maandag, april 30, 2007

Stand in jeugdcompetitie SC Ten Boer na 29 april

Na vrijdag 29 april 2007 is de stand in de jeugdcompetitie van Schaakclub Ten Boer:


Tussenstand bij SC Ten Boer na 30 ronden


Nadat er 30 ronden zijn gespeeld, is de nieuwe tussenstand als volgt, met nog 3 ronden te gaan:

1. Roelof Kroon 507½ p
2. Klaas Dijkhuizen 404½ p
3. Jan Pilon 358½ p
4. Piet Beetsma 322 p
5. Albert Prins 309 p
6. Gerard Zijlema 248 p
7. Baudewijn Michel 239½ p
8. Marten Berends 237 p
9. Wopko Dijkema 211½ p
10. Harm Buter 198½ p
11. Erik Stam 180 p
12. Ad Mertens 170 p
13. Wim van Dijken 166½ p
14. Fré Blok 129 p


De laatste 3 ronden vinden plaats op 1, 15 en 22 mei. Op 8 mei is de door mij al verschillende keren aangekondigde, collectieve en laatste speelronde in de NOSBO (1e Klasse A) in het Buurhoes aan de Gaykingastraat in Ten Boer, waar de SC Ten Boer zijn verblijf in die klasse met nog minstens een jaar denkt te gaan verlengen! Toeschouwers zijn bij dit bijzondere evenement (80 schakers zie je niet elke dag: wat een sfeer!) van harte welkom.

Groningen in beeld:


Het Ten Boersterbos (foto's 30-4-07; 16:18 en 17:00 u)

zaterdag, april 28, 2007

Opgave 107

In bijgaande stelling haalde de witspeler krachtig uit. Hoe liep de partij af?


Stuur, ondanks de warmte, je antwoord naar Alberts SchaakBlog! Hoe dat eenvoudig kan? Lees het bij opgave 106!

De goede antwoorden (op 106-107) verschijnen eind volgende week op dit weblog. Tevens worden dan de namen van de inzenders en hun (hopelijk correcte) oplossingen vermeld.

Succes en tot ziens op het, zowel bij extreme kou als bij tropische hitte, altijd verwarmende dan wel verfrissende

--ALBERTS SCHAAKBLOG--

Partijslot Zijlema - Kroon voor het voetlicht

Ik kom nog even terug op de 30e ronde in onze clubcompetitie, gespeeld op 24 april jl.
Roelof Kroon, spelend met zwart, besliste daar met een mooie offercombinatie zijn partij tegen Gerard Zijlema.

Vanuit deze stelling, waarin de nijvere schaker enige kenmerken van het Boedapester gambiet ontwaart, ging de partij als volgt verder (wit had net f4(?) gespeeld, wat geen goede zet is, al was het vervolg niet zo eenvoudig te zien):

1. ... Lxg2!! 2. Kxg2 (2. fxe5 biedt ook geen uitkomst meer, wegens 2. ... Tg6 enz.) ... Tg6+ 3. Kh1 (met de koning naar h3 gaan ziet er griezelig uit, maar was misschien nog wel de meest taaie verdediging geweest, ofschoon 3. ... Th6+ 4. Kg2 (4. Kg3 Dh4 en mat op de volgende zet) ... Dh4! er voor wit ook niet leuk uitziet) 3. ... Da8+ 4. e4 (gedwongen, om althans de dame op c3 nog even te laten meedoen) ... Dxe4+ 5. Lf3 Pxf3 6. Txf3 Dxf3+ 7. Dxf3 Te1+ en mat op f1!

Albert plaatst vervolgens enig commentaar, binnengekomen van Klaas 'Horzel' Dijkhuizen, op het weblog. Het staat Roelof uiteraard vrij hierop te reageren. Albert blijft even (zeer tegen zijn gewoonte in) aan de zijlijn.

1) Ook graag een analyse na 2. Tf2 heren. Staat wit op winst? Moeten de dubbele uitroeptekens vervangen worden door een symbool? Ik zie alleen maar problemen voor zwart na een kleine aanval: b.v. Lh3, fxe5, Tg6+, Kh1, Da8, e4!Dxe4, Lf3 en zw. lijkt niets beters te hebben dan Dxe5, Dxe5, Txe5, Pd2 en wit staat beter. En loper terug naar e4, ook fxe5, Tg6/Dg5, Kf1,Tg6/Dg5, Ke1 en tsja.., maar ik hou de optie open, dat ik nog iets belangrijks over het hoofd zie. Klaas, bijnaam horzel, april 28, 2007


2) Ik zag inderdaad nog een kleinigheid over het hoofd, t.w.de mogelijkheid Dg5 in variant 1. Als we eerst e4 spelen i.p.v. fxe5 wat doet zwart dan? Klaas, april 28, 2007

Maar... op 30 april maakt Klaas zelf een nader commentaar van Roelof overbodig, door te melden:

3) Na uitvoerige analyse moet ik ruiterlijk toegeven, dat Lxg2 inderdaad een dikke uitroepteken verdient. Het is gewoon in alle varianten uit. Schitterend uit dus. Klaas, april 30, 2007

Later kwam er natuurlijk toch nog commentaar van Roelof zelf en uitvoerig commentaar zelfs. Hij liet, via Alberts SchaakBlog, aan Klaas het volgende weten:

Klaas,
Bovenstaande variant met Dg5 was inderdaad mijn intentie. Er is een andere variant die ik niet goed had doorgerekend achter het bord. Fritz laat zien dat ook deze variant zwart voordeel geeft: 1... Lxg2 2. fxe5 In deze stelling had ik twee varianten op het oog, maar in de variant die mijn voorkeur had zit een lek: I. Mijn voorkeur had de zet 2... Dg5 en nu had ik de desperado 3. Tf5 gemist. (Ik ging uit van 3. h4 Dg3 4. De1 Dxe5 5. Kxg2 Dxa1 en zwart staat heeft voldoende compensatie) 3... Dg6 (3... Dxf5 4. exd6 en zwart moet hopen op eeuwig schaak) 4. h4 en zwart moet nog vechten om al het geofferde materiaal terug te winnen II. 2... Lxf1. Dit was de noodvariant als mijn variant met 2... Dg5 niet zou werken 3. Kxf1(3. exd6 Bxe2 is uit) 3... Tg6 met veel compensatie voor de kleine kwaliteit. Ook 3... Tde6 leek me erg goed.Verder merkte ik na afloop dat in de door Albert aangegeven taaiere verdediging nog een rekenfout had zitten. Na 2. Kxg2 Tg6+ 3. Kh3 was ik 3... Df6 van plan, maar wit heeft dan het door mij gemiste 4. e4. Wel direct beslissend is 3... Da8. Groet. Roelof, april 30, 2007

vrijdag, april 27, 2007

Opgave 106

Hoe maakte zwart, toen onderstaande stelling op het bord was verschenen, met een fraaie combinatie snel een eind aan de partij?


Oplossingen zijn welkom op Alberts SchaakBlog!

Zo stuur je een reactie op:

1) Klikken op 'comments', de tekst (in dit geval de oplossing, lijkt me) intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon onder de oplossing). Naam vermelden is niet echt noodzakelijk, maar komt wel sympathiek over!
2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)
3) Klikken op 'anonymous'
4) Klikken op 'publish your comment'.

Eind volgende week maak ik de goede oplossing bekend en plaats ik ook de ontvangen reacties!

Bezoek in het weekend nog eens het altijd aardige Alberts SchaakBlog (311 posts sinds 1 juli 2006) voor de volgende opgave (nr. 107), die ook weer de moeite waard is!
Om een oproep uit zomer 2006 te herhalen (waarschijnlijk kan die oproep binnen afzienbare tijd ook in de winter (wat was dat ook weer??) worden gedaan, gezien de stijgende temperaturen): ijswater bij de hand en puzzelen maar!

Terzijde:

Nog eens een extra partij van de Groninger schaker Henk Bunt (1920-2001), aan wie ik, vanaf begin december 2006 tot en met eind februari 2007, 15 bijdragen heb gewijd.
Ze zijn verschenen op de volgende data: 7, 10, 11, 18 en 28 december 2006, alsmede 3, 8, 12, 22 en 30 januari en 2, 5, 10, 19 en 27 februari 2007. Kijk in de archieven!!

donderdag, april 26, 2007

Oplossing opgaven 104 en 105 (van 20 en 21 april)

Opgave 104

Het hieronder afgebeelde toreneindspel werd door wit gewonnen. Hij begon met een subtiel zetje. Hoe ging de winstvoering in zijn werk?

Oplossing: Short - Hübner (Dortmund 1997)

1. a3!
(1. Kxg3 Ke5) ... Txa3 (anders 2. Tb3 en 3. Txg3) 2. Txb5 Ta2 3. Tb6 Txg2 (3. ... Ke7 4. Kxg3) 4. Txd6+ Kf7 5. Kf3 Tg1 6. Te6 en 1-0.


Opgave 105

Hoe besliste de witspeler in onderstaande stelling de partij?

Oplossing: Romanishin - Tukmakov (kampioenschap Soviet-Unie 1978)

1. Txc4! bxc4 2. Dxc4 (2. ... Dxd5 3. Td4 en wit wint) ... Kf8 3. Pc7 Ta7 4. Dg8+ Ke7 Pd5+ en 1-0.

Roelof Kroon, een trouwe inzender van (goede) antwoorden, liet zich weer niet onbetuigd en meldde:

Na 1. Txc4 bxc4 2. Dxc4 stort de zwarte stelling ineen. Roelof, april 24, 2007 .

Morgen, vrijdag 27 april, verschijnt opgave 106!

woensdag, april 25, 2007

30e ronde clubcompetitie SC Ten Boer

Voor de 30e ronde van de onderlinge competitie van Schaakclub Ten Boer, meldden zich dinsdagavond 24 april slechts 8 spelers. Vijf leden hadden afgezegd (Harm Buter, Erik Stam, Piet Beetsma, Baudewijn Michel en Fré Blok) en Jan Pilon kreeg tot overmaat van ramp, gezien het oneven aantal belangstellenden, een staand nummer. Het opkomstpercentage dat jaar in jaar uit heel hoog was, staat onder zware druk!

De uitslagen:


Gerard Zijlema - Roelof Kroon: 0-1

Wopko Dijkema - Klaas Dijkhuizen: 0-1

Albert Prins - Wim van Dijken: ½-½

Ad Mertens - Marten Berends: 0-1

1) Niet al te opzienbarende resultaten, al had Albert van zijn partij meer verwacht. Daar was ook alle reden voor, want al na 7(!) zetten stond hij een kwaliteit èn een pion voor. Vervolgends wikkelde hij echter af op een manier waarbij hij steeds iets minder gewonnen kwam te staan en hij zijn tegenstander voortdurend meer spel 'gunde'. Heel sympathiek natuurlijk, maar toch niet helemaal zo bedoeld.

Uiteindelijk maakte Albert in lastige, maar nog steeds veelbelovende stelling, met nog 10 seconden voor de 35e zet, een niet geringe fout, waarna hij niet mocht mopperen dat zijn remisevoorstel even later werd aangenomen.

Je zou toch zeggen: meer vrije tijd, meer mogelijkheden dus ook om aan voorbereiding te doen en wat komt er uit de bus? Ongeveer het slechtste seizoen in de club èn in de NOSBO sinds 1976! Laat ik dit seizoen dan maar als overgangsperiode beschouwen, om met de door mij in 15 bijdragen besproken NOSBO-schaker Henk Bunt te spreken. Hij bedoelde daar overigens WO II mee..... Dan is een jaartje met pensioen toch iets onschuldiger! Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat ik gewoon de gezonde 'UB-spanning' van iedere werkdag heb gemist(?) en dat de plotsklaps optredende ontspanning me onbewust teveel is geworden.... Nog even wennen dus. Het klopt dan allemaal met die eventuele overgangsperiode. Ik ga ervoor.

