donderdag, februari 28, 2013

Opgave 266 + Gasperikelen (4)


Hoe maakte de witspeler (aan zet) 'zijn karwei af?' 
(N.B.: een goede oplossing bestaat uit meer dan alleen zet 1!)Stuur je antwoord uiterlijk vrijdag 8 maart naar Alberts SchaakBlog! In het weekend van 9 en 10 maart volgen dan oplossing, partijgegevens en ontvangen reacties.

Opsturen gaat het makkelijkst op de volgende manier:

1) Klik op 'comments' (rechts onder deze post); dan de oplossing intikken bij 'laat een reactie achter' met vermelding van je eigen naam (meteen onder de tekst). 

2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje).
3) Kies een identiteit: overslaan.
4) Klik onderaan op 'anoniem' en je antwoord is 'in principe' geplaatst.

Dat je gereageerd hebt zal bij comments te zien zijn (aanklikken om die te lezen!) en je reactie wordt t.z.t. (zie bovenvermelde datum), in zijn geheel, tegelijk met het juiste antwoord en verdere details, op het 'direct zichtbare' weblog gezet.Terzijde:

Gasperikelen (4)

Alweer wordt mij door de Volkskrant-rubriek Geachte redactie, ofwel de ingezonden brieven, geen rust gegund. De heer Henk Duis uit Rheden heeft een briefje naar de krant gestuurd dat zonder slag of stoot tot Brief van de dag (28 februari) is gebombardeerd. Een beetje een tegenvaller. Misschien moet ik zelf eens een briefje sturen...  Maar wacht eens, dat heb ik gedaan, geruime tijd geleden, toen in een voetbalverslag de betreffende wedstrijd werd vergeleken met een 'saaie schaakpartij'. Ik vond mijn reactie een goede inzending, al zeg ik het zelf, maar de Volkskrant meldde mij dat er gezien het aantal brieven geen plaats voor was. Je moet maar pech hebben!

Nee, dan de brief van Duis. Ik zal proberen kort te zijn, voor die beklagenswaardige medeburgers die niet de Volkskrant lezen. Hij stelt dat weliswaar de laatste tijd de provincie Groningen geteisterd wordt door aardbevingen, maar 'dat de aardlagen ver voor de aardgaswinning al niet stevig waren' en dat dat blijkt uit de kroniek van Wittewierum van abt Emo ('ene Emo').

De heer Duis vermeldt bovendien dat het hier gaat om een van de oudste handschriften van de UB Groningen. Laat ik daar nu 34 jaar gewerkt hebben, maar dat handschrift heb ik op onverklaarbare wijze gemist. Waarschijnlijk zat ik te vaak in de kantine....

Wittewierum is overigens wel enkele keren onderwerp van mijn weblog geweest (men voere het woord Wittewierum in, links bovenaan mijn weblog in het zoekbalkje), maar dat geheel terzijde.

De heer Duis citeert dan uit betreffende kroniek het volgende:

'27 oktober 1225 was er op vele plaatsen een vreselijke aardbeving en omstreeks het zesde uur van de dag scheurde de oppervlakte van de vloer, de muren stonden te wankelen en de zolderingen leken wel door een storm heen en weer te slingeren. De maan was toen 22 dagen oud. Daarna volgde een periode van overvloedige regens, en de weiden werden gevuld met het water uit de bovenste afgrond'.

Even daargelaten dat volgens mij de maan zelfs al in 1225 iets ouder was dan 22 dagen (humor) lijkt de laatste zin regelrecht afkomstig uit de memoires van Noach, opgetekend toen hij terugblikte op zijn avontuurlijke tocht met de ark.

Maar nu even terzake. Wat wil de heer Duis nu eigenlijk met dit briefje? Er zijn twee mogelijkheden:

1) de heer Duis heeft zijn ingezonden brief als grap bedoeld. In dat geval vind ik niet dat hier sprake is van een dijenkletser, omdat het onderwerp iets te ernstig is. Alleen een inwoner van het betreffende gebied (zoals schrijver dezes) kan en mag een poging tot relativering wagen, zoals ik in een vorige bijdrage deed met een cartoon van Fokke en Sukke, naast mijn serieuze reactie. Wanneer anderen, wonend in een gebied dat van aardbevingen geen last heeft, vanuit hun stabiele huisjes, over dit onderwerp grapjes gaan maken, maken ze zich tegelijkertijd licht verdacht.

2) de heer Duis heeft een en ander echt gemeend. In dat geval is er  sprake van een ernstige kwestie. We moeten dan kennelijk gaan denken dat, aangezien er immers 800 jaar geleden (weet je nog wel, oudje?) ook al eens een aardbeving is geweest, de Groningers zich geen zorgen hoeven te maken (en zeker niet voor stennis moeten zorgen); zij wonen nu eenmaal in een regio waar dit soort natuurverschijnselen zich voordoet.... 

