vrijdag, december 31, 2010

2011

Alle schakers en niet-schakers: een voorspoedig 2011!

Bord verkeerd!

Al meerdere keren heeft Alberts SchaakBlog het gehad over de verkeerde ligging van het schaakbord. Het gaat dan meestal om een tentoongesteld schaakspel in een museum, of in een winkeletalage en ook als er in een speelfilm wordt geschaakt, kijkt men niet zo nauw.

Hierboven een (trouwens erg leuke) foto in het Volkskrant magazine van vandaag, 31 december 2010, dat geheel gewijd is aan kinderen van 10 jaar. Een vader schaakt met zijn zoontje en staat ondertussen een vracht stukken voor. De foto is niet in de laatste plaats aardig vanwege de aanwezigheid van de kat (die van plan lijkt iets aan de achterstand van zijn baasje te gaan doen), een op dit weblog vaak aangehaald thema (Katten en schaken), zoals de trouwe bezoekers van Alberts SchaakBlog niet onbekend is. Er is maar één maar: inderdaad....

Is de eerste foto nog tamelijk onschuldig, de foto hierboven is zonder meer een kraker te noemen. In Groningen (deweekkrantgroningen.nl) van dinsdag 28 december jl. wordt de aandacht gevestigd op het Schaakfestival Groningen, door middel van bovenstaand kiekje. Het motto is 'hersens kraken'. Dat de hersens kraken, of al schade hebben geleden door overmatig kraakwerk, is duidelijk, want inderdaad .... wij zien helaas weer een zwart veld rechtsonderaan. Jammer! Albert hoopt vurig dat het hier geen deelnemers aan het festival betreft, anders zouden er in het vervolg toch misschien lichte toelatingseisen moeten worden gesteld! We zien trouwens nog iets opmerkelijks: zwart lijkt een korte rokade te hebben uitgevoerd naar de 'lange kant'. Alberts SchaakBlog gaat er namelijk even van uit dat er maar weinig partijen zijn gespeeld, waarin zwart lang rokeerde, en vervolgens zijn koning op b8 en de toren op c8 heeft geplaatst. Maar goed, het kan voorkomen. We geven de grijzende zwartspeler het voordeel van de twijfel, hoewel dat bord.... Twijfel alom!

donderdag, december 30, 2010

Oplossing opgave 225 (van 24 december)

Een heel fraaie (niet al te makkelijke) opgave om de vrije ogenblikken (voor zover aanwezig) tijdens de kerstdagen door te komen!

Hoe won zwart (aan zet) vanuit bovenstaande stelling?

Oplossing: Volkov - Rublevsky (Eur. Clubkampioenschappen, Antalya 2007)

1. ... Th4!! (Zwart staat al achter en offert ook nog eens zijn toren om zijn paard optimaal te kunnen inzetten) 2. gxh4 Pf4 (wit kan niet veel doen tegen de matdreiging op g2) 3. Df2 (3. Tf2 Dxd1+ 4. Tf1 Dc2 5. Tf2 Dg6+ 6. Kh1 Db1+ en mat volgt) 3. ... Ph3+ 4. Kg2 Pxf2 5. Tde1 Dd2! en wit won.

Aanvankelijk werd Alberts SchaakBlog bestookt met de mededeling dat men de opslossing wel wist, maar die graag aan anderen gunde. Toen Albert aan de bel trok en de wijze woorden sprak dat we zo niet verder kwamen, mocht hij nog twee echte oplossingen ontvangen. In het vervolg dus geen valse bescheidenheid meer beste lieden, maar voor de draad met dat antwoord!!

Derk Schuttel (Grijpskerk):

Na bedenken van 1e zet, in dit geval Th4, ben ik altijd beetje lui om alles door te rekenen. Bij de jeugd hou ik altijd voor: welke Dreigingen heeft tegenstander, bedenk Enkele mogelijke zetten, Reken alle zetten een voor een door zonder steeds te switchen en maak dan een Keuze.Voeg de hoofdletters samen en zie daar mijn roepnaam.Groet, 28 december 2010 14:04

Klaas Dijkhuizen (SC Ten Boer):


1. ...Th4! 2. Td2 Dxd2 3. gxh4 Pf4 4.Tf2 Dc1 (Dxd1+ [(Albert]) 5.Tf1 Dc2 6. Tf2 Dg6+ 7. Kh1 Db1+ 8.Tf1 Dxf1 9. Dg1 Dxf3 en mat. Na twijfel en het eerdere, onvolledige en enigszins kortzichtige antwoord hier de betere versie. Met dank aan clubgenoot Roelof, 29 december 2010 22:02

Beide heren hartelijk dank! Derk geeft (vermoeidheids- in combinatie met luiheidsverschijnselen) geen verdere oplossing. Die van Klaas klopt, alleen missen wij node de 3. Df2 variant.

woensdag, december 29, 2010

Clubcompetitie SC Ten Boer: ronde 15

Het kalenderjaar 2010 werd gisteravond bij SC Ten Boer afgesloten met de 15e ronde in de onderlinge competitie. Tot enkele leden was de ietwat ongebruikelijke datum (op de laatste dinsdag in december werd in het verleden, voor zover Albert zich kan herinneren eigenlijk nooit geschaakt; dat we dat nu wel deden zal vermoedelijk met het precies vallen van kerstmis in het weekend te maken hebben) als laaste speeldag kennelijk niet doorgedrongen en zij kwamen dus niet opdagen. Zij krijgen ondanks dat een 'reglementaire' AMK.

De uitslagen:

Klaas Dijkhuizen (w) - Roelof Kroon: 0 - 1
Piet Beetsma (w) - Jan Pilon: 0 - 1
Gerard Zijlema (w) - Albert Prins: 0 - 1 (R)
Harm Buter (w) - Alfred Rodenboog: 1 - 0
Wim van Dijken (w) - Marten Berends: 0 - 1
Ad Mertens (w) - Wopko Dijkema: 1 - 0

Afwezig waren: Anna Bruijn, Steffan Vlaswinkel (R), Fré Blok, Wouter Grömmel en Gerard Zijlema (R)

In de Engelse partij die Klaas en Roelof op het bord brengen wordt het witte damepaard (QK) afgeruild tegen de zwarte koningsloper (KB). Er ontstaat een lastig en spannend middenspel met nog vrijwel alle stukken op het strijdtoneel. Wit krijgt een sterk paard op f5 en staat in die fase goed. Ongetwijfeld moet hij toen gedacht hebben over de betere stelling te beschikken en na verdubbelen van de torens op de f-lijn gaat hij tot actie over en slaat in op f7. Bij de daarop volgende afruil, waarbij een en ander sneuvelt, ziet hij over het hoofd dat hij zelf ook de dame kwijtraakt en blijft met een materiële achterstand zitten die hem tot overgave doet besluiten.

