donderdag, mei 31, 2007

Alle tijd van de wereld....

In de afgelopen tijd (laten we zeggen een klein jaar) is tegen mij nogal eens een opmerking gemaakt, die ik opvallend genoeg vind om er een paar regels aan te wijden. Het is eigenlijk begonnen zo omstreeks het tijdstip waarop ik vorig jaar september met de fpu ben gegaan en gaat door tot op de dag van vandaag.

Schaken is altijd (om precies te zijn vanaf begin 60er jaren, zie de tekst bovenaan Alberts SchaakBlog) mijn grote hobby geweest en het lag voor de hand, toen ik begin juni 2006 tot de ontdekking kwam dat het niet zo moeilijk is om een eigen weblog bij te houden, daarmee begon, om eens op heel andere manier met schaken bezig te zijn. Ook als ik daar een paar jaar eerder achter was gekomen, had ik dat gedaan, pensioen of geen pensioen.
Sinds dat moment liep ik nogal eens tegen de uitspraak aan dat dat in mijn geval ook erg makkelijk kon, want ik had immers alle tijd. Luttele dagen geleden overkwam het me nog: iemand die hoorde dat ik tijd had besteed aan het helpen bij het jeugdschaak in Ten Boer en zelfs heel veel aan mijn weblog, reageerde met te zeggen dat dat niets bijzonders was, want ik had immers alle tijd van de wereld. Enige irritatie bij schrijver dezes was het gevolg.

Alle tijd van de wereld....

De achtergrond van een dergelijke opmerking is ongeveer de volgende: een gepensioneerd iemand kan rustig de ene bezigheid na de andere op zich laden, want hij heeft toch niets te doen, terwijl iemand die nog vol in het leven staat, voor dit soort beuzelarijen geen tijd heeft. Hij heeft belangrijkere dingen te doen.
Inderdaad heb ik nu meer tijd: volgens mij is dat ook het idee achter met pensioen gaan. Toch is de daarnet gememoreerde uitlating simpel en kort door de bocht. Ik kon dan ook niet nalaten deze brave borst erop te attenderen dat ik bijvoorbeeld al in 1976-77 wedstrijdleider bij SC Ten Boer was geworden, dat die bezigheid minimaal 1,5 à 2 uur per week kost (plus allerlei enerverende momenten voor de wekelijkse wedstrijdavond begint, in verband met afzeggende clubleden, herzien van de al gemaakte indeling, uitdelen Staand Nummer enz.) en dat dat nu al 30 jaar aan de gang is.
Grote erkentelijkheid is daarbij trouwens niet echt wat de wedstrijdleider ervaart. Uitspraken als: speel ik nu weer met zwart / waarom heb ik nog steeds niet tegen X gespeeld / speel ik alweer tegen Y enz. enz., zijn tijdens het seizoen niet van de lucht. Maar dit even terzijde.
Om de draad weer op te pakken: toen was ik in ieder geval nog niet echt met pensioen, had kleine kinderen, werkte 8 uur per dag buitenshuis en had nog allerlei andere bezigheden, min of meer in verband met mijn werk.

Dat neemt allemaal niet weg dat schaken toen ook al een aanzienlijk deel van mijn tijd in beslag nam en dat is sindsdien niet minder geworden, wat trouwens ook wat vreemd zou zijn. Aan mijn weblog heb ik sinds juni/juli 2006 vele, vele uren besteed en vanaf december vorig jaar, toen clubgenoot Roelof Kroon het jaren daarvoor in Ten Boer ter ziele gegane jeugdschaak nieuw leven inblies en daar bijzonder veel tijd en energie aan is gaan besteden (toch ook met een gezin en een baan, hoe kan dat; heeft hij ook alle tijd van de wereld?), ben ik op elke vrijdagmiddag ook 1 à 1,5 uur daarbij aanwezig geweest. Dat loopt bij elkaar aardig op.

Wat wil ik toch met dit alles zeggen? Het volgende: de activiteiten die iemand bij een vereniging (of privé) op zich neemt, hebben niet zozeer te maken met de tijd die iemand heeft, maar met zijn (of haar, waarom ook niet) enthousiasme. Tijd heeft iedereen. Het gaat om het stellen van prioriteiten! Er zijn genoeg mensen die, ook al zijn ze drie keer met pensioen, nog altijd geen tijd hebben, of in ieder geval zeggen die niet te hebben. Het komt er op neer dat ze geen zin hebben in die activiteiten waarvoor ze nu toevallig gevraagd worden, maar in andere dingen. Misschien hebben ze ook nergens zin in. Allemaal prima natuurlijk, maar met geen tijd hebben heeft het weinig te maken.

Een simpel voorbeeld: iemand die zijn voor- of/en achtertuin geheel betegelt en dan in zijn 'voortuin' een kruiwagen, zakken cement en andere handige voorwerpjes plaatst, ontbreekt het zeer waarschijnlijk niet aan tijd om een tuintje bij te houden, maar heeft er totaal geen kijk op en zou met de handen in het haar zitten bij de gedachte alleen al, of besteedt zijn energie liever aan andere bezigheden. Tijd heeft iedereen en misschien de mensen die dat ontkennen nog het meest. Youp van 't Hek zei al dat je helemaal meetelt als je op de vraag hoe het met je gaat "Goed, maar druk, druk, druk" antwoordt. Dan hoor je er bij!
De Duitse natuurkundige en filosoof Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799), niet in het minst bekend geworden door zijn fraaie aforismen, schreef: Mensen die nooit tijd hebben, doen het minst (Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten). In de 18e eeuw had men dus ook al door hoe de vork in de steel zat (en zit).

Georg C. Lichtenberg: scherpe visie...


Nog één keer dan, samenvattend:

Het veel of juist weinig (willen) doen aan bepaalde (vrijwilligers)activiteiten, heeft niet zozeer te maken met het veel of weinig tijd hebben, maar alles met het stellen van prioriteiten. Tijd heeft iedereen; desnoods maakt men die, als men maar wil en ergens enthousiast voor is!

Wat betekent dit voor veel mensen? De conclusie laat ik graag aan die mensen zelf over!

Oplossing opgave 114 en 115 (van 25 mei)

OPGAVE 114

In onderstaande stelling speelde wit 1. Txb7! en zal min of meer verwacht hebben dat zwart de pijp aan Maarten zou geven. Er dreigen immers kleinigheden als 2. Dxa4, of nog beter: 2. Lg6 mat!

Maar wat antwoordde zwart en hoe liep de partij af?Oplossing: Simagin - Aronin (Moskou 1947)

1. ... e4! (de matdreiging is op deze manier verhinderd; weliswaar kan de zwarte dame nog steeds worden genomen, maar ook de diagonaal naar h2 is geopend, dus...) 2. Dxa4 Lxh2+ 3. Kh1 Lf4+ met eeuwig schaak!

Alberts SchaakBlog ontving een juiste oplossing van SC Ten Boer-lid Roelof Kroon:

Zwart kan zich nog proberen te verdedigen met 1... e4. Na 2. Dxa4 volgt 2... Lxh2+ 3. Kh1 Lg3+ met eeuwig schaak. Na 2. Lxe4 speelt zwart 2... Dxe4. Na andere zetten kan zwart op d1 of op b7 slaan. Roelof, mei 28, 2007

OPGAVE 115

De partij waarin de bovenstaande stelling voorkwam, had een plotseling einde, toen zwart na de nu volgende zet van wit meteen opgaf! Welke zet was dat en waarom gaf zwart op?