2) Verder werd ik (nog steeds Albert aan het woord) weer niet vrolijk van het opnieuw in alle hevigheid optredende verschijnsel van het analyseren in de speelruimte. Na al op 18 april aandacht te hebben gevraagd voor dit ongewenste fenomeen (niet alleen op het weblog, maar ook keer op keer in de speelzaal) deed het zich nu weer volop voor. Niet een enkele smartelijke kreet of enkele door grote emotie aan de rij der tanden (vrij naar Homerus) ontsnapte krachttermen, maar minstens 15 à 20 minuten volop gekakel, door mij op 18 april nog als 'ongegeneerd' omschreven. Dat is wel het minste wat je er van zeggen kunt! Herhaaldelijke verzoeken van de wedstrijdleider (nog steeds Albert) om stilte hielpen niet. Later kwamen er nog eens snelschaakpartijen bij, waarbij met daverende klappen op de klok het concentratievermogen van de twee clubleden die nog een competitiepartij aan het spelen waren, bepaald niet werd bevorderd.

Het zou eigenlijk toch iets anders moeten! Een dankbaar onderwerp in ieder geval voor de jaarvergadering!!

En passant: nog 3 ronden te gaan in de onderlinge competitie: op 1, 15 en 22 mei.
Op 8 mei is de gemeenschappelijke laatste ronde in de 1e klasse A van de NOSBO. Gespeeld wordt in het Buurhoes in Ten Boer. SC Ten Boer moet dan, zo lijkt het, minstens gelijk spelen tegen J.H. Kruit uit Stadskanaal, om geen degradatiegevaar te lopen. Winst zou natuurlijk nog mooier zijn!

Op 29 mei tenslotte houdt Schaakclub Ten Boer, als afsluiting van het seizoen 2006-2007, zijn jaarvergadering.

maandag, april 23, 2007

SC Ten Boer: tussenstand na 29 ronden

Na de 29e ronde (dinsdag 17 april 2007), is de nieuwe tussenstand als volgt:

1. Roelof Kroon 486½ p
2. Klaas Dijkhuizen 386½ p
3. Jan Pilon 342 p
4. Piet Beetsma 313 p
5. Albert Prins 304½ p
6. Gerard Zijlema 249 p
7. Baudewijn Michel 233 p
8. Marten Berends 222½ p
9. Wopko Dijkema 217½ p
10. Harm Buter 195 p
11. Erik Stam 175 p
12. Ad Mertens 170 p
13. Wim van Dijken 156½ p
14. Fré Blok 126 p

Er zijn nog 4 ronden te gaan: op 24 april en op 1, (op 8 mei is de door mij eerder vermelde slotonde van de NOSBO) 15 en 22 mei.

Terzijde:

“Up to this point White has been following well-known analysis. But now he makes a fatal error: he begins to use his own head” (Siegbert Tarrasch)

zaterdag, april 21, 2007

Opgave 105

Hoe besliste de witspeler in onderstaande stelling de partij?

Antwoorden zijn welkom op Alberts SchaakBlog! Bijzonderheden over het opsturen (via Comments) zijn te zien bij o.a. opgave 102.

Eind volgende week zullen de juiste oplossingen op mijn weblog worden gepubliceerd, met details betreffende de partij in kwestie en gegevens aangaande de goede inzenders!

Terzijde:

“A Chess game is divided into three stages: the first, when you hope you have the advantage, the second when you believe you have an advantage, and the third... when you know you're going to lose!” (Savielly Tartakower)

vrijdag, april 20, 2007

Opgave 104

Het hieronder afgebeelde toreneindspel werd door wit gewonnen. Hij begon met een heel subtiele zet. Hoe ging de winstvoering in zijn werk?

Eind volgende week staat het antwoord op mijn weblog, waarbij dan ook de ontvangen reacties worden vermeld. Laat de grijze cellen even werken en stuur een antwoord naar Alberts SchaakBlog!

Details over het verzenden? Kijk bij opgave 102.

Terzijde (1):

Nog een extra partij van NOSBO-schaker Henk Bunt (1920-2001), aan wie ik, sinds december 2006, zeer ruim aandacht heb besteed in 15 bijdragen.


Ter herinnering: de bijdragen over Bunt zijn te vinden bij de volgende data: 7, 10, 11, 18 en 28 december 2006, alsmede 3, 8, 12, 22 en 30 januari en 2, 5,10,19 en 27 februari 2007.

Terzijde (2):

Nu eens niet Groningen, maar 'Friesland in beeld': een zeer rustige èn warme dag op Schiermonnikoog (maandag 16 april 2007). Alleen altijd een beetje jammer dat je na zo'n mooie dag ook weer terug moet en meteen bij het wachten op de boot wordt geconfronteerd met, laat ik maar zeggen, je medemens, die er geen been in ziet om, wanneer hij/zij arriveert als er al pakweg 50 mensen voor het hek staan, toch de eerste positie 'voor het gaas' in te gaan nemen. Meteen krijg je heimwee naar 'je' duinpannetje... Maar ja, het leven gaat weer verder! Terug naar de beschaafde wereld: moed houden en dóórgaan!

Scheepstrapad (foto 16-4-07; 14:16)

Brandganzen in de Banck's polder (foto 16-4-07; 18:06)

Oplossing opgave 103

In de hierboven afgebeelde stelling wist wit in enkele zetten een gewonnen stelling op het bord te brengen: hoe?

Oplossing: Peresipkin - Romanishin (Odessa 1972)

1. e6!! Txg5 (gedwongen, omdat immers zwart's toren èn loper staan aangevallen) 2. Td8+! (de zwarte koning wordt weggelokt van pomotieveld f8; een tweede torenoffer dus) ... Kxd8 3. exf7 wit haalde dame en won.

