woensdag, april 29, 2015

Ronde 32Drie partijen in de onderlinge competitie gisteravond in het Buurhoes:

Klaas Dijkhuizen (w) - Gerard Zijlema: 1 - 0
Piet Beetsma (w) - Ad Mertens: 1 - 0
Wopko Dijkema (w) - Albert Prins:  0 - 1

AMK: Harm Buter en Jan Pilon
SN: Marten Berends

Gerard bood Klaas geruime tijd tegenstand, maar moest uiteindelijk zijn koning neerleggen. Ad raakte tegen Piet verstrikt in de vele mogelijkheden die wit krijgt wanneer zwart alle hem aangeboden pionnen in het Noords gambiet blijmoedig accepteert als evenzovele cadeautjes.

Wopko overleefde met enige moeite een belegering van zijn koningsstelling, maar moest daarbij wel het ter wereld komen van een zwarte vrijpion op de koop toenemen. Waarschijnlijk dacht hij op dat moment even te kunnen relaxen, maar zag, juist toen de spanning even weg was, pionverlies over het hoofd. Daarna viel de witte stelling uiteen en was de partij beslist.

Stand na 32 ronden:

1. Klaas Dijkhuizen 431½ p. (2SN1, 12-13); 2. Albert Prins 375½ (2SN1, 14-12); 3. Piet Beetsma 305 (1SN1, 13-14); 4. Jan Pilon 297½ (1SN, 9-7); 5. Marten Berends 230 (2SN1, 9-10); 6. Gerard Zijlema 171½ (1SN, 11-13); 7. Ad Mertens 162½ (2SN, 11-12); 8. Wopko Dijkema 144 (1SN, 13-12); 9. Harm Buter 135½ (1SN, 13-12)

Nota Bene:
Volgende week geen schaken in verband met de 5e mei!

Terzijde:Steengoede muziek uit The Twilight Saga: New Moon van de vele malen onderscheiden Franse componist Alexandre Desplat. Alleen jammer van die opeens opduikende Traplift Brochure, of andere reclame, maar ja, YouTube moet ook wat, om het hoofd boven water te houden.

dinsdag, april 28, 2015

Wie redt SC Ten Boer? (herhaling van de post van 10 april)


Onder de titel 'Wie redt SC Ten Boer?' is op donderdag 9 en vrijdag 10 april, in de regiokranten Noorderkrant en BuurContact, een oproep verschenen om te helpen bij het laten voortbestaan van het seniorenschaak in ons dorp.


Op 10 april verscheen ook een versie van dat artikel op Alberts SchaakBlog. Hieronder daarvan een zo ongeveer laatste herhaling met enkele aanvullingen. 

Ook de NOSBO is trouwens zo vriendelijk geweest om in het nieuwsoverzicht een link te plaatsen naar het weblog, onder de titel Schaakclub Ten Boer zoekt nieuwe leden.


De tijd dringt!Wie redt SC Ten Boer?

Nog vier weken duurt het seizoen 2014-15 bij schaakclub Ten Boer. In de onderlinge competitie voert kampioen Klaas Dijkhuizen de ranglijst aan, gevolgd door Albert Prins, Jan Pilon, Piet Beetsma en vijf andere clubleden. In de externe competitie is Ten Boer in de 2e klasse A van de NOSBO op de 4e plaats geëindigd.

Tot zover het (enigszins) positieve nieuws. Het negatieve nieuws is dat het voortbestaan van de club door ledengebrek ernstig in gevaar is. Het zou bijzonder jammer zijn als het seniorenschaak in ons dorp (sinds 1948!) verloren zou gaan. Het juniorenschaak groeit en bloeit, maar het seniorenschaak daarentegen dreigt te verdwijnen.

In de komende weken moet hierover duidelijkheid komen!

Daarom doen de schakers van Ten Boer een laatste poging nieuwe leden te werven en de schaaksport voor het dorp te behouden: tot eind mei organiseren we vrije inloopavonden waarop belangstellenden van harte welkom zijn om met het schaken en de vereniging kennis te maken. Speellokatie: het Buurhoes aan de Gaykingastraat in Ten Boer. Begintijd: 19.45 uur. Er is altijd iemand beschikbaar voor een partijtje! Vanzelfsprekend is een en ander geheel vrijblijvend en de club trakteert op twee gratis consumpties per avond. Ook bij de jaarvergadering op 26 mei is men uiteraard welkom.


Bovendien hoeven zij die in april of mei besluiten om na het zomerreces (juni-augustus) vanaf september lid te worden slechts de helft van de contributie te betalen voor het seizoen 2015-2016! Als de club er dan nog is uiteraard!! An offer you can’t refuse! Tot ziens! Voor verdere informatie: Klaas Dijkhuizen (050-3023474) of Albert Prins (050-3022085).

zaterdag, april 25, 2015

Middendorp en Sitalsing over sociale media, De Telegraaf en onvrede in Nederland

Peter Middendorp
In de Volkskrant van zaterdag 25 april beschrijft Peter Middendorp in zijn co-lumn Editie.nl een paar opmerkelijke zaken. 
De eerste betreft de beroemde en vooral beruchte sociale media, waarvan ik toch vrees dat ze een vergelijking met een vuilcontainer vaak moeiteloos kunnen doorstaan. Voor de vuilcontainer pleit dan nog dat die op gezette tijden geleegd wordt.