Oplossing: Stein - Lengyel (Moskou 1971)

1. Le5! en zwart gaf op. Zwart kan op twee manieren de aanval op de dame pareren. In beide gevallen wint wit: 1. ... Ld6 2. Lxd6 Txd6 3. Txd6 Dxd6 4. Dxc8+ en wit wint, of: 1. ... Txd1+ 2. Txd1 g6 3. Df4 Pd3 4. Lxc7 Pxf4 5. Lxf4 en wit blijft een stuk voor.

De complete partij: 1. c4 Pf6 2. g3 e6 3. Lg2 d5 4. Pf3 Le7 5. 0-0 0-0 6. d4 Pbd7 7. Dc2 c6 8. Td1 b6 9. Pc3 Lb7 10. b3 Tc8 11. e4 c5 12. exd5 exd5 13. Lb2 Dc7? 14. Pxd5 Pxd5 15. cxd5 Lxd5 16. dxc5 Lxf3 17. Lxf3 Pxc5 18. Df5! Tfd8?? en nu kwam het beslissende 19. Le5!

Bij deze opgave werd Alberts SchaakBlog verblijd met twee inzendingen. De eerste, van Klaas Dijkhuizen (Ten Boer) was kort en krachtig als altijd. Korter kan eigenlijk niet:

1. Le5 . Klaas, mei 27, 2007

Iets uitvoeriger zou Albert niet vervelend hebben gevonden. Aan dit criterium voldeed ruimschoots de tweede inzending: van oud-lid van SC Ten Boer, Jan Kroon, vanuit het altijd sympathieke Friesland. Het was zelfs een compleet epistel (dank, Jan!), waarvan ik hier slechts de essentie vermeld, namelijk datgene dat betrekking heeft op de opgave:

Is de oplossing van opgave 115 niet: 1. Lb2-e5? Ik voel me wat onzeker, omdat zwart met schaak een witte toren kan slaan (1...Td8xd1+), maar dat lijkt toch op uitstel van executie: de dame is en blijft ingesloten. Ook de loper ter verdediging aanwenden zal geen redding bieden: na afruil op d6 gaat de toren op c8 verloren en daarmee de partij. Twijfel voel ik echter vooral na 2... g7-g6. 2.Df5-f4 lijkt dan het beste, maar heeft zwart dan geen 2...Pc5-e6? En wint wit dan niet hooguit een stuk? Jan Kroon, 27 mei 2007

Deze oplossing is geheel in orde. Na 2. ... g6 wint wit inderdaad zoals boven is aangegeven, via 3. ... Pd3 of 3. ... Pe6 'slechts' een stuk, maar ook dit zou voor grootmeester Stein, mogen we aannemen, ruim voldoende zijn geweest om de partij tot een goed einde te brengen. Alleen aanzienlijk mindere goden (nee, we noemen geen namen, om met Wim Kan te spreken) komen dan soms nog steeds niet verder dan remise.

dinsdag, mei 29, 2007

Seizoen beëindigd met jaarvergadering - Onderlinge competitie SC Ten Boer: resultaten 2006-2007

Op dinsdagavond 29 mei werd het seizoen bij Schaakclub Ten Boer (afgezien van een klein snelschaaktoernooi op 5 juni) afgesloten met de jaarvergadering.

Enkele niet onbelangrijke resultaten:

1) de contributie, zowel bij de senioren als bij de jeugd gaat omhoog

2) Jan Pilon wordt secretaris

3) Klaas Dijkhuizen wordt (tijdelijk?) voorzitter; Wim van Dijken legt (op eigen verzoek uiteraard) het voorzitterschap neer en krijgt een stoffelijk blijk van waardering, voor de 13 jaar dat hij deze bestuursfunctie naar ieders tevredenheid heeft vervuld

4) Roelof Kroon wordt bedankt voor zijn grote inzet voor het jeugdschaak; ook hem wordt door de club iets aangeboden

5) ook in 2008 zal, net als in 1998 en in 2003 een jubileumtoernooi door de club worden georganiseerd: SC Ten Boer bestaat dan 60 jaar. Een kleine commissie zal zich vanaf september met de organisatie gaan bezighouden

6) de prijsuitreiking was weer een ouderwets hoogtepunt in de vergadering: de standaards en bekers gingen naar de eerste drie van de clubcompetitie: Roelof, Klaas en Jan en naar de eerste drie in de NOSBO-competitie: Jan, Roelof en Klaas/Piet. Allemaal bekende Nederlandse namen op een rijtje!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dan voor alle duidelijkheid, in één schema samengebracht: (bijna) alle resultaten van de clubcompetitie van SC Ten Boer, 2006-2007:


Het hoogste persoonlijke stijgingspercentage werd behaald
door Piet Beetsma, zoals blijkt uit onderstaand tabelletje:

zondag, mei 27, 2007

Schaakclub Ten Boer: seizoen jeugdschaak afgesloten

Bij SC Ten Boer is het seizoen 2006-2007, wat het jeugdschaak betreft, afgesloten op vrijdagmiddag 25 mei.

Terwijl in de grote zaal van het Buurhoes de meeste jeugdleden vol overgave bezig waren met allerlei 'speelse schaakvormen', zoals daar zijn simultaan, weggeefschaak en atoomschaak, speelden in stille afzondering nog verschillende kinderen beslissende partijen voor de play offs.

Simultaan door Gerard Zijlema (foto Roelof Kroon)

Anna tegen Alinde, een van de laatste vier
beslissingspartijen (foto Frouktje Werkman)

Toen deze tot een goed eind waren gebracht, spoedde iedereen, zich naar de zaal voor de prijsuitreiking. Initiatiefnemer èn (hoofd)instructeur Roelof Kroon, die alle lof toekomt voor zijn grote inzet in de afgelopen maanden, hield een klein toespraakje, waarin hij diverse ouders en clubleden bedankte voor hun hulp in de afgelopen periode, waarna hij hen ook nog een blijk van waardering overhandigde.

Daarna kwam de schaakjeugd aan de beurt. Alle kinderen uit de drie groepen ontvingen een herinneringsvaantje en de bovenste drie uit elke groep bovendien een mooie prijs in de vorm van een standaard.

Gerben: de 1e prijs in groep 3 (foto Frouktje Werkman)

De eindstand in de play offs is als volgt geworden:


Groep 1: Jelle, Patrick en Robert
Groep 2: Anna, Thijs en Alinde
Groep 3: Gerben, Lennard en Alfred.


Voor alle volledigheid ook de eindstand in de reguliere competitie:

Groep 1:

1. Jelle 145 p; 2. Patrick 124; 3. Robert 123; 4. Ite 119; 5. Yannick 109; 6. Ruben 107; 7. Annemarie 105; 8. Niels 93; 9. Gerbrich 87; 10. Lisette 85

Groep 2:

1. Anna 137 p; 2. Alinde 122; 3. Thijs 121; 4. Stefan 117; 5. Tom 108; 6. Marga 103; 7. Jorik 96; 8. Maureen 92; 9. Marlon 81

Groep 3:

1. Lennard 139 p; 2. Gerben 138; 3. Alfred 122; 4. Wouter 114; 5. Steffan 111; 6. Mathijs 105; 7. Ronald 93; 8. Rianne 91; 9 Jesse 87

Alle prijswinnaars (op Gerben na) bijeen (foto Frouktje Werkman)

Hiermee zat het eerste, zeer geslaagde schaakseizoen bij de jeugd erop. Alles wijst in de richting van een succesvolle voortzetting na de vakantieperiode (eind september?)

vrijdag, mei 25, 2007

Opgave 115

De partij waarin de bovenstaande stelling voorkwam had een plotseling einde, toen zwart na de nu volgende zet van wit meteen opgaf! Welke zet was dat en waarom gaf zwart op?