Mag ik de heer Duis er op wijzen dat we hier momenteel niet met natuurlijke aardbevingen te maken hebben, maar met door mensen veroorzaakte? Ook de heer Van de Kerkhoff (zie mijn vorige reactie op een ingezonden brief) leek niet bij machte dit verschil te beseffen. Erg jammer, want dat is nu net een cruciaal punt.

Motto van dit alles:

Een moment van bezinning lijkt aanbevelenswaardig alvorens een commentaar naar de krant te sturen: is eventuele humor op zijn plaats, of, als het stukje serieus is bedoeld: kloppen de feiten, slaan gemaakte vergelijkingen ergens op, of is er misschien sprake van een geheel onnodig en onterecht aandacht vragen?

woensdag, februari 27, 2013

Ronde 21 clubcompetitie Ten Boer


Gisteravond konden door een bovenmatig aantal afzeggingen maar drie partijen worden gespeeld. Je zou SC Ten Boer bijna een club in nood gaan noemen. Ik had zelf een SN (voor de belangstellende leek: als het aantal aanwezige clubleden oneven is, wordt een SN (staand nummer) uitgedeeld dat iets meer oplevert in punten dan een afzegging, ofwel AMK) maar ging toch kijken (er moeten toch wat enthousiaste mensen overblijven!) om een en ander live mee te maken en om, als ik er dan toch zou zijn, en passant de strijdlustigen op de gevoelige plaat vast te leggen.

De uitslagen:

Marten Berends (w) - Klaas Dijkhuizen:  0 - 1
Piet Beetsma (w) - Jan Pilon: 0 - 1
Wopko Dijkema (w) - Ad Mertens: 0 - 1

AMK (afwezig met kennisgeving: Harm Buter, Bas Klomberg, Erick Erdtsieck, Erwin Kok, Alfred Rodenboog en Gerard Zijlema. SN: Albert Prins.Marten-Klaas
Vanaf vlak na de opening neemt zwart de witte zwakke e-pion onder vuur, ontstaan doordat wit bij afruil op g3 (zwart neemt daar de witte loper met zijn paard) met de f-pion terugneemt, terwijl algemeen bekend mag worden verondersteld dat in 999 van de 1000 gevallen nemen met de h-pion op zijn plaats is.Genoemde e-pion wordt een blok aan het witte been en belemmert bovendien de communicatie tussen wits dame- en koningsvleugel. Zwart versterkt zijn stelling steeds meer en wit komt in grote moeilijkheden. Hij reageert niet goed op een en ander en geeft dan op zonder zich het vervolg nog te laten bewijzen.

Piet-Jan
Wit offert een pion in de openingsfase en krijgt daarvoor inderdaad de betere stelling en allerlei aanvalsmogelijkheden. Zwart houdt met enige moeite het hoofd boven water, ook al omdat wit niet altijd de sterkste zetten doet. Het komt tot afruil van veel stukken, ook van de dames in het eindspel, waardoor de extra pion die zwart nog steeds heeft uiteraard steeds belangrijker wordt. In het eindspel van loper en 5 pionnen (wit) tegen paard en 6 pionnen geeft wit ineens de partij uit handen door afruil van de beide stukken toe te staan, wat meteen een gewonnen pionneneindspel voor zwart oplevert.

Wopko-Ad
Ook hier staat wit in het middenspel beter en Wopko kan met torens en dame een sterke druk op de halfopen c-lijn gaan uitoefenen. Dat komt er echter niet zo van, want wit verliest kostbare tijd, zwart kan dan een gelijkwaardige stelling bereiken en wint even later een pion op de damevleugel, waardoor hij daar zelf een vrijpion heeft. Dat pionnetje zal voor wit de ondergang gaan betekenen. Het eindspel van D, L + 5 pionnen (wit) tegen D, P + 6 pionnen wordt door zwart, zij het niet zonder aarzelingen, tot winst gevoerd, vooral omdat het zwarte paard veel sterker is dan de witte loper.

Een dezer dagen de nieuwe ranglijst op Alberts  SchaakBlog.

zondag, februari 24, 2013

Gerbrich Kroon NOSBO meisjeskampioen categorie D na gelijke strijd in beslissings-2-kampBegin januari werd de strijd om het Nosbo-kampioenschap in de categorie D georganiseerd. Bij de meisjes eindigde dit kampioen-schap in een gedeelde 1ste plaats voor Silke Kok en Gerbrich Kroon. Afgelopen weekend is in een tweekamp beslist wie zich uiteindelijk officieel meisjeskampioen mag noemen. 
35 minuten per persoon per partij bleek een goede keuze, want de partijen waren van hoge kwaliteit!Op vrijdag werd in Ten Boer de eerste wedstrijd van de tweekamp gespeeld. Gerbrich met zwart verraste Silke in de opening met de Caro-Kann, en dit leverde een gelijke stelling met tijdwinst op. Toen Silke een röntgenaanval op dame en toren bedacht, werd deze met een plotselinge dubbele aanval op dame en toren beantwoord. Hierdoor won Gerbrich een loper. 