De column begint aldus:

Er waren er op de sociale media weer een boel die zich vrolijk maakten over de honderden verdronken vluchtelingen. Een man schreef dat hij een foto van een verdronken peuter als screensaver op zijn computer had geïnstalleerd. Anderen riepen: "Hoera, dat scheelt weer zevenhonderd uitkeringen. Keer vijftig jaar". 

Ik weet natuurlijk wel dat er onder onze landgenoten veel, zelfs zeer veel betreurenswaardige types rondlopen, maar toch blijft het lezen van dergelijke 100% foute oprispingen telkens weer een schokkende ervaring.

Verderop:

Een dag na de ramp schreef een analist in De Telegraaf dat we in tijden van dreigend meegevoel niet moeten vergeten dat mensen die de overkant wel halen steeds naar onze dochters sissen.
Ik heb het stuk in De Telegraaf als herinnering opgevat, een geheugensteuntje. Zoals je een kind kunt naroepen dat het zijn broodtrommel niet moet vergeten, roept de krant zijn lezers na ook vandaag de haat svp niet thuis te laten. 

Commentaar overbodig en het zal je analist maar zijn! Van De Telegraaf zijn we trouwens wel het een en ander gewend, dus is de onprettige verrassing niet meer zo groot. Misschien moet je eerder spreken van een hernieuwde kennismaking met een vertrouwd, maar tegelijkertijd onaangenaam fenomeen.


Sheila SItalsing
Ook een 'leuke' passage in het artikel Bevrijd ons van het wantrouwen in hetzelfde nummer van De Volkskrant van de hand van Sheila Sitalsing. Ze heeft het daarin onder meer over het boek Gouden jaren, geschreven door economisch journalist Annegreet van Bergen. Het boek handelt over de samenleving in Nederland in de jaren zestig en er staat nog net niet letterlijk in dat, in vergelijking met toen, ons land momenteel wordt bevolkt door zeurende, verwende, ontevreden mensen die geen benul hebben van de zegeningen die hen zijn toegevallen (Sitalsing).

Wel geeft Van Bergen één aardig voorbeeld, over een 55-plusser die tijdens een verkiezingsdebat op televisie vertelde dat hij al een jaar werkloos was: 

De man had ondanks tientallen sollicitaties nog steeds geen werk en verkeerde in een tamelijk uitzichtloze situatie. Hij wilde weten wat 'Europa' voor mensen als hij kon betekenen. Tijdens de daaropvolgende discussie bleek dat de man niet ging stemmen. Hij was namelijk op de dag van de verkiezingen met vakantie in Zuid-Afrika.

De zin die begint met Hij wilde weten is natuurlijk dolkomisch als hij niet zo indroevig was. In zijn totaliteit een jammerlijk verhaal. Inderdaad een uitzichtloze situatie, maar dan in een andere betekenis dan de man in kwestie bedoelde.

Sitalsing: Ondanks de onmetelijke rijkdom kolkt een rivier van onvrede en verongelijktheid door het land [......] terwijl de mensen tegelijk onderkennen dat het hen persoonlijk goed gaat.

donderdag, april 23, 2015

Interne competitie: ronde 31 (+ WIE REDT SC TEN BOER: lees de post van vrijdag 10 april!!)


In de 31e ronde van de clubcompetitie vonden de volgende slagwisselingen plaats:

Jan Pilon (w) - Klaas Dijkhuizen: 0 - 1
Albert Prins (w) - Harm Buter: 1 - 0
Wopko Dijkema (w) - Piet Beetsma: ½ - ½
Ad Mertens (w) - Gerard Zijlema:  0 - 1

AMK: Marten Berends

Jan-Klaas
Ik weet niet zeker of Jan er in deze ontmoeting wel echt voor ging: ik kreeg de indruk dat hij al voor de partij zich neergelegd had bij verlies. Dan wordt er ook verloren, daar kun je donder op zeggen. Zonder veel inspanning gelukte het zwart de touwtjes in handen te nemen en een voorsprong in materiaal te realiseren, die daarna moeiteloos in winst werd omgezet.

Albert-Harm
Stelling na 19. ... Kxd7
Het lukte zwart aanvankelijk om de rijen redelijk gesloten te houden, maar toen hij door een penning een pion verloor, was de beslissing eigenlijk gevallen, zeker toen er 5 zetten later een kwaliteit bijkwam omdat een zwarte toren ingesloten raakte. Hiernaast de stelling na 19 zetten. Wit kan snel de half-open c-lijn bezetten en de witte loper heeft aanzienlijk meer in te brengen dan het zwarte paard, dat niet veel kan uitrichten. Een winstpoging waard! Er volgde: 20. Tc1 Tac8 21. b4 c6 22. Tc2 b5 23. Kd2 Tc7 24. Thc1 Thd8? ik verwachtte uiteraard Thc8, waarna wit trouwens ook het betere spel zou hebben gehad, zij het voorlopig alleen positioneel, maar de toren bleef op d8 steken en toen ging het wat sneller: 25. Lxb5 en wit won.

