers and moon and beautiful women, he would not want to be born into the world. I might add that, if there were no pen and ink and chess and wine, there was no purpose in being born a man" [Chang Chao]

woensdag, oktober 17, 2007

Clubcompetitie SC Ten Boer: ronde 6Dinsdag 16 oktober 2007: de 6e ronde in de onderlinge competitie staat op het programma.

Aan het eind van de avond zijn de volgende resultaten bereikt:

Albert Prins (w) - Roelof Kroon (z): ½-½
Baudewijn Michel (w) - Klaas Dijkhuizen (z): ½-½
Gerard Zijlema (w) - Piet Beetsma (z): ½-½
Martin Berends (w) - Ad Mertens (z): 1-0
Wopko Dijkema (w) - Fré Blok (z): 1-0
Harm Buter (w) - Erik Stam (z): 1-0 (R) [= reglementaire winst, met dien verstande dat Erik alsnog de AMK'premie' krijgt]

Afwezig waren: Jan Pilon, Wim van Dijken en Erik Stam.

Dijkema-Blok
Fré liet zich door Wopko pardoes mat zetten in een stelling waar dat niet direct nodig was. Dat was althans mijn persoonlijke (en vluchtige) indruk.

Berends-Mertens
Op het moment dat ik de partij van Martin tegen Ad even in het langslopen bekeek (al later op de avond) stond Ad in het eindspel een loper achter. Dit kwam hij, zoals te verwachten was, niet meer te boven.

Zijlema-Beetsma
In de partij van Gerard tegen Piet is misschien het evenwicht niet echt verbroken geweest. Eerstgenoemde verklaarde later dat hij ietwat beter had gestaan. Hoe het ook zij: remise was het resultaat.

Michel-Dijkhuizen
Baudewijn verraste, na zijn mooie gelijkspel tegen Roelof, opnieuw de bookmakers, door zich nu Klaas van het lijf te houden. Hij handhaaft daarmee, op zijn minst voorlopig, zijn fraaie positie op de ranglijst en dat doet hem (en ons) deugd.

Prins-Kroon
Dan Albert tegen Roelof. Ook hier kwam na taaie strijd remise uit de bus. In de loop van de partij stelde (Blogger) Albert enkele keren remise voor, maar dat werd afgeslagen. Uiteindelijk, toen beide spelers het water na aan de lippen stond (als ik zo het verschijnsel tijdnood onder woorden mag brengen) maar dat er bij de zwartspeler nog iets dreigender uitzag, stelde deze zelf een gelijkspel voor, wat werd geaccepteerd. Een en ander tot lichte verbazing van de omstanders.


Binnen enkele dagen op Alberts SchaakBlog: de stand na 6 ronden.

P.S. Zelfs op omslagen van schaakboeken ligt het bord nog wel eens verkeerd, zoals de illustratie bij deze post bewijst!

 

maandag, oktober 15, 2007

Het Londens Systeem (13)

Het Londens Systeem, de zg. 'Barry Attack' en de '150 Attack' vertonen veel overeenkomsten. Niet voor niets behandelt Gary Lane in zijn Ideas behind Modern Chess Openings (London: Batsford, 2002), al deze systemen, terwijl het Londens Systeem toch het uitgangspunt van zijn boek is.

Wat in deze genoemde drie openingsystemen voor wit zo aanspreekt, is de directe gang naar de zwarte koning, om het zo maar eens uit te drukken. In mijn voorafgaande 12 afleveringen betreffende het Londens Systeem heb ik stilgestaan bij de verschillende verdedigingsideeën die zwart daartegenover kan stellen, mede aan de hand van menige voorbeeldpartij.

Nu wil ik het hebben over de Barry Attack en de 150 Attack en (om weer eens iets onverwachts te doen) met het laatste systeem beginnen. Lane behandelt het in zijn boek aan de hand van twee partijen (Spraggett-Gonzales Amaya (2002) en Kasparov-Radjabov (ook uit 2002) en geeft daarin vele zijvarianten. Ik zal dus andere spelers ten tonele voeren voor de afwisseling.

1) De 150 Attack
Lane schrijft dat de 150 Attack in beginsel een e4 opening is, bedoeld als een scherpe reactie op de Pirc (1.e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 g6 4. Le3 Lg7 5. Pf3 0-0 6. Dd2) en constateert vervolgens dat deze opstelling evengoed kan voortkomen uit de Barry Attack: 1. d4 Pf6 2. Pf3 g6 3. Pc3, waarna, als zwart kiest voor d6, de witte voortzetting e4 tot de Pirc leidt en wit de 150 Attack op het bord kan brengen.