Roelof mailde het volgende over de partij:

Wit: Klaas Dijkhuizen - Zwart: Roelof Kroon

18. e4!? Ph7 19. Ph4 Pf8 20. Pf5 Df6 21. f4 (21. b4 is een idee om eerst aspiraties van zwart op de damevleugel te stoppen) 21... Pg6 22. fxe5 Dxe5 23. g4 c5 (misschien is 23... Pf4 een aggressievere zet dan de consoliderende tekstzet. Idee is om het paard om te spelen, bijv. 24. Dd2 Pe6) 24. Tf1 Te8 25. Dd2 (Gisteravond hebben we de volgende variant lang geanalyseerd 25. g5 h5 26. Dd2 Lxf5 27. Txf5 Dg3 met ongeveer gelijk spel) 25... b5 26. b3 (26. cxb5 Txb5 27. b3 a5 lijkt me een betere voortzetting voor wit. Ik denk dat Klaas verrast werd door de zet en door zijn redelijke tijdnood snel voor de zet 26. b3 koos. 26. g5 hxg5 27. Dxg5 bxc4 28. dxc4 Txb2 bekeken we gisteren kort) 26... bxc4 27. dxc4 (27. bxc4 Tb4 heeft als nadeel dat zwart de b-lijn controleert met invalmogelijkheden op de 2de rij. Wit moet dus wel 28. Tb1 Txb1 29. Txb1 Tb8 spelen met een betere stelling voor zwart (zie de zwakke zwarte velden op de koningsvelugel)) 27... Lxf5 ? (Te ongeduldig. Beter is de druk opvoeren met 27... Lc6)
28. Txf5 (De alternatieven zijn ook interessant: 28. gxf5 Ph4 29. Df4 (29. Tf4 is beter) 29... Pxg2 verliest pion e4) 28. exf5 Ph4 29. Df2 en ik geef de voorkeur aan zwart) 28... Dc7 29. g5 hxg5 30. Dxg5 Te5 (30... Pe5 lijkt me achteraf beter, vooral ook omdat zwart nu zijn toren via b6 naar g6 kan omspelen 31. h4 Tb6 32. h5 (wat anders?) 32... Th6 en nu 33... f6 gevolgd omspelen van de toren op e8) 31. Tdf1 Tbe8 32. Txf7?? (Een blunder in tijdnood. Klaas had nog een halve minuut. Andere varianten zijn: 32. Dg3 T8e7 en aangezien wit afruil moet voorkomen, lijkt me 33. T5f2 noodzakelijk. Het door ons bekeken 32. Dg3 T5e7 heeft als nadeel dat de witte lopper actief wordt na 33. e5 (Gisteren keken we alleen naar 33. Dxc7 Txc7 34. Td5 Pe5).
Na afloop hebben we een hele tijd 32. h4 zitten analyseren. Hierbij wat varianten 32... De7 33. Txe5 Pxe5 34. Dxe7 Txe7 en zwart staat beter. Andere varianten die we bekeken na 32. h4 De7: - 33. Dxe7 T8xe7 34. h5 Ph4 met pionwinst- 33. Lh3 Dxg5+ 34. hxg5 Ph4 35. Txf7 Txg5+ 36. Kh1 Txe4 met een ingewikkelde stelling
32. Dg4 T8e7 lijkt het beste. Er volgt nog een hele strijd, maar ik denk wel dat zwart iets beter staat.)
32... Dxf7 33. Txf7 Txg5 34. Txa7 Ph4 0-1

Piet en Jan houden het op Siciliaans. De partij verloopt enige tijd langs min of meer gebaande wegen. Op de 15e zet doet zwart evenwel een opmerkelijke pionzet die vanuit een tamelijk rustige stelling ineens de vlam in de pan doet slaan. Het gevolg van een en ander is dat wit bij een poging de vijandelijke dame terug te dringen een fatale rekenfout maakt en met een loper achterstand komt te zitten. Hij houdt nog even vol, maar zwarte pionnen maken hem het leven dermate zuur dat hij de strijd staakt.

Harm en Alfred komen na nogal wilde openingszetten in wat rustiger vaarwater terecht. Wit kan een pion winnen op b7, maar ziet daar na rijp beraad niet veel in, kiest voor verdere ontwikkeling en staat dan iets beter. Na enkele lichte schermutselingen krijgt zwart goed spel op de koningsvleugel, waarbij beide partijen minstens één keer de sterkste voorzetting missen. Dan lijkt zwart een pion te gaan winnen, via aanval met de dame (h5) op pion (h3) en paard (e2). Zwart heeft nog net een reddende zet (g4) achter de hand (witte dame op b3) die beide stukken beschermt, maar zwart neemt in de volgende seconde op h3 en levert dus de dame in, waarna hij enkele zetten later mat gaat.

Bij Wim tegen Marten ontwikkelt laatstgenoemde na de opening aanvalsplannen op de koningsvleugel. Wim verliest in een grotere afruil, terwijl hij al een pion achterstaat, ook nog een kwaliteit. Zwart zet goed door en wit ziet zich even later genoodzaakt op te geven.

Ad zet kort na de opening een opstoot met een pion in het centrum door en bouwt daarna een betere stelling op. Met een paard dat nota bene in achtereenvolgende zetten van d1 via e3 naar f5 gaat, dreigt vervolgens een vork op e7 op dame en koning. Wel iets dat je als zwartspeler ziet aankomen zou je zeggen. Maar Wopko ziet het niet, raakt dus de dame kwijt tegen een paard, komt toch door wat aarzelend spel van wit behoorlijk terug met twee sterke torens en een paard, maar dat initiatief kan hij niet volhouden en hij moet de eer aan wit laten.

ATTENTIE (bericht vooral bestemd voor de jeugdleden die aan de clubcompetitie meedoen, dus Anna, Steffan, Wouter en Alfred)


→ → De volgende ronde, vakantie of geen vakantie, is op

dinsdag 4 januari 2011!

zondag, december 26, 2010

Stand onderlinge competitie SC Ten Boer


Met uitzicht op uitgebreid familiebezoek en een sobere, doch voedzame kerstmaaltijd is er nog net even tijd om de laatste ontwikkelingen in de onderlinge competitie van Schaakclub Ten Boer te melden:

Stand na 14 ronden:

1. Klaas Dijkhuizen 260 p [1 SN; 5-6]
2. Roelof Kroon 233 [1 SN; 5-5]
3. Jan Pilon 176,5 [6-6]
4. Albert Prins 172 [1 SN; 6-5]
5. Piet Beetsma 151 [6-6]
6. Gerard Zijlema 145,5 [4-6]
7. Harm Buter 130 [5-4]
8. Alfred Rodenboog 105,5 [6-6]
9. Marten Berends 98 [3-3]
10. Wopko Dijkema 86,5 [1 SN; 6-6]
11. Wim van Dijken 85 [1 SN; 3-4]
12. Wouter Grömmel 76,5 [6-6]
13. Ad Mertens 69,5 [6-5]
14. Steffan Vlaswinkel 61 [5-5]
15. Fré Blok 52 [5-5]
16. Anna Bruijn 40,5 [4-4]

vrijdag, december 24, 2010

Opgave 225

Een heel fraaie (niet al te makkelijke) opgave om de vrije ogenblikken (voor zover aanwezig) tijdens de kerstdagen door te komen!

Hoe won zwart (aan zet) vanuit bovenstaande stelling?

Stuur je oplossing vóór woensdag 29 december naar Alberts SchaakBlog! Eén of twee dagen daarna volgen de oplossing en de partijgegevens.

Het opsturen gaat het makkelijkst op de volgende manier:

1) Klik op 'comments' (rechts onder deze post); dan de oplossing intikken bij 'laat een reactie achter' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de tekst). Naam vermelden hoeft niet per se, maar wordt wel gewaardeerd!
2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje).
3) Kies een identiteit: overslaan.
4) Klik onderaan op 'anoniem' en je antwoord is 'in principe' geplaatst.

Je reactie zal vervolgens op een wat later tijdstip, na goedkeuring, eerst alleen bij comments te zien zijn (aanklikken om die te lezen!) en wordt t.z.t., tegelijk met het antwoord en de verdere details, op het 'direct zichtbare' weblog gezet.

Prettige kerstdagen!


Alberts SchaakBlog wil graag ieder in het algemeen en de bezoekers van dit weblog in het bijzonder, goede kerstdagen toewensen, een en ander in samenwerking met de befaamde cartoonkat van Philippe Geluck, die we op het weblog al een tijdje niet hebben gezien, maar die aan deze dagen, zij het onder één voorwaarde, wel zijn medewerking wil verlenen!

donderdag, december 23, 2010

Grand Prix Schaakstad

Van Thea Heersema ontving Alberts SchaakBlog het volgende bericht betreffende het Grand Prix jeugdtoernooi dat gisteren (22 december) in Goningen werd gespeeld:

Drie prijzen op Grand Prix Schaakstad: Johanna wint 3de prijs op haar eerste Grand Prix

Tijdens het schaakfestival Groningen vond ook een Grand Prix voor de jeugd plaats op 22 december. Meer dan 100 kinderen schaakten in een koude sporthal in 13 groepen. Net als vorig jaar was het matig georganiseerd en begon het te laat. Sjaak Schuit (vader van Ilse) werd nog gestrikt om tafelleider te zijn.