Wopko-Piet
Wopko verdedigde zich goed tegen zijn qua rating aanzienlijk hoger ingeschaalde tegenstander. Dat zegt natuurlijk niet alles in iedere partij en dat bleek hier maar weer eens. Ook in een broos eindspel met dames en torens hield wit het hoofd boven water. In het resulterende pionneneindspel vertrouwde zwart de oppositiemogelijkheden van de witte koning niet en bood remise aan, waar wit (te?) vlot mee instemde.

Ad-Gerard
Toen ik een blik op een stelling in hun eindspel mocht werpen stond Gerard duidelijk beter, met mooie pionnen op de damevleugel, maar had Ad misschien nog iets in verband met een kansje op eeuwig (Toon Hermans: "maar dat vond vader wel wat lang") schaak, maar daar speelde wit niet echt op. Het vervolg heb ik niet gezien, maar het kwam er op neer dat het punt naar zwart ging.

Stand na 31 ronden:

1. Klaas Dijkhuizen 417½ p. (2SN1, 11-13); 2. Albert Prins 363½ (2SN1, 14-11); 3-4. Jan Pilon en Piet Beetsma 291½ (resp. 1SN, 9-7 en 1SN1, 12-14); 5. Marten Berends 219 (1SN1, 9-10); 6.  Gerard Zijlema 171½ (1SN, 11-12); 7. Ad Mertens 163 (2SN, 11-11); 8. Wopko Dijkema 142 (1SN, 12-12); 9. Harm Buter 131½ (1SN, 13-12)

Voor het eerst sinds een lange periode zijn er weer eens veranderingen te melden. De rangorde bleef week in week uit dezelfde, waardoor de herwaardering niet echt uit de verf kwam. Nu is Gerard naar de 6e plaats gestegen, waardoor Ad op 7 is gekomen en staan Jan en Piet exact gelijk, zodat de strijd om plaats 3 nog spannend is. De plaatsen 1 en 2 staan ondertussen wel vast.


woensdag, april 22, 2015

Nieuws jeugdschaak Ten Boer vanaf mei 2015 op andere websiteHet nieuws betreffende het jeugdschaak in Ten Boer dat vanaf 2006 onderdak vond op Alberts SchaakBlog, zal vanaf mei 2015 te vinden zijn op de website Jeugdschaakclub Ten Boer. Deze site wordt bijgehouden door jeugdleider Roelof Kroon.

Terzijde:

(Toon van Driel)

zaterdag, april 18, 2015

Zeer geslaagde afsluiting van de NJC (+ WIE REDT SC TEN BOER: lees de post van vrijdag 10 april!!)Verslag van Roelof:

Gisteravond was de laatste avond van de NJC. Het werd een zeer geslaagde avond. De sfeer was geweldig, de organisatie met Kees Romijn, Stephan van der Hagen en anderen was geweldig. Lang leve Haren! 


Alle teams bij elkaar in het Postillion

In het bijzonder wil ik de held van de avond noemen. Dat is Tim Bredek van Haren 2. Bij het vluggeren om de 7e en 8e plaats tegen SCEPU moet hij winnen of remise spelen om Haren 2 deze plaats te laten behalen. 

Het is de laatste partij van de avond, iedereen staat er om heen. En het is om het scherpst van de snede. Van tevoren heb ik doorgenomen met de schakers dat bij een promotie de zet pas is afgerond als op de plek van de pion het vervangende stuk staat. Anders mag de tegenstander claimen. En dat gebeurt op het meest dramatische moment van de avond. Tim kan promoveren en daarmee de matzet uitvoeren. Hij slaat de toren op g1, zegt mat en drukt de klok in. Hij beseft meteen wat hij heeft gedaan en de tegenstandster claimt de winst. En dan komt het meest bijzondere van de avond: sportief reikt hij zijn tegenstandster de hand, zegt oprecht dat ze goed heeft gespeeld. Geen protesten, niet de teleurstelling ergens anders neerleggen! Wat mij betreft ben je dan een HELD!

Qua schaken is het een leuke, interessante en kwalitatief goede avond. 


Het 2e team tijdens de match

Ons tweede team speelt om de 9e en 10e plaats tegen Philidor. Slechts één van de basisspelers kan aanwezig zijn vanwege een feest op Praedinius. De invallers doen het geweldig. Mieke is tactisch momenteel heel sterk en offert haar tegenstander met allemaal trucjes van het bord. Af en toe zit er een klein lekje in, maar het getuigt van groot talent vindt ook Migchiel de Jong. Als Mieke het punt drukt, heeft Lemée op bord één het hoofd net moeten buigen tegen haar sterke tegenstander. Lindert op bord twee speelt een goede partij, maar gaat kopje onder in een toreneindspel met twee pionnen minder. En dan hangt het van invaller Rowin af. Hij speelt een goede partij tegen Marthijn Kooistra. Het kan alle kanten op in een remise achtig toreneindspel. Echter Marthijn mist even een mat in één en Rowin maakt de 2-2.