Silke wist nog knap tegenspel te ontwikkelen en het lukte haar om Gerbrichs koning naar voren te jagen. Toen Silke dacht met nog luttele minuten op de klok met een dubbele aanval een toren terug te winnen bleek dat de toren zwaar giftig was: Gerbrich zette mat op h2.

Zondag was de tweede partij in Usquert. Voor de aftrap werd eerst smakelijk gegeten van een speciaal gebakken schaaktaart!

Silke kwam nu met zwart beter uit de opening. Gerbrich haalde twee openingen door elkaar waardoor Silke een sterke aanval op de witte koning kon beginnen, ook al omdat drie stukken van Gerbrich nog niet ontwikkeld waren. De aanval op de koning leverde een kwaliteit en twee pionnen op. In het eindspel dat volgde werd het nog erg spannend. Silke bedacht een goed plan om haar pionnenmeer-derheid op de koningsvleugel door te laten lopen, maar Gerbrich verweerde zich kranig en dapper met een goed samenwerkend loper en paard. Het verzet was niet voldoende om te verhinderen dat Silke’s g-pion naar de overkant geraakte. Hiermee was de strijd ondanks de tijdnood van Silke beslist, met 1 minuut 47 op de klok lukte mat zetten.


1-1 geeft wel aan dat beide meiden recht hebben op de titel. Toch kan er maar één kampioen worden. Een barrage volgde. Silke (wit) met 6 minuten moest winnen, Gerbrich met 5 minuten had genoeg aan remise. Zo’n barrage is een loterij. 
Gerbrich stond vrij snel gewonnen na een verwarrende paardvork in de vroege opening. Gerbrich won een dame, Silke met een omweg een toren. Een onreglementaire zet van Silke maakte met beiden nog 3 minuten op de klok een eind aan de partij die eigenlijk geen partij mocht heten.                    
     
Hierdoor werd Gerbrich de nieuwe Nosbo-kampioene. Silke reikte hoogst persoonlijk de beker aan Gerbrich uit. Na afloop werd er samen gegeten en alvast vooruit gekeken naar het NK in Rijswijk. De dames hebben er veel zin in en gaan de volgende maanden vol in training om goed te presteren op de Nederlandse Kampioen-schappen.

Stand bij SC Ten Boer na 20 ronden + Boeken


Alweer een nieuwe stand in de clubcompetitie dwingt Alberts SchaakBlog tot publikatie. Hier zijn alle gegevens na ronde 20:

1. Klaas Dijkhuizen 351 p. (1SN2; 8-6)

2. Jan Pilon 259,5 (1SN2; 5-4)
3. Albert Prins 231,5 (1SN2; 7-7)
4. Piet Beetsma 230,5 (1SN2; 5-6)
5. Erick Erdtsieck 196,5 (5-5)
6-7. Erwin Kok 190 (3-4)/Marten Berends (1SN; 6-7)
8. Alfred Rodenboog 178,5 (1SN; 6-5)
9. Gerard Zijlema 139,5 (1SN; 6-6)
10. Harm Buter 133 (1SN; 7-9)
11. Bas Klomberg 128 (2-3)
12. Wopko Dijkema 121,5 (1SN; 8-6)
13. Ad Mertens 84,5 (2SN; 9-8)  TERZIJDE: Boeken

Afgelopen week bezocht ik het welbekende antiquariaat Berger & De Vries in de Pelsterstraat in Groningen, waar zoals de kenner weet elke 14 dagen een nieuwe voorraad tweedehands boeken klaar staat voor de liefhebber en verzamelaar. 


Het was niet alleen een geslaagd bezoek omdat ik daar een leuke en puur toevallige ontmoeting met mijn vroegere (UB)bibliothecaris had, die mij toevertrouwde dat als hij thuiskomt met een aantal boeken en zijn missie daarom geslaagd vindt, zijn vrouw juist zijn uitstapje als mislukt beschouwt, maar ook omdat ik daar een aantal aardige boeken kon aanschaffen.


Eén is van Arthur van Schendel (1874-1946), de welbekende auteur van o.a. Het fregatschip Johanna Maria en Een Hollandsch drama. Hij schreef ook twee kleine werkjes over boeken, waarvan het eerste eenvoudigweg (inderdaad) Over boeken heet en het tweede Bij het uitpakken van de boeken. Van deze laatste titel verschenen meerdere edities, waaronder die als deel 1 in de Torenreeks (Naarden: In den Toren, 1935).


Van Schendel woonde een groot deel van zijn leven in Italië en wellicht heeft de titel van het laatste werkje, oorspronkelijk verschenen in het tijdschrift Den Gulden Winckel  (jrg. 30(1931), te maken met het vanuit Nederland laten overkomen van zijn collectie? De eerste zin van het boek luidt: 'Wanneer men na een scheiding van vele jaren zijn boeken terug ontvangt is het huis niet groot genoeg om ieder een behoorlijke plaats te geven' [....].