Er kwam een reactie binnen, namelijk van Roelof Kroon (SC Ten Boer), die het helemaal bij het rechte eind had, toen hij de volgende oplossing verstuurde:

1. e6 Txg5 2. Td8+ Kxd8 3. exf7 lijkt vrij sterk. Roelof. april 19, 2007

donderdag, april 19, 2007

Oplossing opgave 102

Vanuit onderstaande stelling wist zwart met een paar uitgekiende zetten de winst naar zich toe te halen. Hoe deed hij dat?

Helaas heb ik geen antwoord ontvangen op de toch zo aardige opgave 102! De volgende keer beter, zullen we maar zeggen. Het zijn me ook drukke tijden tegenwoordig!

Oplossing: Timman - Topalov (Wijk aan Zee 2003)

1. ... Dc4! 2. Da8+ (2. Txc4 f1D+ 3. Ka2 Dxc4+ en zwart wint) ... Ke7 3. Dxa7+ Lc7! en wit gaf op (4. Dxc7 Dxc7 5. Txc7 Kd6 6. Tc1 g2 en zwart wint, of: 4. Txc4 f1D+ 5. Ka2 Dxc4+ en zwart wint eveneens).

woensdag, april 18, 2007

Schaakclub Ten Boer: 29e ronde clubcompetitie

Op dinsdagavond 17 april 2007, is de 29e ronde gespeeld in de onderlinge competitie.

De uitslagen waren:

Roelof Kroon(w) - Piet Beetsma(z): 1-0

Klaas Dijkhuizen(w) - Jan Pilon(z): ½-½


Wopko Dijkema(w) - Albert Prins(z): 0-1

Harm Buter(w) - Marten Berends(z): 0-1

Wim van Dijken(w) - Ad Mertens(z): 1-0

Een opmerkelijk partijtje (onder het motto: wat een drama kan er schuilgaan [voor wit èn zwart in het onderhavige geval] achter de eenvoudige notitie: 0-1):

Wopko Dijkema (wit) - Albert Prins (zwart)

1. d4 Pf6 2. Pf3 g6 3. Lf4 d6 4. c4 Lg7 5. e3 0-0 6. Pc3 b6 7. Le2 Lb7 8. Tc1 Pbd7 9. 0-0 a6 10. b3 De8?! 11. Pa4 (op dit moment komt een verlate medeschaker binnen, die aan de marathon van Rotterdam heeft meegedaan en kennelijk ook in dienst is als verslaggever bij Studio Sport. Aangemoedigd door belangstellende vragen uit de zaal (n.b.: de partijen waren al aan de gang), aansporingen die trouwens waarschijnlijk overbodig waren, begint hij aan een luidkeels verslag van de hittegolf in de Maasstad en alle ontberingen dientengevolge geleden. Ik erger me hier behoorlijk aan en slaak de zeer gebruikelijke kreet: "Er wordt nog geschaakt, heren!" Op hetzelfde moment, ik wil c5 spelen, pak ik helaas het paard op d7, dat immers ook naar c5 kan en doe: 11. ... Pc5?? en voel een loodzware last op mijn schouders neerdalen. Ik was namelijk van plan voor de verandering weer eens een partij te winnen. Dat wordt er natuurlijk niet eenvoudiger op als je begint met een stuk weg te geven... Het betreft hier een euvel dat in meerdere schaakclubs bekend zal zijn (of toch niet?): de spelers kennen elkaar, er heerst een sfeer van 'ouwejongens krentebrood', men babbelt er vrolijk op los en begint bijvoorbeeld ook ongegeneerd te analyseren, als anderen nog volop met hun partij bezig zijn. Daarentegen kun je een speld horen vallen tijdens de externe competitie, als er .... onbekenden aanwezig zijn!) 11. ... Pc5?? 12. dxc5 bxc5 (ziezo, de kop is eraf, nu op zoek naar de winst, met een paard minder!) 13. Pc3 e5 14. Lg3 Ph5 15. Lh4 f5 16. Pd2 Pf6 17. f3? (hier zal wit spijt van krijgen) Lh6 18. f4 Dc6 (welja, baat het niet, het schaadt ook niet) 19. Lf3 e4 20. Le2 Dd7 21. Lxf6 Txf6 22. Pd5 Tf7 23. De1 Dd8 24. Dg3 c6 25. Pc3 Lg7 26. Pa4 Lf6 27. Dh3 Lc8 28. g3? (ongeveer de enige mogelijkheid voor wit om 'uit te breken', was om hier 28. g4! te spelen. Nu komt het witte spel helemaal niet meer tot ontplooiing) ... h5 29. Tf2 Th7 30. Df1 h4 31. Tg2 h3 32. Tf2 Tb8 33. De1 De7 34. Lf1 Ld7 35. Pb1 g5! 36. Te2 gxf4 37. exf4 (dit verliest zonder meer, maar ook 37. gxf4 Tg7+ 38. Kh1 Lh4 enz. ziet er niet vrolijk uit) ... Ld4+ 38. Kh1 d5 39. Pd2? (39. Pac3 was aanzienlijk beter geweest om te verhinderen dat de zwarte dame naar e4 komt; de dekking door dit paard (op d2) van het veld e4 kan namelijk ongedaan worden gemaakt, met tempowinst nog wel) ... e3 40. Pf3 De4 41. Kg1 (veel beter is er niet meer) ... Dxf3 42. Pc3 Te8 43. cxd5 exd5 44. Td1 Df2+ 45. Kh1 Dxe1 46. Tdxe1 Lxc3 47. Td1 d4 48. Tc2 Lb5 49. Lxb5 axb5 50. Kg1 e2 en wit gaf op.

dinsdag, april 17, 2007

Opgave 103


In de hiernaast afgebeelde stelling wist wit in enkele zetten te winnen: hoe?

Stuur je oplossing naar Alberts SchaakBlog! Details over het verzenden? Kijk bij opgave 102.

