woensdag, februari 28, 2007

SC Ten Boer: 22e ronde interne competitie (27-2-07)

Clubcompetitie SC Ten Boer: 22e ronde, op dinsdagavond 27 februari 2007.

De hierna volgende partijen werden op deze regenachtige avond afgewikkeld in het Buurhoes. (Gelukkig was het binnen droog en de koffie warm).

Roelof Kroon(w) - Klaas Dijkhuizen(z): 1-0

Baudewijn Michel(w) - Jan Pilon(z): 0-1

Harm Buter(w) - Albert Prins(z): 0-1

Ad Mertens(w) - Erik Stam(z): 1-0

Wopko Dijkema(w) - Gerard Zijlema(z): 0-1

Afwezig waren: Wim van Dijken, Fré Blok en Piet Beetsma, terwijl het S(taand) N(ummer) werd uitgedeeld aan Marten Berends.

Kroon-Dijkhuizen
In een partij, waarin zwart de Franse verdediging hanteerde, zag wit kans om op zeker moment het intiatief te nemen. Dat resulteerde in de volgende stand, na de 27e zet van zwart:

Dijkhuizen
Kroon

Daarna volgde: 28. Tc3 Th8 29. h4 Tae8 30. Kh2 Da7 (hier en daar was sprake van lichte tijdnood) 31. T3e3 Pd8 32. e6 fxe6 33. Pxe6 Pxe6 34. Txe6 Txe6 35. Txe6 Db8+ 36. Pe5 Dd8 37. Txg6+ Kf8 38. Df4 Dc8 39. Tc6 en zwart gaf op.

Roelof Kroon was zo vriendelijk mij later vandaag de hele partij + uitvoerig commentaar toe te sturen: ik laat en en ander hier onverkort volgen:

Albert,
Elke woensdag raadpleeg ik je site gemiddeld 10 keer om zo snel mogelijk te zien wat je over de schaakavond op dinsdag te melden hebt. Nu ook weer een vrolijk verslag met kwinkslagen en zo objectief mogelijk commentaar. Ik heb mijn partij tegen Klaas tot in de late uurtjes (half één, niet zo laat als laatst op een vrijdagavond na ons verlies tegen Assen) zitten analyseren met Klaas en Gerard en heb onze gedachten op papier gezet. Groet, Roelof Kroon.

R. Kroon(w) - K. Dijkhuizen(z)
Interne Competitie SC Ten Boer
27.02.2007

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5
[Misschien wel een lichte verrassing voor Klaas. Ik heb nog nooit de doorschuifvariant tegen hem gespeeld] 3. ...c5 4. c3 Pc6 5. Pf3 Db6 6. a3 [Voordat wit op de koningsvleugel een initiatief gaat proberen te ontwikkelen, probeert hij op de damevleugel duidelijkheid te krijgen middels a2-a3 en b2-b4. Idee is dat zwart geen goed tegenspel hier kan ontwikkelen, maar mijn ervaring is dat zwart toch wel kansen heeft. De aanpak van Klaas is origineel en ik denk dat wit geen voordeel uit de opening haalt] 6...Ph6! 7. b4 cxd4 8. cxd4 [Een ander idee is 8. Lxh6, maar in de praktijk is zwart niet slecht uit door de open g-lijn]8...Pf5 9.Lb2 [Misschien is 9. Le3 beter] 9...a6 [Misschien is gewoon ontwikkelen met 9...Le7 beter. Een mogelijke variant is 10. Ld3 a5 11. Lxf5 exf5 12. Pc3 Le6 13. b5 a4 en zwart staat niet minder] 10. Le2 [Wellicht is 10. Ld3 beter 10. ...h5!? [Een tweesnijdende zet. Zwart wint ruimte op de koningsvleugel, maar verzwakt daardoor wel de zwarte velden. Vooral g5 wordt zwak. Daartegenover staat dat zwart misschien wel met Le7 en g7-g5 een aanval op wits paard op f3 kan starten (iets waar ik tijdens de partij ernstig rekening mee hield, gezien Klaas' speelstijl) Zwart kan ook kiezen voor normale ontwikkelingszetten zoals 10...Le7 of 10...a5 11. b5] 11. 0–0 [11. Pc3 is een alternatief gezien de variant 11. ...Pfxd4 12. Pxd4 Dxd4 (12. ...Pxd4?? 13. Pa4) 13. Dxd4 Pxd4 14. Pxd5 Pc2+ 15. Kd2 exd5 (15...Pxa1? kan niet omdat zwarts paard ingesloten raakt na 16.Pc7+ Kd8 17.Pxa8 Pb3+ 18.Kc2) 16.Kxc2 met een onduidelijke stelling] 11...g6!? [Nu worden de zwarte velden op de koningsvleugel helemaal het strijdtoneel. Ook interessant is 11. ...Le7 12. Dd2 g5 13. Td1 g4 14. Pe1 waar ik tijdens de partij rekening mee hield. De stelling is onduidelijk, ik geloof dat wit zwarts aanval op de koningsvleugel kan tegenhouden terwijl hij ook het paard op b1 en de toren op a1 in het spel kan brengen]. 12. Dd3 Lh6 13. Td1 0–0 14. Pc3 Dd8 [Wit heeft zijn problemen op de damevleugel overwonnen: het paard en de toren gaan meedoen. Bovendien gaat de loper op h6 er af na Lb2-c1, waardoor de zwarte velden zwak worden. Hierdoor kan wit toch wel op een klein voordeeltje bogen. Ik was voorbereid op 14. ...f6 15. exf6 Txf6 16. Lc1 Lg7 17. Pa4] 15. Lc1 [Wit ruilt de zwartveldige loper, zodat zwart problemen heeft op de velden f6, g5 en h6] 15. ... Lxc1 16. Taxc1 Ld7 17. Dd2 Kg7 18. Lf1 [Hier moest ik lang nadenken. Mijn idee is om e2 vrij te maken voor het paard, zodat dit naar het mooie veld f4 kan. Ook andere plannen heb ik bekeken, bijv. 18.Ld3 Pcxd4 19.Pxd4 Pxd4 20. Lxg6?? Pb3; en 18. h3 Tc8 19. g4?! hxg4 20. hxg4 Ph4! 21. Pxh4 Dxh4 22. Kg2 Th8 23. Th1 De7] 18...De7 19.Pe2 Tfc8 20.Pf4 Pa7 [Zwart dreigt met Ld7-b5 de witveldige loper te ruilen]. 21. Ld3 Ph6 22. Lb1 [Er dreigt Dd3 gevolgd door Pxh5+] 22. ...Lb5 23. h3 [Een weinig constructieve zet. Beter is 23. Te1] 23. ...Lc4 24. Dc2 Pf5 [Deze zet had ik gemist. Daarom maar weer terug met de dame. Ik dacht dat Klaas daarna het paard terug zou zetten naar h6, maar tot mijn verrassing laat hij me op f5 slaan] 25. Dd2 b5?! 26. Lxf5 exf5 27. Te1 Pc6 [Met deze stelling (ook in je verslag te zien) gingen we de tijdnood in. De stelling is complex. Wit dreigt e5-e6, waarna veld e5 vrijkomt voor het paard. Verder dreigt in sommige varianten Txc4 en de d- en de e-pion worden sterk. Zwart kan echter activeren met a6-a5. De loper op c4 houdt a2 onder controle, zodat de toren op a8 daar kan binnenvallen, nadat de a-lijn is geopend. Al met al moeilijk in tijdnood] 28. Tc3 [Ik wilde de toren naar g3 spelen. Alternatieven zijn 28. Txc4 bxc4 (dit wint een belangrijk tempo t.o.v. 28...dxc4 waarna meteen 29. d5 c3 30. Dxc3 volgt) 29. Pxd5 Dd8 30. Pc3 (30. Pf4?! en nu is het door Klaas aangegeven 30. ...c3 sterk 31. Dd3 c2) 30. ...a5 en wit moet nog bewijzen dat het kwaliteitsoffer correct is; 28. e6! f6 en nu miste ik het ijzersterke 29. Ph4. Ik zag na f6 geen mogelijkheid om verder te komen en daarom speelde ik de winnende doorbraak niet] 28...Th8 [Een verrassende zet en ik vraag me af of 28. ...a5 niet beter is. De toren heeft niet veel te zoeken op de h-lijn. Ik was 29. bxa5 Txa5 30. Dc1 van plan, maar 30. e6 is veel beter] 29. h4? [Met het idee om h5-h4 te voorkomen, zodat ik mijn toren naar g3 kan brengen. Veel van mijn resterende tijd besteedde ik aan het doorrekenen van de varianten na 29. Txc4 Nu de zwarte toren van de c-lijn af is, is het offer sterker. De c-pion is niet meer zo lastig 29. ...bxc4 30. Pxd5 Dd8 31. Pc3 en waarschijnlijk heeft wit genoeg compensatie voor zijn pion.; 29.e6 is nog steeds fataal na de variant 29. ...f6 30. Ph4 (gemist), bijv. 30...Da7 31. Pfxg6 Pxd4 32.Pxh8 en met de toren op c3 en de dame op d2 op de loer stort zwarts stelling in] 29...Tae8 [Ik vreesde in deze stelling de aanval op de damevleugel met 29...a5 30. bxa5 Txa5 en nu was ik het foutieve 31. Dc1 van plan. Na (31. e6 f6 maar door 29. h4?! heb ik veld h4 niet meer voor mijn paard) 31...Tha8 staat zwart zeker niet meer minder] 30.Kh2?! [Een zeer slappe zet in tijdnood] 30. ...Da7 31. Tce3 Pd8?! [Een slechte zet in grote tijdnood. Beter is 31. ...Te7 om de e-pion te blokkeren] 32. e6! fxe6 [Iets beter is 32...Db8 33. g3 omdat nu zwarts dame van de 7de rij af is; Na 32...f6 was ik 33. e7 Pc6 34. Te6 van plan. Wit dreigt op c6 en op g6 te slaan, bijv. 34...Pxe7 35. Pxg6 Kxg6 (Ik had 35...Db8+ gemist, maar wit blijkt nog steeds gewonnen te staan na 36. Pge5 en nu kan zwart niet slaan op e5 vanwege de dame inval op g5(36.Pf4 is ook mogelijk) ) 36.Dg5+] 33. Pxe6+ Pxe6 34. Txe6 Txe6 35. Txe6 Db8+ [Klaas' laatste zet in tijdnood en geen goede. Het is direct uit, maar zwart stond sowieso verloren door de open koningstelling, de zwakke pion op g6, de velden e5 en g5 voor het paard en de 7de rij] 36. Pe5 Dd8 37. Txg6+ Kf8 38. Df4 Dc8 39. Tc6 1–0 februari 28, 2007

Michel-Pilon
Baudewijn klaagde na afloop over een ontwikkelingsplanning die niet helemaal uit de verf was gekomen. Het uiteindelijk resultaat was in ieder geval dat Jan een pionneneindspel, waarin uw verslaggever ook nog een zwarte loper zag ronddwalen, vrij eenvoudig naar winst kon voeren.

Buter-Prins
Al vrij snel na de opening deed wit een kwaliteit in de aanbieding, die door zwart in dank werd aanvaard. Een en ander liep echter uit op een stelling waarin zwart weliswaar materiaal voorstond, maar wit een redelijke stelling had met een licht stuk meer. De zwartspeler kan zich minstens één partij uit het verleden herinneren waarin hij ook een kwaliteit meer had, maar waarbij de tegenstander toen zo'n fraaie stelling kreeg, dat die de partij nog in zijn voordeel kon beslissen. Met andere woorden: er moet in het geval van kwaliteitswinst vaak nog heel wat gebeuren! Zwart verloor na de kwaliteitswinst een pion op de damevleugel, nadat ook hij niet voor de sterkste voorzetting had gekozen, maar na 24 zetten, toen de torens volop meededen, waren de grootste problemen (voor zwart wel te verstaan) voorbij en stond de volgende stelling op het bord:

Prins
Buter

Er volgde: 25. La3 (Op 25. Lc3 volgt natuurlijk meteen 25. ... Pa4) ... Pb3 26. Pf5 Tc1 27. Td1 Txd1 28. Lxd1 Pd2 (met een oogje op veld c4) 29. f3?! Pc4 30. Pe7+ Kh8 31. Pc6 Tb6 32. Pd4? (Misschien had wit nog 32. Lxc4 dxc4 33. Pd4 kunnen proberen) ... Pxa3 (Nu volgt natuurlijk op terugnemen door de pion, 33. ...Tb1 en de witte loper gaat verloren) 33. b3 en hoewel het nu nog steeds even manoeuvreren is, in verband met de witte b-pion, kan de winst zwart natuurlijk niet meer ontgaan, met een toren meer. Een zet of tien later gaf wit op.