2) De Barry Attack
Hier zijn de beginzetten 1. d4 Pf6 2. Pf3 g6 3. Pc3 d5 (let op het verschil met de 150 Attack, waar dus d6 wordt gespeeld!) 4. Lf4 Lg7 5. e3 0-0 en nu niet het voorzichtige 6. h3 maar 6. Le2 enz.
Deze systemen zijn afkomstig uit Engelse schaakkringen en werden/worden veel gespeeld door schakers als Emms, Hodgson, Hebden en ook Lane zelf en zijn daarna ook in de rest van de wereld populair geworden.

Bij het naspelen van veel partijen met genoemde openingssystemen voor wit, kwam ik opmerkelijke partijen tegen van o.a. Atilla Barva, een Hongaarse advocaat en schaker, met een rating van ca. 2400, die niet alleen goed schaakt, maar ook zijn sporen ruimschoots verdient op (schaak)organisatorisch gebied en tevens van Pavel Blatny (geb. Tsjechoslowakije 1968; huidige rating 2447). Beiden komen in het vervolg aan bod, evenals Mark Hebden (U.K., 1958, huidige rating 2570) wanneer het om de Barry Attack gaat.

Attila Barva (l) en
Pavel Blatny

Mark Hebden


Een aardig voorbeeld (ondanks de misgreep van zwart op zet 13, maar ja, die fouten...):

Wit: A. Barva - Zwart: L. Babos (Miskolc Open, 2001)

1.d4 Pf6 2.Pf3 d6 3.Lf4 g6 4.Pc3 Lg7 5.e4 0-0 6.Dd2 a6 laatste zet uit boek 7.a4 b6 8.Lh6 Lb7 9.Ld3 Pbd7 10.h4 [10.Lxg7 Kxg7 11.0-0 c5+/=] 10...Pg4 [10...c5!?=] 11.Lxg7+/- Kxg7 12.h5 e5 13.hxg6 fxg6?? [13...hxg6 14.dxe5 dxe5+/=] 14.Pg5+- Df6 [14...Txf2 15.Txh7+ Kf8 16.Pe6+ Kg8 17.Pxd8 Txd2 18.Txd7 Txg2 19.Lc4+ Kf8 20.Pxb7 Pe3+-]


15.Txh7+ Kg8 16.Lc4+ d5 17.Pxd5 [17.Txd7 dxc4 18.Txc7 Tab8 19.dxe5 Dxf2+ 20.Dxf2 Txf2+-] 17...Dxf2+ 18.Dxf2 Txf2 19.Pf6+ Kf8 20.Pe6# 1-0

Wordt vervolgd!

Stand clubcompetitie SC Ten Boer na 5 ronden

Op dinsdag 9 oktober werden er in de onderlinge competitie maar twee partijen gespeeld, mede in verband met de NOSBO-bekerwedstrijd. Van alles wat op die avond passeerde is al verslag uitgebracht op 10 oktober op dit weblog.


Daarom kort nog even recapituleren:

Afwezig: de heren Wim van Dijken, Jan Pilon, Erik Stam en Fré Blok.

Voor de NOSBO-beker speelden: Roelof Kroon, Klaas Dijkhuizen, Piet Beetsma en Albert Prins (zie het verslagje van 10 oktober). Zij krijgen voor de onderlinge competitie een (bijzonder) SN.

Voor de clubcompetitie:

Ad Mertens (w) - Baudewijn Michel (z): ½-½
Harm Buter (w) - Wopko Dijkema (z): ½-½

De partij Gerard Zijlema - Martin Berends is tot nader orde uitgesteld. Hier 2x een (gewoon) SN.

Dit alles heeft voor de stand in de competitie (na 5 ronden) de volgende consequenties:


1. Albert Prins 99½ p
2. Roelof Kroon 96 p
3. Klaas Dijkhuizen 90 p
4. Baudewijn Michel 89½ p
5. Piet Beetsma 67½ p
6. Jan Pilon 65½ p
7. Wim van Dijken 64½ p
8. Gerard Zijlema 58 p
9. Ad Mertens 53½ p
10. Martin Berends 52 p
11. Wopko Dijkema 39 p
12. Harm Buter 37 p
13. Erik Stam 31½ p
14. Fré Blok 20 p
1) Op de NOSBO-site zijn inmiddels de uitslagen van alle bekerwedstrijden bekend gemaakt, evenals de indeling voor de volgende ronde. Schaakclub Ten Boer zal op dinsdag 6 november, weer thuis, de strijd aanbinden met Veendam, waartegen ook in de gewone competitie wordt gespeeld.