Het tweede team werd 10e

Snelschaakpartijen zijn nodig. Bij 2-2 wint Philidor, want het laatste bord van de reguliere match valt af. Ik heb wel goede hoop bij het snelschaken, want Lemée is hier een ster in. Zij verrast haar tegenstander dan ook. Ook Mieke wint, maar Lindert verliest ondanks dappere tegenstand in een verloren stelling. Weer hangt het van Rowin af en voor Rowin is snelschaak juist niet zijn ding. Hij verliest dit keer. Niks aan te doen, we hebben goed partij geboden en zijn 10e geworden. Ik ben trots op de prestatie van het team vanavond. Volgend jaar heeft dit team veel meer ervaring.


Het 1e team tijdens de match met invaller Gerben op bord 4

Ons eerste team speelt dit jaar geweldig. Na de 4-0 tegen Haren volgt vanavond weer een 4-0 tegen MSV. In de match een paar goede partijen, waar ik later nog iets over zal opsturen naar Alberts weblog. Het is wel een enorm geflatteerde overwinning. Robin wordt weggespeeld door Jelmer Hofstra, maar als ik even later kom kijken staat hij een dame voor. Ik weet nog steeds niet wat er gebeurd is. 1-0.


Het eerste team werd 5e

Daarna volgt Koen die toch ook wel bedenkelijk stond tegen Marrit Adema. Marrit kon met de toren op g2 slaan, maar ook hier zijn de bordjes verhangen als ik even later terugkom 2-0 
Gerben valt in voor Gerbrich. Op bord 4. Gerben speelt zoals zijn stijl is: vol op de aanval. Zijn tegenstander wint een pion in het centrum, daarna één op b2, waarna Gerben het paard kan insluiten. Maar veel belangrijker: hij kan een aanval op de koningsvleugel opstarten. Met een paar zeer krachtige torenoffers beslist hij de partij. Prachtige partij! 3-0 

En dan Daan. Hij speelt een positioneel sterke partij tegen Bas de Boer. Een eindspel dame, loper en 6 pionnen tegen dame toren en 4 pionnen wordt op uitstekende manier gewonnen. De tijdnood van zijn tegenstander speelt hierbij weliswaar ook een rol. Maar om zo een tegenstander met een rating van 1650 te verslaan is een geweldige prestatie. Ik begrijp wel waarom SCEPU hem wil vragen om volgend jaar in hun eerste team te gaan spelen. Een goede prestatie en ook van deze partij wil ik nog wat publiceren.

Bij de prijsuitreiking krijgen onze jeugdspelers nog twee prijzen. Gerbrich blijkt de beste score bij de meisjes te hebben gehaald en mag de prijs voor de beste score ophalen ;-) En Daan is samen met 3 anderen de beste bij de jongens met 5,5 uit 6.


Topscorer Daan

Staunton wint de NJC. Ik wil hen van harte feliciteren met het prolongeren van de titel. Paardensprong werd tweede en Haren 1 werd derde.

woensdag, april 15, 2015

Clubcompetitie Ten Boer: ronde 30 (+ WIE REDT SC TEN BOER: lees de post van vrijdag 10 april!!)


Uitslagen van de partijen gespeeld in ronde 30:

Harm Buter (w) - Jan Pilon:  0 - 1
Wopko Dijkema (w) - Marten Berends; 0 - 1
Gerard Zijlema (w) - Piet Beetsma: ½ - ½
Albert Prins (w) - Klaas Dijkhuizen: 0 - 1

SN: Ad Mertens

Harm-Jan
Jan had het, zoals vaker, niet makkelijk tegen Harm, die in het middenspel over een prima stelling beschikte. In het eindspel had hij (Harm) nog steeds goede mogelijkheden, maar door veel te snel spelen (met meer dan een uur bedenktijd) ontsnapten hem meerdere foutieve zetten, waarmee Jan wel raad wist. Uiteindelijk trok zwart aan het langste eind.

Wopko-Marten
In het verre middenspel wist Marten een kansrijke aanval op de witte koningsstelling te beginnen die op een materiële voorsprong uitliep. Zwart wist het daarna bekwaam uit te maken.

Gerard-Piet
Gerard speelde een goede partij tegen Piet en had ook op een gegeven moment, om het voorzichtig uit te drukken, de betere stelling. Misschien had er voor hem nog meer in gezeten dan de uiteindelijke remise, maar  remise werd het in ieder geval wel.

Albert-Klaas
Albert leed zijn eerste nederlaag in de interne competitie en wel tegen clubkampioen Klaas. In een partij, waarin de dames al vroeg het toneel hadden verlaten, wist zwart in het eindspel een pion te winnen, maar daarna volgde nog een taaie strijd. Wit beschikte op verschillende momenten over aardige tegenkansen en pas toen zwart die door nauwkeurig spel allemaal in de kiem had gesmoord, kon hij aan winst gaan denken. Die werd even later duidelijk wat Albert tot opgave deed besluiten. Het kleine tweekampje Albert-Klaas (binnen het kader van de onderlinge competitie) eindigde zodoende in 2-2 (ieder een overwinning en twee keer remise). Dat wil Albert nog wel even gezegd hebben!