Mertens-Stam
De zwartspeler had een mooie aanval in gedachten toen hij zijn c-pion opspeelde, daarbij wit dwingend zijn d-pion naar d4 door te schuiven. Helaas voor zwart ontstond voor hemzelf daardoor een levensgevaarlijke situatie, via nemen door wit op e5 (met schaak!). Hij zag dat over het hoofd, waarna wit inderdaad op e5 (toe)sloeg. Een gedwongen dameafruil volgde, waarna wit als toetje nog een zwarte toren op d8 kon verorberen. Kort daarna gaf zwart op. Toch goed gezien van Ad! Per aspera ad astra luidt voor hem het motto.

Dijkema-Zijlema
In een gelijke stand met hoogstens voor zwart wat meer initiatief, zag wit op zijn koningsvleugel een 'kleine' combinatie van zwart niet aankomen, waardoor het meteen afgelopen was. Een geforceerd mat, waardoor Gerard weer een puntje kon laten bijschrijven.

dinsdag, februari 27, 2007

Henk Bunt (1920-2001): prominent schaker in Noord-Nederland (15)

Voortzetting (en slot) van Schaakpartijen van H. Bunt. Aan de beurt is het 7e (en laatste) deel, door Bunt zelf aangeduid met de titel Partijenverzameling van H. Bunt. Uit dit 7e deel is dit selectie nr. 4.

(Voor de achtergronden van een en ander: zie mijn weblog: Henk Bunt (1), dd. 7-12-2006).

De bijdragen over Bunt zijn te vinden bij de volgende data: 7, 10, 11, 18 en 28 december 2006, alsmede 3, 8, 12, 22 en 30 januari en 2, 5,10,19 en 27 februari 2007.

N.B. Bunts eigen commentaar staat cursief.

----------------------------------------------------------------------------------------------

1952-53 Een zwart seizoen

De eerste wedstrijd van dit wedstrijdjaar - de NOS-achtkamp - kon reeds een voorbode worden genoemd van het slechtste seizoen dat B. misschien ooit beleefde. Door in een gewonnen stelling tegen Scheffer te verliezen ontging hem de vurig begeerde 1e plaats. Voor Staunton I werden slechts drie partijen door hem gespeeld, in de winterwedstrijd moest hij zich terugtrekken, toen hij in januari '53 een beenbreuk had. In beide gevallen speelde hij weinig imponerende partijen. Het NOSBO-kampioenschapstoernooi kon hij wel beëindigen en een redelijke plaats bemachtigen, doch ook hier hetzelfde spelbeeld. Het 1e GSC-toernooi bracht een gedeelde 2e plaats, met waarschijnlijk nog het minst slechte spel. Kenmerkend voor zijn spel in die dagen was ook de partij tegen Mulder van Leens in de massakamp te Leeuwarden, tussen FSB en NOSBO, de eerste partij die hij van de Fries verloor.

NOS-achtkamp


De NOS-achtkamp begon voor Bunt op 11-9-'52 toen hij met zwart won van J. van Dijk (NOS).
OP 17 september speelt hij tegen M.T. Staudt (NOS). Hij schrijft boven deze partij: Waaghalzerij had tot verlies moeten leiden.

Wit: M.T. Staudt - Zwart: H. Bunt
Nimzowitsch - opstelling
17-9-'52

1. Pg1-f3 Pg8-f6 2. b2-b3 g7-g6 3. Lc1-b2 Lf8-g7 4. d2-d4 d7-d6 5. Pb1-d2 0-0 6. e2-e4 b7-b6 7. Lf1-d3 Lc8-b7 8. 0-0 Pb8-d7 9. Dd1-e2 Pf6-h5 10. De2-e3 e7-e5 11. d4xe5 Pd7xe5 12. Pf3xe5 Lg7xe5 13. Lb2xe5 d6xe5 14. Ta1-d1 Dd8-e7 15. g2-g3 Ta8-d8 16. Pd2-f3 Td8-d6 17. Ld3-e2 Tf8-d8 18. Td1xd6 Td8xd6 19. Tf1-d1 Td6xd1+ 20. Le2xd1 Kg8-g7 21. Ld1-e2 Ph5-f6 22. Pf3-d2 De7-b4 23. f2-f3 Pf6-d7 24. c2-c3 Db4-a3 25. De3-d3 Da3-c1+ 26. Pd2-f1 Pd7-c5 27. Dd3-d2 Dc1-b1 28. b3-b4 Pc5-a4 29. Kg1-f2 Db1-a1 30. c3-c4 Pa4-c3 31. Pf1-e3 (Zie diagram)


Zwart heeft op uitermate onverantwoorde wijze op winst gespeeld en alleen maar bereikt dat zijn stukken in het vijandelijke kamp buitenspel staan. Nog onderkent hij de gevaren niet en brengt zichzelf met een schijnbare pionwinst de genadeslag toe! Een onvoorzichtigheid die men overigens zelden in de partijen van H.B. ziet.

31. ... Lb7xe4?? 32. Pe3-g4! Kg7-f8 33. Dd2-d8+ Kf8-g7 34. Dd8-f6+ Kg7-f8 35. Df6-h8+? (Na 35. Pxe5 had zwart kunnen opgeven) ... Kf8-e7 36. Dh8xe5+ Ke7-d7 37. f3xe4 h7-h5 38. Pg4-f6+ Kd7-c8 39. De5-e8+ Kc8-b7 40. De8xf7?? Da1xa2 41. Df7xg6 Da2xe2+ 42. Kf2-g1 De2-f3 43. h3-h4 Pc3-e2+ 44. Kg1-h2 Df3-f2+ Wit geeft op.

De verzuchting van de witspeler op de 41e zet: "Ik dacht te winnen en nu verlies ik nog" kan men zich voorstellen. Een zeldzaam geval van veine.

Op 19-9-'52 wint B. van H.L. Thiescheffer (Unitas). Bunt: Een droevige partij. Op 24 september vervolgens komt hij, met zwart, niet verder dan remise tegen H. Wagter (Unitas), waarbij hij steen en been klaagt over zijn eigen aanpak: deze en latere zetten van de zwartspeler zijn onbegrijpelijk, die zijn tegenstander op tactisch terrein veruit de baas is en het over een verkeerde boeg gooit. Hij wil het positioneel behandelen, maar faalt daarin volkomen.

En later: Wit heeft zijn tegenstander zowaar nog enige kansen weten te geven, maar niet voldoende om te winnnen. Deze spant zich nog bijna 40 zetten in, om er iets van te maken, maar het is te laat.

Dan in de volgende ronde de partij tegen S.R. Snip (Lasker). Door B. is hierbij geen datum vermeld.
Slotstelling Bunt-Snip

De daarop door H.B. behandelde partij, die overigens aan die tegen Snip vooraf ging, was die tegen Scheffer. Bunt schrijft hierover:

Een sneu geval.
De nu vogende partij is zonder twijfel een van de partijen met de meest teleurstellende uitslag, ooit door Bunt gespeeld. Hij gaat in een gewonnen partij het middenspel in, verzuimt enkele malen de krachtigste voortzetting, blijft niettemin gewonnen staan, gebruikt voor het vinden van de 'finishing-touch' te veel bedenktijd en overschrijdt - juist op de 40e zet - vóór het uitvoeren van K.O.-zet, de bedenktijd. Een enorme klap! In goede vorm zijnde , had dit nooit kunnen gebeuren.

Wit: H. Bunt - Zwart: dr. ir. J.C. Scheffer
Spaans
27-9-'52

1. e2-e4 e7-e5 2. Pg1-f3 Pb8-c6 3. Lf1-b5 a7-a6 4. Lb5-a4 Pg8-f6 5. 0-0 Pf6xe4 6. d2-d4 b7-b5 7. La4-b3 d7-d5 8. d4xe5 Lc8-e6 9. Dd1-e2 Lf8-e7 10. Tf1-d1 Pe4-c5 11. Lb3xd5 Le6xd5 12. Pb1-c3 Pc6-b4 13. Pf3-e1! c7-c6 14. a2-a3 Dd8-c8 15. a3xb4 Ld5-c4 16. De2-e3 Pc5-d7 17. De3-g3 g7-g6 18. b2-b3 Lc4-e6 19. Pc3-e4 0-0 20. Lc1-h6 Tf8-e8 21. Lh6-g5 Le6-f5 22. Lg5xe7 Lf5xe4 23. Le7-d6 Le4-f5 24. Pe1-f3 Lf5xc2 25. Td1-d2 Lc2xb3 26. Pf3-g5 h7-h6 27. Pg5-h3 Lb3-e6 28. Ph3-f4 Le6-f5 29. Pf4-h5 Kg8-h7 30. Ph5-f6+ Pd7xf6 31. e5xf6 Te8-e4 32. f2-f3 Te4-e3 33. Ld6-f4 Te3-e6 34. Dg3-h4 (Lxh6!) Dc8-f8 35. g2-g4 g6-g5 36. Lf4xg5 Lf5-g6 37. Lg5-f4 Ta8-e8 38. Ta1-d1 Te8-e2 39. Td2xe2 Te8xe2 40. ? ? Tijdsoverschrijding! Zie diagram.

Scheffer
Bunt

(Albert: Ik kan me levendig voorstellen dat het voor Bunt niet gemakkelijk te verwerken is geweest, dat hem de tijd ontbrak om hier 40. Td1-d8! te spelen! Ik ga er tenminste vanuit dat dat de K.O.-zet is waar B. op doelt)

In de laatste ronde van de NOS-achtkamp speelt B. remise tegen S.J. Smith (Lasker) en zegt hierover: Zo spelend - zonder enig risico te willen aanvaarden - kan men geen wedstrijd winnen.

GSC-toernooi 1952

In het goed geslaagde Unitas-toernooi 1950 werd door vertegenwoordigers van de verschillende stad-Groninger clubs een stichting in het leven geroepen die tot taak had elk jaar een toernooi te organiseren. De start was in 1952 met een hoofdgroep die lang niet in de schaduw kon staan van het Unitas-toernooi. De Amsterdammer Orbaan won de 1e prijs, terwijl H.B. gedeeld tweede werd voor de andere 'NOSBO-groten' Scheffer en Scholtens.

In de 1e ronde, op 8-12-'52 speelt Bunt eerst remise tegen Scheffer. Een correcte remisepartij. Voor een Scheffer-Bunt partij merkwaardig rustig verlopen.

In de 2e ronde gaat de strijd weer eens, om met Bunt te spreken, tegen 'Mulder van Leens'.