Eind deze week de oplossing, met de namen van de inzenders!

zondag, april 15, 2007

SC Ten Boer: stand na 28 ronden

Na de 28e ronde, gespeeld op dinsdag 10 april 2007, is de nieuwe tussenstand als volgt:

1. Roelof Kroon 466½ p

2. Klaas Dijkhuizen 376½ p
3. Jan Pilon 332 p
4. Piet Beetsma 309½ p
5. Albert Prins 291 p
6. Gerard Zijlema 234½ p
7. Baudewijn Michel 216½ p
8. Wopko Dijkema 212½ p
9. Marten Berends 212 p
10. Harm Buter 192½ p
11. Erik Stam 171 p
12. Ad Mertens 169 p
13. Wim van Dijken 142 p
14. Fré Blok 121 p

Er zijn nog 5 ronden te gaan: op 17 en 24 april en nog op 1, (op 8 mei is de door mij eerder vermelde slotonde van de NOSBO) 15 en 22 mei.

Opgave 102

Vanuit onderstaande stelling wist zwart met een paar uitgekiende zetten de winst naar zich toe te halen. Hoe deed hij dat?

Stuur je antwoord naar Alberts SchaakBlog!

Zo kun je een reactie opsturen:

1) Klikken op 'comments', de tekst (in dit geval de oplossing, lijkt me) intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de oplossing). Naam vermelden is niet echt noodzakelijk, maar komt wel sympathiek over!
2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)
3) Klikken op 'anonymous'
4) Klikken op 'publish your comment'.

Eind deze week maak ik de goede oplossing bekend en plaats ik ook de ontvangen antwoorden, als die daarvoor in aanmerking komen!

zaterdag, april 14, 2007

SC Ten Boer verovert kostbaar punt

In de voorlaatste ronde van de NOSBO-competitie (1e klasse A) heeft Schaakclub Ten Boer, uitspelend tegen Haren III, een punt aan zijn totaal weten toe te voegen. Het werd, na een spannende strijd, 4-4, belangrijk in de strijd tegen degradatie!


SC HAREN III - SC TEN BOER: 4-4

1. G. Mellink(z)(1910) - Roelof Kroon(w)(2108): 0-1

2. J. Mellink(w)(1746) - Klaas Dijkhuizen(z)(1887): ½-½

3. R. Goedhart(z)(1634) - Albert Prins(w)(1785): 1-0

4. W. Veldhuis(w)(1666) - Jan Pilon(z)(1722): 0-1

5. M. Klijn(z)(1560) - Piet Beetsma(w)(1661): 0-1

6. G. Drent(w)(1619) - Baudewijn Michel(z)(1655): 1-0

7. H. Lassche(z)(1455) - Wopko Dijkema(w)(1516): ½-½

8. T. de Vries(w)(1410) - Harm Buter(z)(1486): 1-0

Het blijft in deze afdeling heel spannend en de definitieve ontknoping zal op 8 mei, tijdens een laatste gemeenschappelijke speelavond (in het Buurhoes in Ten Boer) zijn beslag krijgen. Ten Boer moet dan spelen tegen het al gedegradeerde J.H. Kruit uit Stadskanaal. De kans op een overwinning lijkt redelijk groot, zodat waarschijnlijk voor een afdalen van Ten Boer naar de 2e klasse niet hoeft te worden gevreesd.


Op de 1e en 2e plaats in deze klasse staan Staunton II (16 p) en Groningen IV (14 p). Een van deze twee clubs wordt kampioen. Dan is er een kleine 'middenmoot' (Van der Linde (12 p) en Haren III (9 p)) en verder lopen alle andere clubs: Ten Boer, Veendam, Bedum en Assen II (6 p) en Middelstum (5 p) nog gevaar. J.H. Kruit (0 p) is, zoals al gezegd, al 2e klasser. Middelstum lijkt in de laatste ronde het meeste risico te lopen Kruit op deze zware gang te moeten vergezellen. De club moet op 8 mei tegen Groningen IV (dat nog kampioen kan worden!) spelen. Ook niet onaardig is de confrontatie Assen II - Bedum, die eigenlijk door beide clubs niet zou mogen worden verloren.

De partijen in kort bestek:

1. Roelof's tegenstander verloor op zeker moment op de damevleugel enig houtwerk, waarna hij niet lang meer overleefde. Ik heb overigens van deze partij heel weinig gezien.
2. Klaas speelde de langste partij van de avond. De stand was toen 3,5-3,5 en daarom ging hij tot het uiterste in zijn pogingen de volle winst te behalen. Na een veelbewogen eindspel, waarbij risico's niet geschuwd werden, kwam men echter toch op remise uit.
3. Albert zette de partij weer eens iets te passief op. Zijn opponent die goed en actief te werk ging, wist na enige tijd een materieel plus te bereiken. Albert probeerde toen de afloop nog met geweld een andere draai te geven en kreeg ook behoorlijke kansen, maar de tegenstander zag het helaas allemaal en wist met vaste hand het punt binnen te slepen.
4. Jan speelde vast en zeker een degelijke partij. Hoewel hij naast mij zat heb ik er weinig van gezien. Het belangrijkste is dat hij won en dat hij bovendien de prachtige score van 6,5 uit 8 bereikte.
5. Piet belandde in een toreneindspel dat later in een pionneindspel overging. Hij smaakte toen het genoegen een pion meer te hebben en voerde dit foutloos tot winst.
6. Baudewijn had het niet makkelijk tegen zijn tegenstander die een voorsprong in materiaal opbouwde en constant allerlei dreigingen op het bord bracht. Op een geven moment groeiden die Baudewijn boven het hoofd, waarna hem niets anders restte dan op te geven.
7. Wopko bereikte een gewonnen stelling, met een kwaliteit meer. Zijn tegenstander bood toen remise aan, wat hij terecht niet aannam. In zijn poging te winnen, verloor hij echter de voorzichtigheid uit het oog en verliet met zijn toren geheel onnodig zijn achterste rij, waarna de tegenstander een eenvoudige eeuwigschaak-combinatie in de schoot kreeg geworpen.
8. Harm delfde het onderspit in een toreneindspel, met een overwicht aan pionnen bij de speler van Haren. Op den duur waren deze oprukkende vijandelijke pionnen niet meer te stoppen en ging het punt verloren.