Maar het is vooral een andere passage uit het boekje die ik hier wil weergeven, omdat er  een aardige kenschets van de (boeken)verzamelaar in voorkomt. Bovendien worden er en passant enkele verstandige adviezen verstrekt.


.... 'gelukkig is degene die niet, gretig en onverzadigbaar, alles behoudt wat van de drukpers in zijn huis komt, maar zich weet te beperken tot de enkelen, die spreken met een stem. Want bezie de menigte der overigen. Daar staan in rijen romans, die gij gekocht hebt om in den trein niet in slaap te vallen; of omdat er in hun tijd een groote roep van ging; of omdat gij niet langs een boekwinkel kunt loopen, zoomin als een ander langs een drankwinkel zonder geld uit te geven. Vraag u zelf, of gij, indien zij indertijd al gelezen werden, ze zoudt willen herlezen; zoo niet, zendt ze naar een gasthuis waar tijdverdrijf noodig is. Het komt echter voor, dat gij er vindt die hiervoor niet te gebruiken zijn, de nuttelooze, die nooit iets anders dienden dan de ijdelheid van den schrijver; wijs dezen de deur'. 
zaterdag, februari 23, 2013

Vier prijzen op Grand Prix Van der Linde‏


Vandaag werd een Grand Prix gehouden in Winschoten bij Van der Linde. Er deden maar liefst 15 jeugdschakers van onze club mee. Uiteindelijk vielen er vier in de prijzen.

De opening van het toernooi was erg laat. Fons bleek ’s ochtends het excel-sheet met de opgaven voor het toernooi te hebben verstuurd, maar er ging iets fout bij het indelen. Ook waren er 5 extra jeugdschakers die zich aanmelden bij de zaal. Hierdoor moest er opnieuw ingedeeld worden. Hier waren een paar schakers de dupe van: zo kwam Remco in een veel te zware groep terecht. Gerbrich had juist geluk en kwam in een groep terug waar ze de hoogste rating had. Maar het gaf vooral veel uitstel van het toernooi. Gelukkig had de organisatie daarna alles goed voor elkaar en zo konden we rond kwart over 5 de prijsuitreiking doen. Mijn complimenten aan de organisatie hoe ze dit voor elkaar kregen. Alle ronden in dezelfde zaal begonnen gelijk. Dit voorkomt onnodige onrust bij het begin van de rondes. Groepen A t/m D konden in aparte zalen spelen. Heel prettig voor de sterkere schakers.
Mieke speelde in groep H haar 2de toernooi. Met 2 punten deed ze het prima. Ga zo door Mieke, want binnenkort zit er een prijs in. Je leert erg snel.
Mieke tijdens haar 2de GP

Martijn en Luc speelden in groep G. Martijn deed het goed met 3 punten. Luc speelde haar eerste toernooi. Ze was te hoog ingedeeld, ik denk dat ze in een lagere groep wel gescoord zou hebben. Volgende week meedoen met het schoolschaak en dan meer toernooien spelen. Ze heeft net als Mieke en Martijn aanleg voor het schaken.
Luc tijdens haar 1ste GP

In groep F had Jarno een tegenvallende middag. Ik weet dat hij beter kan, maar vanmiddag kwam dat met 3 punten er niet uit. Hugo, een halve Boerster schaker, werd uiteindelijk 2de in deze poule. En dat terwijl opa van 94 op bezoek kwam.
Groep E werd een Boerster feestje. Ilse is de laatste weken messcherp en scoorde 7 uit 7. Ongenaakbaar was ze. Ook leuk dat opa en oma er net waren vanmiddag. Alleen tegen Lindert had ze wat problemen. Lindert overtrof alle verwachtingen en werd met 4,5 punt tweede. Hij had een kwart SB-punt meer dan Luuk die 3de werd. Prachtig zo’n Boerster podium!


Alleen maar Ten Boer: Ilse, Lindert en Luuk

In groep D speelden 4 Boersters. Remco haalde uiteindelijk 3 punten: heel goed, want hij had veruit de laagste rating in de groep. Abel had pech. Hij schaakt erg goed momenteel, maar verloor bijvoorbeeld in de laatste ronde op tijd van Gerbrich. De echte pechhebber van de groep was echter Lemée. Ze begon met 4 uit 4, verloor toen 3. Vooral in ed partij tegen Gerbrich had meer in gezeten. Uiteindelijk werd ze gedeeld tweede, maar op onderling resultaat vierde. Wat een pech. Gerbrich daarentegen had wel veel geluk en werd eerste. Ze begon uitstekend: 3 goede winstpartijen. Echt goede overwinningen. In de vierde ronde verloor ze echter een toreneindspel dat volgens mij met kunst en vliegwerk remise te houden was. In de 5de ronde gaf ze met een pion meer een dame weg tegen Arjan Woltinge. In de 6de ronde volgde een zinderende partij tegen Lemée. Lemée stond beter, maar gaf een toren weg. In de 7de ronde was winst tegen Abel voldoende voor de eerste plaats. Maar Gerbrich gaf haar dame met een penning weg. Een verrassende tactische wending zorgde dat ze in een eindspel T+L+4 pionnen (Abel) tegen T+P+3 pionnen kwam. Abel speelde dit goed en uiteindelijk stond er een eindspel van K+L+pion tegen K+paard op het bord. De randpion van Abel kon doorlopen en dat zou beslissend zijn ware het niet dat Abel door de vlag ging. En met een randpion is een matstelling mogelijk, dus Gerbrich kon de winst claimen. Hiermee was ze toch nog eerste in haar poule.