Wit: H. Bunt - Zwart: K.D. Mulder van Leens Dijkstra
Frans
9-12-'52

1. e2-e4 e7-e6 2. d2-d4 d7-d5 3. Pb1-c3 Lf8-b4 4. e4-e5 c7-c5 5. a2-a3 Lb4xc3+ 6. b2xc3 Pg8-e7 7. Dd1-g4 Pe7-f5 8. Lf1-d3 h7-h5 9. Dg4-f3 Pb8-c6 10. Ld3xf5 e6xf5 11. Df3-g3 g7-g6 12. h2-h4!
(De pointe van de nieuwe, door de witspeler gevonden, 9e zet. Het betekent een pionoffer, waarop de Fries evenwel niet ingaat) ... Lc8-e6 13. Pg1-e2 Dd8-a5 14. 0-0 0-0-0 15. Lc1-g5 Td8-e8 16. a3-a4 c5-c4 17. Tf1-b1 Da5-c7 18. Tb1-b5 a7-a6 19. Tb5-b2 Pc6-a7 20. Ta1-b1 b7-b5 21. a4xb5 Pa7xb5 22. Tb1-a1 Dc7-b7 23. Tb2-a2 Kc8-d7 24. Lg5-f6 Th8-g8 25. Dg3-g5 Pb5-c7 26. Dg5-c1 Pc7-b5 27. Dc1-b2 Te8-a8 28. Db2-b4 Tg8-e8 29. Ta2-a5 Db7-c6 30. Db4-a4 Pb5-c7 31. Da4-a3 Pc7-b5 32. Da3-a2 Te8-b8 33. Ta5xa6 Ta8xa6 34. Da2xa6 Dc6xa6 35. Ta1xa6 Kd7-c7 36. Lf6-e7 Kc7-b7 37. Ta6-a2 Tb8-a8 38. Ta2xa8 Kb7xa8 39. Le7-b4 Ka8-b7 40. Kg1-h2 Kb7-c6 41. Kh2-g3 Kc6-d7 42. Kg3-f4 Pb5-c7 43. Kf4-g5 Pc7-e8 44. Pe2-f4 Pe8-c7 45. Kg5-f6 Pc7-e8+ 46. Kf6-g5 Pe8-c7 47. f2-f3 Pc7-e8 48. Lb4-a3 Pe8-c7 49. Kg5-f6 Pc7-e8+ 50. Kf6-g5 Pe8-c7 (Hier werd de partij afgebroken en later door zwart opgegeven. Een strategische modelprestatie).

Mulder van Leens Dijkstra
Bunt

Wit behoeft niets anders te doen dan zijn koning naar g7 te brengen (Pe8+, Kf8) en zijn paard naar g5, waarna zwart praktisch in tempodwang komt te verkeren.

Op 10 december 1952 speelt H.B. in de volgende ronde tegen Th. J. Ravestijn


Wit: H. Bunt - Zwart: Th. J. Ravestijn (Rotterdam)
10-12-'52
Aljechin -verd.

1. e2-e4 Pg8-f6 2. e4-e5 Pf6-d5 3. d2-d4 d7-d6 4. Pg1-f3 Pb8-c6 (Gebruikelijk is Lg4; thans had wit met 5. c4 Pb6 6. e6! fxe6 7. Pc3 of Pg5 moeten voortzetten) 5. Lf1-e2 d6xe5 6. Pf3xe5 Pc6xe5 7. d4xe5 Lc8-f5 8. 0-0 e7-e6 9. Le2-d3 Lf5-g6 10. a2-a3 Lf8-c5 11. 11. Dd1-e2 a7-a6 12. Pb1-c3? Pd5xc3 13. b2xc3 Dd8-h4 14. Ta1-b1 0-0 15. Tb1xb7 Lc5-b6 16. Lc1-e3 Dh4-a4 17. Le3xb6 c7xb6 18. Tb7xb6 Da4xa3 19. c3-c4 Tf8-b8 20. De2-e3 Tb8xb6 21. De3xb6 Lg6xd3 22. Db6-e3 Ta8-d8 23. De3-b6 Td8-c8 24. c2xd3 Da3xd3 25. Db6xa6 Dd3xc4 26. Da6xc4 Tc8xc4 (Wit heeft zich door de grillige stijl van zijn tegenstander laten verrassen en geïmponeerd door de manier, waarop andere spelers werden 'geslachtofferd' door de niet bepaald sterk spelende Rotterdammer (Scheffer, Scholtens) heeft hij zwak spel laten zien. Hier bood hij remise aan, hetwelk verontwaardigd(!) door de merkwaardige zwartspeler werd afgewezen....) 27. Tf1-e1 g7-g6 28. g2-g3 Kg8-g7 29. Kg1-g2 g6-g5 30. h2-h3 Kg7-g6 31. g3-g4 h7-h5 32. Kg2-f3 Tc4-f4+ 33. Kf3-g3 h5-h4+ 34. Kg3-g2 Tf4-d4 35. Te1-e2 f7-f5 36. e5xf6ep Kg6xf6 37. Te2-e3 Td4-d6 38. Te3-a3 Remise.

In de volgende ronde, op 12-12-'52 speelt B. remise tegen dr. C. Scholtens (Een buitengewoon futloze partij!)

Er zijn vervolgens geen partijen meer genoteerd. Eind 1952 is Henk Bunt dus opgehouden zijn partijen over te nemen in aparte schriften. Wat rest is een los notatieformulier, met zijn partij in de volgende ronde tegen Orbaan. Ik geef daarvan hier een kopie.


Hiermee is een eind gekomen aan mijn selectie (in 15 posts; voor de data: zie bovenaan deze bijdrage) uit de verzamelde partijen van Henk Bunt. Achtergronden van één en ander zijn na te lezen bij mijn eerste post over hem (7 december 2006).

Ik ben Roelof en Gerrit Kroon heel erkentelijk voor het feit dat ik de schriften, waarin Bunt zijn partijen heeft opgetekend, geruime tijd heb mogen lenen, waardoor ik in staat was tot deze selectie te komen.
Ik hoop tenslotte dat mijn werk enigszins zinvol is geweest en dat menigeen nog eens een partij van Bunt zal naspelen!

Ik vind het zelf in ieder geval een aardig idee om op deze manier een stukje schaakgeschiedenis 'aan het verleden te hebben ontrukt' en de aandacht te hebben gevestigd op een toch gedurende enkele decennia bekende en vooraanstaande schaker in het NOSBO-gebied!

Albert Prins.

vrijdag, februari 23, 2007

Opgave 86

Toen opgave 85 nog maar net, heet van de naald, op Alberts SchaakBlog stond, kwamen er al snel twee complete antwoorden binnen, waarvoor dank. In één ervan stond de verzuchting: "Was het maar altijd zo eenvoudig".

Opgave 86 is daarom een iets moeilijker. Aardige bijkomstigheid: ook de paardenliefhebber kan zich hier even helemaal uitleven.

Wit was hier aan zet. Zat/zit er winst in deze stelling?


Zoals altijd zijn antwoorden weer van harte welkom op dit weblog. Kijk voor de gang van zaken daarbij even bij opgave 83.

De oplossingen van de opgaven 85 en 86 verschijnen, zoals bij nr. 85 al meegedeeld, in de loop van volgende week op het al niet meer weg te denken Alberts SchaakBlog!!

Opgave 85

In de onderstaande stelling won zwart snel, na een mooie combinatie. Hoe ging dat in zijn werk?


Stuur een antwoord naar Alberts SchaakBlog!

Hoe dat moet is na te lezen bij opgave 83. In de loop van de volgende week zal de oplossing (evenals die van opg. 86, die min of meer onderweg is, te zien zijn op dit weblog.

donderdag, februari 22, 2007

Oplossing opgave 84 (van 18 februari)

In de onderstaande stelling speelde wit (pion e6 staat immers gepend):
1. Txd5.

Was dat terecht of niet en waarom?

Oplossing: Kristiansen - Kristiansen (een familieschaakje?) (Oslo 1978)

1. Txd5 was niet goed, ondanks het gepend staan van pion e6, omdat zwart na zijn antwoord 1. ... Dc7! de witte toren op f4 aanvalt, terwijl door de 'ontpenning' van e6 ook de toren op d5 genomen dreigt te worden. Tot overmaat van ramp wordt de enig mogelijke zet die beide torens in veiligheid lijkt te brengen, namelijk 2. Tdd4, beantwoord met 2. ... e5! en zwart wint.

Twee enthousiaste schakers lieten mij de oplossing weten:

Jan Pilon: Txd5 is volgens mij niet goed. Zwart antwoordt met Dc7 en er gaat een witte toren verloren.

Jan Kroon (wiens vertrek naar Friesland door SC Ten Boer, om minstens twee redenen, nog wekelijks wordt betreurd): Het lijkt me geen goede zet: met 1. ... Dc7 valt zwart de toren op f4 aan, en tegelijk hangt de toren op d5. Doet wit 2.Tc4 (kleine vertikking: T(d)d4, Albert), dan volgt 2. ... e5.


Groningen in beeld (12):


Herv. kerk (13e eeuw, kruiskerk) in Uithuizermeeden. De toren (48 m) is in 1897 herbouwd na blikseminslag in het jaar daarvoor. Kennelijk werd in 1717 ook al eens de opdracht tot het bouwen van een toren verstrekt, waarbij de bede werd uitgesproken dat deze voor het hemelvuur gespaard zou blijven. Op de gedenkplaat is het allemaal te lezen, waarbij enige kennis van het Latijn onontbeerlijk is. Foto's: 19-2-07, 15:36 en 15:39

Oplossing opgave 83 (van 16 februari)

In de onderstaande stelling lijkt zwart er niet zo goed voor te staan: wit dreigt op f7 te nemen met dood en verderf tot gevolg en ook pion d6 komt wat hulpbehoevend over.

Welke fraaie zet bedacht de zwartspeler nu en wat had wit vervolgens kunnen spelen om de partij te redden? (Wit ging overigens, na de (gevraagde) zet van zwart, meteen in de fout en kon na twee zetten opgeven!)


Oplossing: Reshevsky - Fischer (Palma 1970)

1. ... Df4!
(dekt f7 en valt tegelijkertijd Tf1 aan, terwijl 2. Txf4 natuurlijk beantwoord wordt met 2. Te1 mat. Met 2. Db5 had wit de strijd gaande kunnen houden, maar er volgde) 2. Kg1?? Dd4+ 3. Kh1 Df2! en wit gaf op, omdat het, na alsnog 4. Db5, met 4. ... Te1! afgelopen is.

Van Gerrit Kroon ontving Alberts SchaakBlog een goed antwoord, met dien verstande dat 2. Dd7-b4 natuurlijk 2. Dd7-b5 moet zijn.

woensdag, februari 21, 2007

Clubcompetitie SC Ten Boer: 21e ronde (20-2-07)

Dinsdagavond 20 februari 2007.

In de onderling competitie werden de volgende partijen gespeeld:


Roelof Kroon(w) - Marten Berends(z): 1-0

Baudewijn Michel(w) - Klaas Dijkhuizen(z): ½-½


Albert Prins(w) - Jan Pilon(z): ½-½

Erik Stam(w) - Gerard Zijlema(z): 0-1

Fré Blok(w) - Ad Mertens(z): 0-1

Afwezig: Harm Buter en Wopko Dijkema; SN: Piet Beetsma


Kroon-Berends
Marten wist het tegen Roelof enige tijd uit te houden, maar ging uiteindelijk in de steeds onstuimiger wordende golven ten onder. Het aanvankelijke Saevis tranquillus in undis (even een Latijns citaat, moet kunnen, bovendien de lijfspreuk van Willem van Oranje, dus ik zit altijd goed) hield dus geen stand en werd tenslotte zelfs geen Luctor et emergo.

Michel-Dijkhuizen
Een spannende partij, waarbij tot het laatste hout werd doorgestreden, daarvoor staat Klaas altijd garant. Gezien zijn latere uitlatingen had hij er min of meer op gerekend dat Baudewijn ergens in de fout zou gaan, maar deze wist het knap vol te houden en bereikte, na aanvankelijk op verlies te hebben gestaan, in het verre eindspel een gewonnen stelling. De heren waren toen echter al in hevige tijdnood, wat voor Baudewijn tot gevolg had dat hij die winststelling uit handen gaf en op het beschikten beide strijders alleen nog over een toren (en de koning niet te vergeten). Toen wilde zelfs Klaas wel een remise toestaan.