In groep D schaakten 4 Ten Boersters samen met 3 Paardensprongers en 1 lid van SC Groningen. Dalarna deed het heel goed, haalde 4,5 punt en een derde plaats (gedeeld 2de). Finn zat hier iets achter met 3,5 punt. Robin moest wennen aan het hoge niveau en haalde toch nog 2 punten. Koen had een off day en verloor alles.

Dalarna van Pijkeren (links) eindigde in groep D op een gedeelde 2e t/m 4e plaats. (Foto ontleend aan de website van de NOSBO)

In groep F speelde Bas. Ook hij speelde matig en haalde 2 punten (6de). Wel won hij van de winnaar Ivo, dus het kan wel.

In groep H speelde Ruben. Hij deed het goed en scoorde 3 punten. Hij is de laatste tijd sterk gestegen en moest dus nu in een lastige groep.
In groep I speelden Jerimi en Johanna. Jerimi is als vanouds heel koel en speelt voor de winst. Dit lukte 4 keer, net geen prijs. Johanna speelde voor de eerste keer op een Grand Prix. Ze deed het prima en scoorde na een moeilijk begin 4 punten. Omdat ze van Jerimi won werd ze derde.

In groep J speelde Ilse. Ze heeft moeite om de partijen af te maken, zeker in zo’n rumoerige zaal. Op de club speelt ze veel beter dan ze hier liet zien, uiteindelijk 1,5 punt..

Thijmen speelde opnieuw heel erg goed in groep K. Na verlies in de eerste 2 rondes won hij alles. Drie spelers werden gedeeld eerste met 5 punten, maar op SB score werd Thijmen eerste !!

In groep M speelde Jarno. Hij is nog heel jong en impulsief. Elk toernooi gaat het beter. Hij wist 4 punten te halen. Niet genoeg voor een prijs in een groep van 10 kinderen, maar dat gaat een volgende keer zeker lukken.

De prijzen werden uitgereikt door Evie Warmelink.

woensdag, december 22, 2010

Snelschaken om 'Mien'-bokaal

SC Ten Boer organiseerde weer zijn jaarlijkse onderlinge snelschaaktoernooi. In verband met diverse (schaak)verplichtingen werd de gebruikelijke datum van de 1e dinsdag in januari iets naar voren gehaald en zo kwam het dat gisteravond 17 strijdlustigen zich in het Buurhoes hadden verzameld, om elkaar zoveel mogelijk houtwerk afhandig te maken.

Er werden twee groepen naar sterkte samengesteld en omstreeks 20.00 uur ging de vlam in de pan. Tegen 23.00 uur keerde de rust in het clublokaal terug en werden de prijzen uitgereikt. Iedere deelnemer had zelf een prijsje meegebracht en bovendien had voorzitter Van Dijken, bij het opruimen van zijn werkkamer (dat kan niet vaak genoeg worden herhaald) een aantal boeken aangetroffen, waar hij wel afstand van wilde doen. Maar bovenal ging de strijd natuurlijk om de 'Mien'-bokaal, de ooit door een vroegere uitbaatster (Mien) van het Buurhoes ter beschikking gestelde wisselprijs. Dat mien ook Gronings is voor mijn, is daarbij mooi meegenomen. Deze prijs viel (bepaald niet voor de eerste keer) ten deel aan Roelof Kroon, die zichtbaar aangedaan was door de behaalde 1e plaats en het gewonnen kleinood hoog boven het hoofd hief en niet vergat de daarbij passende vreugdekreten te slaken, die tot ver in de omtrek te horen moeten zijn geweest....

Verder moet nog melding gemaakt worden van het meedoen van zes(!) jeugdleden en oud-lid Derk Schuttel, momenteel woonachtig en schakend in Grijpskerk. Kom nog eens langs, Derk!

De resultaten in de beide groepen:

Groep A:

1. Roelof Kroon 6,5 (uit 7); 2. Klaas Dijkhuizen 6; 3. Jan Pilon 5,5; 4. Albert Prins 3,5; 5. Derk Schuttel 3; 6. Piet Beetsma 2,5; 7. Marten Berends 1; 8. Harm Buter 0.

Groep B:

1. Alfred Rodenboog 8 (uit 8!); 2. Wim van Dijken 6; 3. Dalarna van Pijkeren 5; 4. Finn van Pijkeren 4,5; 5. Steffan Vlaswinkel 3,5; 6. Bas Klomberg 3; 7. Anna Bruijn 2,5; 8. Ad Mertens 2; 9. Fré Blok 1,5.

maandag, december 20, 2010

Aandacht voor Ouder-Kind toernooi op Schaaksite.nl

Op Schaaksite.nl is ook een artikeltje verschenen over het Ouder-Kind toernooi van afgelopen zaterdag. Men klikke op de onderstaande link:


Nu we toch met links bezig zijn: ga ook even naar de website

dan even klikken links onderaan op Schaakblogs en wat verschijnt daar in beeld, in prima gezelschap van Böhmblog, Schaakcolumns en Internet Chess Server?

Snelschaak om de Mien-bokaal!

Het schaakleven kent, het lijkt het 'gewone' leven wel, nauwelijks rust. Het volgende evenement staat alweer voor de deur! Zoals al eerder vemeld op Alberts SchaakBlog, vindt morgenavond het toernooi om de snelschaaktitel van SC Ten Boer plaats. Wat kunnen we beter doen dan de e-mail oproep van secretaris Jan Pilon om mee te doen, hier te herhalen?

Beste clubgenoot,

Hierbij wil ik je eraan herinneren dat de traditionele snelschaakwedstrijd om de Mien-bokaal (net als vorig seizoen) vervroegd is. Aanstaande dinsdag d.d. 21 december is het namelijk al zover!

Het belooft weer een spannende en enerverende avond te worden met veel strijd op de 64 velden.

Het voornaamste is en blijft echter, dat we er met zijn allen een gezellige avond van maken. Uiteraard dienen we wel zelf voor ons eigen PRIJZENFONDS te zorgen. Dat bestaat als vanouds uit een kleine bijdrage (bij voorkeur niet eet- of drinkbaar), waarbij een originele inbreng altijd zeer wordt gewaardeerd.

** Vergeet daarom niet een kleinigheid mee te nemen!! **

Dus: Dinsdag 21 december 2010 in het Buurhoes. Aanvang: 19.45 uur i.v.m. de loting

Bij verhindering graag even afmelden bij Albert Prins (050-3022085).

Vriendelijke groeten en tot dinsdag,

Jan Pilon

zaterdag, december 18, 2010

Succesvol Ouder-Kind toernooi in Ten Boer

Steffan in zijn partij tegen Johanna in de op één na laatste ronde. Hij had het bepaald niet gemakkelijk, maar won op het nippertje op tijd

Ook ouders die alleen maar even kwamen kijken, konden het schaken niet laten: Mariska tegen Gerbrich

Gistermiddag is aan de toch al zo bewogen geschiedenis van SC Ten Boer ook nog eens het 1e Ouder-Kind toernooi toegevoegd. Het werd een leuke en spannende middag. Maar liefst 46 deelnemers waren op dit festijn afgekomen, die door wedstrijdleider Roelof werden ingedeeld en voorzien van handicaps (klinkt erger dan het is), wat er op neerkwam dat wat betere schakers hun tegenstanders materiaal voor moesten geven, zoals een paard of een loper, of meerdere lichte stukken of zelfs de dame. Tot de deelnemers behoorden ook niet minder dan 13 ouders (ook enkele uit Bedum) die bijna allemaal geen lid van een schaakclub zijn, misschien vroeger ooit hebben geschaakt, maar dat momenteel toch niet direct als veelbeoefende hobby hebben.