Stuur je oplossing naar Alberts SchaakBlog!

Hoe dat kan zie je bij opgave 114. Eind volgende week verschijnen de juiste antwoorden op mijn weblog, samen met de ingezonden reacties!

Opgave 114

In onderstaande stelling speelde wit 1. Txb7! en zal min of meer verwacht hebben dat zwart de pijp aan Maarten zou geven. Er dreigen immers kleinigheden als 2. Dxa4, of nog beter: 2. Lg6 mat!

Maar wat antwoordde zwart en hoe liep de partij af?


Antwoorden kunnen worden ingezonden naar Alberts SchaakBlog!

Enkele details betreffende het versturen:

1) Klikken op 'comments', de tekst (in dit geval de oplossing) intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de tekst). Naam vermelden is niet echt noodzakelijk, maar komt sympathiek over!
2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)
3) Klikken op 'anonymous'
4) Klikken op 'publish your comment'.

In de loop van de volgende week volgt het goede antwoord + de namen van de inzenders en hun reacties!!

donderdag, mei 24, 2007

Oplossingen opgaven 112 en 113 (van 18 en 19 mei)

Opgave 112

De zwarte stukken staan ietwat ongelukkig en ontberen de zo broodnodige samenwerking. Hoe profiteerde wit hier optimaal van?

Oplossing: Sherzer - Lunna (Engeland 1991)

1. Lg5!! Dxg5 2. Lxe6+! Lxe6 3. Tf8+! (3. Pxe6 lijkt ook te winnen, omdat f8 en g5 worden bestreken, maar 3. ... Dxd2 pent de witte toren op d2 en betekent voor wit een streep door de rekening!) ... Txf8 4. Txf8+ Kxf8 5. Pxe6+ en wit neemt de zwarte dame en wint.


Roelof Kroon van Schaakclub Ten Boer stuurde het juiste antwoord in:

Na 1. Lg5 gaat er materiaal verloren. De hoofdvariant is: 1... Dxg5 2. Lxe6+ Lxe6 (2... Txe6 3. Tf8+ en 4. T1f7#; 2... Kh8 3. Tf8+ en mat volgt) 3. Tf8+ Txf8 4. Txf8+ Kxf8 5. Pxe6+ met materiaalwinst. Roelof, mei 22, 2007

Opgave 113

Zwart speelt en wint!

Oplossing: Budinski - Möhring (Zamárdi 1978)

1. ... Ta1! 2. Tf2 (na 2. Txa1 volgt natuurlijk 2. ... gxf3 en het is uit) ... h4! 3. fxg4 h3 4. Kxh3 Th8 en wit gaf op.

Klaas Dijkhuizen (SC Ten Boer) had het volgende te melden:

Ik gok op Ta1, Tf2 en Dc1!! en dan is er koffie. Klaas, mei 21, 2007.

De partij ging zo niet, zoals we boven hebben gezien, maar Klaas moet gelijk hebben: in plaats van 2. ... h4!, moet ook 2. ... Dc1! erg sterk zijn en winnen, ook al zijn er nog heel wat variantjes. Ik kan er nu alleen even niet toe komen ze uit te werken. Moet kunnen!

Inhaalpartijen bij Jeugdschaak

In groep 2 van het jeugdschaak bij SC Ten Boer zijn (in de tuin!) nog twee inhaalpartijen gespeeld. Ook vrijdag as. staan er nog enkele op het programma, tijdens de laatste middag van het seizoen.

De uitslagen:

Anna - Stefan: 1-0
Alinde - Stefan : 0,5-0,5

Roelof:

Bij Anna tegen Stefan was nog een aardig matje te zien:

Wit: Ke1, Ta1, Tg5, Lb3, Lc1, Pb1, f4, a2, b4, c3
Zwart: Kh8, Dd5, Ta8, Tf8, Lg1, Pf5, a5, b7, c7, f7, h7

Stelling na 1. Ld1-b3. Er volgde:

1...Ta8-e8+ (De meeste kinderen zouden eerst de dame in veiligheid brengen. Anna betrekt echter het enige nog niet in het spel gebrachte stuk er met tempowinst bij) 2. Ke1-f1 Dd5-d3+ (2... Dd5-f3 wint nog sneller na 3. Kf1-g1 Te8-e1+ 4. Kg1-h2 Te1-h1#) 3. Kf1-g2 Pf5-h4+ 4. Kg2xg1 Te8-e1+ 5.Kg1-f2 Te1-f1# 0–1

Anna-Stefan: spannend en toch ontspannend: tuinschaak in Ten Boer!

Stefan-Alinde: alleen beide koningen bleven over....: remise dus!


De stand in groep 2 is nu als volgt:


Anna 136 p
Alinde 124 p
Stefan 117 p
Thijs 116 p
Tom 108 p
Marga 103 p
Jorik 96 p
Maureen 92 p
Marlon 81 p

woensdag, mei 23, 2007

Eindresultaat Clubcompetitie SC Ten Boer, 2006-2007

In de onderling competitie van SC Ten Boer werden op dinsdagavond 22 mei nog 4 partijen gespeeld, in de 34e en laatste ronde:

Baudewijn Michel - Roelof Kroon: 0-1
Klaas Dijkhuizen - Gerard Zijlema: ½-½
Wopko Dijkema - Piet Beetsma: 0-1

Fré Blok - Erik Stam: 0-1

Afwezig waren : Harm Buter, Wim van Dijken, Jan Pilon, Marten Berends en Albert Prins.Dat levert voor het seizoen 2006-2007 de volgende eindrangschikking op:

1. Roelof Kroon 577 p (Clubkampioen)
2. Klaas Dijkhuizen 464 p
3. Jan Pilon 386 p
--------------------------------------------------
4. Piet Beetsma 369 p
5. Albert Prins 337½ p
6. Gerard Zijlema 285½ p
7. Marten Berends 272½ p
8. Baudewijn Michel 254 p
9. Wopko Dijkema 237½ p
10. Harm Buter 219 p
11. Erik Stam 209 p
12. Wim van Dijken 189 p
13. Ad Mertens 176 p
14. Fré Blok 131 p

De resultaten in de externe (NOSBO)competitie heb ik al eerder meegedeeld. Hier zijn nog eens de topscorers:

1. Jan Pilon (7 uit 9)
2. Roelof Kroon (6½ uit 8)
3-4. Klaas Dijkhuizen en Piet Beetsma (4 uit 9)

De extern geboekte reultaten zijn uiteraard (compleet) terug te vinden op de NOSBO-site (zie bij mijn schaaklinks).

De wedstrijdleider-intern (Albert) heeft hier alleen de belangrijkste gegevens vermeld, al was het alleen maar om niet, een week voor de jaarvergadering, reeds al zijn kruit verschoten te hebben! Hij schat de kans dat er dan op die avond goed naar hem geluisterd zal worden iets groter in.Wellicht worden nadere bijzonderheden later nog aan het weblog toegevoegd.

maandag, mei 21, 2007

JEUGDSCHAAK SC Ten Boer sluit seizoen af

Het seizoen 2006-2007 bij het jeugdschaak van Schaakclub Ten Boer wordt op vrijdagmiddag 25 mei as. (vanaf 16.00 uur) afgesloten met diverse activiteiten.