Groep D: Gerbrich wint de 1ste prijs

In groep C haalde Gerben 4 punt. Hij begon en eindige goed, maar in de tussenronden kwamen er geen punten bij. Wel een paar goede overwinningen, zoals tegen Daniël Oord. Met 4 uit 7 werd hij 4de.
In groep B speelden Dalarna, Finn en Robin. Robin schaakte in de eerste ronde goed, maar zijn betere toreneindspel ging verloren. Het was een lange partij die nadreunde. In de volgende twee ronden verloor hij. Hierna haalde hij nog 2,5 uit 4 in de laatste ronden. Finn is goed in vorm. Hij begon goed, maar een ongelukkige nederlaag tegen Angstgegner Dalarna bracht een kentering. Uiteindelijk wist hij nog 3 punten te scoren. Met goed spel, dat wel. Dalarna haalde ook 3 punten, vooral de laatste twee ronden waren goed.
Ik wil de mensen van Van der Linde bedanken voor de organisatie. Het is altijd een speciaal toernooi bij de Bovenburen.

woensdag, februari 20, 2013

Ronde 20 bij SC Ten BoerIn de 20e ronde werden de volgende klappen uitgedeeld:

Alfred Rodenboog (w) - Klaas Dijkhuizen: 0 - 1
Jan Pilon (w) - Albert Prins: 1 - 0
Erick Erdtsieck (w) - Marten Berends: 0 - 1
Wopko Dijkema (w) - Harm Buter:  0 - 1
Ad Mertens (w) -  Bas Klomberg: 0 - 1Alfred redde het niet, ondanks een nog ruimschoots verdedigbare stelling in het middenspel, tegen de werkelijk meedogenloze Klaas die zijn zoveelste winstpartij liet aantekenen.

Nee, dan Albert die heel wat vriendelijker is voor zijn oppo-nenten en blijk geeft van een (bijna) filantropische instelling. Het rijk van Caïssa telt niet veel inwoners die kunnen bogen op zo'n sympathieke eigenschap. Hij (Albert) heeft een nieuwe hobby ontdekt: verliezen van tegenstanders van wie al jaren niet verloren is, ofwel nostalgie met negatieve lading. Was kort geleden Marten de gelukkige, nu was Jan aan de beurt. Albert speelde niet al te geweldig en verschafte Jan een mooie vrijpion waar de witspeler goed mee omsprong. Zwart spartelde nog wat tegen, maar ook niet al te serieus en gaf zodoende de kans die hij had om naar de tweede plaats te stijgen vlot uit handen.  
Deze avond op de wandeling naar huis geen zwarte kat gezien, maar het exemplaar van vorige week was natuurlijk een teken aan de wand. 

Erick leed een wat onnodige nederlaag tegen Marten, maar dat kan natuurlijk van heel wat nederlagen worden gezegd. In het middenspel trok hij een prima staande loper terug, in een stelling die rijp leek voor enkele beslissende manoeuvres, om niet het woord zweepslagen te gebruiken. Kansen te over, die hij evenwel niet waarnam. Achteraf kun je ze zo aanwijzen, maar in de partij zie je ze eigenlijk ook wel: het gaat er alleen om of je af en toe voldoende lef hebt om toe te slaan, ook als er een offer bij komt kijken. Erick liet de mogelijkheden passeren, raakte verzeild in een mindere stelling, probeerde nog met remise aan te bieden een half puntje te redden, maar het was al te laat. Marten sprak de legendarische woorden: "Een mooi aanbod, maar ik neem het niet aan." Twee zetten later gaf wit op.

Op een gevorderd uur hoorde ik Harm uiting geven aan een bezwaard, zo niet geteisterd gemoed: "Dat was niet zo'n handige zet van mij!" Even later had hij de partij tegen Wopko gewonnen. Zo snel kan het gaan in ons mooie spel, dat (in de vorm van bord en stukken) je evenwel ook geregeld geneigd bent met hamer en zaag te lijf te gaan, evenals bij tijd en wijle sommige tegenstanders trouwens, maar dat is een heel ander verhaal. 