Stand na 30 ronden:

1. Klaas Dijkhuizen 399½ p. (2SN1, 11-12); 2. Albert Prins 351½ (2SN1, 13-11); 3. Jan Pilon 291½ (1SN, 8-7); 4. Piet Beetsma 285 (1SN, 12-13); 5. Marten Berends 213½ (1SN1, 9-10); 6. Ad Mertens 163 (2SN, 10-11); 7. Gerard Zijlema 156½ (1SN, 11-11); 8. Wopko Dijkema 133½ (1SN, 11-12); 9. Harm Buter 131½ (1SN, 13-11)

Terzijde:


ALBERTS SCHAAKBLOG
(sinds juli 2006)Meer dan 120.000 bezoekers 
. Dagrecord: 15 april 2015 (200!)
 Ruim 190.000 pageviews.

vrijdag, april 10, 2015

Wie redt SC Ten Boer?


Onder de titel 'Wie redt SC Ten Boer?' is op donderdag 9 en vrijdag 10 april, in de regiokranten Noorderkrant en BuurContact, een oproep verschenen om te helpen bij het laten voortbestaan van het seniorenschaak in ons dorp.Wie redt SC Ten Boer?

Nog zes weken duurt het seizoen 2014-15 bij schaakclub Ten Boer. In de onderlinge competitie voert kampioen Klaas Dijkhuizen de ranglijst aan, gevolgd door Albert Prins, Jan Pilon, Piet Beetsma en vijf andere clubleden. In de externe competitie is Ten Boer in de 2e klasse A van de NOSBO op de 3e plaats geëindigd.

Tot zover het positieve nieuws. Het negatieve nieuws is dat het voortbestaan van de club door ledengebrek ernstig in gevaar is. Het zou bijzonder jammer zijn als het seniorenschaak in ons dorp (sinds 1948!) verloren zou gaan. In de komende weken moet hierover duidelijkheid komen. 

Daarom doen de schakers van Ten Boer een laatste poging nieuwe leden te werven en de schaaksport voor het dorp te behouden: tot eind mei organiseren we vrije inloopavonden waarop belangstellenden van harte welkom zijn om met het schaken en de vereniging kennis te maken. Speellokatie: het Buurhoes aan de Gaykingastraat in Ten Boer. Begintijd: 19.45 uur. Er is altijd iemand beschikbaar voor een partijtje! Vanzelfsprekend is een en ander geheel vrijblijvend en de club trakteert op twee gratis consumpties per avond. Ook bij de jaarvergadering op 26 mei is men uiteraard welkom.

Bovendien hoeven zij die in april of mei besluiten om na het zomerreces (juni-augustus) vanaf september lid te worden slechts de helft van de contributie te betalen voor het seizoen 2015-2016! An offer you can’t refuse! Tot ziens! Voor verdere informatie: Klaas Dijkhuizen (050-3023474) of Albert Prins (050-3022085).

donderdag, april 09, 2015

Anekdotes uit de schaakwereld (18)

Op het schaaktoernooi van San Remo (1930) was Aljechin tijdens zijn partij tegen Bogoljubow zo dronken dat hij voorover viel, waarbij een pion in zijn neus terechtkwam. Bogoljubow eiste vervolgens dat Aljechin met die pion een zet zou doen (immers: pièce touchée, pièce jouée), maar Aljechin wist die claim te ontzenuwen door de pion uit zijn neus te blazen terwijl hij zijn andere neusgat dichtdrukte. Hij had het stuk dus niet met zijn hand aangeraakt!


Bij de ‘Match des générations’ (Cannes, 1998) speelde de jonge Franse grootmeester Igor Nataf tegen Viktor Kortsnoj.  Het was de tweede partij; de eerste was door de Fransman gewonnen. Ook nu bereikte Nataf (wit) een gewonnen stelling.Had hij hier 31. Lc1-b2 of 31. Lc1-a3 gespeeld dan had hij zijn winststelling kunnen handhaven. Hij deed echter 31. Db3xd5?? Kortsnoj sprak toen de onvergetelijke woorden: “I’m sorry, but it’s mate!” en deed 31. … Dh3-g2+!! Wit gaf op, want na 32. Kh1xg2 volgt 32. … h2-h1D en wit staat mat!


Tijdens de olympiade in Nice in 1974 stond de Argentijnse grootmeester Najdorf op van zijn bord om een kop thee te halen. Bij zijn terugkeer ging hij per ongeluk aan een andere tafel zitten.  Toen hij zag dat hij tegenover een onbekende speler zat, zei hij op vaderlijke toon: “Ik geloof dat u zich in uw plaats hebt vergist!”

Albert Prins
Schaakclub Ten Boer

Bovenstaande Anekdotes verschijnen ook in het aprilnummer van de regiokrant BuurContact, dat uitkomt op vrijdag 10 april.


woensdag, april 08, 2015

Ronde 29 clubcompetitieRonde 29 bracht vermakelijke en minder vermakelijke momenten. Het (blijven) noteren van een partij blijkt toch voor enkele clubleden onoverkomelijke moeilijkheden met zich mee te brengen, reden waarom er op een gegeven moment maar van afgezien wordt. Dat gegeven moment is soms ook nog eens heel snel. Een en ander betekent voor de wedstrijdleider ergernis. Bovendien wordt er door sommigen teveel gebabbeld (om geen andere werkwoorden te gebruiken) onder de partijen, wat een bijna onvermijdelijk gevolg is van het feit dat men elkaar al decennia kent. Wat dat betreft zou eigenlijk elke avond in het teken van de externe competitie moeten staan!