Het toernooi bestond uit 5 ronden, waarin afwisselend de volwassenen tegen elkaar speelden of tegen een jeugdige schaker. De bedenktijd was 15 minuten per speler per partij. Het werd een gezellige middag, waarin uiteindelijk de schakers met wat meer ervaring toch min of meer boven kwamen drijven, om deze wonderlijke beeldspraak maar even te hanteren, ondanks de zojuist genoemde handicaps.

Hieronder de eindstand, door Roelof toegestuurd aan Alberts SchaakBlog:

Ranking after round 5 of Ouder Kind toernooi 2010

No. PNo.---Name-----------Match--Board---WP-SB--PS-TPR-W-e
----------------------------------------------------------
1.--8 Steffan Vlaswinkel/Albe 8-----8.5----27---19.0-22-0
----5 Robin Bruins/Klaas Dijk 8-----7.5----33---26.5-27-0
3.-22 Thijs Rozeboom/Marcel K 7-----7.0----29---19.0-20-0
4.--2 Johanna/Jaco Voorham--- 6-----6.0----30---14.0-22-0
---16 Sharon de Vries/Jan Pil 6-----6.0----29---18.5-20-0
---20 Lars en Ben Ockenburg-- 6-----6.0----27---15.5-17-0
---11 Guus en Meinard Kuipers 6-----6.0----27---15.5-16-0
----3 Finn van Pijkeren/Moniq 6-----5.5----27---15.5-19-0
9.--1 Remco en Peter Reinders 5-----5.0----26---13.0-15-0
---14 Gerbrich/Roelof Kroon---5-----5.0----26---13.0-15-0
----6 Dalarna/Gerard van Pijk 5-----5.0----25---12.5-15-0
---17 Jerimi en Jan Bos-------5-----5.0----25---11.5-16-0
----7 Gerben Mulder/Sicco de--5-----5.0----24----8.0-17-0
----4 Ilse en Sjaak Schuit----5-----5.0----22---10.0-12-0
---15 Anna Bruijn/Wim van Dij-5-----4.5----28---12.0-18-0
---21 Alfred Rodenboog/Harm B-5-----4.5----28---12.0-18-0
17.-9 Colin/Richard de Vries--4-----4.5----22----5.5-10-0
---13 Tijmen/Reinder de Jonge 4-----4.0----22----5.0-12-0
---12 Bas Klomberg/Thea Heers 4-----4.0----19----4.0-10-0
---10 Koen en Jan Klomberg----4-----3.5----23----7.0-12-0
21.11 Lemée en Huub Reuver----3-----4.0----21----2.0--7-0
22.18 Ryan en John Kuin-------0-----0.5----20----0.0--0-0

Tijdens het toernooi

Robin in de clinch met Albert; daarnaast Klaas tegen Steffan

Toen het laatste paard had gesprongen en de laatste koning de witte vlag had gehesen, nam Roelof de dankbare taak van het bekend maken van de resultaten op zich. Er volgde een lange prijsuitreiking (met applaus) in omgekeerde volgorde, van plaats 23 naar plaats 1, zodat voor hen die lager geëindigd waren nog aardige prijsjes binnen bereik bleken te komen. Thijs Rozeboom en Marcel Kuipers uit Bedum werden 3e, Robin Bruins en Klaas Dijkhuizen behaalden de 2e plaats en Steffan Vlaswinkel en Albert de 1e: een maaltijd voor twee personen in het vermaarde wokrestaurant Golden City in ons eigen Ten Boer.

Jaco (met de prijs voor de beste 'niet-club'schaker) en Johanna

De als 1, 2 en 3 geëindigde teams op de foto

Hiermee was een zonder meer geslaagd toernooi ten einde gekomen. Het zou Albert niet verwonderen als er volgend jaar een tweede aflevering zou volgen. Misschien (weer) het begin van een mooie traditie!

N.B. Bijna alle foto's in deze bijdrage zijn gemaakt en opgestuurd naar Alberts SchaakBlog door Thea Heersema. Bedankt!

woensdag, december 15, 2010

SC Ten Boer: 14e ronde onderlinge competitie


De uitslagen van de 14e ronde in de clubcompetitie luiden:

Klaas Dijkhuizen (w) - Alfred Rodenboog: 1 - 0
Roelof Kroon (w) - Wim van Dijken: 1 - 0
Jan Pilon (w) - Harm Buter: 1 - 0
Wopko Dijkema (w) - Albert Prins: 0 - 1
Fré Blok (w) - Piet Beetsma: 0 - 1
Wouter Grömmel (w) - Gerard Zijlema: 0 - 1
Anna Bruijn (w) - Steffan Vlaswinkel: 0,5 - 0,5

Deze uitslagen komen niet als onverwacht over, ofschoon het totstandkomen ervan hier en daar wel weer zweetdruppels heeft gekost. Het sterkst was dit zonder twijfel het geval bij de partij tussen Wopko en Albert. Dat is dan ook meteen de reden waarom Albert niets kan zeggen over de andere partijen (behalve dan dat Anna weer eens op winst stond, maar toch slechts remise binnenhaalde): de eenvoudige verklaring hiervoor is het feit dat hij zelf uren aan het eigen bord moest doorbrengen en zowaar leverde een en ander uiteindelijk ook nog de volle winst op. Toen hij kort na de openingsfase een paard van d7 neerzette op f5, had dat al een vingerwijzing moeten zijn. In het latere middenspel zag hij een vrijwel winnende combinatie, maar speelde voor de zekerheid toch maar iets anders. Daarbij zag hij over het hoofd dat een damezet die hij na de wel gekozen combinatie had willen doen, op dat ogenblik niet meer mogelijk was. Dat bracht weer met zich mee dat wit het eindspel inging met weliswaar een pion minder, maar bepaald niet kansloos was.

Toen Albert op een gegeven moment de witte dreigingen had gepareerd (koningen, dames en lopers stonden allemaal op de koningsvleugel) achtte hij het moment gekomen voor een pionnenopmars op de damevleugel en ... speelde b5, terwijl hij voornamelijk b6 had overwogen. Wit nam niet en passant waar zwart aan had gedacht, maar deed 'gewoon' a4xb5 en Albert stond aan de rand van het ravijn, want een witte pion dreigde te promoveren. Met kunst en vliegwerk bleek de loper nog exact op tijd te komen om (met inlevering van een pion) het kwieke kereltje tegen te houden en vervolgens verschenen er remiseachtige stellingen op het bord, die echter door wit alsnog niet goed werden behandeld, zodat Albert toch het hele punt kon noteren. De halve club stond om het bord geschaard en zag de afloop met lede ogen aan.

Wopko

Albert

Vanuit bovenstaande stelling speelde zwart, door goede geesten (voor zover aanwezig) verlaten, 42. ... b5? en mocht niet mopperen dat hij niet op staande voet verloren stond. Er volgde: 43. axb5 (en niet cxb6ep waar Albert om de een of andere reden vanuit was gegaan) 43. ... Kf7 (uiteraard de enige zet, die ook de loper vrijmaakt) 44. b6 (na 44. bxc6 komt de zwarte koning nog op tijd) 44. ... axb6 45. cxb6 (nu er geen witte pion meer op c5 staat verschijnt de loper nog als reddende engel op het toneel) 45. ... Lf8 46. Lh4 Ke6 48. Ke3 Ld6 49. f3 c5 50. Le1 c4 51. b7 Lb8 52. Lb4 Kd7 53. Kd2? Lxf4+ 54. Kc3 Kc7 55. Le7 Kxb7 56. Lxf6 Kc6 57. Le5 Lxe5 (Lg5!?) 58. dxe5 Kc5? (... f4! 59. Kd4 Kd7! en zwart wint) 59. e6? (f4!) d4+ 60. Kd2 Kd6 en wit geeft op. Dit eindspel 'niet foutloos' noemen is een mooi voorbeeld van een zg. litotes. 'Opmerkelijk zenuwenwerk' lijkt een duidelijker omschrijving. Maar de beste omschrijving houdt Albert voor zich.