2) Voor bovengenoemd bekertreffen is er eerst nog de belangrijke ontmoeting voor de gewone competitie, waarin SC Ten Boer thuis uitkomt tegen Van der Linde (Winschoten), een kanshebber voor het kampioenschap.

vrijdag, oktober 12, 2007

Opgave 134

Zwart (aan zet) wint

In enkele zetten (om precies te zijn drie van zwart en twee van wit) wist de zwartspeler in bovenstaande stelling de partij uit te maken en zijn tegenstander tot het hijsen van de witte vlag te brengen. Hoe?

Ieder die de oplossing denkt te weten kan die opsturen! Dat gaat als volgt:


1) Klik op 'comments' (rechts onder deze post); dan de oplossing intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de tekst). Naam vermelden hoeft niet per se, maar wordt wel op prijs gesteld!

2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)

3) Klik op 'anonymous'

4) Klik op 'publish your comment' en je antwoord is geplaatst.

In de loop van de volgende week volgt het antwoord, waarbij de namen van hen die hebben meegedaan (en natuurlijk hun reacties) zullen worden vermeld.

donderdag, oktober 11, 2007

Oplossing opgave 133 (van 5 oktober)


In bovenstaande stelling pakte de witspeler flink uit en na enkele zetten kon zwart opgeven. Hoe ging een en ander in zijn werk?

Oplossing: Kuporosov - Yudasin (Kostroma 1985)

1. Pc6! en wit heeft beslissend voordeel bxc6 (1. ... Pxc6 2. bxc6; 1. ... Ka8 2. Pxe7) 2. bxc6 Kc7 3. Db8+! (3. ... Kxb8 4. c7 mat) en zwart gaf op.

woensdag, oktober 10, 2007

SC Ten Boer klopt ESG in NOSBO-beker (seizoen 2007-2008)

Schaakclub Ten Boer haalde gisteravond verrassend uit en versloeg een op papier superieur viertal van ESG (ofwel het Emmer SchaakGenootschap) in de voorronde van de strijd om de NOSBO-beker.

Klaas Dijkhuizen bracht als eerste een punt binnen door zijn partij met wit aan het 2e bord via een loperoffer op h7 (wie kent ze niet) succesvol af te ronden. Tussen de bedrijven door herinnerde schrijver dezes Roelof nog even aan het feit dat, als hij ook zou winnen, de club al een ronde verder zou zijn. Dit memoreren was uiteraard niet nodig, maar enige tijd later won hij wel (via een matcombinatie op de ontregelde witte koningsvleugel) en was de zaak dus eigenlijk al beslist. De samensteller van dit weblog (aan bord 4) was ongeveer de hele avond bezig te proberen een materiële voorsprong die al vrij snel tot stand was gekomen, tot winst te voeren. Dat lukte tenslotte, hoewel ik op sommige momenten niet alert genoeg afwikkelde en het vooral tegen het einde, in de tijdnoodfase, weer eens wat moeilijker verliep dan nodig was. Aan het 3e bord was Piet in de loop van de avond in moeilijkheden geraakt en hij moest opgeven nadat zijn tegenstander de druk op de koningsvleugel zodanig had opgevoerd dat aan materiaalverlies bij onze man niet te ontkomen viel.

De uitslagen:

SC Ten Boer - ESG : 3-1
1. Roelof Kroon (z)(2116) - J.H. Voss (w)(1973): 1-0
2. Klaas Dijkhuizen (w)(1831) - H. Snelders (z)(1972): 1-0
3. Piet Beetsma (z)(1652) - E.C. Hondema (w)(1918): 0-1
4. Albert Prins (w)(1733) - C.L. Roos (z)(1858): 1-0


Wit: Albert Prins - Zwart: C.L. Roos

Stand na de 14e zet van zwart:

14....dxe4? [14...Lg7 15.Lxg7 Kxg7 16.exd5 Pf6+/-] 15.Dxh5!!+- [15.Pxe4?! Dxg4 16.fxg4 Pf6 17.Pxf6+ Lxf6+/-; 15.Dxe4?! e6+/-] 15...Lxd4 [15...gxh5 16.Thg1] 16.Thg1 Kh8 17.Dg4 [17.Dg5!? f6 18.Df4 c5+-] 17...Dxg4 18.Txg4 f5 19.Txd4 fxg4 20.Pxe4 Pa6 [20...c5 21.Pxc5 Pc6 22.Tf4+-] 21.Pg5 Pc5 22.Lf7 [22.Tf4 Pxb3+ 23.axb3 Kg8+-] 22...Tf8 [22...e5 23.Tc4 Pd7 24.Lxe8 Txe8 25.fxg4+-] 23.b4 Pa4 [23...Txf7 24.Pxf7+ (24.bxc5?! Tf6+-) 24...Kg8 25.Pg5+- (25.fxg4?! Pe6 26.Td7 Kxf7+/-) ] 24.Lxf8 [24.Td7!? Tae8 25.Lxf8 Txf8 26.Txe7 h6+-] 24...Txf8 25.Lb3 [25.Pe6!? Tc8 26.fxg4 Pc3+-] 25...Pc3 26.Kd2 [26.Txg4 Tf5+-] 26...Pb5 [26...Pd5 27.Lxd5 cxd5 28.Txd5 h6+-] 27.Td7 [27.Txg4 Pd6+-] 27...h6 28.Pf7+ Kg7 29.Txe7 [29.Pe5 Kf6 30.Pxg4+ Kf5 31.Pxh6+ Kf4+-] 29...Kf6 [29...Pd4 30.Txb7 Pxb3+ 31.axb3 Txf7 32.Txf7+ Kxf7 33.fxg4 Ke6+-] 30.Txb7 gxf3 31.Pxh6 Pd6 [31...Pd4 32.Pg8+ Ke5 33.Pe7+-] 32.Pg4+ [32.Txa7 Te8+-] 32...Kf5 33.Pe3+ Kf4 34.Txa7 g5 35.Td7 [35.hxg5 Kxg5 36.Tg7+ Kf4+-] 35...Tf6 [35...Pe4+ 36.Ke1 gxh4 37.Th7+-] 36.hxg5 Pe4+ 37.Ke1 Pxg5 [37...Kxg5 38.a4 Th6 39.a5 Th1+ 40.Pf1+-] 38.Kd2 [38.Td4+ Ke5 39.c3+-] 38...Pe4+ 39.Kd3 Pxf2+ 40.Kd4 Pg4 [40...Pe4+-] 41.Pxg4 Kxg4 42.Tf7 en zwart gaf op. [Analyse van Fritz]

Nog twee eigen aantekeningen over door Fritz niet opgemerkte mogelijkheden:

1) Misschien had zwart gewoon op de 14e zet de dames moeten ruilen?

2) Veel snellere winst was bereikt door 27. Td8! [ 27. ... Txd8 28. Pf7+ enz.] Ik zag dat wel, maar bij langer nadenken raakte ik die zet 'kwijt' en speelde de toren naar d7, wat wel een handjevol pionnen opleverde, maar waardoor toch de winst aanzienlijke vertraging opliep, omdat de zwarte toren bleef meedoen.
Voor de onderlinge competitie werden verder nog de volgende partijen gespeeld:
Ad Mertens - Baudewijn Michel: ½-½
Harm Buter - Wopko Dijkema: ½-½
Gerard Zijlema - Marten Berends: uitgesteld.
Afwezig waren: Erik Stam, Wim van Dijken, Jan Pilon en Fré Blok.

maandag, oktober 08, 2007

Eigen partijen: 12e Drents Toernooi: Assen 1977


Vijf maanden na het Eemsmondtoernooi besloot ik weer eens aan een toernooi mee te doen. Dat werd het 12e Drents Toernooi in Assen, waaraan ik in 1976 en in 1975 ook had deelgenomen.


In groep 15 speelde ik wederom in een vierkamp. Tegenstanders waren A.E. de Bruijne, M. Tamminga en de jeugdige Erik Hoeksema (toen 15) nu een welbekende Groninger IM.


1e ronde (3-9-1977)

Wit: A. E. de Bruijne - Zwart: Albert Prins


1. e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. d3 d6 6. f4 e6 7. Pf3 Pf6 8. h3 Tb8 9. Le3 Ld7 10. 0-0 b5 11. a3 a5 12. De2 b4 axb4 13. axb4 axb4 14. Pd1 Db6 15. g4 Pd4 16. Df2 Pxf3 17. Lxf3 Lc6 18. Ta2 0-0 19. b3 Pd7 20. Dg2 Ta8 21. Txa8 Txa8 22. Lf2 Dd8 23. g5 Ta2 24. Pe3 De7 25. Tc1 Lb2 26. Tb1 Lg7 27. Pc4 Txc2 28. e5 Lxf3 29. exd6 Dd8 30. Dxf3 Dc8 31. Dd1 Ta2 32. d4 cxd4 33. Lxd4 Dc6 en remise gegeven, ofschoon ik nu vind dat ik had moeten doorspelen, omdat wit krachtige dreigingen moet zien te pareren. Maar goed, het is 30 jaar geleden, ik zal er vrede mee moeten hebben!