Opossing opgaven 100 en 101 (5 en 9 april)

(JUBILEUM)OPGAVE 100


In bovenstaande stelling aangekomen, besliste de witspeler met een aardige combinatie de partij. Welke zetten zou hij hebben gedaan?

Oplossing: Végh - Ryman (Perpignan 1985)

1. Lxh6! gxh6 2. Dxh6+ Ke7 3. Pxf7! Dh5 (3. ... Kxf7 4. Dg6+ Ke7 5. Dg7+ Kd8 6. Dxf6+ Le7 [ 6. ... Te7 7. Te6 en wit wint] 7. Dxe6 en wit wint) 4. Pd6! en zwart gaf op.

Roelof Kroon (SC Ten Boer) stuurde het volgende antwoord op:

Ik zit aan 1. Lxh6 te denken. Na 1... gxh6 2. Dxh6+ Ke7 volgt 3. Pxf7 waarna de zwarte stelling instort. Een variant: 3... Kxf7 4. Dg6+ Ke7 5. Dg7+ Kd8 (anders komt de loper op b1 er bij) 6. Dxf6+ Le7 7. Dxe6 en ik zie niet hoe zwart de witte aanval kan stoppen. Roelof. april 07, 2007OPGAVE 101

In de hieronder afgebeelde stelling staan niet alle witte stukken even gelukkig. Hoe wist zwart hiervan te profiteren?

Oplossing: Milos - Greenfeld (Belfort 1979)

1. ... b5! 2. Txa5 Txa5 3. Lxa5 Da8! en zwart wint een stuk.

Klaas Dijkhuizen (SC Ten Boer) liet Alberts SchaakBlog het volgende weten:

1...b5 2.Txa5,Txa5 3. Lxa5, Da8. "Une petite combinaison" zou Capablanca zeggen. april 11, 2007

woensdag, april 11, 2007

SC Ten Boer: 28e ronde clubcompetitie

Dinsdagavond 10 april 2007: de 28e ronde in de clubcompetitie van Schaakclub Ten Boer.

Aan het eind van een veelbewogen avond tekenen de volgende resultaten zich af en kunnen vervolgens door Blogger Albert, hier en daar met frisse tegenzin, voor de nieuwe stand worden verwerkt:

Albert Prins(w) - Roelof Kroon(z): 0-1
Piet Beetsma(w) - Klaas Dijkhuizen(z): 1-0
Marten Berends(w) - Jan Pilon(z): 0-1
Harm Buter(w) - Erik Stam(z): 1-0
Ad Mertens(w) - Fré Blok(z): 1-0
Wopko Dijkema(w) - Wim van Dijken(z): 1-0

In de strijd om behoud van de 3e plaats was er voor Albert alweer een kleine teleurstelling. Zelf leed hij een nederlaag tegen clubkampioen Kroon (zij het dan na toch wel taai verzet te hebben geboden; in de allerlaatste fase van de partij zag hij, door tijdsdruk, een kleinigheid over het hoofd, waarna de tot dan toe steeds heel veel van remise weghebbende stelling, onhoudbaar bleek.
Verder won Jan Pilon van Marten Berends, waardoor eerstgenoemde zijn voorsprong kon uitbreiden en won, last but not least, Piet Beetsma van Klaas Dijkhuizen. Laatstgenoemde sloeg (met een achterstand van twee pionnen) een remiseaanbod af (zolang je maar plezier in het leven hebt) en verloor dus. Een mooi voorbeeld van zelfdestructie, zo uit het boekje. Het vervelende hierbij voor Albert was alleen dat hij, op zijn minst tijdelijk, zich nu ook de vierde plaats ziet ontgaan. Maar we gaan gewoon door....
Op naar de volgende dinsdag!

maandag, april 09, 2007

Opgave 101

In de hieronder afgebeelde stelling staan niet alle witte stukken even gelukkig. Hoe wist zwart hiervan te profiteren?

Laat je antwoord weten aan Alberts SchaakBlog!

Zo stuur je een reactie op:

1) Klikken op 'comments', de tekst (in dit geval de oplossing, lijkt me) intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon onder de ingetikte oplossing). Naam vermelden is niet echt noodzakelijk, maar komt wel sympathiek over!
2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)
3) Klikken op 'anonymous'
4) Klikken op 'publish your comment'.

Eind deze week maak ik de goede oplossing bekend en plaats ik ook de ontvangen antwoorden, als die daarvoor in aanmerking komen!

zondag, april 08, 2007

SC Ten Boer: stand clubcompetitie na 27 ronden

In de onderlinge competitie van Schaakclub Ten Boer is de nieuwe stand, na 27 ronden:

1. Roelof Kroon 444½ p
2. Klaas Dijkhuizen 376½ p
3. Jan Pilon 313 p
4. Albert Prins 291 p
5. Piet Beetsma 285½ p
6. Gerard Zijlema 227½ p
7. Marten Berends 212 p
8. Baudewijn Michel 204½ p
9. Wopko Dijkema 199½ p
10. Harm Buter 177½ p
11. Erik Stam 171 p
12. Ad Mertens 157 p
13. Wim van Dijken 142 p
14. Fré Blok 121 p


Met nog 6 ronden te gaan op 10, 17 en 24 april, 1 mei (op 8 mei is de 9e en laatste ronde in de NOSBO-competitie voor de 1e klasse A, die in Ten Boer wordt gespeeld), 15 en 22 mei, is nog een en ander mogelijk, wat verschuivingen in de ranglijst betreft. De tijd begint echter te dringen voor clubleden met zekere aspiraties! We zullen zien: als het maar gezellig blijft!