Prins-Pilon
Albert zag, na met zorg een veelbelovende stelling te hebben opgebouwd, langzaam maar zeker zijn aanvalskansen richting de koningsvleugel van zijn tegenstander verwateren. Toen die bovendien op de damevleugel initiatieven begon te ontplooien, stelde de witspeler remise voor, wat werd aangenomen.

Stam-Zijlema
Aanvankelijk een aardig gelijk opgaande partij. Toen schrijver dezes weer eens passeerde, had de Gerard (Zijlema) een gezonde materiële voorsprong, die hij niet meer uit handen gaf.

Blok-Mertens
Al snel in de partij constateerde de toekijkende schrijver van dit verslagje een voortdurende drang naar voren bij Ad Mertens, waarbij hij niet aarzelde de ene plaagstoot na de andere uit te delen. In het begin reageerde Fré nog alert, maar later heeft hij kennelijk toch materiaal moeten inleveren en ging Ad met de winst naar huis.

maandag, februari 19, 2007

Groningen in beeld (11) op 19-2-2007

De Menkemaborg in Uithuizen

(weer open vanaf 1-3-07)Naast de Menkemaborg huist een reigerkolonie.
In 2007 is dit één van de eerst aanwezige bewoners.
(Foto's 27-2-07; 15:57-16:04)

Henk Bunt (1920-2001): prominent schaker in Noord-Nederland (14)

Voortzetting van Schaakpartijen van H. Bunt.
Aan de beurt is het 7e (en laatste) deel, door Bunt zelf aangeduid met de titel Partijenverzameling van H. Bunt. Uit dit 7e deel is dit selectie nr. 3.

(Voor de achtergronden van een en ander: zie op mijn weblog: Henk Bunt (1), dd. 7-12-2006)
De bijdragen over Bunt zijn te vinden bij de volgende data: 7, 10, 11, 18 en 28 december 2006, alsmede 3, 8, 12, 22 en 30 januari en 2, 5 en 10 februari 2007.

N.B. Bunts eigen commentaar staat cursief.

Winschoten 1952

Deze gelegenheid kan wel als de laatste worden beschouwd, waarbij Bunt aan het v.d. Linde-tournooi te Winschoten deelnam. Wel werd ook in 1953 een tournooi gehouden, maar daaraan kon de Groninger niet deelnemen. Daarna was het afgelopen met Winschoten.
Ook ditmaal wist Bunt weer beslag te leggen op de 1e prijs en wel gedeeld met Heeres. De eerste plaats kwam tot stand na een onverzettelijk gevecht met Van Royen.
Allereerst de partij tegen Heeres, een vroegtijdige remise: met wit een onbevredigend resultaat.


Wit: H. Bunt - Zwart: mr. J.G. Heeres
19 mei 1952
Spaans

1. e2-e4 e7-e5 2. Pg1-f3 Pb8-c6 3. Lf1-b5 a7-a6 4. Lb5-a4 d7-d6 5. La4xc6+ b7xc6 6. d2-d4 Lc8-g4 7. d4xe5 Lg4xf3 8. Dd1xf3 d6xe5 9. 0-0 Lf8-d6 10. b2-b3 Pg8-e7 11. Lc1-b2 0-0 12. Pb1-d2 Pe7-g6 13. Pd2-c4 Dd8-g5 14. Pc4-e3 Dg5-f4 15. Pe3-f5 Df4xf3 16. g2xf3 Tf8-d8 17. Ta1-d1 Ld6-f8 18. h2-h3 Remise.

In de 2e ronde. op 20 mei, won Bunt van H. Enklaar.
Op 21 mei werd de partij tegen Van Royen gespeeld, waarvan B. hierboven melding maakt.

In deze partij was na de 47e zet van wit de volgende stelling ontstaan:

Van Royen
Bunt

Bunt: Met 47. ... Lc6xe4? werd zwart slachtoffer van een zeer geraffineerde val. Eenvoudig 47. ... Tg3+ 48. Kf2 Tc3 had het einde van de partij betekend. Thans moet zwart urenlang vechten om te winnen. Een winst die er niet inzit en er toch uitkomt. Dankzij de medewerking van de witspeler.

48. Tc8-e8+ Ke5xf5 49. Te8-e5+!! (Een zeer onaangename verrassing. Zwart krijgt zijn stuk terug. Anders is het pat! Maar nu is het glad remise!) ... Kf5-g6 50. Te5xe4 Tg2-g3+ 51. Ke3-f4 Tg3-h3 52. Kf4-g4 Th3-a3 53. Kg4-f4 Ta3-a5 54. Te4-b4 Ta5-h5 55. Tb4-b6 Th5-h4+ 56. Kf4-f3 Kg6-g5 57. Tb6-b5+ f6-f5 58. Tb5-a5 Th4-h3+ 59. Kf3-g2 Th3-c3 60. Ta5-a4 Tc3-b3 61. Ta4-c4 Tb3-b5 62. Kg2-f3 Tb5-b2 63. Tc4-a4 Tb2-b1 64. Ta4-a8 (Beter Tc4) ... Tb1-b3+ 65. Kf3-f2 Kg5-g4 66. Ta8-a4+ f5-f4 67. Ta4-a2 Tb3-h3 68. Ta2-a8? (Beter Kg2!) ... Th3-h2+ 69. Kf2-g1 Th2-e2 70. Kg1-f1 Kg3-f3 71. Ta8-a3+ Te2-e3 72. Ta3-a2 Kf3-g3 73. Ta2-g2+ Kg3-f3 74. Tg2-f2+ Kf3-e4 75. Tf2-a2 Ke4-f3 76. Ta2-f2+ Kf3-g4 77. Tf2-g2+ Te3-g3 78. Tg2-a2 Kg4-h3 79. Ta2-a8 Tg3-f3+ 80. Kf1-e2?? (Nu is de partij verloren. Na 80. Kg1! was zwart niet verder gekomen) ... Kh3-h2 81. Ta8-e8 Tf3-g3 82. Te8-f8 (Hier werd de partij afgebroken en bij arbitrage voor zwart gewonnen verklaard. De winst verloopt ongeveer als volgt: 82. ... f4-f3+ 83. Ke2-e3 Tg3-g7! 84. Tf8-f6 Tg7-e7+ 85. Ke3-d2 f3-f2 86. Tf6-g6+ Kg2-f1 87. Tg6-g8 Te7-h7 88. Tg8-g6 Th7-h2 89. Tg6-g8 Th2-g2 90. Tg8-f8 Kf1-g1)

In de laatste ronde van het Winschoter tournooi, op 22 mei 1952, wint Bunt dan nog van G. Dekker.

Dekker
Bunt

Vanuit deze stelling ging het als volgt verder: 30. Df3-h5! Df7-h7 31. Tg5xg6+ Le8xg6 32. Tg1xg6+ Kg8-h8 33. Tg6-h6 Td8-d7 34. Th6xh7+ Td7xh7 35. Dh5-g4 Ta8-e8 36. Pc3-e2 c7-c6 37. Pe2-f4 Te8-g8 38. Pf4-g6+ Zwart geeft op.

NOSBO-kampioenschap 1952 : tweede plaats (+2=7-0!)

De jaarlijke wedstrijd om het persoonlijk NOSBO-kampioenschap had in 1952 wel een zeer gedenkwaardig verloop. In de 'eigenlijke' wedstrijd won H.B. slechts één partij en maakte de overige zes remise, daarmede tezamen met Scholtens en Mensch achter Scheffer de tweede plaats bezettend. Daar het de bedoeling was na afloop nog te spelen om het 'Algemeen Noordelijk Kampioenschap' (3 noordelijke provinciën) moest nog een beslissingscompetitie worden gespeeld, om uit te maken wie nr. 2 en 3 zouden zijn. Helaas is van dit 'Pan-Noordelijk' kampioenschap nooit iets terecht gekomen....

Op 9 februari 1952 speelt Bunt tegen dr. ir. Scheffer remise in de eerste ronde (Een der vredelievendste partijen ooit door beide rivalen gespeeld).

Op 14-2-52 speelt B. weer remise, nu tegen ds. C.L. Ruben (Zeker geen salonremise, ofschoon men toch niet aan de indruk ontkomt dat beide cracks voor elkaar bevreesd zijn). Dan volgt de eerste overwinning: op 20-2-1952 delft P. Top in een Caro-Kann partij (37 zetten) het onderspit. Bunt schrijft na 18 zetten: Wit heeft van zijn nieuwe openingsvariant bijzonder weinig plezier en het ziet er naar uit dat hij zelfs zijn enkele klassen mindere tegenstander remise zal moeten toestaan.... Echter.....

Inderdaad maakt Top zo'n 10 zetten later een beslissende fout en verliest.
In de 4e ronde, op 6 maart 1952 wederom een remise, nu tegen dr. C. Scholtens (Technisch geen slechte prestatie, om tegen Scholtens, die in 'kleine' spel uitblinkt, deze ongunstige stelling te egaliseren, maar toch ontbreekt in deze wedstrijd de inspiratie, de moed, het zelfvertrouwen). Weer een remise brengt de volgende ronde (met zwart) tegen R. Buurman (13-3-52), wat B. de volgende uitlating ontlokt: Een resultaat waarvoor zwart wel heel taai heeft moeten strijden, zonder het geringste uitzicht op meer. Ook in deze vijfde partij geen plaats voor een diagram....

Alweer een remise tegen mr. J. Mensch op 20 maart. Ditmaal in het geheel geen commentaar van Bunt. En om het geheel waardig af te sluiten: H.B. eindigt ook met een gelijkspel, op 29 maart, tegem S.R. Snip. Dit treffen voorziet B. van het opschrift Rumoerige partij. De laatste ronde werd gespeeld onder omstandigheden (rumoerige café-lokaliteit) die goed spelen ten enenmale onmogelijk maakten.

In de beide beslissingspartijen waar B. over schreef, wordt eerst tegen Scholtens remise gespeeld (10 april), waarna van Mensch wordt gewonnen. Hij omschrijft de partijen als Twee nutteloze beslissingswedstrijden.

Wit: mr. J. Mensch - Zwart: H. Bunt
12-4-1952

1. d2-d4 Pg8-f6 2. Pg1-f3 b7-b6 3. e2-e3 Lc8-b7 4. Pb1-d2 e7-e6 5. Lf1-d3 d7-d6 6. e3-e4 Pb8-d7 7. Dd1-e2 e6-e5 8. c2-c3 g7-g6 9. 0-0 Lf8-g7 10. Pd2-c4 Dd8-e7 11. d4xe5 d6xe5 12. b2-b3 Pf6-h5 13. Lc1-g5 f7-f6 14. Lg5-e3 (hier heeft Bunt nogal onvolledig genoteerd; ik denk dat dit de goede zetten zijn -Albert) ...Ta8-d8 15. b3-b4 Ph5-f4 16. Le3xf4 e5xf4 17. Tf1-e1 Pd7-e5 18. Pc4xe5 f6xe5 19. Ld3-b5+ c7-c6 20. Lb5-c4 De7-f6 21. a2-a4 Ke8-e7 22. Te1-d1 Td8xd1+ 23. Ta1xd1 Th8-d8 24. Td1xd8 Ke7xd8 25. De2-a2 Kd8-e7 26. a4-a5 b6-b5 27. Lc4-g8 Lb7-c8 28. Pf3-g5?? Df6xg5 29. Da2-f7+ Ke7-d8 30. Df7xg7 f4-f3! wit geeft op.

Mensch
Bunt
Bunt: Het slot in beeld.

WORDT VERVOLGD in Henk Bunt (15)

zondag, februari 18, 2007

Opgave 84

In de onderstaande stelling speelde wit (pion e6 staat immers gepend):
1. Txd5.Was dat terecht of niet en waarom?

Een antwoord kan worden opgestuurd naar Alberts SchaakBlog. Hoe dat moet is te zien bij opgave 83.

Eind deze week volgen de oplossingen van de opgaven 83 en 84!