2e ronde (3-9-1977)

Wit: Albert Prins - Zwart: M. Tamminga

1. d4 f5 2. c4 Pf6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. Pc3 0-0 6. Pf3 d6 7. 0-0 e6 8. Dc2 Pc6 9. Td1 Ld7 10. a3 e5 11. dxe5 dxe5 12. e4 De8 13. Pd5 Pxd5 14. cxd5 Pe7 15. Pg5 h6 16. Pe6 Lxe6 17. dxe6 Pc6 18. Dc4 Kh7 19. exf5 gxf5 20. Le3 Tf6 21. Ld5 Tg6 22. Kh1 e4 23. Tab1 Pe5 24. Dxc7 Pf3 25. Lxb7 Tg4 26. Df7 Dxf7 27. exf7 Tf8 28. Td7 Kg6 29. h3 h5 30. Te7 31. hxg4 hxg4 32, Te8 Txf7 33. Te6+ Lf6 34. Kg2 en zwart gaf op.

3e ronde (3-9-1977)

Wit: E. Hoeksema - Zwart: Albert Prins

1.b4 e5 2.Lb2 d6 3.c4 laatste zet uit boek 3...Le6 4.e3 Pf6 5.Pf3 Le7 6.d4 exd4 7.Pxd4 Ld7 8.b5 0-0 9.Df3 c6 10.Ld3 Lg4 11.Dg3 Lh5 [11...d5!? 12.cxd5 Lb4+ 13.Kf1 Dxd5+/=] 12.0-0+/- Lg6 13.Lxg6 hxg6 14.Pd2 c5 15.P4f3 Ph5 16.Dh3 Dd7 17.Dxd7 Pxd7 18.Pe4 Phf6 19.Pxf6+ Lxf6 20.Lxf6 Pxf6 21.Tfd1 Tad8 22.Td3 Td7 23.Te1 Te8 24.Pd2 Pe4 25.f3 Pxd2 26.Txd2 f6 27.Kf2 Kf7 28.g4 g5 29.e4 Tee7 30.Kg3 Te6 31.a4 b6 32.h4 [32.a5 Te8+/-] 32...gxh4++/= 33.Kxh4 Te8 [33...a6 34.Ted1+/=] 34.Ted1 Ted8 35.Td5 wit bereidt zich voor op g5. 35...Ke6 36.f4 Th8+ 37.Kg3 Thd8 [37...a6 38.g5+/-] (zie diagram)

Hoeksema

Prins

38.Th1 Kf7 39.g5 fxg5 40.Txg5 Te7 41.Kf3 Kg8 42.f5 Tf7 [42...Tf7 43.a5 bxa5+-] [Fritz-analyse].

Hier hier werd tot remise besloten. Wit heeft eigenlijk steeds het initiatief gehad en haalde ook (bijna?) alles uit de kast, maar het was toch net niet voldoende voor de winst.
In mijn notitieboekje van destijds heb ik genoteerd dat ik met deze resultaten de 1e prijs in deze groep won. Aangezien ik de overige uitslagen niet heb vermeld, is niet duidelijk of dat een gedeelde of ongedeelde 1e plaats was. Ook is niet meer duidelijk waar die eerste prijs uit bestond. Het is niet anders!

zondag, oktober 07, 2007

Eigen partijen: Delfzijl 1977

Op 9 april 1977 organiseerde de Schaakclub Appingedam-Delfzijl-Combinatie (ADC, tegenwoordig hanteert men, voor de verandering, de afkorting DAC) het 8e Eemsmondtoernooi. Ik weet nog steeds dat jarenlang in de aankondigingen van hun toernooi de opmerkelijke kreet: voor uw natje en droogje wordt gezorgd te lezen viel. Dat zal ook dat jaar ongetwijfeld het geval zijn geweest. Ik kan me tenminste niet herinneren 's avonds uitgehongerd thuis te zijn gekomen.