Het is de bedoeling op de laatste middag van het seizoen een 5-tal aan schaken gelieerde spelletjes te doen - weggeefschaak - atoomschaak - doorgeefschaak - simultaan - een spel waarbij de eerste schaker 1 zet, de tweede vervolgens 2, de eerste daarna 3 zetten, de tweede 4 zetten, enz.

Verder worden ook nog de laatste 3 partijen van de jeugdcompetitie gespeeld, waarna precies bekend is wie de prijzen hebben gewonnen. Tevens is die middag de prijsuitreiking.

De stand in de jeugdcompetitie (nog net niet de eindstand dus):

Groep 1.

Stand play offs: Robert: 0,5 uit 2; Patrick 0,5 uit 1; Jelle 1 uit 1

Stand competitie:

1. Jelle 140
2. Patrick 127
3. Robert 123
4. Ite 119
5. Yannick 109
6. Ruben 107
7. Annemarie 105
8. Niels 93
9. Gerbrich 87
10. Lisette 85

Groep 2.

Stand play offs: Thijs 0,5 uit 2; Stefan 0,5 uit 1; Anna 1 uit 1; Alinde 0 uit 0

Stand competitie:

1. Anna 131
2. Alinde 123
3. Stefan 119
4. Thijs 116
5. Tom 108
6. Marga 103
7. Jorik 96
8. Maureen 92
9. Marlon 84

Groep 3.

Stand play offs: Alfred 0,5 uit 2; Lennard 1 uit 1; Gerben 0,5 uit 1.

Stand competitie:

1. Lennard 142
2. Gerben 132
3. Alfred 122
4. Wouter 114
5. Steffan 111
6. Mathijs 105
7. Ronald 93
8. Rianne 91
9. Jesse 87

zondag, mei 20, 2007

Het Londens Systeem (10)

In de loop van de maanden heb ik diverse partijen ten tonele gevoerd waarin het Londens systeem door wit werd gehanteerd. Zwart kan op dit openigssysteem op verschillende manieren reageren. Ik probeer die verschillende reacties in beeld te brengen. Zo was de 9e bijdrage in deze reeks (15 mei) gewijd aan een partij waarin zwart de Dame-Indische verdediging toepast.

Nu is de beurt aan een partij waarin zwart een opstelling kiest die bij het Slavisch Damegambiet hoort.

Wit: M. Lazic (2478) - Zwart: R. Szuhanek (2406)
Bjeljina 2000
Londens Systeem

1. d4 d5 2. Pf3 c6 (zwart gaat de kant van de Slavische verdediging op) 3. Lf4 (het Londens Systeem komt in zicht!) ... Db6 (een hele snelle Db6 is dit: als zwart deze zet wil spelen gebeurt dat meestal een of enkele zetten later. Kovacevic (die deze partij overigens niet noemt) schrijft in zijn fraaie, in 2005 uitgekomen, Win with the London System: 3. ... Db6 is the critical test of 3. Pf3, but with the black c-pawn modestly parked on c6, 4. Dc1 is quite a acceptable reply) 4. Dc1 (Kovacevic: The easy solution, b3, is often undesirable, as the weakened dark squares a3, b4 and c3 may be embarrassing, with the bishop shut out from the sefence at f4. - Overigens vindt hij b3 in weer een iets andere variant wel een goede voorzetting) ... Lf5 5. e3 Pf6 6. Le2 e6 7. 0-0 c5 (een snelle en krachtige opstoot, die wit op het idee brengt met gelijke munt te betalen) 8. c4!? (c3 lijkt iets meer in de lijn van het Londens Systeem te liggen) ... Pc6 9. dxc5 Lxc5 10. a3 (wit speelt via deze zet een type damegambiet met verwisselde kleuren en streeft naar b4, dat overigens pas veel later op het bord verschijnt) ... dxc4 11. Pbd2 (in plaats van meteen met de loper terug te nemen, brengt wit zijn damepaard in het spel, om via c4 de zwarte dame aan te vallen, met tempowinst) ... Ld3 (zwart wil kennelijk wel lopers ruilen, voordat de witte loper sterk wordt) 12. Pxc4 Lxc4 13. Dxc4 Pd5 14. Lg3 Lxe3!? (zwart besluit, in plaats van af te wachten hoe wit zijn loperpaar eventueel tot gelding zal brengen, zelf een gewaagde combinatie te beginnen: zie diagram)

SZUHANEK

LAZIC

15. fxe3 Pxe3 16. Db5 Dxb5 17. Lxb5 Pxf1 18. Kxf1 0-0 (uit de na de slagwisselingen overgebleven stand blijkt dat zwart een toren en twee pionnen heeft voor twee lichte stukken; het overtal aan lichte stukken aan de kant van wit geeft echter de doorslag) 19. Lxc6 (wit ruilt meteen af: de pion die nu op c6 verschijnt is namelijk heel zwak) ... bxc6 20. Tc1 f6 (zwart verdedigt de pion zelfs niet, die toch verloren zou gaan) 21. Pd4 e5 22. Pxc6 Kf7 23. b4 Tfc8 24. b5 Ke8 25. Lf2 (het witte paard is een te groot obstakel voor zwart; nu wordt pion a7 aangevallen) ... Tc7 26. Tb1 Kd7 27. Td1+ Kc8 (zwart probeert zijn koning op de damevleugel van dienst te laten zijn, maar dat loop niet goed af; wellicht was Ke6 beter geweest, ofschoon ook dan wit uiteindelijk de partij zal winnen, omdat de toren en de loper van wit de zwarte stelling binnen zullen dringen) 28. Td8+ Kb7 29. Pa5 mat!

De volgende keer weer een ander verdedigingssysteem voor zwart!

Laatste tussenstand bij SC Ten Boer

Na de 33e (en meteen de op 1 na laatste) ronde is de stand bij Schaakclub Ten Boer als volgt:

1. Roelof Kroon 559 p
2. Klaas Dijkhuizen 454 p
3. Jan Pilon 378 p
4. Piet Beetsma 352 p
5. Albert Prins 330½ p
6. Gerard Zijlema 273½ p
7. Marten Berends 266 p
8. Baudewijn Michel 248 p
9. Wopko Dijkema 237½ p
10. Harm Buter 213½ p
11. Erik Stam 197 p
12. Wim van Dijken 184 p
13. Ad Mertens 167 p
14. Fré Blok 131 p


De laatste ronde voor de senioren is op dinsdag 22 mei. Vrijdagmiddag 25 mei is, zoals al meegedeeld, de slotmiddag van het jeugdschaak, waarbij ook de prijsuitreiking in de drie groepen, waarin de kinderen hebben gespeeld vanaf begin december, zal plaatsvinden.
Last but not least is er op dinsdagavond 29 mei de gebruikelijke jaarvergadering. Daarna (schaak)rust tot begin september!

zaterdag, mei 19, 2007

Opgave 113

De tweede opgave van deze week. Zwart speelt en wint!


Antwoorden kunnen, als gewoonlijk, worden opgestuurd naar Alberts SchaakBlog.

Details over inzenden: zie bij de vorige opgave (112).

In de loop van volgende week vind de belangstellende lezer de juiste oplossing (met die van nr. 112) op mijn weblog. Ook de namen van inzenders en hun reacties zijn daar dan te vinden.

Terzijde:

A computer once beat me at chess, but it was no match for me at kick boxing [Emo Philips]

vrijdag, mei 18, 2007

Opgave 112

Aangezien een weekend, hoe prettig ook, toch niet voor de volle 100% geslaagd kan worden genoemd zonder dat er sprake is geweest van enkele schaakmomenten, volgt hier alweer opgave 112. Weer een heel fraai schaakmoment!