Volgende week beter, zullen we maar zeggen. Noteren en gewoon schaken!!

De uitslagen: 

Piet Beetsma (w) - Jan Pilon: ½ - ½
Albert Prins (w) - Marten Berends: 1 - 0
Harm Buter (w) - Ad Mertens: 1 - 0
Gerard Zijlema (w) - Wopko Dijkema: ½ - ½

SN: Klaas Dijkhuizen

De verslagjes hieronder zijn van de hand van Klaas (behalve dat van Albert-Marten) die zodoende zijn vrije tijd nuttig kon besteden.

Piet-Jan
1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 d5 4. exd5 Dxd5. Even later worden de dames op d4 geruild. Het oogt nog niet echt spannend. Langdurig positiespel met de lichte stukken en hopen op een misstapje is voor beiden het motto. Piets stelling ziet er inmiddels wat comfortabeler uit. Jan denkt minuten na, nadat Piet 15. Tc1 heeft gespeeld (dreigt pionwinst). Dan wikkelt Piet ongunstig af en lijkt een pion achter te komen. Dat gebeurt inderdaad en opeens staat hij slechter. Na een algehele torenruil lijkt Jan op een gewonnen eindspel af te stevenen.

[Hier stopt het verslag van Klaas, dus ik neem nu zelf de pen ter hand] 

Dat gewonnen eindspel valt wat tegen, want het loopt uit op een pionneneindspel met ongelijke lopers, waarin onnodig lang wordt doorgespeeld. Jan laat nog een aardige mogelijkheid achterwege om een vrijpion op de damevleugel te handhaven, waardoor hij zich kansen op de koningsvleugel had kunnen verschaffen. Die kans gaat dus voorbij en wat overblijft is een 100% remisestelling die pas 10  á 15 zetten later inderdaad remise wordt gegeven.

Albert-Marten
Stelling na. 11. Dh3
Wit heeft hier een standaard aanvalsstelling bereikt in het welbekende London System, een type stelling waarvan ik in de loop van de jaren het idee gekregen heb dat veel zwartspelers zich er liever niet mee geconfronteerd willen zien. Vreemd eigenlijk voor een openingssysteem dat voor wit niet ondernemend en agressief genoeg zou zijn (!!?). Dat slaat nergens op: het tegendeel is waar. Ik heb zelden, of helemaal niet, krachtiger aanvalsstellingen gezien na zo'n zet of tien, dan in het Londens systeem. In deze partij is het pleit trouwens wel erg snel beslecht, omdat na 11. Dh3 zwart met 11. ... Pe4? in de fout gaat. Daarvoor heeft hij (te)veel tijd gestoken in een pionnenopmars op de damevleugel. Nu is het afgelopen. Wit slaat het paard (12. Pxe4), zwart probeert nog 12. ... Pxe5, omdat na 12. ... dxe4 en 13. Lxe4 het voor zwart kiezen is tussen mat of stukverlies, maar maakt daarmee de zaak er niet beter op. Na 13. Pf6+ is het mat op de volgende zet.

Harm-Ad
Na een 'soort damegambiet' speelt Harm (te) snel Pe5 en offert even later dit stuk onbekommerd op f7.  Ad neemt het gegeven paard als smakelijk hapje in dank aan. Het lukt Harm vervolgens niet om het spannend te maken. Wanneer Ad het even later wel lukt om de dames te ruilen, lijkt het beslist. Harm blijft snel spelen en laat een loper opsluiten op h7. Vastbesloten loopt de koning (Albert: wit of zwart?) op h7 af. Ad ziet een kleinigheid over het hoofd en wit redt het nog net, maar blijft wel een stuk achter staan. Zwart kan daarna makkelijk afwikkelen, maar maakt het zich opeens moeilijk door door pionnen weg te geven. Harm krijgt zowaar weer remise in zicht. Over en weer zijn er nu foutjes. Harms pionnen op de g- en h-lijn ogen gevaarlijk. Ad offert terug maar komt in een verloren toreneindspel terecht. Hij verliest inderdaad, zij het dat Harm hem eerst weer terug laat komen en remise binnen bereik is. Het mocht niet zo zijn. 

(Albert: dan de anti-climax: zwart geeft pardoes zijn toren weg in de overtuiging dat wit niet meer kan winnen... Dat lukt uiteindelijk toch, zij het met de nodige moeite en flinke vertraging). 

Gerard-Wopko
1. c4 plus fianchetto van de koningsvleugel. Beide spelers ontwikkelen rustig hun stukken. Gerard krijgt veel ruimte op de damvevleugel en stormt met b5 het zwarte front binnen. Daarop volgt een fout van Gerard: een 'offer' op b7 en Wopko staat opeens duidelijk beter, om niet te zeggen gewonnen. Gerard sputtert nog wat tegen, ruilt wat af en krijgt een vrije a-pion maar met een stuk achter. Wopko begint spoken te zien en wordt passief. Desondanks blijft de winst binnen handbereik, maar Gerard weet zich met de hem bekende taaiheid naar remise te vechten, omdat er tenslotte koning + toren tegen koning + paard op het bord staan.