Clubcompetitie Schaakclub Ten Boer: stand na 20 ronden

Na de 20e ronde (13-2-07) in de onderlinge competitie, is de stand als volgt:


1. Roelof Kroon 335½ p
2. Klaas Dijkhuizen 300 p
3. Albert Prins 222½ p
4. Jan Pilon 222 p
5. Piet Beetsma 216½ p
6. Marten Berends 171½ p
7. Baudewijn Michel 159 p
8. Erik Stam 151½ p
9. Harm Buter 142 p
10. Gerard Zijlema 140½ p
11. Wopko Dijkema 131½ p
12. Fré Blok 110½ p
13. Ad Mertens 103 p
14. Wim van Dijken 91 p

zaterdag, februari 17, 2007

NOSBO: SC Ten Boer ten onder tegen Assen II: 3½ - 4½

Vrijdagavond 16 februari 2007: Ten Boer moet in de 1e klasse A uit aantreden tegen het 2e team van Assen. Vol goede moed (hoewel de vrijdag als speelavond niet ieders voorkeur bleek te hebben) verzamelen de schaakfanaten zich bij het Buurhoes. Ongeveer iedere inzittende van de twee auto's is gewapend met een routebeschrijving, dus er kan niets misgaan. Dat gebeurt ook niet, alleen moet in Assen een kleine oriënteringsrit door de buitenwijken worden gemaakt, omdat hier en daar wegen zijn afgezet, dit uiteraard om ons uit onze concentratie te halen.
Door de zelfverzekerdheid van Roelof "vertrouw op mij" voel ik me echter gesterkt en zowaar, enige tijd later parkeer ik mijn auto in een hoop glas bij gebouw De Steiger: we zijn er.

Binnen heerst even later de vertrouwde sfeer van het wachten op het begin van de wedstrijd, het ongemakkelijk heen en weer drentelen, nog een laatste toiletbezoek en het op afstand inschatten van de tegenstander. Piet Beetsma moet tegen een blinde schaker, die ook zijn geleidehond bij zich heeft. Een aardige hond, daar niet van (dat zijn dit soort honden trouwens altijd, ik kan me niet herinneren ooit een kwaadaardige blindengeleidehond te hebben gezien), maar het brave beest begint met een uitgebreide kennismaking met de tegenstander van het baasje, op een manier waarop de meeste honden dat doen: ik neem aan dat ik niet verder in details hoef te treden. Je moet er even van houden. Piet vindt het allemaal goed en verroert geen vin. "Tsja", zou Martin Bril zeggen. Even later beginnen de partijen dan echt. Van te voren hadden we deze tegenstander bij de categorie 'moet te doen zijn' ingedeeld, maar Caïssa bleek weer enkele opmerkelijke ontknopingen voor ons in petto te hebben....

Tussen 0.30 en 2.30u die nacht verdronken enkele diep teleurgestelde Ten Boersters hun verdriet in het goede oude (en zelfs op dat tijdstip nog gastvrije) Buurhoes. Dat duurde alleen dermate lang dat beheerders Cor en Nina uiteindelijk met hun jas al aan zaten te wachten tot de laatste analyses waren afgerond. Alleszins begrijpelijk! De analyses werden daarna ten huize van Albert voor alle zekerheid nog tot 3.15u voortgezet.

De uitslagen (de eerstgenoemde spelers zijn van Assen):

SC ASSEN II - SC TEN BOER: 4½ - 3½

1. J.Posthoorn(z)(1884) - Roelof Kroon(w)(2108): 0-1

2. S. Homminga(w)(1768) - Klaas Dijkhuizen(z)(1887): 1-0

3. K. Merkus(z)(1651) - Albert Prins(w)(1785): ½-½

4. M. Hoolsema(w)(1456) - Jan Pilon(z)(1722): 0-1

5. J. Boer(z)(1712) - Piet Beetsma(w)(1661): 1-0

6. M. Jonkheer(w)(1536) - Baudewijn Michel(z)(1655): ½-½

7. P. Hofman(z)(1481) - Erik Stam(w)(1398): ½-½

8. J. Dijkstra(w)(1551) - Ad Mertens(z)(1340): 1-0

Bord 1:

We (Roelof, Piet en schrijver dezes) overtuigden ons, ver na het middernachtelijk uur, er nog eens van dat aan het eerste bord door wit een partij uit één stuk was gespeeld, waarin de arme Assenaar er eigenlijk niet aan te pas was gekomen.

Bord 2:

De partij van Klaas was weer een brokje sensatie. Volgens Roelof stond hij op een gegeven moment glad verloren. Dit wist hij kennelijk te boven te komen en in een later stadium stond hij op winst, omdat hij via een subtiele manoeuvre met een paard promotie kon forceren. Net iets te subtiel misschien, zodat een en ander pas later (te laat!) helemaal tot hem doordrong. Of anders gezegd: hij had het wel gezien op het beslissende moment, maar dacht toen dat de combinatie niet deugde. De promotie ging dus niet door, de stelling werd later weer minder en opnieuw kondigde verlies zich aan. Nu liet de vastbesloten tegenstander de man uit Ten Boer niet meer op adem komen en won.

Bord 3:

Ik speelde tegen een tegenstander van weinig woorden, met voortdurend een ondoorgrondelijke glimlach op het gelaat. Een niet te peilen persoonlijkheid, van wie ik eigenlijk wel verwachtte te kunnen winnen. Dat viel echter wat tegen. Na een snelle pionwinst, die zoals dat vaker het geval is, met een kleine vertraging in de ontwikkeling gepaard ging, ontstond er een spannende partij, waarin ik door onze aanvoerder gemaand werd door te spelen en voorlopig geen remise te maken, waartoe ik, zoals bekend in Ten Boerster kringen, nog wel eens geneigd ben. Mijn tegenstander dreigde met zijn dame mijn stelling binnen te vallen en daar enig materiaal buit te maken, maar gelukkig kon ik zijn koning het vuur na aan de schenen leggen met een serie schaakzetten die eigenlijk tot de volle winst hadden moeten leiden, omdat de beste man, kennelijk om zetherhaling te voorkomen, op een gegeven moment naar het verkeerde veld ging. Zoals Roelof later aantoonde stond ik toen op winst (alweer) en had ik toen door een gedwongen dameruil het volle punt kunnen binnenhalen. Edoch, niet gezien en twee zetten later rolde alsnog de remise uit de bus en zonder veel plichtplegingen scheidden onze wegen zich weer.

Merkus
Prins

Stand na 42. ... Dh6, waarmee zwart het een en ander dreigt. Wit is gelukkig aan zet en er volgt: 43. Dd7+ Kb6 44. Dd8+ Kb5 45. Dd7+ Kb6 46. Dd8+ Kc6? (Nu kan pion d5 zich met tempowinst met de zaak gaan bemoeien) 47. d5+! Kc5 48. Dc7+! Kb5! (en uiteraard niet 48. ... Kxd5 wegens 49. Da5+ met loper- èn dameverlies voor zwart!) 49.Dd7+ Kb6?? (na 49. ... Ka5 was het remise geweest, nu staat wit ineens op winst, zoals Roelof in de analyse zag: 50. De6+! Dxe6 51. dxe6 Lc8 (Lb5 of koningszetten verliezen op soortgelijke wijze 52. e7 Ld7 53. g4! en de witte loper op b1 komt zegevierend te voorschijn). Maar er volgde helaas: 50. Dd8+?? Kb7 51. Dd7+ Kb8 Remise.

Bord 4:

Jan maakte redelijk korte metten met zijn opponent, die wat royaal met zijn kostbare stukken omging. Dit al vroege eerste punt voor Ten Boer was op zich een goed voorbeeld, maar vond in de loop van de avond te weinig navolging.

Bord 5:

Dit was de partij van Piet tegen de man met de hond. Zoals we later in het Buurhoes zagen, was de tegenstander weliswaar blind, maar zag hij toch het een en ander. We zouden hier misschien van een contradictio in terminis kunnen spreken. Na een knap ingewikkeld middenspel, bood Piet remise aan. De stand was op dat moment 3½ - 2½ (met de nederlaag van Klaas nog in het vooruitzicht) zodat remise een eindstand van 4-4 zou betekenen. Ik deelde Piet mee dat hij misschien door moest spelen, maar verwachtte toen eigenlijk dat zijn tegenstander de remise zou aannemen. Maar dat deed hij niet en men ging verder. Piet bereikte vervolgens een volkomen gewonnen toreneindspel met een onhoudbare vrijpion, maar besloot, toen hij nog een wanhoopsschaakje te verwerken kreeg, zijn toren er tussen te zetten, die op dat veld helaas door de vijandige toren en de koning stond aangevallen en slechts door de eigen koning werd verdedigd: ofwel de toren kon in het doosje. Dit wachtte Piet niet meer af en hij gaf meteen op. Hiermee was dus de nederlaag voor Ten Boer een feit.

Bord 6, 7 en 8.

Van deze drie partijen heb ik zelf helemaal niets gezien. Baudewijn en Erik behaalden verdienstelijke remises en voor Ad zal het even wennen zijn geweest om de eerste wedstrijd buiten de deur te spelen. Hij was in ieder geval bereid in te vallen en dat is al heel wat. Een volgend keer beter.

vrijdag, februari 16, 2007

Opgave 83

In de onderstaande stelling lijkt zwart er niet zo goed voor te staan: wit dreigt op f7 te nemen met vervolgens dood en verderf en ook pion d6 komt wat hulpbehoevend over.

Welke fraaie zet bedacht de zwartspeler nu en wat had wit vervolgens kunnen spelen om de partij te redden? (Wit ging overigens, na de (gevraagde) zet van zwart, meteen in de fout en kon na twee zetten opgeven!)


Stuur het antwoord naar Alberts SchaakBlog, het weblog met de gevarieerde inhoud: partij- en wedstrijdverslagen (met hier en daar een smartelijke toonzetting, maar goed, 'vita dura' wisten de Romeinen al), foto's van de provincie Groningen (tot en met foto's van de eigen tuin), interessante schaakdetails uit het verleden (Bunt!), leerzame opgaven, waarop in de week daarna uitgebreid wordt ingegaan enz.

Hoe het versturen van een antwoord kan verlopen, wordt hieronder ten overvloede nog eens vermeld.

De eenvoudigste manier is het combineren van de volgende vier punten:

1) klikken op 'comments', de oplossing intikken bij 'leave your commment' met vermelding van eigen naam (gewoon onder de oplossing)
2) woordverificatie (overtikken gegeven woord in kadertje)
3) aanklikken 'anonymous'
4) klikken op 'publish your comment'.


De inzenders van een goed antwoord krijgen een 'eervolle vermelding'. Nooit weg!

Volgende week de oplossing van nr. 83 en ook het verlossende antwoord op opgave 84 (verschijnt dit weekend). Ook in het weekend: een verslag van de wedstrijd in de NOSBO, 1e klasse A: Assen II - Ten Boer!

Nogmaals de Kloosterkerk van Ten Boer, nu bij tanend daglicht.
Foto 15-2-07, 17:47 u.

donderdag, februari 15, 2007

Oplossing opgave 82 (van 12 februari)

Vanuit deze stelling wist zwart met een mooie combinatie te winnen. Hoe?

Oplossing: Ogaard - Larsen (Esbjerg 1978)

1. ... Tc1! (Na 1. ... Txa4 is natuurlijk 2. Pf1+ voor zwart nogal vervelend) 2. a5 Th1 3. Kg2 Kxe2!! en wit gaf op (4. Kxh1 Kf2!)

Oplossing opgave 81 (van 8 februari)


In bovenstaande stelling wist zwart beslissend voordeel te verkrijgen. Hoe?

Oplossing: S. Kagan - B. Spasski (Winnipeg 1967)

1. ... Pxe3! 2. Lxe3 Txe3! 3. Txe3 (3. Kxe3 Lxd4+! 4. Kxd4 Dxf4 5. Kd3 De4+ 6. Kd2 Dd4+ en toren g1 gaat verloren) ... Df4+ en wit gaf op (4. Kg2 Ld4 of 4. Tf3 Ld4+).

Van Roelof Kroon werd een goede oplossing ontvangen.