In de loop van de volgende week verschijnt de nieuwe competitiestand op Alberts SchaakBlog!

++ Dan nog dit:

1) nogmaals een herinnering aan het Ouder-Kind toernooi op zaterdag 18 december in het Buurhoes in Ten Boer. Begin om 14.00 uur. Zie voor alle bijzonderheden de bijdrage van zondag 12 december! Al 21 (eenentwintig!) senior-junior teams hebben zich gemeld!

2) dinsdag 21 december: het toernooi om de snelschaaktitel van de club, met als hoofd(wissel)prijs de 'Mien-bokaal'. Alle deelnemers brengen verder een prijsje mee, zodat niemand met lege handen naar huis gaat.

maandag, december 13, 2010

Extra team voor SC Ten Boer

Een verslagje en foto's van jeugdleider Roelof Kroon van SC Ten Boer:
Sinds gistermiddag heeft Schaakclub Ten Boer er een derde team bij. Nu een jeugdteam. Met een 4tal kinderen ben ik naar Groningen afgereisd om deel te nemen aan een teamtoernooi voor kinderen geboren in of na 2002. Van de 4 schakers in het team had alleen Gerbrich ervaring op toernooien. Tijmen, Lemée en Lindert hadden zelfs nog nooit met een klok gespeeld.
Net als het tweede team vorig jaar speelde het Jeugdteam (FGH-categorie) één partij gelijk en verloor er daarna 5. We moesten echter tegen zware tegenstand. De andere teams bestonden uit ervaren toernooischakers, vooral bij Unitas (winnaar), de Paardensprong (2de), Haren (3de) en SCEPU. In dit geweld scoorden we uiteindelijk dus 1 matchpunt en 3,5 bordpunt.

Om de sterkte van de tegenstand weer te geven: onze 1ste bord speelster moest tegen één van de Foreestjes met een rating van 1700+. Gerbrich, want over haar heb ik het, speelde goed, maar kon in dit geweld slechts 1 uit 6 scoren.

Op het 2de bord zat Tijmen de Jonge. Hij scoorde ook 1 uit 6 maar zorgde bijna voor een sensatie door tegen Levi Nies een dame te winnen. Helaas was Levi net iets te slim:

Tijmen

Levi

Hier speelde Tijmen 1. ... Kf6 met het insluiten van de dame. Wit speelde echter slim 2. Pf3 en toen Tijmen 2. ... Lxc5 deed bleek 3. Lg5+ opeens een vervelende zet. 1. ... Kf7 wint de dame wel.

Lemée (3de bord) haalde een half punt. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze in de toekomst snel sterker gaat worden als ze af en toe aan een toernooi meedoet). Lindert (4de bord) scoorde ook 1 uit 6.

De middag was in ieder geval erg geslaagd. Vooral toen ze als troostprijs een zak snoep kregen voor de thuisreis naar Ten Boer.

In januari gaat een D-team spelen in de Nosbo.

GP Westergoo Bolsward, een loterij ....

Finn en Dalarna van Pijkeren nemen hun welverdiende prijzen in ontvangst


Hallo Albert,
Bijgaand een klein verslag van de deelname van Dalarna en Finn van Pijkeren aan het GP Westergoo in Bolsward welke gisteren is gespeeld.In poule D werden de prijzen verloot, ik wist niet dat dit binnen de schaaksport voor kon komen!

Omdat alle voetbalwedstrijden dit weekend wederom waren afgelast werd op het laatste moment in huize Van Pijkeren besloten om deel te nemen aan het GP schaaktoernooi Westerloo in Bolsward. Samen met de twee vriendjes Ivo en Sjors Nissink reisden Finn en Dalarna zaterdag af naar Friesland. Daar hadden zo’n 65 schakertjes zich verzameld om in 8 poules om de prijzen te strijden.

Finn werd ingedeeld in de C-poule en had hierin de laagste rating. Maar hij presteerde boven verwachting en eindigde op de 2e plaats. Na 7 partijen had hij 4,5 pt wat resulteerde in een beslissingswedstrijd om 2e en 3e plaats. Deze wist hij te winnen!

Dalarna en Ivo deden mee in de D-poule. Dalarna deed het uitstekend en was na 7 partijen met twee andere kinderen gedeeld eerste met 5 pt. Beslissingspartijen volgden welke wederom geen beslissing gaven.
En toen….werd besloten om lootjes te gaan trekken om de 1e drie prijzen. Mijn inziens de meest onsportieve wijze om sportprijzen te verdelen. Dalarna had pech en werd hierdoor “derde”.

Sjors deed het ook erg goed in de E-poule en werd, wederom na beslissingspartijen, 2e .

Een leuk (alle kinderen kregen patat) maar ook rommelig toernooi met heel veel schaakpartijen. Misschien toch verstandig dat ze met weerstands-punten gaan werken.
Monique Baas.

zondag, december 12, 2010

Ouder-Kind schaaktoernooi in Ten Boer

Nogmaals aandacht voor het Ouder-Kind schaaktoernooi, dat aanstaande zaterdag, 18 december, in Ten Boer wordt gehouden. Lees hieronder alle bijzonderheden en geef u op! Het kan nog tot woensdag 15 december.

Aardige bijkomstigheid is dat het toernooi in de week plaatsvindt waarin het 75 jaar geleden is dat onze grote Max Euwe wereldkampioen werd, door de match tegen Aljechin met 15,5-14,5 te winnen. Op 15 december 1935 eindigde de 30e en laatste partij van de tweekamp in remise en was het pleit beslecht.

Eén klein detail uit deze wk-match. In zijn boek Zooals ik het zag, dat over deze wedstrijd handelt, omschrijft auteur Tartakower een zet als de meest pikante fout van de geheele match:

In deze stelling, in de 24e partij, na de 32e zet (Ke2) van wit (Euwe) speelde Aljechin 32. ... c5? en meteen na 33. Ke3! werd de partij remise gegeven. Na 32. ... a5! zou zwart hebben gewonnen, omdat hij dan de verst verwijderde vrijpion zou hebben gerealiseerd. Na 33. Ke3! is het echter remise, omdat niet meer te verhinderen valt dat wit door middel van 34. f4 (34. ... exf4 35. Kxf4) een gelijkstaand eindspel bereikt. Een belangrijk moment in deze wedstrijd!

**********************************************************************

Ouder-Kind Schaaktoernooi

SC Ten Boer

Zaterdag 18 december

*Ouder en kind vormen een team. Teams spelen tegen elkaar, waarbij kind afwisselend speelt tegen ouder en kind.
*Combinatie met opa/oma, oom/tante, buurman of kennis mag ook. En als ouder mag je natuurlijk ook een kind meenemen.
*Plezier staat voorop. Sterke schakers krijgen een handicap.
*Speelschema: 5 rondes, 15 minuten p.p.p.p.
*Plaats: Buurhoes
*Tijd: 14-17 uur, hierna prijsuitreiking
*Voor iedereen een prijsje en bekers voor plaats 1, 2 en 3
*Kosten 5 euro per team.
*
Opgave graag voor 15 december bij Monique Baas: mhbaas@hetnet.nl, Tel.: 050-3015041

donderdag, december 09, 2010

Oplossing opgave 224 (van 2 december)

Niet direct een makkelijke, maar wel weer een mooie opgave! In deze stelling werd tot remise besloten, maar wit (aan zet) heeft bij nader inzien nog iets. Wat?