Bas verblijdde ons weer eens met zijn aanwezigheid. Kwamen in het verleden jeugdleden geregeld niet opdagen als het vakantie was en ze kennelijk dachten dat dan het schaken wel niet door zou gaan (het idee!), Bas gaat wat logischer te werk en komt juist in de vakantie. Veni, vidi, vici was het in zijn geval en Ad was het slachtoffer.

maandag, februari 18, 2013

SC Ten Boer: stand na 19 rondenIn de clubcompetitie van Ten Boer valt na ronde 19 de volgende stand te melden:

1. Klaas Dijkhuizen 331 p.
2. Jan Pilon 237
3. Albert Prins 227,5
4. Piet Beetsma 220,5
5. Erick Erdtsieck 197
6. Erwin Kok 183
7. Alfred Rodenboog 178,5
8. Marten Berends 169
9. Gerard Zijlema 133,5
10. Wopko Dijkema 121,5
11. Harm Buter 117
12. Bas Klomberg 115
13. Ad Mertens 84

Klaas stevent regelrecht op het kampioenschap af, met zijn 100 punten voorsprong. Tussen alle overige plaatsen zijn de puntenverschillen niet groot, soms zelfs heel klein, waardoor er nog van alles mogelijk is. 

Morgenavond, de voorjaarsvakantie ten spijt, 'gewoon' de 20e ronde!

Succesvolle schaakjeugd in Noorderkrant


Ook de pers (in dit geval de Noorderkrant) besteedde aandacht aan onze succesvolle jeugd op het FGH pupillenschaaktoernooi.

Klik voor het artikel op de volgende link:


FGH toernooizondag, februari 17, 2013

Oplossing opgave 265 (van 9 februari)Hoe won wit vanuit bovenstaande stelling?

Antwoord: Miles - Gonzalez Mestres (Las Palmas 1980)


1. Pxb6! Dxb6 2. Tc8+ Td8 (2. ... Kh7 3. Df5+ g6 4. Df6 Td8 5. a5 en wit wint) 3. a5! Txc8 (Dc7!?) 4. axb6 Tc6 5. Df5 Le6 6. Da5 en zwart gaf op.


Alberts SchaakBlog kreeg 1 antwoord (anoniem) van een inzender die het goed bedoelde, ook op het goede spoor zat, maar toch de hele oplossing niet vond.


Sorry, ik zie het even niet. Iets met het paard denk ik. Pion slaan en schaakje maar ik krijg het nog niet rond. Voor meer te lastig want ik zie nog geen reacties. Ik ga eerst maar eens de partij tegen Gerard naspelen. 

FGH-team kampioen van Nederland + 5de ronde NJCE-mail van de jeugdleider van Ten Boer, Roelof Kroon, aan Alberts SchaakBlog:


Vandaag is ons eerste FGH-team kampioen van Nederland geworden. Een officieuze titel, want het toernooi wordt alleen bij de Nosbo gespeeld. De overige bonden organiseren niet een dergelijk toernooi.

Het FGH-toernooi is bedoeld voor schakers die ná 2003 zijn geboren. Ten Boer had dit jaar twee teams.Het eerste team is een vriendenteam met drie ervaren GP-schakers. Joppe Kok (SCEPU), Hugo Timmer (Meeden) en Lindert Kroon schaken vaak samen en zien elkaar ook naast het schaken. Dat schept een goede band: iets wat terug te zien was in de teamprestatie. Bedoeling was dat Mieke Nissen met haar toernooiervaring het team zou completeren, maar ziekte noopte haar om in Ten Boer te blijven. Gelukkig wilde de enthousiaste Melanie Vegter met de jongens meedoen. En met een geweldig resultaat: officieus Nederlands kampioen.

Het tweede team werd 4de. Het speelde ook geweldig. Naast Luuk Hartman speelden hier Sven van Keulen, Sybren en Marten Wester en Joey Nolden. Voor 4 van de 5 was het hun eerste toernooi. Maar allemaal wisten ze hun punten mee te pakken. En vooral de kwaliteit van hun schaakspel deed me glimmen van trots. Ik was namelijk hun coach, terwijl Erwin samen met Jan Pilon het eerste team coachte. Ook opmerkelijk: Luuk bracht als enige Eelke de Boer een keer aan het denken. Hij en Jonas Hilwerda waren natuurlijk fantastische 1ste bord spelers bij de Paardensprong teams. 

Team 2 met coach Roelof
Foto: Willem Vegter


In de 1ste en 4de ronde moesten onze teams tegen elkaar. Beide keren eindigde de wedstrijd in 2-2. Luuk won voor het 2de team op het 1ste bord. Ook aan het 4de bord ging de overwinning naar Ten Boer 2. Aan het 2de en 3de bord won Ten Boer 1 echter. 

In de laatste ronde moest Ten Boer 1 gelijk spelen tegen Paardensprong 1 om 1ste te worden. Al gauw stond het 1-1 (overwinning Hugo, verlies Lindert). Beslissend zou de partij van Joppe worden. In een monumentale partij wist hij in het eindspel met aanzienlijk minder tijd twee stukken te winnen. De spanning was groot, want het was de vraag of Joppe binnen de tijd zou winnen. Zeker toen één van de paarden verloren ging. Maar één van zijn paarden kon de toren nog aanvallen. De tegenstander wilde zo graag zijn paard terugwinnen dat hij dat niet zag en Joppe kon met zijn toren, paard en koning in de laatste minuut zijn tegenstander matzetten. Een zenuwslo-pende partij die Joppe met stalen zenuwen naar winst wist te voeren. 