De zwarte stukken staan ietwat ongelukkig en ontberen de zo broodnodige samenwerking. Hoe profiteerde wit hier optimaal van?

Als enig denkwerk tot een oplossing heeft geleid, stuur deze dan onverwijld naar:

ALBERTS SCHAAKBLOGHoe gaat dat ook weer?

1) Klikken op 'comments', de tekst (in dit geval de oplossing) intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de tekst). Naam vermelden is niet echt noodzakelijk, maar komt wel sympathiek over!

2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)

3) Klikken op 'anonymous'

4) Klikken op 'publish your comment'.

In de loop van de volgende week volgt het goede antwoord + de namen van de inzenders en natuurlijk hun reacties!!

Terzijde:

Personally, I rather look forward to a computer program winning the world chess championship. Humanity needs a lesson in humility [Richard Dawkins]

Oplossing opgave 111 (van 13 mei)Een niet alledaagse wending! Zwart had zojuist met Pxd8 een torenafruil beëindigd, waarna (vanuit de hierboven getoonde stelling) de volgende zet van wit Ld4 was. Later eindigde de partij in remise.

Hoe had wit hier echter (in plaats van Ld4 dus) kunnen winnen?

Oplossing: Palliser - Hunt (Engeland 1998/99)

1. Lf7!! (een sterk staaltje: het veld f7 wordt door zwart 4 keer bestreken en door wit, behalve de loper natuurlijk, die zich en prise stelt, niet 1 keer. De zwarte loper van b7 had ook nog op e6 kunnen staan, het maakt allemaal niet uit!) ... Dxf7 (1. ... Kxf7 betekent na 2. Dxg7+ dameverlies op c7, terwijl nemen door elk ander stuk, eventueel zelfs door een 'virtuele' loper op e6, mat op g7 tot gevolg heeft) 2. Ph6+ Kf8 3. Pxf7 en wit wint.

Jan Pilon (Schaakclub Ten Boer) doorgrondde het geheel; zijn reactie luidde als volgt:

1. Lf7+! De loper slaan met een paard wordt gevolgd door mat, sla je de loper met de koning dan gaat de dame verloren. Op Dxf7 volgt Ph6+.
Jan Pilon, mei 13, 2007.

woensdag, mei 16, 2007

Oplossing opgave 110 (van 11 mei)

In de hieronder afgebeelde stelling wist de zwartspeler (aan zet) met een fraaie manoeuvre de partij in zijn voordeel te beslissen. Hoe ging dat in zijn werk?

Oplossing: Garcia - Rubinetti (Buenos Aires 1972)

1. ... Pc4+!! 2. bxc4 (gedwongen, op 2. Kd4 volgt 2. ... Pd6 en zwart wint) ... c5! (zwart laat pion c4 staan, blokkeert nu de weg van de witte loper, terwijl de andere route, via g6 en b1 geen redding meer brengt, m.a.w.: niets staat de opmars van de a-pion meer in de weg) 3. Lxf7 a4 4. Lg6 a3 5. Lb1 Kb3 6. h4 Kb2 7. La2 Kxa2 en wit gaf op.

Klaas Dijkhuizen (SC Ten Boer) waagde er een berichtje aan, waarin het volgende te lezen viel (licht refererend aan wijlen Jan-Hein Donner):

Pc4, bxc4 (verplicht), gevolgd door c5 en de ode aan de a-pion kan beginnen. Klaas, mei 13, 2007

Schaakclub Ten Boer: 33e ronde onderlinge competitie

Het seizoen zit er bijna op voor SC Ten Boer. De onderlinge competitie loopt ten einde: nog 1 ronde wel te verstaan, op 22 mei. Daarna de jaarvergadering op 29 mei en dan rust (op schaakgebied in ieder geval) tot begin september. Wel moeten de bestuursleden nog even flink aan de slag voor de respectievelijke jaarverslagen en enig (wat heet) rekenwerk.

Ook voor het jeugdschaak is het seizoen bijna afgelopen. Het is een zeer geslaagd begin geweest: bijna 30 kinderen hebben, in verschillende groepen, meegedaan. Niet alleen schaaktechnisch zal de jeugd vooruit zijn gegaan, ook is er een competitie gehouden, waarvan het eindresultaat langzaam in beeld komt. Op de laatste schaakmiddag voor de schakertjes (vrijdag 25 mei) zal de eindstand bekend gemaakt worden en zullen de prijzen worden uitgereikt. Ook voor hen het vervolg in september!


Dan de hierboven beloofde resultaten van de senioren in de op één na laatste ronde:

Roelof Kroon - Marten Berends: 1-0
Klaas Dijkhuizen - Baudewijn Michel: 1-0
Piet Beetsma - Jan Pilon: ½-½
Ad Mertens - Albert Prins: 0-1
Erik Stam - Wopko Dijkema: 0-1


Komend weekend de nieuwe tussenstand!

Terzijde:

Groningen in beeld:

Fleurig pad in het Ten Boersterbos. Waar komt het op uit?


Op de aloude Stadsweg, met ENWB-fietspad (richting Ten Boer)


Nogmaals de Stadsweg, nu richting Garmerwolde / Groningen
(Foto's 15-5-07; 11:10 - 11:14)

dinsdag, mei 15, 2007

Het Londens Systeem (9)

Het is alweer geruime tijd geleden (oktober 2006) dat ik aandacht besteedde aan het Londens Systeem, een openingssysteem voor wit, dat qua opbouw fraai oogt, misschien niet zo agressief lijkt, maar dat in de praktijk toch snel kan worden en dan vaak doeltreffend is (als wit tenminste zijn kansen waarneemt, een heel nuttige eigenschap die schrijver dezes helaas nog wel eens in de steek wil laten). Deze keer wilde ik een partij laten zien, waarin wit een speciale variant van het Londens Systeem speelt, namelijk met Pc3 (in plaats van de traditionele opbouw met c3, Pbd2 en Ld3). Deze Pc3-variant zien we ook bij de zg. Barry Attack, in een reactie van wit op de Konings-Indische verdediging. Het gaat in de onderstaande partij om de variant, waarbij zwart zich tegen het Londens Systeem met een vroegtijdig e6 verdedigt.

Wit: L. Ortega (2491) - Zwart: I. Farago (2486)
Montecatine Terme (Italië) 2000
Londens Systeem

1. d4 Pf6 2. Pf3 e6 3. Lf4 c5 4. e3 b6 (zwart kiest een Dame-Indische opstelling) 5. Pc3 (onverwacht: meestal kenmerkt het Londens Systeem zich door de zetten 5. Pbd2 6. Ld3 en 7. c3, eventueel uitgevoerd in een andere volgorde. In deze variant wijkt wit daar bewust vanaf en vestigt de blik op de zwakkere velden (c7, d6) bij zwart) ... cxd4 6. Pb5! (wit gaat meteen tot de aanval over, inplaats van gewoon op d4 terug te nemen) ... d6 (een aardige zet voor zwart lijkt nog 6. ... Pd5, maar wit speelt dan 7. Ld6 dxe3 8. Lc4! en zwart verkeert in moeilijkheden) 7. Dxd4! Pd5 (als zwart 7. ... e5 zou spelen, zou volgen: 8. Lxe5 dxe5 9. Dxe5+ Le7 10. Pc7+ Kf8 11. Pxa8 Lb7 12. Dc7 Lxa8 13. Dxa7 en wit staat beter) 8. Pxd6+ Lxd6 9. Dxg7 (zie diagram)

9. ... Kd7 10. Lxd6 Kxd6 11. e4 (dit wint uiteraard het stuk terug) ... Tg8 12. Dxf7 Tf8 13. Dh5 De8 14. De5+ Kc6 15. exd5+ exd5 16. Dxe8+ Txe8+ 17. Kd2 (het opmaken van de balans leert dat wit met een voorsprong van 2 pionnen op winst staat) ... Lg4 18. Pd4+ Kc7 19. c3 Ld7 20. Ld3 Tf8 21. f3 en zwart gaf op.

maandag, mei 14, 2007

Stand bij SC Ten Boer na 32 ronden


Op 8 mei jl. werden er bij SC Ten Boer slechts twee partijen gespeeld in het kader van de onderlinge competitie. Hierover berichtte ik al op woensdag 9 mei. De rest van de spelers was toen, zoals zo langzamerhand bekend mag worden verondersteld, verwikkeld in de NOSBO-strijd, waarbij ze er gelukkig in slaagden het 1e-klasserschap te behouden. Aan die gedenkwaardige avond is ook op mijn weblog uitgebreid aandacht besteed.