Oplossing: Thibaut - Evans (Olympiade Dubrovnik 1950)

In bovenstaande stelling werd de partij tussen Thibaut (België) en Evans (V.S.) remise gegeven. Bij latere analyse bleek wit op winst te staan, er had kunnen volgen: 1. Dxe6+ (ligt voor de hand) Kh7 2. Tf6!! (op 2. ... gxf6 volgt nu 3. Df7 mat en verder dreigt 3. Th6+ gxh6 4. Df7 mat. Op een zet met de zwarte toren (2. ... Td8) volgt 3.Th6+ gxh6 4. Df7+ Kh8 5. Lf6 mat, terwijl een zet als 2. ... Dd4, om eventueel Dg7 te kunnen spelen, leidt tot 3. Df5+ Kg8 4. Tf8 mat) 2. ... Ld5! (de enige mogelijkheid om nog wat schaakjes te kunnen plaatsen) 3. cxd5 Dc4+ en na zetten als bijvoorbeeld 4. Kd1 Dd4+ 5. Ke1 Db4+ 6. Kf1 Dc4+ 7. Kg1 Dd4+ 8. Tf2 is zwart aan het eind van zijn krachten gekomen en wordt het tijd om op te geven.

Derk Schuttel, een trouwe bezoeker uit Grijpskerk, stuurde het volgende goede antwoord (dank!) op:

Strategisch staat wit natuurlijk vele malen beter. En dan is de tijd om eens goed te gaan rekenen en eens kritisch naar de positie van de koning te kijken. Overwicht in aanvallend materiaal noem ik het maar even. Dxe6 lijkt voor de hand te liggen. Na Kh7 is het tijd voor een krachtzet! Tf6 stel ik voor. Slaan mag niet vanwege mat na Df7. Ik zie geen verdediging tegen Th6 dus kunnen stukken als nog in het doosje maar met een andere puntenverdeling. Groeten uit Grijpskerk, 3 december 2010 21:12

Met deze opgave is verder nog wat aan de hand. Ik gebruikte als bron het boekje Schaken in de strandstoel (p. 52) van Euwe en Mühring uit 1965. De auteurs hebben een serie boekjes met opgaven samengesteld en steeds werden de volgende deeltjes samengesteld uit eerder uitgegeven titels (Schaken in de wachtkamer, Schaken zonder bord (2 delen), Schaken op de reis, Schaken in de strandstoel) zodat je er een beetje duizelig van wordt. Op die manier kun je natuurlijk een schier eindeloze reeks tot stand brengen en wanneer je deze boeken koopt (ik zie ze vrij regelmatig liggen op boekenmarkten) weet je dus niet echt waar je aan toe bent. Toch kun je de verleiding dan natuurlijk niet weerstaan en ga je met het bewuste werkje naar huis.

Zo ging het dus ook met Schaken in de strandstoel. Al bladerend om te zien of er een aardige opgave voor mijn weblog te vinden zou zijn, viel mijn spiedend oog op de opgave hierboven. Op het moment dat ik 'Dubrovnik 1949' zag staan, voelde ik nattigheid. Het leek me tamelijk onwaarschijnlijk dat in het jaar vóór de olympiade (iedere rechtgeaarde schaker weet uiteraard dat die daar in 1950 plaatsvond) deze twee schakers daar ook al tegen elkaar gespeeld zouden hebben. Nu heb ik een boek over die olympiade en kon dus snel nazoeken of de bewuste partij uit dat evement komt of niet, maar eigenlijk wist ik het al. Het klopte en dus was het jaartal 1949 foutief.

Mijn door de tand des tijds licht aangetaste boek over de Olympiade in Dubrovnik

Het gedeelte waar in bovengenoemd boek de eventuele voorzetting wordt gegeven (een verzoek om een vertaling van de tekst zal door Alberts SchaakBlog helaas moeten worden uitbesteed)

Twee opmerkingen:

1) het boekje was voordat het werd uitgegeven niet echt goed op fouten gecontroleerd. Euwe zal zeker geweten hebben dat het jaartal niet klopte. Hij had nota bene zelf aan de olympiade deelgenomen. Een foto waarop hij in dat toernooi te zien is volgt ter afsluiting van deze bijdrage. Het is natuurlijk de vraag wat voor bemoeienis de grote Euwe zelf met deze boekjes heeft gehad, behalve het geven van toestemming om zijn naam op het titelblad te zetten. Daarbij zou het wel eens gebleven kunnen zijn.

2) het is niet correct om een opgave zo te presenteren als in dit boek destijds is gedaan en waarschijnlijk niet alleen in dit boek.

Er wordt namelijk gesuggereerd dat de witspeler de partij won, terwijl hij in werkelijkheid waarschijnlijk blij was met remise tegen de toenmalige jeugdkampioen van de V.S., die een jaar later al (senior)kampioen van de V.S. werd, in 1952 meester en in 1957 grootmeester. Er had in de opgave natuurlijk bij moeten staan dat het remise werd, in combinatie met de vraag hoe wit toch had kunnen winnen. Of je geeft de opgave zonder namen erbij, maar de eerste mogelijkheid is natuurlijk verreweg de beste.

Max Euwe op de Olympiade in Dubrovnik in zijn partij tegen Samuel Reshevsky. De partij zou in remise eindigen. Ik krijg de indruk dat de Amerikaan zich koelte zit toe te wuiven, maar het ligt misschien ook aan de gebruikte techniek door de fotograaf! Let op de verdere entourage!

woensdag, december 08, 2010

SC Ten Boer: ronde 13 onderlinge competitie

Gisteravond werd de 13e ronde in de clubcompetitie gespeeld, de op één na laatste ronde met, als het enigszins mogelijk is, een tegenstander die men sinds september nog niet heeft ontmoet.

De uitslagen:

Wim van Dijken (w) - Klaas Dijkhuizen: 0 - 1
Ad Mertens (w) - Jan Pilon: 0 - 1
Albert Prins (w) - Steffan Vlaswinkel: 1 - 0
Alfred Rodenboog (w) - Marten Berends: 1 - 0
Piet Beetsma (w) - Gerard Zijlema: ½ - ½
Anna Bruijn (w) - Wouter Grömmel: ½ - ½

Bij Wim en Klaas verdwenen in hoog tempo enige stukken, waaronder de dames, van het bord. Van de rest van de partij heb ik niets gezien, omdat ik met mijn tetgenstander in de caféruimte onze partij aan het doornemen was. Klaas won in ieder geval.

In de langste partij van de avond zag Jan kans Ad te bedwingen. Makkelijk ging het niet, de stelling die ik in de loop van de avond onder ogen kreeg, zag er vrij gelijk uit. Kennelijk moest Jan, om met Klaas te spreken, even iets uit niets zien te maken. Een heerlijke uitdrukking.

Steffan verdedigde zich tegen Albert in het begin goed en had, bij een slimme voortzetting, voor zover Albert het heeft bekeken, zelfs een pion kunnen winnen. Hij zag het niet en raakte even later na een verkeerde damezet materiaal achter, waar meteen daarna via een gemene valstrik van wit ook nog dameverlies bijkwam. In een aangenaam en opmonterend onderhoud in het café werd een en ander nog even doorgenomen en na afloop was het team Steffan-Albert volledig op elkaar afgestemd en ook helemaal in de stemming voor het ouder-kind toernooi!

De verrassing van de avond was de overwinning van Alfred op Marten. Met ongeveer gelijke kansen gingen beiden de 'tweede periode' (10 minuten) in, maar toen was het ook snel uit. Daarvoor had ik me al verwonderd hoeveel Alfred doorzag van zwarts bedoelingen en hoe hij diverse keren uitstekend pareerde. Misschien was Marten door de voorgaande verwikkelingen en de naderende tijdnood wat nerveus geworden, maar in ieder geval liet hij pardoes zijn dame instaan en... dat zag Alfred opmerkelijk genoeg niet. Maar bij zijn eerstvolgende zet was Marten nog steeds niet helder: hij speelde de dame weliswaar weg van het bedreigde veld, maar naar een veld dat een kleine matcombinatie door wit mogelijk maakte. Alfred stijgt door dit succes twee plaatsen op de ranglijst.