Ik belandde in groep 16 en speelde daar de volgende drie partijen, waarvan ik twee won en één verloor:
1e ronde (9-4-1977)

Wit: Persijn (Delfzijl) - Zwart: Albert Prins

1. e4 c5 2. b4 cxb4 (gewoon nemen uiteraard) 3. Lb2 d6 4. d4 Pf6 5. Ld3 Dc7 6. Pd2 Pc6 7. Pf3 e6 8. 0-0 Le7 9. c4 bxc3 ep 10. Lxc3 Ld7 11. Tc1 Tc8 12. La1 Da5 13. a4 Dd8 (even weer terug) 14. d5 Pb4 15. Lb1 (leuke stand van de witte lopers) exd5 16. exd5 Pbxd5 17. Te1 0-0 18. Pc4 Lg4 19. Dd4 Pb6 20. Pg5 g6 21. Pe4 Txc4 22. Txc4 Pxc4 23. Pxf6+ Lxf6 24. Dxc4 Lxa1 (menig houthakker zou zich hiervoor niet hoeven te schamen) 25. Dxg4 Le5 26. g3 Dc8 27. De2 Dc7 28. Kg2 Tc8 29. Le4 b6 30. h4 Dc4 31. Df3 Dxa4 (zo langzamerhand moet zwart zijn schaapjes op het droge hebben) 32. h5 Dd7 33. hxg6 hxg6 34. De3 (wit loert nog op kansen via de h-lijn) De6 35. Th1 Lg7 36. Df3 Tc3 37. Ld3 Tc8 38. g4 De5! 39. La6 Tc3! 40. Da8+ Lf8 41. Dxa7? (veel was er trouwens ook niet meer) De4+ 42. f3 en wit gaf tegelijk op (0-1).

2e ronde (9-4-1977)

Wit: Albert Prins - Zwart: H. Alberts (Leek)

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pc3 Pf6 4. Lg5 Le7 5. Pf3 h6 6. Lh4 0-0 7. e3 b6 8. cxd5 Pxd5 9. Lxe7 Dxe7 10. Pxd5 exd5 11. Db3 Le6 12. Tc1 Tc8 13. Lb5 c6 14. Le2 c5 15. Da3 Pd7 16. 0-0 Df6 (tot hier is het zo ongeveer theorie, maar wat nu? Ik ben bang dat ik vanaf dit moment wat begin te zwalken en dat loopt vaak verkeerd af) 17. Tfd1 c4 18. Dd6 Dd8 19. Pe5 Pxe5 20. Dxe5 Dc7 21. Dh5 (misschien hier gewoon afruilen?) De7 22. Lf3 Td8 23. e4?! dxe4 24. Lxe4 Tac8 25. d5 Ld7 26. Te1 (d6!?) Df6 27. Tc3 Tf8 28. Tg3 c3 29. b3? (bxc3) Df4 30. De2 (het begin van het einde) Tfe8 31. Te3 b5 32. Dd3 b4 33. Lh7+ Kf8 34. Txe8+ Txe8 35. Txe8+ Lxe8 36. Lf5 (hier kan wit al wel opgeven; ik ging echter nog even door met enkele onnodige zetten) Dc1+ 37. Df1 Dxf1+ 38. Kxf1 Ke7 39. Ke2 Kf6 40. Ld3 Ke5 41. Lc4 f6 42. f4+? Kxf4 d6 Ke5 en nu geloofde ik het echt wel en gaf op (0-1).

3e ronde (9-4-1977)

Wit: Poortinga (Bedum) - Zwart: Albert Prins

1. e4 c5 2. Lc4 e6 3. Pc3 Pc6 4. Pf3 g6 5. 0-0 Lg7 6. d3 Pge7 7. Lf4 d6 8. a3 a6 9. Te1 b5 10. Lb3 0-0 11. Lg5 Pd4 12. La2 Lb7 13. h3 h6 14. Lh4 Dd7 15. Tb1 Pxf3+ 16. Dxf3 Pf5! 17. Lg3 Pd4 18. Dd1 Dc6 19. Pe2 Tae8 20. Pf4 g5 21. Ph5 Pf5 22. Df3 Pxg3 23. Dxg3 f6?! 24. h4 c4 25. hxg5 fxg5 26. f4 Dc5+ 27. Kh2 Kh8 28. b4 Dc6 29. fxg5?? Le5 30. Dxe5 dxe5 (ook hier zou wit rustig kunnen opgeven, maar zoals bekend kost het meestal enige tijd om aan het idee van de naderende nederlaag te wennen) 31. gxh6 Te7 32. Te3 Th7 33. Tf3 Txf3 34. gxf3 Txh6 35. dxc4 Txh5+ 36. Kg2 Dd7 37. cxb5 Dd2+ 38. Kg3 Dh2+ 39. Kg4 Dh4 mat.