Dat neemt allemaal niet weg dat er in de eigen competitie weer een nieuwe tussenstand te melden is, met nog twee ronden voor de boeg. Opmerkelijke wijzigingen zullen er in de rangschikking wel niet meer optreden: zo hebben in de huidige lijst alleen Ad en Wim van plaats gewisseld.
Wat de eerste drie plaatsen betreft, staat al enige tijd vast dat Roelof kampioen wordt (bloemen voor die man!) en Klaas op de tweede plaats beslag gaat leggen. Verder is Jan vrij zeker van de 3e plaats.

De stand na 32 ronden:

1. Roelof Kroon 540 p
2. Klaas Dijkhuizen 435 p
3. Jan Pilon 367 p
4. Piet Beetsma 339½ p
5. Albert Prins 317 p
6. Gerard Zijlema 267½ p
7. Marten Berends 266 p
8. Baudewijn Michel 249 p
9. Wopko Dijkema 224½ p
10. Harm Buter 209 p
11. Erik Stam 199 p
12. Wim van Dijken 171 p
13. Ad Mertens 169 p
14. Fré Blok 133 p

zondag, mei 13, 2007

Groningen in beeld (12) op 12 mei 2007: Nationale Molendag!

Een paar impressies van de Nationale Molendag. Voor Ten Boer in het vervolg een dag waartegen iets anders wordt aangekeken dan in de afgelopen decennia het geval was!

Vanaf de omloop van de Widde Meuln een blik richting Ten Boer's tweede molen: de Bovenrijge

Een blik op het imposante 'binnenwerk' van de Widde Meuln


Kijkend vanuit de Widde Meuln naar het dorp

Voor levenswijsheden kun je ook al in de molen terecht...

Vanaf de Boltbrug kijken we naar beide molens aan het Damsterdiep
(foto's: 12 mei 2007; 14:15 - 14:45)

Opgave 111Een niet alledaagse wending! Zwart had zojuist met Pxd8 een torenafruil beëindigd, waarna (vanuit de hierboven getoonde stelling) de volgende zet van wit Ld4 was. Later eindigde de partij in remise.

Hoe had wit hier echter (in plaats van Ld4 dus) kunnen winnen?
Het antwoord kun je opsturen naar Alberts SchaakBlog.
Zie bij opgave 110 voor alle details over verzenden en over de juiste oplossingen volgende week op mijn weblog!

Terzijde:

Nu de laatste ronde in de NOSBO 1e klasse A is gespeeld, zijn uiteraard alle resultaten bekend, zowel qua club- als ook persoonlijke prestaties.
De drie hoogste persoonlijke scores bij SC Ten Boer, in het seizoen 2006-2007, zijn behaald door:

1. Jan Pilon met de score van 7 p uit 9 partijen
2. Roelof Kroon met 6,5 p uit 8 partijen (weliswaar behaalde hij in de 9e partij ook de volle winst, maar zonder te spelen en bij de SC Ten Boer huldigen we het bijzonder mooie standpunt dat we zo'n punt niet laten meetellen)
3/4. Klaas Dijkhuizen en Piet Beetsma (gedeeld) met 4 uit 9.

Beide eerstgenoemde heren komen ook voor in het door de NOSBO opgevoerde erelijstje van topscorers van de 1e klasse A.
Een klein applaus voor deze vier (met afnemende decibels) is op zijn plaats.

vrijdag, mei 11, 2007

Opgave 110

In de hieronder afgebeelde stelling wist de zwartspeler (aan zet) met een fraaie manoeuvre de partij in zijn voordeel te beslechten. Hoe ging dat in zijn werk?

Anwoorden zijn, zoals altijd, zeer welkom op Alberts SchaakBlog!

Het opsturen van een oplossing is eenvoudig:

1) Klikken op 'comments', de tekst (in dit geval de oplossing) intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de tekst). Naam vermelden is niet echt noodzakelijk, maar is wel sympathiek!
2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)
3) Klikken op 'anonymous'
4) Klikken op 'publish your comment'.

De oplossing komt aan het eind van de volgende week (samen met die van opgave 111, die dit weekend op mijn weblog zal verschijnen). Bij de goede antwoorden vermeld ik dan ook de namen en reacties van de inzenders!

Oplossing opgaven 108 en 109 (van 4 mei)

Albert is weer in de lucht! Het ongerief aan zijn computer viel (for the time being althans) enigszins mee, hoewel het zich aanvankelijk somber liet aanzien. Enkele lange sessies met scans, terugzetten van settings naar vorige data enz. enz. hebben uiteindelijk enig licht gebracht. Een deskundige wist, op afstand, te melden dat de computer het waarschijnlijk aan het opgeven was. We zullen zien!
Voorlopig doet het krakende beestje het in ieder geval weer.

Het verslagje dat ik woensdag jl. in alle vroegte op mijn weblog heb gezet van de laatste NOSBO-ronde in het Buurhoes in Ten Boer, heeft tot een verheugend aantal bezoekers aan mijn weblog geleid, al was het alleen maar omdat ik op verzoek enkele foto's naar de NOSBO-site stuurde. Deze zijn daar ook te zien http://www.nosbo.schaakbond.nl/competitie/2006/verslag1a.html . Tevens staat er een verwijzing naar Alberts SchaakBlog. Sympathiek gebaar!

Oplossing opgave 108

Een fraai staaltje van een combinatiespeler pur-sang!! De eerste zet van wit zou je nog 'standaard' kunnen noemen, de tweede niet bepaald! Hoe maakte de witspeler de partij uit?


Oplossing: Tal - Platonov (Dubna 1973)

1. Dh6! (dreigt het een en ander) Txg3 (natuurlijk gedwongen) 2. Lg6!! en zwart gaf op, omdat weer op twee manieren mat gegeven kan worden. Er zou nog kunnen volgen: 2. ... Txg6 3. fxg6 fxg6 4. Dxf8 mat.

Volgens Hilary Thomas, in zijn Complete games of Mikhail Tal, 1967-73 (London: Batsford, 1979) zou zwart al na 1. Dh6 hebben opgegeven, wat betekent dat de zwartspeler al 2. Lg6 had voorzien. Chris Baker vermeldt daarentegen in zijn Simple winning chess (London: Everyman Chess, 1999) dat zwart pas na 2. Lg6 opgaf. Dit soort verschillen zie je vaak als je partij-eindes in meerdere bronnen met elkaar vergelijkt. Soms schijnen trouwens die niet echt meer uitgevoerde zetten ook bewust door de auteurs te zijn toegevoegd, om een en ander meer aanschouwelijk te maken.