Piet leek tegen Gerard een sterke aanval in handen te hebben, met toren en dame op de h-lijn. Laatstgenoemde was echter nog juist in staat een paard naar het kritische hoekje van het bord te laten galopperen en kon even later ook nog met de koning weglopen naar f8 en e7. Toen was bij de witspeler waarschijnlijk de lust tot doorbikkelen verdwenen en hij bood remise aan, waarna men elkaar de hand schudde.

Anna stond, niet voor eerste keer in deze competitie, op winst, nu in een toreneindspel, waarin zij behalve haar toren ook nog twee pionnen had en Wouter alleen een eenzaam kasteel. Anna besefte niet dat door het opgeven van de ene pion op de damevleugel, die dan door zwart genomen met de koning moest worden, zij haar toren ter ondersteuning van de pion op de konigsvleugel had kunnen gebruiken. Dat had achterelkaar gewonnen. Met nog maar enkele minuten op de klok bood zij remise aan, wat Wouter accepteerde.

Afwezig waren op deze avond: Roelof Kroon, Harm Buter en Fré Blok. Wopko Dijkema had een SN.

De nieuwe stand na 13 ronden, verwerking van bovengenoemde resultaten en een correctie:

1. Klaas Dijkhuizen 243 p
2. Roelof Kroon 216
3. Jan Pilon 159½
4. Albert Prins 156
5. Piet Beetsma 133
6. Gerard Zijlema 132½
7. Harm Buter 131½
8. Alfred Rodenboog 103½
9. Marten Berends 94
10. Wim van Dijken 87½
11. Wopko Dijkema 85
12. Wouter Grömmel 70
13. Ad Mertens 68
14. Steffan Vlaswinkel 62
15. Fré Blok 51
16. Anna Bruijn 33½

AGENDA
voor de rest van december

10 december
: jeugdschaak (op 17 december is er geen jeugdschaak)

14 december: 14e ronde (de laatste met een 'nog niet ontmoete' tegenstander)

18 december
(zaterdag): het kind-ouder schaaktoernooi (waarvoor zich al 16 teams hebben opgegeven!). Het toernooi begint om 14.00 uur. Iedere deelnemer wordt vriendelijk verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn.

21 december: de befaamde strijd om de al even befaamde Mien-bokaal, ofwel het snelschaakkampioenschap van de club; iedere deelnemer wordt geacht een cadeautje mee te nemen (wat te denken van een aardig schaakboekje?), zodat er iets mee uit te reiken valt dan alleen de bokaal. Begin: 19.45 uur.

28 december: ook op deze dag zal, als de voortekenen niet bedriegen, worden geschaakt. Het is de eerste ronde van de 'returns'.

dinsdag, december 07, 2010

SC Ten Boer sluit 2010 in NOSBO af: winst op Staunton 2

Gisteravond, 6 december, heeft Ten Boer de laatste NOSBO-wedstrijd in 2010 met succes afgewikkeld: er werd met 5-3 gewonnen van Staunton 2, waarbij we over de uitslag niet mochten mopperen en dat dus ook niet deden.

Tot de tanden gewapend met ijskrabbers en slot- en ruitontdooiende vloeistoffen, vertrokken we uit Ten Boer om even over 19.00 uur, gesterkt door de mysterieuze, om niet te zeggen uiterst cryptische, opstelling die wedstrijdleider Klaas ons eerder had doen toekomen. Hierop was gereageerd door schrijver dezes met:
Beste Klaas,Waar ik ook kijk: geen teamopstelling! :-( Tot vanavond, Albert.
Ook onze voorzitter had zich bezorgd getoond, gezien zijn aan mij gerichte mail:
Beste Albert, Ik lig ook al het hele weekend voor het scherm maar heb ook niets kunnen ontdekken hetgeen een opstelling zou kunnen verraden………….! Gr. Wim.
Even mysterieus was de verdwijning van drie teamgenoten, vlak voor de wedstrijd. We stopten ongeveer tegelijkertijd met hun auto, maar toch duurde het nog ongeveer een half uur voor zij, na ons, in het speellokaal arriveerden. Waarschijnlijk lag hier een cafébezoek met veel drank, om zich de nodige moed te verschaffen, aan ten grondslag.... Maar het zou toch nog allemaal goed komen.
Zoals de belangstellende lezers van Alberts SchaakBlog weer zal zijn opgevallen: het hanteren van onze moedertaal wordt bij SchaakClub Ten Boer met verve beoefend en zorgvuldig in ere gehouden! Ook niet veel gebruikte woorden passeren bij ons regelmatig de revue.

Van tevoren had Albert, zoals hierboven al uiteen is gezet, zich over de reis enige zorgen gemaakt, maar de weersomstandigheden vielen deze avond erg mee: dooi en zelfs bij terugkeer zo omstreeks 23.45 uur bij de auto bleken alle meegebrachte hulpmiddelen niet nodig te zijn, zodat (om meerdere redenen) in opperbeste stemming de thuisreis werd aanvaard.


Staunton 2 - Ten Boer 1: 3 - 5

1. D. Hummel (z)(1829) - Roelof Kroon (w)(2146): 0 - 1
2. R. Popken (w)(1870) - Klaas Dijkhuizen (z)(1851): 1 - 0
3. B. Kruisinga (z)(1821) - Albert Prins (w)(1748): 0 - 1
4. H. Seijen (w)(1776) - Jan Pilon (z)(1710): 0 - 1
5. R. ter Steeg (z)(1807) - Piet Beetsma (w)(1699): ½ - ½
6. J. Groot (w)(1782) - Wim van Dijken (z)(1438): 1 - 0
7. J. Colly (z)(1701) - Gerard Zijlema (w)(1554): 0 - 1
8. G. ten Brinke (w)(?) - Harm Buter (z)(1484): ½ - ½

1. Toen in de partij van Roelof iets meer dan 30 zetten waren gespeeld en ik even bij zijn bord stond, was het al zo ongeveer beslist. In het centrum stond wit beter, wegens een op sterke toren op d5 en op de koningsvleugel had wit een beslissende aanval, zeker nadat hij de opstoot g6 had gespeeld. Zwart verloor een kwaliteit, wit forceerde dameruil en even later gaf zwart op.

2. Klaas leek op gegeven ogenblik goed te staan met aanvalsmogelijkheden op de koningsvleugel. Wit 'keepte' echter redelijk goed en zwart, door tijdnood overmand, offerde een paard: een offer dat er niet goed uitzag. Wit nam het verlate sinterklaascadeau in dank aan en niet veel later kon zwart, wiens achterstand inmiddels verder was opgelopen, opgeven.

3. Albert speelde voor de verandering weer eens een goede partij. Al in de openingsfase ging het voorspoedig. Zwart ruilde via Pf6-h5 de witte loper op g3 af, maar het is bekend dat de dan ontstane halfopen h-lijn wit nog wel eens goede kansen wil geven. Dat bleek in deze partij zeker het geval, zij het dan dat de beslissing op de damevleugel viel, maar het waren de torens die dat bewerkstelligden. De zwarte koning bleef wat ongemakkelijk in het centrum manoeuvreren, wit kon zijn torens op de h-lijn verdubbelen, won materiaal en speelde het netjes uit.

4. Jan speelde eveneens een aardige partij tegen Henk Seijen. Hoe hij een loper tegen één (of twee?) pionen voorkwam heb ik niet gezien, maar dat was in ieder geval gebeurd toen ik een kijkje kwam nemen. Enkele keren werden zetten herhaald en toen zag zwart het licht en kon nog meer materiaal winnen, waarna wit de gelijkgekleurde vlag hees.