Stand na 29 ronden:

1. Klaas Dijkhuizen 380½ p. (2SN1, 11-11); 2. Albert Prins 351½ (2SN1, 12-11); 3. Jan Pilon 279½ (1SN, 8-6); 4. Piet Beetsma 278 (1SN1, 12-12); 5. Marten Berends 200½ (1SN1, 9-9); 6. Ad Mertens 153 (1SN, 10-11); 7. Gerard Zijlema 148 (1SN, 10-11); 8. Wopko Dijkema 133½ (1SN, 10-12); 9. Harm Buter 131½ (1SN, 12-11)

maandag, april 06, 2015

Sur toutes les mers du monde....

"Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde"

Citaat van de Franse schrijver Pierre Mac Orlan (1882-1970)


Lang geleden, om precies te zijn op 3 maart 2003, stuurde ik een mailtje naar de redactie van de Volkskrant om bezwaar aan te tekenen tegen het maken van vergelijkingen tussen slechte voetbalwedstrijden en het schaakspel. Voor de zoveelste keer was ik die, ik mag wel zeggen: tot mijn ergernis, in een sportverslag tegengekomen.Bij het opruimen van een boekenkast vond ik een printje van de mail terug:Ik kreeg een mailtje van de Volkskrant terug, waarin men mij bedankte voor mijn bijdrage, maar wegens plaatsgebrek (of iets dergelijks) zou ik mijn stukje niet in de krant zien verschijnen. Dat was natuurlijk jammer, want ik beschouwde het toch niet direct als de slechtste (om het voorzichtig uit te drukken) ingezonden brief die ik ooit in de krant had gezien. 

Maar goed, ik had een en ander in ieder geval even van me afgeschreven... Tussen haakjes: het betreffende citaat doet het vanzelfsprekend heel goed in het schaakwereld, maar ook zeezeilers kunnen er hun voordeel mee doen!

Vierde Ouder-Kind Toernooi: opnieuw een feest

Verslag van Roelof:

Op Stille Zaterdag is in Ten Boer voor de vierde keer een Ouder-Kind Toernooi georganiseerd. Het werd een geslaagde middag, waarbij vooral het plezier in het schaakspel voorop stond. In totaal deden er 24 teams mee, even veel als vorig jaar. Ook in 2010 en 2012 zweefde het aantal teams rond de 20. Het betekent dat het enthousiasme voor het toernooi toeneemt. Doel van het toernooi is om ouders en andere familieleden van de jeugdschakers deel te laten nemen aan het schaken in Ten Boer.

Het toernooi werd mogelijk door sponsoring. De opa van Luuk Hartman stelde een bedrag beschikbaar voor de organisatie. Hierdoor ging elke deelnemer met een prijs naar huis. Ook was het mogelijk om een prijs beschikbaar te stellen voor het team met leukste naam. 

En er waren twee prijzen voor schakers die het blad met wel erg moeilijke schaakvragen het best wisten te beant-woorden. Dit bleek inderdaad niet eenvoudig mede door een foute vraagstelling bij opgave 2. Er bleken slechts 4 inzendingen binnen te komen. Uiteindelijk wonnen de familie Steenstra en Max Haak een prijs.


Koen en Thea tegen Mariëtte en Helma

De teamnamen zorgden tot veel verwarring bij Roelof, die af en toe werkelijk niet meer wist welke uitslag hij moest noteren als één van de schakers kwam melden dat het team met 2-0 had gewonnen. ‘Ja, maar hoe heet jullie team ook alweer?’ Het leverde hele originele namen op. Ik vond zelf de ‘Kroketkoningen’ een bizar leuke naam. Bijzonder was ook de naam ‘The Animals’. De teamleden hadden hun outfit passend bij de naam gemaakt: wilde Tasmanian Devils op het T-shirt. Ook de Boerster Bikkels was een leuke naam, maar de prijs werd door de onafhankelijke jury bestaande uit Thea Heersema en Paula List toegekend aan ‘De Springende Stukken’, het team van Jantine en Martijn Reinders.


De Springende Stukken

De strijd om de eerste plaats was iets minder spannend. Een licht gemor was hoorbaar toen men doorkreeg dat ‘Een Zwaar Gehandicapt Team’ bestaande uit Lindert en Roelof Kroon niet het zwaarst gehandicapte team was. Er was een team met een handicap van 27, terwijl ‘Een Zwaar Gehandicapt Team’ slechts een handicap van 24 had. Het te licht gehandicapte team won het toernooi met een voorsprong van 2 matchpunten. Om de vier andere eremetaal prijzen was een spannende strijd. Vijf teams haalden 7 matchpunten waarbij het Dax team pechvogel van de dag was. Het team van Max Haak en Daan Noordenbos werd 6e. De Kroketkoningen (Jarno en Siert Bruins) werden 2e, de 3e prijs ging naar The Animals (Remco en Peter Reinders), 4e werden Mieke en Jan Pilon en de 5e prijs was voor ‘de DoorDenkende Dames (D3)’ bestaande uit Gerbrich en Mariska Kroon.