Eerst maar eens in deze week de 28e ronde + de belangrijke uitwedstrijd tegen Haren op vrijdag de 13e (ook dat moet kunnen).

vrijdag, april 06, 2007

Nog even opgave 98

Naar aanleiding van opgave 98 (Tixier - Soltau) zag ik nog, als gegeven reactie op de oplossing, het volgende berichtje van een anonieme inzender passeren:

Waarom is de oplossing met eerst Ph6+ niet goed?
april 05, 2007


Om te beginnen: het lijkt wel of ik ergens verklaard heb dat die oplossing niet klopt. Dat heb ik niet, sterker nog: die voortzetting is in het geheel niet ter sprake gekomen. Mijn indruk is evenwel dat wit inderdaad ook na 1. Ph6+ de partij wint, alleen gaat niet met een mooi mat en ook niet met een fraaie 4e zet als in de partij het geval was (4. Dg7+!!). Maar bij 1. Ph6+ blijft wit op z'n minst een stuk voor, als zwart tenminste niet aan snel mat gezet te worden de voorkeur geeft....

donderdag, april 05, 2007

(Jubileum)opgave: nr. 100!!


OPGAVE 100


De 100e opgave op Alberts SchaakBlog! Toch even een momentje om bij stil te staan, al was het alleen maar voor Blogger Albert zelf. Vandaar deze enigszins feestelijke vormgeving, nog iets uitbundiger dan bij opgave 50. Dat er maar enkele schakers mogen zijn die wat tijd uittrekken om een oplossing op te sturen!


De gang van zaken omtrent het versturen van een antwoord mag zo langzamerhand bekend worden verondersteld, zo niet: kijk nog even bij opgave 96!

In bovenstaande stelling aangekomen, besliste de witspeler met een aardige combinatie de partij. Welke zetten zou hij hebben gedaan?

Aan het eind van de volgende week zal, zoals gebruikelijk, het antwoord te vinden zijn op mijn weblog + de namen van hen die hebben gereageerd + hun oplossing!!

Oplossing opgave 98 en 99 (30 maart en 1 april)

OPGAVE 98

In de onderstaande stelling heeft zwart als laatste zet Lf8? gespeeld. Wit besliste nu de partij op fraaie wijze. Hoe?

Oplossing: Tixier - Soltau (Bagneux 1977)

1. Lxf6 Txe1+ (anders valt natuurlijk Te8) 2. Txe1 gxf6 3. Dg4+ Kh8 4. Dg7+!! (4. Te8 Txc3!) ... Lxg7 5. Te8+ Lf8 6. Txf8 mat.

Van Klaas Dijkhuizen ontving ik het volgende heldere antwoord:

Een snelle blik zegt toch: 1. Lxf6, Txe1+ 2. Tex1, gxf6, 3. Dg4+, Kh8 en nu om even het lastige Txc3 uit te schakelen, het o zo grappige Dg7+! 't Is maar een idee.
maart 30, 2007


OPGAVE 99

Een mooie eindspelopgave dit keer. In deze stelling (afgebeeld in onderstaand diagram) speelde zwart, zoals voor de hand ligt: 1. ... hxg5.
Hoe zag wit vervolgens kans de partij in zijn voordeel te beslissen?


Oplossing: Ivanchuk - Hellers (WK jeugd, Baguio City 1987)

1. ... hxg5 2. Ke3!! (als wit op g5 terug zou nemen, zou het als volgt gaan: 1. ...hxg5 2. Kxg5 Kxa2 3. h6 Kb1 4. h7 a3 5. h8D a2. Door schaakjes van wit zou de zwarte koning uiteindelijk gedwongen naar a1 moeten, maar moet daar dan ook weer 'vrij' gelaten worden, op straffe van pat! Wit wint dan dus niet meer.

Door nu zwart nog een pion te 'gunnen' wordt het pat opgeheven. Hierdoor kan wit van de zelfblokkade van zwart profiteren: zijn koning komt dichterbij en zwart gaat mat.

Ook deze opgave had geen geheimen voor SC Ten Boer-lid Klaas Dijkhuizen. Hij liet weten:

1. Ke3, Kxa2 2. h6, Kb1 3. h7, a3 4. h8D, a2. Schaakjes dwingen de zwarte koning naar a1. Kd2 en Kc2 mat. De g-pion vervult een welkome rol bij dit geheel.


En dan nog even het volgende.... Ik weet wel dat zuivel gezond is, maar DIT overtreft toch wel mijn stoutste verwachtingen!! Op naar de melkboer!!


woensdag, april 04, 2007

Schaakclub Ten Boer: 27e ronde in de clubcompetitie

Bij SC Ten Boer werd op dinsdagavond 3 april de 27e ronde van de onderlinge competitie gespeeld. De uitslagen waren:

Klaas Dijkhuizen(w) - Roelof Kroon(z): ½-½


Jan Pilon(w) - Albert Prins(z): ½-½

Marten Berends(w) - Piet Beetsma(z): 0-1

Baudewijn Michel(w) - Harm Buter(z): 1-0

Wim van Dijken(w) - Erik Stam(z): ½-½

Wopko Dijkema(w) - Ad Mertens(z): 1-0

Albert zag wederom geen kans de 'vesting Pilon' te slechten (omgekeerd overigens ook niet), wat betekent dat zijn bijna traditionele 3e plaats in de clubcompetitie momenteel ernstig gevaar loopt, met nog maar weinig ronden voor de boeg. Zelfs de 4e plaats is niet zeker meer, aangezien de samensteller van Alberts SchaakBlog ook de in 'Stad en Ommelanden' gevreesde schakers Kroon en Dijkhuizen weer gaat tegenkomen,voor wie genade een onbekend begrip is, terwijl medekandidaat voor de 4e stek, Piet Beetsma, op zeer korte afstand op de loer blijft liggen. Slechts 1 klein lichtpuntje ziet blogger Albert voor volgend seizoen als de voorgaande sombere visies inderdaad zouden worden bewaarheid: dat hij het dan in de NOSBO eens aan het 4e of 5e bord kan gaan proberen... Dat zou na 30 jaar toch een kleine verlichting betekenen.