Al met al bereikte ik met 2 uit 3 in deze vierkamp de 2e plaats en hield er zelfs een diploma aan over. Nooit weg!

Het volgende toernooi waar ik aan deelnam was het 12e Drents toernooi, dat gehouden werd op 3 september 1977 in Assen. Wel aardig om te vermelden is dat ik daar o.a. speelde tegen de huidige IM Erik Hoeksema (geb. 1962), die toen dus 15 jaar was. Ik kom er zeer binnenkort op terug!

vrijdag, oktober 05, 2007

Jeugdschaken weer begonnen + Opgave 133

Het jeugdschaak dat vorig jaar bij Schaakclub Ten Boer een bijzonder goede start heeft gemaakt, onder (we mogen wel zeggen de bezielen- de) leiding van club- kampioen Roelof Kroon is vorige week begonnen aan het tweede seizoen.


Zo'n twintig kinderen waren ook vandaag weer aanwezig die in twee groepen instructie kregen en daarna, zoals gebruikelijk, hun wekelijkse partijtje speelden.


Als schrijver dezes zich niet vergist gaan de schakertjes van de eerste groep in dit seizoen al proberen met goed gevolg examen te doen voor stap 1 van het Stappenplan, zodat dan zal blijken dat er vorderingen zijn gemaakt!Voor alle volledigheid: groep 1 schaakt in het Buurhoes aan de Gaykingastraat elke vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur; groep 2 begint, uiteraard ook in het Buurhoes, om 16.30 uur en gaat door tot 17.30 uur.
Belangstellenden, zowel ouders als kinderen, zijn van harte welkom om eens te komen kijken!
----------------------------------------------------------------------------------------------
OPGAVE 133


In bovenstaande stelling pakte de witspeler flink uit en na enkele zetten kon zwart opgeven. Hoe ging een en ander in zijn werk?

Ieder die de oplossing denkt te weten kan die opsturen! Dat gaat als volgt:

1) Klik op 'comments' (rechts onder deze post); dan de oplossing intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de tekst). Naam vermelden hoeft niet per se, maar wordt wel op prijs gesteld!

2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)

3) Klik op 'anonymous'

4) Klik op 'publish your comment' en je antwoord is geplaatst.

In de loop van de volgende week volgt het antwoord, waarbij de namen van hen die hebben meegedaan en natuurlijk hun reacties zullen worden vermeld.

donderdag, oktober 04, 2007

Oplossing opgave 132 (van 1 oktober)

Met welke combinatie maakte wit in deze stelling een eind aan de partij?

Oplossing: Klovan - Lputian (Sovjet-Unie 1978)

Al op de 13e zet werd deze partij beslist door: 13. Pfxd5! exd5 14. Pxd5 en wit heeft beslissend voordeel; er dreigt natuurlijk Pf6+ en anders wel Pxb6! Zwart speelde nog 14. ... Lg7 en gaf na 15. Pxb6 op.

Zoals al vele malen eerder het geval was, kreeg Alberts SchaakBlog een antwoord van Gerrit Kroon, waarvoor dank!

Een wit paard offeren op d5 lijkt mij voldoende: 1. Pc3xd5 e6xd5 2. Pf4xd5 en de twee dreigingen Pd5-f6# en verlies van de toren op a8, na een willekeurige zet van zwart zullen zwart doen inzien dat opgeven het enige is. M.vr. gr. G. Kroon, oktober 02, 2007

woensdag, oktober 03, 2007

Wisselbeker blijft in Bedum

Gisteravond, 2 oktober, vond voor Ten Boer de herkansing plaats voor de kleine nederlaag die eind januari dit jaar, in eigen huis geleden werd in de 'massa'kamp tegen Bedum. Het strijdtoneel was nu de Meenschaar in het laatstgenoemde dorp.

SC Ten Boer was bijna geheel opgekomen: alleen Baudewijn Michel was ziek en had zich afgemeld. Een en ander hield in dat er aan 13 borden werd geschaakt en dat de overgebleven schakers van Bedum, om de tijd te doden, tegen elkaar uitkwamen.