De winnaars van de appeltaart

De strijd om de laatste plaats was ook spannend. Dit team mocht namelijk als eerste de prijzen kiezen. De hoofdprijs was een appeltaart, altijd leuk op Paaszondag bij de koffie. De strijd ging in de laatste ronde tussen ‘de koningen’ (Jasper en Jean-Paul) en Mariëtte en Helma. De strijd eindigde in een 1-1 gelijk spel, waarna ‘de koningen’ op weerstandspunten laatste werd en met de appeltaart naar huis ging.


Alle prijswinnaars

Een zeer geslaagde middag! De volwassenen hadden zich 3 keer op een avond voorbereid op het toernooi. Een initiatief dat een vervolg krijgt met een maandelijkse schaakavond voor volwassenen, waarvan de coördinatie door Dirkjan Berghuis zal worden verzorgd. Indien jullie interesse hebben: geef het door.

De dag was mogelijk door de bijdrage van veel vrijwilligers. Zo hebben Thea, Jantine en Christa veel hulp geboden bij de organisatie. Ook te roemen is de jeugd zelf die hielp bij het klaarzetten en opruimen van het materiaal. Heel veel dank daarvoor.


No.  PNo.  Name                       Match Board  WP    SB
------------------------------------------------------------
  1.   24  Een zwaar gehandicapt team   9    8.5  27    23.5 
  2.   16  De kroketkoningen            7    7.0  33    20.5   
        9  The Animals                  7    7.0  26    16.5
       21  Mieke en Jan Pilon           7    6.5  28    18.0
       11  Het D3-team                  7    6.0  32    19.5 
        1  Team Dax                     7    6.0  29    19.0  
  7.   19  Simply the Best              6    6.0  26    13.5  
       20  Ilja en Gerrit               6    6.0  24    11.5  
        4  Sisters Reuver               6    6.0  21    10.0  
       17  Hilde en Sicco de Jong/Mul   6    5.5  30    16.5 
        5  De Boerster Bikkels          6    5.5  24    12.0  
       22  Melanie en Willem Vegter     6    5.5  17     6.0  
 13.   10  De springende stukken        5    5.5  27    13.0   
       15  Koen en Thea                 5    5.5  26     9.0  
 15.   18  Jan en Niels Steenstra       4    5.0  26     7.5  
       13  Chess Chubbies               4    4.5  32    10.5  
       23  Rowin en Dirk Jan Berghuis   4    4.5  17     4.0   
       14  Easy Chess                   4    4.0  26     7.5  
        3  Familie List                 4    4.0  22     4.0  
 20.   12  De Mat Boys                  2    2.5  27     2.0   
        8  JAM                          2    2.5  24     2.0   
        2  Tyger                        2    2.5  19     2.0   
        7  Mariëtte en Helma            2    2.0  19     3.0   
        6  De koningen                  2    2.0  18     3.0    


woensdag, april 01, 2015

SC Ten Boer: ronde 28
In de 28e ronde van de clubcompetitie werden de volgende partijen tot een (al dan niet goed) einde gebracht:

Marten Berends (w) - Ad Mertens: ½ - ½
Wopko Dijkema (w) - Klaas Dijkhuizen:  0 - 1
Harm Buter (w) - Gerard Zijlema: 1 - 0
Albert Prins (w) -  Piet Beetsma: ½ - ½

AMK: Jan Pilon.

Marten en Ad hielden het op remise, maar Ad had op dat moment de betere stelling in handen, met allerhande mooie mogelijkheden. Wopko verdedigde zich geruime tijd manhaftig tegen clubkampioen Klaas, maar uiteindelijk ging de witte vlag toch in top. Harm ging met het hele wedstrijdpunt naar huis, nadat Gerard, naar eigen zeggen, enkele beoordelingsfoutjes had gemaakt, waaronder rokeren naar de 'verkeerde' kant.

Albert en Piet tenslotte speelden een wel aardige partij, waarin het evenwicht niet echt verstoord werd. Daarom werd na 22 zetten tot remise besloten. Als je minstens 100 keer tegen elkaar hebt gespeeld en ongeveer even sterk bent ken je elkaar ondertussen wel zo'n beetje en valt het niet mee om nog met verrassende zetten te komen, zeker niet waar het bijvoorbeeld de openingskeuze betreft.

Stand na 28 ronden:

1. Klaas Dijkhuizen 367 p. (1SN1, 11-11); 2. Albert Prins 335½ (1SN1, 11-11); 3. Jan Pilon 271 (1SN, 8-5); 4. Piet Beetsma 269 (1SN1, 11-12); 5. Marten Berends 200½ (1SN1, 9-8); 6. Ad Mertens 153 (1SN, 10-10); 7. Gerard Zijlema 141½ (1SN, 9-11); 8. Wopko Dijkema 126½ (1SN, 10-11); 9. Harm Buter 116½ (1SN, 11-11)

Terzijde:

Zijn column Leegte in de NRC van 28 en 29 maart, waarin allerlei ellende wordt opgesomd, waarbij uiteraard weer menige VVD'er passeert, beëindigt Youp van 't Hek aldus:

Nieuws waar ik zo godvergeten depressief van word dat ik toe ben aan vakantie. Een lang weekend Jemen bijvoorbeeld. Zeker nu Lex & Max op Koningsdag ook nog eens stoppen met het traditionele pleepotten gooien en kanarieknijpen. Waar leef ik nog voor? Het is maar goed dat ik geen vliegbrevet heb.