De beslissende partij van Joppe
Foto: Willem Vegter


Het 1ste team werd uiteindelijk kampioen door vier keer 2-2 te spelen en twee keer met 3-1 te winnen. Hugo Timmer speelde schitterend: hij werd topscorer met 6 uit 6. Lindert en Joppe scoorden 3 uit 6, terwijl Melanie 2 punten scoorde. Hierdoor haalde Ten Boer 18 matchpunten en 14 bordpunten. Paardensprong 1 had evenveel matchpunten, maar doordat men in de 4de ronde met 4-0 van Paardensprong 2 verloor hadden ze uiteindelijk 1,5 bordpunt minder.

Melanie, Hugo, Lindert en Joppe met coach Erwin Kok
Foto: Willem Vegter

Om half 5 kon het 1ste team samen met coach Erwin op de foto als kampioen. Het tweede team werd 4de en krijgt nog een prijs. Het was een erg goed georganiseerd toernooi. De jeugdleiding van de Paardensprong weet altijd een enthousiasmerende schaaksfeer te creëren, waarin de kinderen centraal staan. Veel dank, Ronald, Anders en Bram.

Eén gelijk spel bij 5de ronde NJC

Vrijdag was de 5de ronde van de NJC in Leeuwarden. Het was een leuke schaakavond aan het Kalverdijkje georganiseerd door Migchiel de Jong.

Ons 1ste team moest tegen Paardensprong 1. Helaas kon Alfred niet meedoen, maar juist invaller Ilse Schuit wist voor het enige punt te zorgen. Ze versloeg Niels van Nimwegen in een geweldig goede partij. Ilse is aan erg sterke reeks bezig en vertoont een ongekende groei in rating. De andere 3 schakers in het team zorgden ook voor stevig weerwerk. Bas had eeuwig schaak tegen Martijn van Nimwegen, maar besloot gezien de stand van het team door te gaan om te proberen te winnen. Dat mislukte helaas. Ruben speelde tegen de sterke Daniël Apol. Lamg ging het gelijk op, maar toen Ruben de stelling opende ging het jammer genoeg mis. Finn speelde lang gelijkwaardig tegen Jonas Hilwerda. Ondanks sterke weerstand ging Jonas er uiteindelijk sierlijk doorheen. Een goede partij van beide kanten.

Het 2de team mocht het opnemen tegen koploper Philidor/Sneek. Koen speelde erg goed tegen een 1700 speler. Uiteindelijk werd pas na de 20ste zet een zwakke pion op c3 hem fataal. Dalarna begon ook goed, maar op een gegeven moment kwamen er teveel dreigingen. Lars leverde in de opening een stuk in, maar begon een gevaarlijk aanval op de damevleugel. Zijn tegenstander moest nauwkeurig verdedigen om niet mat gezet te worden. Uiteindelijk lukte hem dat en toen had Lars niet meer genoeg stukken om de aanval voort te zetten. Gerbrich speelde een goede partij. Lang stond ze een kwaliteit achter, maar uiteindelijk wist ze af te ruilen naar een remise toreneindspel. Hier maakte haar tegenstander een fout en verloor zijn toren. Hierna maakte Gerbrich het rustig af met T+K tegen K (3-1)

Het 3de team verraste met een gelijk spel tegen Sneek. Robin en Jerimi hadden weinig kans. Maar Lemée wist in de opening de dame van de tegenstander te veroveren. Vakkundig zette ze dit om naar een punt. Abel speelde weer een geweldige pot schaak tegen Dylan Sealy. Dit tweetal had in de 3de ronde al tegen elkaar gespeeld en met die partij de schoonheidsprijs gewonnen. Ook deze partij had een vergelijkbare klasse. Vol op mat spelen beide schakers met als gevolg dat gedurende 20 zetten beide koningen bijna elke zet mat gezet kunnen worden. Met een tegenaanval wordt dit mat dan voorkomen. En dit keer was Abel de sterkste. Geweldige partij Abel en 2-2.

vrijdag, februari 15, 2013

Einde bekeravontuur Ten Boer + Gasperikelen (3): waar Groningen op zat te wachten: 'Wat een drukte om een paar aardschokjes' (brief uit Sittard)


Albert kon (vermoedelijk voor het eerst sinds seizoen 1976-77) geen bijdrage leveren aan alweer een moeilijke NOSBO-opgave: het opboksen tegen het bekerteam van Unitas in de tweede ronde van de competitie om de NOSBO-beker. Zonder zijn stimulerende aanwezigheid moesten Klaas, Jan, Piet en Ad (Alberts vervanger) het dus 'alleen' opknappen. Klaas stuurde van deze happening een verslagje:

De uitslag van gisteravond: 4-0 voor Unitas 1.