Groningen in beeld (10):

Centraal in Ten Boer staat de Kloosterkerk, de hervormde kerk (13de eeuw) van het dorp en eertijds de kapel van een benedictinessenklooster. Een voorbeeld van Groninger romanogotiek (alleen het deurtje (rechter foto), links op de hoek, detoneert nogal, zeker met die spierwitte deurlijst. Wie zou dat bedacht hebben?)Foto's 15-2-07, 15:01 en 15:05 u.

woensdag, februari 14, 2007

SC Ten Boer: 20e ronde onderlinge competitie

Dinsdagavond 13 februari 2007: de 20e ronde in de 'interne':

Jan Pilon(w) - Roelof Kroon(z): 0-1

Lange tijd heeft Jan in deze partij uitzicht op remise, maar in het verre eindspel reageert hij verkeerd op een dreiging en ziet zich meteen geconfronteerd met stukverlies.

Klaas Dijkhuizen(w) - Albert Prins(z): 1-0

In het begin zit Albert met een wat passieve stelling opgescheept. Langzaam ontworstelt hij zich aan wits greep en zijn loper op b7 krijgt een opmerkelijke uitzicht richting veld h1. Zwart offert op een kritiek moment volkomen terecht een kwaliteit en heeft, na nog enkele sterke zetten, de zeer eenvoudige winst voor het binnenhalen. Dan echter wordt hij getroffen door één van zijn beruchte en onverklaarbare 'blinde' momenten, waarbij het bord ineens half onzichtbaar is geworden en hij laat in tijdnood, maar met nog altijd meer tijd dan de tegenstander(!), eerst de eigenlijk niet te missen winstzet achterwege en geeft vervolgens zijn dame weg. De term black-out verschaft slechts een zwakke omschrijving van wat hier aan de hand was.

Dijkhuizen
Prins


Hierboven de stelling na de 26e zet van wit. Er volgde: 26. ... f6xe5 27. f4xe5 Tf8xf3!! 28. Tf1xf3 d5-d4! (28. ... Dxg4 29. Dg3) 29. Tf3-f4!? Dd7-d5! 30. e3-e4 Dd5xe5 31. De1-f2 d4-d3?? (De stelling schreeuwt natuurlijk om 31. ... g6-g5!, waarna het voor wit inpakken en wegwezen is (ook 31. ... Pg7-e6! is overigens winnend), maar zwart heeft uitgerekend deze momenten uitgezocht voor een enorme en goedgeplaatste schaakblindheid) 32. Lh4-f6 Tc8-f8??? (Een volle printcartridge is niet toereikend om een bij deze zet passend aantal vraagtekens weer te geven.....) 33. Lf6xe5 Zwart geeft op.

De strijd om de 3e plaats (tussen Beetsma, Pilon en Prins) had hier voor de zwartspeler een mooie zet in de goede richting kunnen krijgen, maar niet getreurd (aanvankelijk natuurlijk wel): nieuwe rondes, nieuwe kansen!

Piet Beetsma(w) - Marten Berends(z): 1-0

Een lange partij, waarin wit langzaam maar zeker het heft in handen neemt en uiteindelijk met de volle winst de avond kan besluiten.

Harm Buter(w) - Baudewijn Michel(z): 0,5-0,5

Een redelijk gelijk opgaande strijd, waarin zwart echter tegen het eindspel aan een mooie gelegenheid op pionwinst laat liggen. Kort daarna wordt tot remise besloten.

Gerard Zijlema(w) - Fré Blok(z): 1-0

Al vrij snel weet wit een materieel overwicht te bereiken, waarna de rest geen hoge eisen meer stelt en wit de buit weet binnen te halen.

Ad Mertens(w) - Wopko Dijkema(z): 0,5-0,5

Geen moment lijkt de afloop in de deze partij remise te zullen worden, aangezien er voortdurend de vreselijkste dreigingen aan de orde zijn. Om de een of andere reden leidt geen van deze dreigingen echter tot onherstelbare schade en wordt op zeker moment de vrede getekend.

Afwezig was Wim van Dijken, terwijl Erik Stam een Staand Nummer had.

Een dezer dagen volgt de nieuwe ranglijst.

maandag, februari 12, 2007

Opgave 82


Vanuit deze stelling wist zwart met een mooie combinatie te winnen. Hoe?

Oplossingen naar Alberts SchaakBlog. Hoe het opsturen gaat? Kijk bij opgave 79!

Bekijk het juiste antwoord eind deze week (samen met dat op nr. 81) op dit weblog!

Terzijde:
"Well, hmmm, endgames, yes, they are very important, Yaaaawwwwnnnn!"
(Norbert Friedrich)

zaterdag, februari 10, 2007

Henk Bunt (1920-2001): prominent schaker in Noord-Nederland (13)

Voortzetting van Schaakpartijen van H. Bunt.
Aan de beurt is nu de laatste selectie, nl. die uit deel 7, door Bunt zelf aangeduid met de titel: Partijenverzameling van H. Bunt. Uit dit 7e deel is dit selectie nr. 2.
(Voor de achtergronden van een en ander: Henk Bunt (1), dd. 7-12-2006)
Eerdere bijdragen over Bunt zijn op mijn weblog te vinden bij de volgende data: 7, 10, 11, 18 en 28 december 2006, alsmede 3, 8, 12, 22 en 30 januari en 2 en 5 februari 2007.

N.B. Bunts eigen tekst staat cursief.

Winterwedstrijd 1951-52 (11 pnt. uit 13 partijen; vervolg)

Op 20 december 1951 speel H.B. remise tegen dr. ir. J.C. Scheffer, terwijl hij op 10-1-1952 verliest(!) van dr. C. Scholtens. Bunt: Een onherkenbare witspeler.

Op 24 januari wint hij van A. Kloek en schrijft hierover na de 30e zet van wit (de partij telt 36 zetten): wit (Kloek) weet het niet meer. Al heeft hij dit gedeeltelijk aan zijn eigen slappe spel te wijten, dit neemt niet weg dat hij door zwarts sterke positiespel volkomen stuk is gespeeld.

Op 7 februari 1952 speelt hij tegen J.R.B. Polee de volgende partij (slagvaardige zege):


Dan volgen winstpartijen tegen dr. H.K.G. Bartstra en M.H. Klouwen, respectievelijk op 21 februari en 3 april 1952.

Daarna volgt een om meerdere redenen interessante partij. Op 1-5-1952 speelt H.B. tegen J(an) E. Haijer. Deze partij wordt door Bunt op een opmerkelijke manier van commentaar voorzien. Hij maakt er eerst diverse opmerkingen bij, zoals 'een schitterende partij' en 'narrow escape', maar komt in een kennelijk later stadium op de partij terug en relativeert dan nogal, waarbij hij concludeert 'hoe gevaarlijk het is een partij oppervlakkig te analyseren' en 'van de oorspronkelijke uitroeptekens blijft weinig over'.

Het wordt echter nog interessanter omdat ex-Stauntonlid Jan Haijer (1922), die later van Groningen naar Hoorn verhuisde, in 2005 een aardig boekje heeft uitgegeven, getiteld Krijger op 64 velden. In dit boekje schrijft de auteur over zijn schaakherinneringen en vertelt hij allerhande anecdotes. Ik (Albert) kocht het in 2005 en zag dat Haijer ook aandacht besteedt aan bedoelde partij tegen Henk Bunt. Haijer geeft de partij niet alleen, maar vermeldt daarbij ook zijn eigen commentaar.

Het leek mij nu een mooie gelegenheid de partij in zijn geheel hier ook weer te geven en daarbij het commentaar van beide tegenstanders naast elkaar te zetten, om op die manier een unieke combinatie (na bijna 55 jaar!) tot stand te brengen.


De eerste 34 zetten van de partij Bunt-Haijer in deel 7 van Partijenverzameling van H. Bunt.

H.B. geeft hier zijn aanvankelijke commentaar. Op de volgende pagina doet hij het nog eens zuinig over, waarover verderop meer. Haijer schrijft overigens in Krijger op 64 velden, dat deze partij werd gespeeld in het seizoen 1951-52, waarin Bunt ook clubkampioen werd. Dat laatste is dus niet juist: Scheffer werd toen kampioen van Staunton, na een beslissingsmatch met Bunt.

Hier is dan de partij, met commentaar van zowel Bunt (B), als Haijer (H).

Wit: H. Bunt - Zwart: J.E. Haijer
1-5-'52
Spaans

1. e2-e4 e7-e5 2. Pg1-f3 Pb8-c6 3. Lf1-b5 a7-a6 4. Lb5-a4 Pg8-f6 5. 0-0 Lf8-e7 6. Tf1-e1 b7-b5 7. La4-b3 d7-d6 8. c2-c3 Pc6-a5 9. Lb3-c2 c7-c5 10. d2-d4 Dd8-c7 11. Pb1-d2 0-0 12. h2-h3 c5xd4 13. c3xd4 Lc8-b7 (H: Het door zwart gekozen systeem was in de jaren vijftig kortstondig populair. De bedoeling is zo snel mogelijk bezit te nemen van de c-lijn) 14. d4-d5 Ta8-c8 15. Lf1-d3 Pa5-c4 16. Pd2-f1 Pf6-d7 17. b2-b3 Pc4-b6 18. g2-g4 Pd7-c5 19. Ld3-b1 f7-f5 (B: !?) (H: De reactie van wit op de zwarte openingszetten is het afsluiten van het centrum. Dat doel wordt niet gehaald door ... f5. Na exf5 valt de d-pion en is de opzet van wit meteen mislukt. Met gxf5 wordt de verdediging verzwakt) 20. g4xf5 Dc7-d8 21. Pf1-g3 Le7-f6 (B: Zwart heeft zeer origineel geopereerd. Wit moet alles geven om niet snel te verliezen. De zwarte stukken staan schitterend opgesteld) 22. Pg3-h5 Pb6xd5 (B: !?) (H: Wit had Lb2 moeten spelen. Na ... Pxd5 23. exd5 e4 24. Lxf6 Dxf6 25. Pd4 is het een stuk minder bedreigend) 23. e4xd5 e5-e4 (B: !) 24. Ph5xf6+ Dd8xf6 25. Pf3-d4 Pc5-d3 26. Lc1-e3 Tc8-c1 (B: !) 27. Le3xc1 Df6xd4 (H: Beter voor wit is Dxc1, Pxc1 en de zwarte aanval is gestuit) 28. Lb1xd3 e4xd3 29. Lc1-b2 (B: !) Dd3xd5 (B: !) 30. f2-f3 Tf8xf5 (H: Na ... Dxf5 heeft zwart twee pionnen voor een toren, maar wit heeft twee niet-actieve stukken - Lb2 en vooral Ta1 - en staat dan verloren. Wat kan hij nog doen?) 31. Te1-e8+ Kg8-f7 32. Dd1-e1 Tf5-g5+ 33. Kg1-h2 Tg5-g2+ 34. Kh2-h1 Tg2-e2 35. Te8xe2 Dd5xf3+ 36. Kh1-h2 d3xe2 37. De1-g3 Df3-d1 40. Dg3-g4+ (B: geeft op) (H: en zwart geeft op. De witspeler legde een week later zwijgend een heerlijke (Albert: in 1952 was dat inderdaad nog zo) Balmoral-sigaar naast mijn bord, met een subtiel handgebaar.

Was deze partij al aardig, zo met het commentaar van beide kanten, nog veel interessanter wordt het als Bunt later (Albert: waarschijnlijk bij het noteren van deze partij in het schrift) de drang voelt opkomen nog eens het een en ander van zich af te schrijven.

Zijn latere commentaar gaat aldus:

Nog enige aantekeningen n.a.v. deze enerverende partij. 19. ... f5!? Het begin van een weloverwogen plan. Zwart wil de f-lijn openen, zijn loper of f6 plaatsen en toch niet door g5 worden lastig gevallen. Na direct 19. ... Dd8 kan de hele actie ontzenuwd worden met Pg3. Daarom ook een zet later 20. ... Dd8 (anders Lg5!). 22. Ph5? Een begrijpelijke zet, maar hoogst foutief. Juist was 22. Lb2! waarna zwart verloren blijkt te staan. Dezelfde combinatie gaat dan niet op, b.v. 22. ... Pxd5? 23. exd5 e4 24. Lxf6 Dxf6 25. Pd4 enz.