Over Kroon en Dijkhuizen gesproken: tussen deze matadoren speelde zich iets af wat we misschien een lichte aanvaring zouden kunnen noemen. De witspeler had in een eindspel met ongelijke lopers een voorsprong van drie pionnen bereikt, maar de verdedigende zwarte koning en loper waren in staat een witte promotie te verhinderen, zoals dat in dit type eindspel niet ongebruikelijk is. Wit speelde echter nog geruime tijd door om zwart tot een verkeerde zet over te halen. Toen dit evenwel niet lukte, staakte hij verder pogingen en claimde remise.
Daarop vertoonde de zwartspeler echter weer de neiging door te willen spelen, omdat wit bijna door zijn tijd heen was (wit had de klok niet stil gezet, wat je toch bij een remiseclaim moet doen). De redenering van zwart was dat wit hem in de resterende tijd toch niet mat zou kunnen zetten, zelfs als hijzelf (zwart) promotie zou toelaten en wit zou dan vervolgens op tijd verliezen.
Voorwaar voor de arbiter (hier toevallig uw blogger) een moeilijk probleem. Uiteindelijk besloot hij tot remise, zich daarbij baserend op de gedachtengang dat:

1) het bij correcte voortzetting inderdaad remise zou zijn en dat
2) wit in de tientallen zetten daarvoor niets was opgeschoten en dat
3) zwart met remise ook niet echt mocht mopperen.

Ik heb zelf een beetje de indruk dat de schaakwereld tot op de hoogste niveaus hier niet uit is. Aan de ene kant lezen we in de FIDE-regels dat de arbiter de partij remise moet verklaren als hij van oordeel is dat de tegenstander (van de remiseclaimer) geen poging doet de partij op een normale manier te winnen of dat het niet mogelijk is om op een normale manier te winnen. Dit was hier, denk ik, eigenlijk wel van toepassing. Aan de andere kant meen ik ooit in de NOSBO-regels te hebben gelezen (ik heb ze nu even niet bij de hand) dat het niet juist zou zijn een theoretische remisestelling inderdaad tot remise te verklaren want: de tijd mag best een rol spelen. Dat houdt dus in dat het heel normaal zou zijn als je gaat proberen in een geheide remisestelling je tegenstander door de klok te jagen!
Volgens mij betekent dat dat de regels van de FIDE en de NOSBO zich hier lijnrecht tegenspreken!

Ik ben geneigd hier eerder de FIDE-regels te volgen en een dergelijke partij remise te verklaren. Het lijkt me werkelijk te gek om een partij waarin beide partijen over een koning en een toren beschikken, door de klok te laten beslissen!! Dat heeft zo langzamerhand met schaken niet veel meer te maken.

Wat is er de komende dagen te verwachten op Alberts SchaakBlog?

1) de oplossing van de opgaven 98 en 99
2) opgave 100(!!). Een heus jubileum!!

3)
de nieuwe stand in de onderlinge competitie van SC Ten Boer.

dinsdag, april 03, 2007

Henk Bunt: prominent schaker in Noord-Nederland (16)

Vanaf december 2006 heb ik, in 15 afleveringen, partijen, achtergronden en commentaren op mijn weblog gezet, gewijd aan de NOSBO-schaker Henk Bunt (1920-2001), gebaseerd op 7 schriften, waarin Bunt zelf materiaal uit de periode 1938/39-1952 heeft bijeengebracht.

Deze 15 bijdragen zijn te vinden bij de volgende data op Alberts SchaakBlog:
7, 10, 11, 18 en 28 december 2006, alsmede 3, 8, 12, 22 en 30 januari en 2, 5,10,19 en 27 februari 2007 (en nu dus de 16e bijdrage: 3 april).

Deze post wil ik als een soort afsluitende bijdrage beschouwen.

Ik heb contact gehad met de heer P.R. Dijkhuis uit Haren, een lid van Staunton, die Bunt persoonlijk heeft gekend.

Hij was zo vriendelijk mij enig materiaal toe te zenden, met betrekking tot Bunt. Hiertoe behoorde het novembernummer (2001) van het Clubblad van Staunton, waarin het overlijden van Bunt wordt gemeld en waarin ook nog wat andere bijdragen over hem staan.

Het leek mij aardig hiervan een en ander op mijn weblog te zetten, om op die manier nog wat meer over de schaker Bunt in de openbaarheid te brengen en 'de mens als zodanig' nog iets beter te leren kennen.

In eerste instantie het bericht van zijn overlijden:

Dan een fragment uit een van de tweekampen tegen Wellner:

En tenslotte een kleine anekdote, waarvan de portee zeer herkenbaar is voor schakers:

Ik neem aan dat Staunton (en de heer Dijkhuis) met dit publiceren accoord gaan en wil de club en hem in ieder geval hiervoor graag bedanken.

Albert Prins.

zondag, april 01, 2007

Opgave 99

Een mooie eindspelopgave dit keer. In deze stelling (afgebeeld in onderstaand diagram) speelde zwart, zoals voor de hand ligt: 1. ... hxg5.
Hoe zag wit vervolgens kans de partij in zijn voordeel te beslissen?


Ik zie de antwoorden vol vertrouwen tegemoet, hoewel de opgave niet zo heel eenvoudig is. Stuur je oplossing naar mijn weblog, waar eind deze week de juiste aanpak wordt onthuld.

Hoe het versturen in zijn werk gaat, is nog eens na te lezen bij opgave 96!

Eveneens eind deze week: OPGAVE 100 (waar blijft de tijd) op Alberts SchaakBlog, waar in 245 dagen 290 posts zijn verschenen!!

Een dan nog even dit: over een vlot partijtje schaak gesproken!