Derk Schuttel, ooit een gerespecteerd lid van SC Ten Boer, woont en schaakt nu in Grijpskerk. Hij stuurde het volgende antwoord op:

Hoi Albert, 108 zie ik nog wel Dh6, Tg3 en Lg6. 109 doet mij denken aan een partij van een van onze jeugdspelers tegen Groningen in het kader van de AB competitie van 2 jaar geleden. Zwart zag het toen niet en ook nu is mij het zwart voor ogen. Derk S., mei 06, 2007

Albert: Leuk dat je mee hebt gedaan Derk! Kom nog eens terug, zou ik zeggen!


Oplossing opgave 109

Als wit in onderstaande, tamelijk explosieve, stelling aan zet zou zijn, was het meteen uit (Thxf4 enz.), maar gelukkig voor zwart was hij aan zet. Hoe ging de partij verder?

Oplossing: Filipenko - Osnos (Sovjet-Unie 1978)

1. ... c2!! 2. Kxc2 Td2+! (3. Kxd2 Dd4+ 4. Kc2 Dd3+ 5. Kc1 Dxf1+ 6. Kc2 Dd3+ 7. Kc1 Pe2 mat)

Van Derk Schuttel vermeldde ik al dat het hem, bij het zien van deze opgave, zwart voor ogen werd. (Gewoon doorzetten, Derk!). Klaas Dijkhuizen (SC Ten Boer) liet het volgende antwoord overkomen:

109. 't Is relatief simpel als je ziet dat zwart alleen de ramp kan voorkomen met schaakjes. Dus ... c2, gevolgd door Td2, wat dameschaakjes, incasseren van beide torens en klaar. Klaas, mei 06, 2007


Albert: Het antwoord verdient niet de prijs voor de grootste volledigheid, maar Klaas heeft het combineren wel in de vingertoppen.

donderdag, mei 10, 2007

Alberts SchaakBlog: enig ongerief...

Gisteren moedigde ik mijn trouwe bezoekers nog aan om vooral elke dag een blik op Alberts SchaakBlog te werpen. Dat smeekt natuurlijk om moeilijkheden (Freek de Jonge) en die kwamen dan ook prompt opdagen...
Ik ondervind namelijk enige tegenwerking van mijn tot nu toe zo trouwe computer en een en ander veroorzaakt constant moeilijkheden. Het gaat fout als Windows met updates aan komt zetten (wat bijna dagelijks schijnt te moeten), die het systeem dan om een of andere reden niet op de computer kwijt kan.
In de zg. safe mode with networking ben ik nu bezig deze mededelingen te doen en hoop dat dat mag lukken.
In diezelfde safe mode ging ik naar de Windows-site, waar ik een storingsnummer aantrof, luisterend naar de naam 0x8007043C (wie kent het niet?), om er vervolgens achter te komen dat daarvoor via de safe mode geen ondersteuning mogelijk is. Zo lust ik er nog wel eentje.
Het doet me denken aan een krachtige storing voor wat betreft telefoon, internet en televisie, die we vorig jaar een keer hadden, waarbij we @Home (welke naam noemde u daar!!??) wilden bellen, maar ja.... de telefoon deed het dus niet meer. Bellen met de gsm bleek zo'n 20 euro per 8 minuten te kosten (lokaal tarief: dat klinkt goedkoop, maar is het niet; wie zei daar iets over een gratis servicenummer?) Dan ben je dus snel door je kaartje heen. Ik deed niets anders dan bellen en naar de winkel fietsen voor nieuwe telefoonkaarten. Gelukkig kon ik de bankrekening niet raadplegen, om te zien of daar nog wel middelen voor waren.

Om een verhaal dat uit de hand dreigt te gaan lopen, kort te maken: bezoekers van Alberts SchaakBlog zullen korte (of langere) tijd geduld moeten hebben, tot ik weer uit de voeten kan. Het spijt me meer dan ik op deze plaats tot uitdrukking kan brengen. Tot schaaks, zal ik maar zeggen. Ik doe mijn best zo snel mogelijk weer ter plekke te zijn. Chess must go on!

woensdag, mei 09, 2007

Twee partijen onderlinge competitie SC Ten Boer

Terwijl in de grote zaal van het Buurhoes tien teams verwoed streden om, of het kampioenschap, of lijfsbehoud, werden ook nog in een belendend vertrek twee partijen voor de onderlinge competitie van Ten Boer afgewikkeld:

Fré Blok(w) - Wopko Dijkema(z): 0-1
Erik Stam(w) - Ad Mertens(z): 1-0

In het komend weekend, of de maandag daarop, zal weer een nieuwe tussenstand op Alberts SchaakBlog verschijnen, zoals de trouwe bezoeker dat zo langzamerhand gewend is geraakt....

Ook komen de oplossingen van de laatste opgaven dichterbij. Morgen of overmorgen is het zover!

Kortom: toch elke dag even kijken op

--Alberts SchaakBlog--

NOSBO 1e Klasse A: enerverende slotronde in Ten Boer

Als inleiding verwijs ik naar mijn post van gisteren, dinsdag 8 mei.

Het is, na het hartelijk welkomstwoord van de voorzitter van SC Ten Boer, Wim van Dijken, een enerverende laatste ronde geworden in het aloude Buurhoes. Aan de ene kant waren de resultaten verrassend (promotie), aan de andere kant min of meer in de lijn der verwachtingen (degradatie).
Zoals gisteren al meegedeeld, hoefde Staunton 2 slechts gelijk te spelen om zich kampioen te kunnen noemen. Welnu, dat gebeurde niet. In een tot het laatste moment spannende wedstrijd, wist, bij een stand van 3,5-3,5, Mellink (Haren 3) van Seyen (Staunton 2) te winnen, waardoor de titel naar Groningen 4 ging. Dit team was de avond met een achterstand van twee wedstrijdpunten op Staunton 2 begonnen, won echter zelf met grote cijfers van Middelstum, kwam daardoor in wedstrijdpunten gelijk met Staunton, maar werd op bordpunten kampioen.

Jammer natuurlijk voor Staunton, maar de felicitaties gaan naar Groningen 4, voor dit mooie succes!!

Het zegevierende Groningen 4 (zonder de twee
collega's die al voor punten hadden gezorgd)

In het voorgaande ligt ook al de degradatie van Middelstum opgesloten, aangezien dit team had moeten winnen om hieraan te ontkomen. Zij waren aan de laatste ronde begonnen met 5 punten, terwijl Haren 3, Veendam, Ten Boer en Assen 2 al 6 punten hadden. Deze teams boekten dus 'klassebehoud', wat vooral voor Veendam met de hakken over de sloot betekende.

De uitslagen:

Groningen 4 - Middelstum: 7-1
Haren 3 - Staunton 2: 4,5-3,5
J.H. Kruit - Ten Boer: 1-7
Veendam - Van der Linde: 1-7
Assen 2 -Bedum: 4-4

SC Ten Boer wist dus het vege lijf te redden, door een ruime 7-1 overwinning op het al gedegradeerde JH Kruit. Hier waren de resultaten:

J. Riemersma(z) - Roelof Kroon(w): 0-1
H. Stuut(w) - Klaas Dijkhuizen(z): 0-1
P. Oosten(z) - Albert Prins(w): 0,5-0,5
W. Voet(w) - Jan Pilon(z): 0,5-0,5
C. Joost(z) - Piet Beetsma(w): 0-1
M. Weisbeek(w) - Baudewijn Michel(z): 0-1
F. Pieterman(z) - Marten Berends(w): 0-1
W. Ruiter(w) - Gerard Zijlema(z): 0-1Hoe een en ander uiteindelijk klaar stond en de inspanningen die daar voor nodig waren...