Een door Bunt aan zijn commentaar toegevoegd diagram

27. Lxc1? In aanmerking kwam Dxc1, Pxc1, Txc1 met materieel voordeel! 29. Lb2! Een elegante tegenzet. Na Dxb2 wint wit door Dxd3 gemakkelijk. 30. ... Txf5? Hier was moeilijk te zien dat Dxf5 juist was, ofschoon de witspeler de laatste zet vreesde. Na 30. .. Dxf5 heeft zwart minstens remise (31. Te3 -wat anders? - Dg5+ met eeuwig schaak). Intussen moet wit ook na de tekstzet oppassen voor voetangels. Hij wint verder elegant. Na 31. Te8+ Kf7 dreigt De7+ en minstens dameruil.

Uit deze simpele notities blijkt hoe gevaarlijk het is een partij oppervlakkig te analyseren. Van de oorspronkelijke uitroeptekens blijft weinig meer over. De kop van de partij (Albert: Een schitterende partij) kan dan ook eerder luiden: "Een boeiende partij".

In de laatste ronde van de interne Stauntoncompetitie, op 15 mei 1952, wit Bunt van mr. J.H. Heeres.

Een aansluitende beslissingswedstrijd om het clubkampioenschap tegen Scheffer is dan noodzakelijk geworden.

Beslissingsmatch Bunt-Scheffer 1952: 1,5 - 2,5

Wellicht had de succesvolle eindspurt in de winterwedsrijd een verkeerde reactie op Bunt, die meende ook de beslissingswedstrijd al in zijn zak te hebben. De eerste partijen schenen hem in het gelijk te stellen, maar reeds in het tweede gedeelte van de tweede partij kwam de ommekeer, waarna hij zich niet meer wist te herstellen.

Van deze match geef ik de 1e (Verdiende overwinning) en de 4e (tevens laatste) partij:


Wit: H. Bunt - Zwart: dr. ir. J.G. Scheffer

19-6-'52

Spaans

1. e2-e4 e7-e5 2. Pg1-f3 Pb8-c6 3. Lf1-b5 a7-a6 4. Lb5-a4 Pg8-f6 5. 0-0 Pf6xe4 6. d2-d4 b7-b5 7. La4-b3 d7-d5 8. d4xe5 Lc8-e6 9. Dd1-e2 Lf8-e7 10. c2-c4 Pe4-c5 11. c4xb5 Pc5xb3 12. a2xb3 a6xb5 13. Ta1xa8 Dd8xa8 14. De2xb5 0-0 15. Lc1-e3 Tf8-b8 16. Db5-d3 d5-d4 17. Le3xd4 Tb8xb3 18. Dd3-e4 Da8-a4 19. Pb1-d2 Tb3-b4 20. b2-b3! Da4-b5 21. Tf1-a1 Le6-d5 22. De4-g4 Pc6xd4 23. Pf3xd4 Db5-e8 24. Pd2-c4 Ld5xc4 25. Pd4-f5! Le7-f8 26. b3xc4 Kg8-h8 27. g2-g3 g7-g6 28. Pf5-e3 De8xe5 29. Ta1-a8 Kh8-g7 30. Dg4-c8 De5-e7? 31. Pe3-d5 Tb4-b1+ 32. Kg1-g2 De7-e4 33. Kg2-h3 De4-e6+ 34. Dc8xe6 f7xe6 35. Pd5xc7 Kg7-f7 36. Pc7xe6 Lf8-e7 37. Pe6-f4 Tb1-b4 38. Ta8-a7 Tb4xc4 39. Pf4-d5 Tc4-e4 40. Ta7xe7+ Te4xe7 41. Pd5xe7 Kf7xe7 (Na boeiende verwikkelingen, waarin wit zeer handig speelde, vooral in het laatste tijdnoodstadium, is een gewonnen pionneneindspel ontstaan) 42. Kh3-g4 h7-h6 43. h2-h4 Ke7-e6 44. Kg4-f4 Ke6-f6 45. g3-g4 Kf6-e6 46. g4-g5 h6xg5 47. Kf4xg5 Ke6-f7 48. h4-h5! g6xh5 49. Kg5xh5 Kf7-f6 50. Kh5-g4 Kf6-e5 51. Kg4-g5 Ke5-e6 52. f2-f4 Ke6-e7 53. Kg5-g6 Opgegeven.

Een over het geheel genomen acceptabele partij. De match had een ander verloop kunnen hebben, indien de nu volgende tweede partij inderdaad was gewonnen. Dit was trouwens gezien het verloop geflatteerd geweest....

De 4e en beslissende partij (de stand was op dat moment 1,5-1,5):


Wit: dr. ir. J.G. Scheffer - Zwart: H. Bunt

24-7-1952

Nimzo-Indisch

1. d2-d4 Pg8-f6 2. c2-c4 e7-e6 3. Pg1-f3 b7-b6 4. Pb1-c3 Lc8-b7 5. e2-e3 Lf8-b4 6. Lc1-d2 Lb4xc3 7. Ld2xc3 Pf6-e4 8. Lc3-b4 c7-c5 9. Lb4-a3 d7-d6 10. Lf1-e2 0-0 11. 0-0 Pb8-d7 12. Pf3-d2 Pe4xd2 13. Dd1xd2 Pd7-f6 14. f2-f3 Dd8-c7 15. b2-b3 e6-e5 16. La3-b2 Tf8-e8 17. Ta1-d1 Ta8-d8 18. Dd2-c2 Dc7-e7 19. d4-d5 Lb7-c8 20. Td1-e1 Te8-f8 21. Le2-d3 Td8-e8 22. Ld3-f5! (Deze zet had zwart kunen verhinderen) ... Lc8xf5 23. Dc2xf5 De7-d7 24. Df5-g5 h7-h6 25. Dg5-h4 Dd7-f5 26. e3-e4 Df5-g5 27. Dh4xg5 h6xg5 28. Lb2-c1 Pf6-h7 29. g2-g3 f7-f6 30. Kg1-g2 Tf8-f7 31. Tf1-f2 Ph7-f8 32. f3-f4 g5xf4 33. g3xf4 g7-g6? (Waarom niet Pg6?) 34. f4xe5 f6xe5 35. Tf2xf7 Kg8xf7 36. Lc1-h6 Pf8-d7 37. Te1-f1+ Kf7-g8 38. Kg2-g3 Pd7-f8? 39. Tf1-f6 Te8-d8 40. Lh6xf8 Td8xf8 41. Tf6xd6 Opgegeven. Wederom zeer zwak en zonder zelfvertrouwen gespeeld, zodat het eindresultaat wel juist kan worden genoemd.

Hierdoor was Scheffer clubkampioen geworden.

WORDT VERVOLGD in: H. Bunt (14)

donderdag, februari 08, 2007

Opgave 81Vanuit bovenstaande stelling wist zwart beslissend voordeel te verkrijgen. Hoe?

(Ideeën voor) oplossingen zijn welkom!

Hoe het opsturen in zijn werk gaat wordt uitgelegd bij opgave 79!

Lees het antwoord volgende week op Alberts SchaakBlog, het schaakweblog waar beweging in zit (met 235 posts in 225 dagen!), (inclusief een (jawel) hele week internetstoring.

Oplossing opgave 80 (van 4 februari)

De witspeler sloeg in de onderstaande stelling toe en met een mooie combinatie werd de winst binengehaald. Hoe ging dat in zijn werk?


Oplossing: Popov - Lipnitsky (Moskou 1978)

Roelof Kroon (SC Ten Boer) stuurde het volgende antwoord op:

Na 1. Lxg7 Kxg7 is 2. Txf7+ wel een aardige zet. Als antwoord op 2. ... Txf7 slaat wit met de dame op h6. 3. ... Kxh6 verliest na 4. Pxf7+ 2 pionnen en na 3. ... Kg8 lijkt me Pxf7 vernietigend, omdat de toren op a1 gaat mee doen, bijv. Dh7+ Ke8 Te1+ Kd8 Df7.

Dit is geheel juist, met de toevoeging dat na 3. ... Kg8, wit i.p.v. 4. Pxf7 ook 4. Dh8+! kan spelen, waarna de paardvork, die zwart in eerste instantie ontliep, in ieder geval op het bord komt (4. ... Kxh8 5. Pxf7+ K... 6. Pxd6 en wit wint).

woensdag, februari 07, 2007

Oplossing opgave 79 (van 1 februari)

In de hierboven afgebeelde stelling speelde wit: 1. Txe6. De vraag is nu: ging het hier om de winnende of om de verliezende zet?

Oplossing: Klovan - Agafonov (Riga 1980)

1. Txe6! was de winnende zet. Zwart lijkt nog wat te hebben met 1. ... Db7+, maar na 2. Kc1! (zodat na 2. ... Dh1+ 3. De1 kan volgen)... fxe6, speelt wit 3. Dh8+ en gaat de zwarte dame verloren.

Gerrit Kroon stuurde het juiste antwoord op.

SC Ten Boer: 19e ronde clubcompetitie

In de onderlinge competitie werden, op 6 februari 2007, de volgende partijen gespeeld:

N.B.: tussen haken: plaats op de ranglijst op dat moment (1 t/m 14) en kleur waarmee werd gespeeld (w-z )

Albert Prins (3-w) - Roelof Kroon (1-z): 0-1

Klaas Dijkhuizen (2-w) - Piet Beetsma (5-z): 1-0

Marten Berends (7-w) - Baudewijn Michel (6-z): 1-0

Gerard Zijlema (11-w) - Ad Mertens (13-z): 1-0

Wopko Dijkema (9-w) - Harm Buter (10-z): 0,5-0,5

Afwezig waren: Jan Pilon, Erik Stam, Fré Blok en Wim van Dijken.

In de loop van de volgende week, na de 20e ronde, verschijnt weer een nieuwe ranglijst.

Albert had het weer eens moeilijk:

Wit: Albert Prins (1785) - Zwart: Roelof Kroon (2109)
6-2-2007
Dame-Indisch

1. d2-d4 e7-e6 2. c2-c4 Pg8-f6 3. Pg1-f3 b7-b6 4. Lc1-f4 (De zet van Tony Miles, uit de 70er jaren; helaas kon ik de draad van zijn partijen niet lang vasthouden...) ... Lc8-b7 5. e2-e3 Lf8-e7 6. h2-h3 (Nog verantwoord, anders maakt zwart met Ph5 een eind aan het bestaan van Lf4) ... c7-c5 7. Pb1-c3 0-0 (Nu overwoog ik 7. d5, zwart moet dan waarschijnlijk exd5 spelen en na 8. cxd5 d6 9. e4 staat wit goed. Ook overwoog ik 7. Ld3, wat me ook niet slecht leek. Maar, zoals dat soms gaat, ineens deed ik:) 8. Lf1-e2?! (Misschien wel de minste van de drie zetten waar ik over had nagedacht) c5xd4 9. e3xd4 d7-d6 10. 0-0 a7-a6 11. Dd1-d2? (Slaat vermoedelijk nergens op. Aan één kant wilde ik 11. ... Pf6-e4 uitlokken, aan de andere kant zag ik op tegen Dc2, om niet in het schootsveld van een later Tc8 te komen; ook wilde ik Td1 spelen, wat er trouwens niet van kwam) ... Pb8-d7 12. Ta1-c1 Tf8-e8 13. Tf1-e1 Ta8-c8 14. Dd2-e3 (Lijkt gevaarlijk in verband met de zwarte toren op e8; ik was een opstelling van plan met Pf3-d2 en Le2-f3. Ook dat kon ik echter niet realiseren. Daar zit je dan!) e6-e5! 15. Lf4-g5 (Op e5 slaan lijkt een zelfmoordpoging) ... h7-h6 16. Lg5xg6 Le7xf6 17. d4-d5 (Om de stelling nog enigszins gesloten te houden) ... e5-e4 18. Pc3xe4 (Iets beters zag ik niet) ... Lf6xb2 (Diagram)

Kroon
Prins

19. Tc1-c2? (Beter was Tb1 geweest) ... Lxd5 (Over het hoofd gezien) 20. Tc2xb2 (Roelof noemde later nog de mogelijkheid 20. cxd5 Txc2 21. Db3 en dan niet 21. ... Txe4? 22. Dxc2 enz.) ... Ld5xe4 21. De3-d2 (Of 21. Ld3 Lxf3 22. Dxe8+ Dxe8 23. Txe8+ Txe8 24. gxf3 (veel maakt het al niet meer uit lijkt me) ... Le4xf3 22. Le2xf3 Te8xe1+ 23. Dd2xe1 Pd7-e5 24. Tb2-c2? (Ld5 ziet er iets beter uit) Pxf3+ 25. g2xf3 Dd8-g5+ 26. Kg1-h1 Dg5-f5 27. De1-e4 Df5xh3+ 28. Kh1-g1 Tc8-c5 29. De4-e8+ (Toch nog het vermaarde schaak der wrake) ... Kg8-h7 30. De8-e4+ g7-g6 31. f3-f4 Dh3-g4+ 32. Kg1-f1 Tc5-f5 en een paar zetten later gaf wit op.