5. Van de partij van Piet heb ik helemaal niets gezien, alleen hoorde ik van Klaas dat hij op winst had gestaan, met een eventuele damevangst (klinkt aantrekkelijk!) in een paar zetten. Dat kwam er niet van en het werd een vrij snelle remise.

6. Wim viel voor de laatste keer in het eerste in, maar kon het niet bolwerken. Dat was niet erg, omdat de winst uiteindelijk toch werd behaald. Collectief succes boven individueel succes is ons motto! We zijn hem hoe dan ook dank verschuldigd voor zijn bereidheid om diverse keren mee te doen.

7. Gerard liet een opmerkelijke overwinning noteren. In een eindspel met elk een paard en een toren en enkele pionnen (zwart één meer) had hij het niet eenvoudig. Zwart leek op weg een manoeuvre met zijn paard te volbrengen om een witte vrijpion op b7 te veroveren, maar zette zijn paard niet op het beste veld, zodat wit een schaakje met zijn viervoeter kon geven op d7 (zwarte koning op b8). Aangezien het witte paard daarvoor nog (op c5) de enige dekking voor de pion op b7 was, kon zwart gewoon de pion nemen, waarna wit een pion op de damevleugel had buitgemaakt, via een aanval op de zwarte toren. De kansen op verlies voor wit waren dan volop aanwezig geweest. Zwart kreeg echter een flinke black-out, zag de witte pion al promoveren, waarbij het niet tot hem doordrong dat b7 gewoon geslagen kon worden en hij reikte Gerard de hand ten overgave. Aangezien op dat moment de stand 4-3 voor Ten Boer was, was ineens de winst bereikt, terwijl een gelijkspel het hoogst haalbare leek.

8. Harm deed, ondanks zijn handicap van een gebroken kuitbeen (op krukken over de gladde straten!) gewoon mee en haalde een nuttige remise binnen.

zondag, december 05, 2010

SC Ten Boer: stand na 12 ronden

Na de 12e ronde, gespeeld op 30 november, is de stand in de onderlinge competitie:

1. Klaas Dijkhuizen 226 p
2. Roelof Kroon 208
3. Jan Pilon 146,5
4. Albert Prins 141,5
5. Harm Buter 124,5
6-7. Gerard Zijlema en Piet Beetsma 123
8. Marten Berends 94
9. Wim van Dijken 87,5
10. Alfred Rodenboog 85,5
11. Steffan Vlaswinkel 79
12. Wopko Dijkema 75,5
13. Ad Mertens 68
14. Wouter Grömmel 65
15. Fré Blok 47
16. Anna Bruijn 27,5

vrijdag, december 03, 2010

Schaakkoekjes (2)

Na mijn stukje 'Schaakkalender en Schaakkoekjes' (zondag 28 november) had ik niet gedacht snel met een kleine aanvulling te kunnen komen. Maar ziedaar, wat ik vandaag bij mijn bezoek aan de C1000 in de schappen aantrof. Dit keer geen Schaakmaatjes, maar Chocolade schakers, een naam die helaas nergens op slaat, maar vooruit. Ik ken wel schakers die van ijzer zijn, of van beton, of van een of andere taaie houtsoort en uiteraard ook schakers die zijn opgetrokken uit een wat brozer materiaal, maar chocolade... Nee, die ben ik nog niet tegengekomen! Maar wat niet is, kan misschien nog komen...

Hoe het ook zij, wat de naam betreft: 1-0 voor de Supercoop!

donderdag, december 02, 2010

Opgave 224

Niet direct een makkelijke, maar wel weer een mooie opgave! In deze stelling werd tot remise besloten, maar wit (aan zet) heeft bij nader inzien nog iets. Wat?

Betreffende deze opgave heeft Alberts SchaakBlog volgende week, bij de oplossing, nog een en ander te melden, onder het motto 'opgaven waar wat mee is'. We hebben het er al eerder over gehad: onnauwkeurigheden en wat dies meer zij. Niet missen dus, die post!

Stuur je oplossing vóór donderdag 9 december naar Alberts SchaakBlog!

Het opsturen gaat het makkelijkst op de volgende manier:

1) Klik op 'comments' (rechts onder deze post); dan de oplossing intikken bij 'laat een reactie achter' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de tekst). Naam vermelden hoeft niet per se, maar wordt wel gewaardeerd!
2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje).
3) Kies een identiteit: overslaan.
4) Klik onderaan op 'anoniem' en je antwoord is 'in principe' geplaatst.

Je reactie zal vervolgens op een wat later tijdstip, na goedkeuring, eerst alleen bij comments te zien zijn (aanklikken om die te lezen!) en wordt t.z.t., tegelijk met het antwoord en de verdere details, op het 'direct zichtbare' weblog gezet.

woensdag, december 01, 2010

Ten Boer 2 - HSP 3: 2 - 2 + Clubcompetitie, ronde 12

In de 3e klasse B is Ten Boer 2, na in de eerste ronde vrijgeloot te zijn geweest, nu ook aan het seizoen begonnen. In de thuiswedstrijd tegen HSP 3 werd gelijkgespeeld: 2-2.

Ten Boer 2 - HSP 3: 2 - 2

1. Wim van Dijken (z)(1438) - K. Kuiper (w)(1637): 1 - 0
2. Wopko Dijkema (w)(1417) - J. Kuiper (z)(1380): 1 - 0
3. Ad Mertens (z)(1258) - C. van Noort (w)(1438): 0 - 1
4. Alfred Rodenboog (w)(1180) - A. Kamps (z)(1331): 0 - 1

De volgende vluchtige aantekeningen zijn van wedstrijdleider Dijkhuizen, met hier en daar een kleine ingreep van blogger Albert.

1. Een damegambiet dat Wim al snel een stevig paard op b3 oplevert en een positioneel gezien betere stelling. Wits pionnenformatie is zwak en dat kost hem in vrij korte tijd 2 van die belangrijke kleine houtjes. Toch pleegt Wim een misstap door te vroeg zijn c-pion op te spelen. Wit laat dan de kans op tegenspel liggen. Zwart maakt het vervolgens nog spannend, maar houdt toch alles wel onder controle en met een dreigende promotie van zijn tegenstander in het vooruitzicht geeft wit op.

2. Weer een damegambiet. Wopko moet een agressief paard van zijn tegenstander elimineren, voordat er een gelijkwaardige stelling op het bord staat. Een tijdje later weet Wopko ook het tweede binnengedrongen zwarte paard uit te schakelen, waarna hij positioneel beter lijkt te staan. Hij vermijdt echter dameafruil en komt in lichte moeilijkheden. Dan plaatst Wopko een dameoffer dat helaas een lek vertoont, maar wat gebeurt? Zwart loopt met zijn koning naar het verkeerde veld en gaat pardoes mat.

3. Een Spaanse opening. Het gaat gelijk op tot een D-T eindspel is bereikt, met de wat betere kansen voor Ad's tegenstander. Dan laat Ad zich helaas behoorlijk beetnemen door het nemen van een vergiftigde pion en hij gaat mat in drie zetten.

4. Het zal toch niet waar zijn: weer een damegambiet. Gelijkwaardig spel in de openingsfase. Via een valstrikschaakje kan wit een pion winnen, maar Alfred mist deze variant. Zijn tegenstander heeft een wat lastig aan te pakken stelling. Alfred speelt verder goed tot hij denkt mat te gaan. Een door hem genomen toren wordt niet teruggenomen en wit blijkt ineens verloren te staan.

Voor de onderlinge competitie werden in de 12e ronde de volgende partijen gespeeld:

Marten Berends (w) - Roelof Kroon: 0 - 1
Albert Prins (w) - Jan Pilon: ½ - ½
Harm Buter (w) - Piet Beetsma: ½ - ½
Gerard Zijlema (w) - Fré Blok: 1 - 0

Afwezig waren: Anna Bruijn, Steffan Vlaswinkel en Wouter Grömmel. Klaas Dijkhuizen had een SN.