Om een lang verhaal kort te maken: Bedum ging er weer met een kleine overwinning vandoor; werd het op 30 januari 19,5-16,5, nu trokken zij met 14,5-11,5 aan het langste eind. Aangezien het een heel verhaal zou worden om alle uitslagen hier te vermelden, geef ik voor Ten Boer alleen de beste resultaten: voor 2 punten (uit twee partijen) zorgden Roelof Kroon, Klaas Dijkhuizen en Marten Berends. Aan hen heeft het dus zeker niet gelegen dat we de beker niet zegevierend mee naar huis konden nemen. Voor 1 punt (door middel van winst in één van de twee partijen, of twee remises) tekenden Piet Beetsma, Ad Mertens, Harm Buter (alledrie met 1 winstpartij) en Albert Prins, die tegen Feiko Iwema speelde, die hij nog kent uit de goede oude tijd bij Schaakclub Helpman, begin 70er jaren. Zij maakten beide partijen remise.

Nadat de rook was opgetrokken en de punten waren geteld, werd de beker wederom, net als de vorige keer, uitgereikt aan Alex van den Berg de teamleider van Bedum. Er werd nog wat nagekaart en toen ook dat onderdeel van de avond, die zonder meer geslaagd mag worden genoemd, was afgerond ging ieder zijns weegs. SC Ten Boer gaat het de volgende keer gewoon opnieuw proberen!

Voorbereiding op de start....

We zijn begonnen....

Kroon-Smit: 2-0

Beetsma-Valkema: 1-1

Prins-Iwema: 1-1

Tenslotte: de prijsuitreiking!

De nog nagenietende Alex van den Berg met de beker

dinsdag, oktober 02, 2007

Ten Boer opnieuw in het strijdperk tegen Bedum

Vanavond, dinsdag 2 oktober 2007, vindt weer een 'massakamp' Ten Boer-Bedum plaats, dit keer in Bedum.

De vorige, op 30 januari van dit jaar in het Buurhoes in Ten Boer, werd door Bedum gewonnen. Even een klein stukje uit mijn verslag van toen:

Bij de volwassenen won Bedum de eerste ronde met 10-9 en de tweede met 9,5-7,5. Aan de hoogste borden scoorde Ten Boer aanzienlijk meer punten, wat aan de lagere door Bedum ruim werd gecompenseerd, waardoor het laatstgenoemde dorp zich voorlopig het beste schaakdorp mag noemen! Het eindresultaat was dus: Ten Boer-Bedum: 16,5-19,5.

Bij de (eveneens deelnemende) jeugd won Bedum met ruime cijfers. Deze resultaten werden overigens niet meegeteld, zodat de cijfers hierboven alleen op de volwassenen betrekking hebben.

Dit cijfermateriaal is natuurlijk wel leuk, zoals winnen ook altijd prettig is, het belangrijkste is natuurlijk dat beide dorpen (die elkaar trouwens ook dit seizoen in de NOSBO-competitie tegenkomen) elkaar op sportief terrein weer eens ontmoeten en dat het een gezellige avond wordt!

Op Alberts SchaakBlog zal in de loop van deze week, als alles meezit, weer een verslagje van deze wedstrijd te lezen zijn.

maandag, oktober 01, 2007

Opgave 132

Met welke combinatie maakte wit in deze stelling een eind aan de partij?

Eind deze week volgt de oplossing, samen met opgestuurde antwoorden van bezoekers van Alberts SchaakBlog en de namen van de afzenders! Zet alle schroom opzij en doe eens een keer mee!

Het opsturen is makkelijk en gaat aldus in zijn werk:

1) Klik op 'comments' (rechts onder deze post); dan de oplossing intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de tekst). Naam vermelden hoeft niet per se, maar wordt wel op prijs gesteld!
2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)
3) Klik op 'anonymous'
4) Klik op 'publish your comment' en je antwoord is geplaatst. Simple comme bonjour, om met vele zuiderburen te spreken.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Met het afronden van mijn partijen, gespeeld in de hoofdgroep van het NOSBO-kampioenschap 1976 (zie de post van 28 augustus), is een einde gekomen aan deze moeizame reeks tegen te sterke tegenstanders, waarin ik wel hier en daar kansen had, maar uiteindelijk toch steeds kopje onder ging.
Mijn volgende toernooipartijen, waarvan binnenkort akte, komen uit het 8e Eemsmondtoernooi in Delfzijl, gehouden op 9 april 1977, waarin ik gelukkig wat beter voor de dag kwam, met 2
uit 3.