SC Ten Boer in actie (aan gene zijde van het bord), in gevecht met J.H. Kruit. We herkennen van links naar rechts: Baudewijn Michel, Roelof Kroon, Klaas Dijkhuizen en Marten Berends.

De spelers die de, voor het kampioenschap van Groningen 4, uiteindelijk beslissende partij speelden: Rudy Mellink (op de rug gezien) van Haren 3, tegen Henk Seyen (Staunton 2). Eerstgenoemde won.


De eindstand in Klasse 1a van de NOSBO, seizoen 2006-2007 (achter de dubbele punt het aantal wedstrijdpunten, gevolgd door de bordpunten):

1. Groningen 4: 16-51 K / P

2. Staunton 2: 16-49 P (misschien)

3. Van der Linde: 14-47,5

4. Haren 3: 11-39

5. Ten Boer: 8-36

6. Bedum: 7-37

7. Assen 2: 7-28

8. Veendam: 6-29,5

9. Middelstum: 5-29,5 D

10. J.H. Kruit 0-22 D

dinsdag, mei 08, 2007

Slotronde in Buurhoes

Zoals ik al enkele keren heb aangekondigd, wordt vanavond, dinsdag 8 mei 2007, vanaf 19.30 u in het Buurhoes aan de Gaykingastraat in Ten Boer, de slotronde gespeeld in de NOSBO, 1e Klasse A.

De stand voor deze laatste ronde is (achter de dubbele punt het aantal wedstrijdpunten en dan het aantal bordpunten):

1. Staunton 2: 16-45½
2. Groningen 4: 14-44
3. Van der Linde: 12-40½
4. Haren 3: 9-34½
5. Ten Boer: 6-29
6. Veendam: 6-27
7. Bedum: 6-26
8. Assen 2: 6-24
9. Middelstum: 5-28½
10. JH Kruit: 0-21 (D)


Het programma voor vanavond is:

JH Kruit-Ten Boer
Groningen 4-Middelstum
Veendam-Van der Linde
Assen 2-Bedum
Haren 3-Staunton 2

Staunton 2 heeft het kampioenschap binnen handbereik: een gelijkspel tegen Haren 3 is voldoende. Groningen 4 kan nog kampioen worden als Staunton verliest. Voor Van der Linde en Haren 3 staat er niets meer op het spel. JH Kruit is al gedegradeerd: voor Middelstum, Assen 2, Bedum en Ten Boer is het nog spannend, aangezien er nog een team moet afdalen. Middelstum, dat 1 punt minder heeft dan de andere 4 teams, zou in ieder geval moeten winnen.

Het lijkt een hele happening te gaan worden in het goede oude Buurhoes!!

Vast een kleine vooruitblik op de gebeurtenissen van vanavond.....
(Illustratie ontleend aan Let's play chess, van Anthony Hansford, London: Octopus books, 1980)

Alberts SchaakBlog zal verder in deze week verslag doen, met uiteraard de resultaten en gevolgen van de vijf bovengenoemde ontmoetingen!

zondag, mei 06, 2007

Nieuwe tussenstand bij Schaakclub Ten Boer

Een ruwe schatting leert dat ik, als wedstrijdleider (intern) van SC Ten Boer sinds het seizoen 1977-78, al zo'n 1000 keer een nieuwe stand voor de onderlinge competitie heb opgemaakt. Niet onaardig, al zeg ik het zelf.

Ook na de 31e ronde (gespeeld op 1 mei jl.) is deze tussenstand er uiteraard weer.

Met nog 1 incomplete ronde op dinsdag 8 mei (de avond waarop ook, ik herhaal het nog maar eens, de laatste ronde in de 1e klasse A van de NOSBO wordt gespeeld, in het Buurhoes in Ten Boer; het belooft op verschillende fronten spannend te gaan worden) en nog 2 complete ronden te gaan (15 en 22 mei) is de, verkort weergegeven, stand als volgt:

1. Roelof Kroon 530½ p
2. Klaas Dijkhuizen 425½ p
3. Jan Pilon 358½ p
4. Piet Beetsma 329½ p
5. Albert Prins 309 p
6. Gerard Zijlema 261 p
7. Marten Berends 254 p
8. Baudewijn Michel 253½ p
9. Wopko Dijkema 211½ p
10. Harm Buter 204 p
11. Erik Stam 185 p
12. Ad Mertens 170 p
13. Wim van Dijken 166½ p
14. Fré Blok 133 p

vrijdag, mei 04, 2007

Opgaven 108 en 109

Opgave 108

Een fraai staaltje van een combinatiespeler pur-sang!! De eerste zet van wit zou je nog 'standaard' kunnen noemen, de tweede niet bepaald! Hoe maakte de witspeler de partij uit?Opgave 109

Als wit in onderstaande, tamelijk explosieve, stelling aan zet zou zijn, was het meteen uit (Thxf4 enz.), maar gelukkig voor zwart was hij aan zet. Hoe ging de partij verder?

Antwoorden zijn, zoals altijd, welkom op Alberts SchaakBlog.

Zo is het opsturen eenvoudig te doen:

1) Klikken op 'comments', de tekst (in dit geval de oplossing, lijkt me) intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon onder de oplossing). Naam vermelden is niet echt noodzakelijk, maar komt wel sympathiek over!
2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)
3) Klikken op 'anonymous'
4) Klikken op 'publish your comment'.

Eind volgende week maak ik de goede oplossingen bekend en plaats ik ook de ontvangen reacties!

donderdag, mei 03, 2007

Oplossing opgaven 106 en 107 (27 en 28 april)

Opgave 106

Hoe maakte zwart, toen onderstaande stelling op het bord was verschenen, met een fraaie combinatie snel een eind aan de partij?

Oplossing: Garban - Todoran (Roemenië 2002)

1. ... Txf3! 2. gxf3 Lh4! 3. Te5 (3. Dxh4 Lxf3 mat, of 3. Pxd3 Lxg3 4. Pxc5 Lxf3+ 5. Kg1 Lxe1 en zwart wint) ... Lxg3 4. Txc5 Lf2! 5. Kg2 Lxc5 en wit gaf op.

Van Roelof Kroon (Schaakclub Ten Boer) kwam de volgende reactie binnen:

1... Txf3 2. gxf3 Lh4 3. Dxh4 Lxf3# is mijn hoofdvariant. Roelof, april 28, 2007


Opgave 107

In bijgaande stelling haalde de witspeler krachtig uit. Hoe liep de partij af?


Oplossing: Najdorf - Seidler (Argentinië 1977)

1. De7! (1. Dxc6 Txc6 2. Ld6? Txd6! 3. Txd6 e2 en zwart wint) ... Txe7 2. fxe7 en zwart gaf op.

Op deze opgave reageerde Gerrit Kroon (Oenkerk, ofwel Oentsjerk) van schaakclub BOB, waarbij hij het volgende liet weten:

Een opdringerige dame beslist hier de partij: 1. Dc7-e7! en zwart strekt zijn kuiten in alle varianten. Gerrit, april 28, 2007

Albert: Opdringerige dames zijn altijd welkom, mits het tot het schaakspel beperkt blijft en dan bij voorkeur opererend vanaf de eigen kant van het bord.

Beide inzenders hartelijk dank voor de genomen moeite!

Bezoek Alberts SchaakBlog morgen weer voor de beloofde nieuwe (en dit keer zelfs hele fraaie ) opgaven!!