Via comments liet de zwartspeler nog het volgende weten:

20. cxd5 lijkt me inderdaad beter. Ik gaf aan dat na 20. ... Txc2 21. Db3 zwart moet oppassen, omdat bijv. een zet als 21. ... Txe4 al een blunder is vanwege 22. Dxc2 met dubbele aanval. Wat ik niet zo had gezien is dat zwart goed blijft staan na 21. ... Tc1 of 21. ... Dc7. Beter lijkt overigens 21. Lxa6, maar ik blijf zwart prefereren.

maandag, februari 05, 2007

Henk Bunt (1920-2001): prominent schaker in Noord-Nederland (12)

Voortzetting van Schaakpartijen van H. Bunt. Aan de beurt is nu de laatste selectie, nl. die uit deel 7, door Bunt zelf aangeduid met de titel:

Partijenverzameling van H. Bunt.

(Voor de achtergronden van een en ander: Henk Bunt (1), dd. 7-12-2006)

Eerdere bijdragen over Bunt zijn op mijn weblog te vinden bij de volgende data: 7, 10, 11, 18 en 28 december 2006, alsmede 3, 8, 12, 22 en 30 januari en 2 februari 2007.

N.B. Bunts eigen tekst staat cursief.Seizoen 1951-52

De vijfde NOS-achtkamp


Van alle sinds 1947 NOS-achtkampen, waarin H.B. steeds uitkwam, was die van 1951 zeker de merkwaardigste. Voor het eerst was het namelijk nodig om beslissingswedstrijden te spelen en nog wel tussen drie spelers. In de voorlaatste ronde werd B. - die toen de leiding had - namelijk verrast door een fanatiek en uitstekend spelende Velthuis. Het leek dat hij door deze nederlaag (1,5 punt achter) uitgeschakeld was, maar in de laatste ronde leed de Lasker-speler een verrassend verlies tegen Snip. H.B. nam zijn kansen echter niet waar en maakte tegen de zwakke NOS'er Van Dijk slechts remise. Daar ook Bijleveld op 5 punt. kwam waren beslissingswedstrijden noodzakelijk. Hierin legden de beide Lasker-mensen de Staunton-speler het vuur na aan de schenen, zodat hij slechts remises boekte. Daar Velthuis 2x van Bijleveld won, werd deze voor een jaar (verdiend) winnaar van de beker. Voor Velthuis was dit een van zijn laatste wedstrijden. Enige tijd later was het nodig hem op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis.

De uitslag van de achtkamp luidde:

1. 2. en 3. Bunt (Staunton), Bijleveld (Lasker) en Velthuis (Lasker) 5 pnt.
4. Sprenger (Staunton) 4,5 pnt.
5. Van Dijk (NOS) 2,5 pnt.
6. 7. en 8. Snip (Unitas), Staudt (Unitas) en Tuininga (Unitas) 2 pnt.

Scheffer was ditmaal niet van de partij.

In de eerste ronde, op 30 augustus 1951, wint Bunt van E.H. Sprenger. In de tweede (5 september) gaat S.R. Snip tegen 'H.B.', die met wit speelt, ten onder. Na de notatie van deze partij schrijft Bunt: Een aantrekkelijke en door wit uitstekende (..) partij, waaruit blijkt dat hij in deze wedstrijd wel in vorm was. Hij vervalt nu weer in zijn oude fout, t.w. bij het bezitten van een paar winstpunten te menen wel een remise te kunnen weggeven. Illustratie: de volgende ronde op de 11e zet remise gemaakte partij tegen Bijleveld.

Na deze remise (6 september 1951) volgt een overwinning op M.T. Staudt. Op 13 september 1951 verlaat B. in de 5e ronde S. Tuininga.

Na de 27e zet van zwart is de volgende stelling ontstaan:In de 6e ronde (19n september) verliest Bunt van J. Velthuis. Bunt: Een slechte partij van wit (B.) en een smadelijke nederlaag. Velthuis heeft zijn kansen goed uitgebuit. Op 21 september komt B. tegen J. van Dijk niet verder dan remise.

In de eerste ronde van de noodzakelijk geworden driekamp, ziet Bunt geen kans volledig revanche te nemen op Velthuis. De partij, gespeeld op 27 september 1951 en door B. zelf een fanatieke beslissingspartij genoemd, wordt remise. De tweede partij (3 oktober 1951), nu tegen Bijleveld, wordt een gelijkspel. Bunt: Ook in 2e ronde moeizame remise. Hij speelt de drakenvariant van het Siciliaans en schrijft daarover: Er is geen aardigheid aan dergelijke partijen te spelen, vandaar ook dat dit een van de laatste drakenpartijen van de zwartspeler is geweest.

Aangezien B. ook de laatste partij, opnieuw tegen Velthuis, remise speelt, terwijl hij die had moeten winnen, is de zaak beslist en wordt de laatste partij (weer tegen Bijleveld) niet meer gespeeld. Zoals al hierboven door B. vermeld, wint Velthuis de beker.

Vijf uit zeven voor Staunton I

Na vijf jaren achtereen aan het 1e bord te hebben gespeeld, moest H.B., zeer tegen zijn zin, ditmaal - door zijn falen in de laatste winterwedstrijd - met een lagere plaats genoegen nemen. Het resultaat was evenwel uitstekend: 5 pnt. uit 7 partijen.


Op 14 oktober 1951 speelt Staunton I tegen Hilversum. Karakteristiek voor Bunt lijkt mij dat hij zelden of nooit de totale uitslag van zo'n wedstrijd vermeldt, die natuurlijk niet oninteressant is. Ook zegt hij niet aan welk bord, nu hij van het 1e verbannen was, hij dan wèl speelt. Hoe het ook zij, tegen Hilversum speelt hij de volgende partij:


Op 4 november 1951 speelt Staunton I tegen Bussum. Bunt wint in die ontmoeting met wit van P. de Rooi. Op 25 november, in de wedstrijd tegen Ha.S.G., is er voor H.B. verlies tegen R.A.G. Davidson. Bunt spreekt van een mislukte schwindel tegen een oude vos.

Tegen V.V.G.A., op 16 december, wint B. als volgt (let op laatste zin):


Ook de volgende tegenstander, A. Willink (Hengelo) delft tegen B. het onderspit op 27 januari 1952. Tegen K. Gerritse (?) wordt het op 17-2-'52 remise, evenals op 9 maart tegen Philidor als de partij tegen K.D. Mulder van Leens Dijkstra gelijk eindigt. Bunt: Mede met het oog op de nijpende bedenktijd werd remise gegeven Zwart (B.) heeft ondanks de qualiteit minder behoorlijke compensatie door zijn vrije 'schwindelpion'.

Winterwedstrijd 1951-52 - 11 pnt. uit 13 partijen

In deze wedstrijd legden Bunt en Scheffer een ontstellende productiviteit aan de dag. Met grote voorsprong eindigden beiden op de eerste plaats. Later zou een beslissingsmatch worden gespeeld, waarin Bunt het onderspit delfde, doordat hij zijn vorm niet kon bestendigen. Elf punten uit 13 partijen behaalden de twee cracks na een slopend duel, waarin menig pikant moment voorkwam. Bunt presteerde het om zijn laatste 6 partijen te winnen.

Slechts 13 zetten telt zijn partij in de eerste ronde:

Wit: H. Bunt - Zwart: dr. J. de Graaf
Spaans
18-10-1951

1. e2-e4 e7-e5 2. Pg1-f3 Pb8-c6 3. Lf1-b5 a7-a6 4. Lb5-a4 Pg8-f6 5. 0-0 Lf8-c5 6. Pf3xe5 Pc6xe5 7. d2-d4 Lc5-a7?? 8. d4xe5 Pf6xe4 9. Dd1-g4! f7-f5 10. e5xf6 ep Pe4-f6 11. Dg4xg7 Dd8-e7 12. Dg7xh8+ Ke8-f7 13. Lc1-g5 Zwart geeft op.

Op 25 oktober speelt hij tegen H.K.A. Visser, wint en noemt het geheel een schitterende strategische prestatie. Er volgt een remise tegen E.H. Sprenger op 22 november, een partij die beide heren (ook Sprenger-Bunt) al eens eerder tegen elkaar hebben gespeeld(!) Hij wint op 6 december 1951 van J.W. Boelens (positiespel pur sang).

Volgt de partij, gespeeld op 13-12-'51:

Wit. H. Bunt - Zwart: B.A. Flentge
13-12-1951
Onregelmatig

1. e2-e4 g7-g6 2. d2-d4 Lf8-g7 3. Pb1-c3 e7-e6 4. Pg1-f3 Pg8-e7 5. Lc1-g5 f7-f6 6. Lg5-e3 0-0 7. Dd1-d2 b7-b6 8. 0-0-0 Lc8-b7 9. h2-h4 a7-a5 10. Le3-h6 Tf8-f7 11. Lh6xg7 Tf7xg7 12. Th1-h3 Pb8-c6 13. g2-g4 d7-d5 14. g4-g5 f6-f5 15. e4-e5 Lb7-a6 16. Lf1-g2 Dd8-d7 17. h4-h5 g6xh5 18. Th3xh5 Pe7-g6 19. Td1-h1 Pc6-e7 20. Pf3-h4 Pg6xh4 21. Th5xh4 Pe7-g6 22. Th4-h6 Ta8-e8 23. f2-f4 Te8-e7 24. Lg2-f3 c7-c5 25. d4xc5 b6xc5 (Wit is vastgelopen en zwart dreigt in de aanval te komen. Wit brengt - om het initiatief te behouden - thans een van zijn meest vermetele stukoffers; de waarde hiervan is twijfelachtig) 26. Lf3xd5?! e6xd5 27. Pc3xd5 Te7-e6 28. Pd5-f6+ Te6xf6 29. Dd2xd7 Tg7xd7 30. g5xf6 La6-c4 31. Th1-d1 Td7-d4 32. Td1-h1 Lc4-d5 (zie diagram. Het laatste gedeelte moest de witspeler in de hevigste tijdnood behandelen)

Flentge
Bunt


33. c2-c3! Td4-d3 34. Th1-h5 Pg6xf4 35. Th5-g5+ Pf4-g6 36. Tg5xf5 Ld5xa2 37. Th6-h1 La2-b3 38. Th1-e1 Pg6-f8 39. Tf5-g5+ Pf8-g6 40. e5-e6 Kg8-f8 41. e6-e7+ Zwart geeft op.

WORDT VERVOLGD in: Henk Bunt (13)