1. KGD (wit)- Pellikaan; Kansrijk offer van wit, mogelijk winnend in het middenspel, maar verkeerde voortzetting te midden van vele. Ik had de stelling vermoedelijk nog even beter moeten doorrekenen. Govert kon offer met tegenoffer ogenschijnlijk pareren, dat ik vervolgens waarschijnlijk diende te negeren voor tempowinst, dan g3 spelen voor ontsnapping van mijn koning en ter voorkoming dameinval op h4, maar nog niet uitgeanalyseerd. Zwart had bij juiste verdediging groot materiaal achtergestaan. Zwart kan in de partij stukken weer in actie krijgen en wint. 2 pionnen voor een stuk en geblokkeerde loper op b2 was dodelijk. Over twaalven ten einde, tegen enen op bed.
     2. PB-Sluzewski: Koningsindisch: beiden vliegen elkaar op respectievelijk de damevleugel en K-vleugel naar de keel. Piet lijkt ook (maar ook bijzonder moeilijk) winnend voordeel te hebben (K-aanval), maar ook hij kan de weg naar winst niet vinden.
     3. JP-Yakinsyah: Jan staat gewonnen na uitstekend spel, maar deelt de KO niet uit en wint niet omdat ….? Opeens loopt zwarts b-pion in de slotfase nog naar de overkant. (Albert: vanuit het niets?)
     4.  AM-Van der Poel: een beetje voorspelbaar, redelijk lang nog volgehouden door Ad, maar telkens afgedwongen kleine verzwakkingen kostten Ad diverse pionnetjes en de partij.
Eigenlijk hadden we je niet nodig dus, maar gewoon met 3-1 moeten winnen!
Prettig weekend,

Klaas.

Albert: ik zal proberen het weekend prettig te houden, maar als ik het bovenstaande lees, wordt dat nog een hele toer! Verder lijkt het me bijna te mooi om waar te zijn dat 3 van de 4 zo ongeveer winnend voordeel zouden hebben maar toch alle drie verliezen, maar vooruit, zand erover...

Later komt Klaas ietwat terug op bovenstaande mail en laat hij nog het volgende weten:

Het oordeel van Arena was meedogenloos en juist en daarom bijstelling van mijn oordeel over mijn eigen partij. Meerdere fouten, aan beide kanten trouwens, kwamen boven water. Het offer was onjuist op dat moment en berustte op een kronkel in de hersenpan. De compensatie, 2 pionnen, bij lange na niet voldoende, zelfs niet bij het beste tegenspel. Originaliteit was het enige puntje waar misschien nog beetje een goed gevoel van achterbleef. 3-1 wordt dus 2-2. 
Terzijde: Gasperikelen (3): brief uit Sittard


Liever had ik er geen kostbare tijd meer aan besteed, maar de Volkskrant (donderdag 14 februari) laat mij geen keus met de plaatsing van een bijzonder ongelukkig ingezonden briefje van  meneer Van de Kerkhof uit Sittard.


De heer Van de Kerkhof heeft een aantal merkwaardige punten aan de Volkskrant doen toekomen onder het kopje 'Wat een drukte om een paar aardschokjes'. Hieruit blijkt al dat de briefschrijver een en ander niet helemaal begrijpt.


Ik noem enkele van zijn punten op die allemaal eenvoudig te weerleggen zijn:


Hij vergelijkt de aardschokken in Groningen met een aardbeving in  Roermond in 1992 die een kracht van 5,8 op de schaal van Richter had, bijna 10x zo erg als de zwaarste die in Groningen zou kunnen voorkomen. Ofwel: Groningers, niet zeuren!


Deze vergelijking loopt volkomen mank beste heer Van de Kerkhof, want de beving in Limburg was een natuurverschijnsel, terwijl de aardschokken in Groningen kunstmatig worden opgewekt opdat de centrale verwarming van de mensen in bijvoorbeeld Sittard maar mag blijven funtioneren. Een kapitaal verschil! Wie Wikipedia even raadpleegt leest het volgende: Onder het westelijke deel van dit gebied, in de gemeente Slochteren in Duurswold in Fivelingo, ligt een grote aardgasbel. De vermindering van de druk in de ondergrondse aardlagen leidt tot een meetbare daling van het maaiveld en regelmatig tot niet-natuurlijke aardbevingen.

Wat in Groningen gebeurt (gas winnen) is in het belang van alle Nederlanders en vanaf nu tegelijkertijd in het nadeel van vele inwoners van onze provincie. Dringt het verschil door tot het zuiden van het land? Met andere woorden: de aardbevingen in Groningen zijn te voorkomen!

Vervolgens stelt hij dat als het gas winnen zou worden gestaakt dat 11 miljard zou kosten aan inkomsten en dat zou dan in het belang van het noorden zijn, terwijl er vast niet ooit 11 miljard zou worden uitgegeven om Limburg aardbevingbestendig te maken.


Dit verhaal is zo zwak dat ik er eigenlijk niet op wil ingaan. Mijn hierboven gestelde argument is ook hier voldoende om dit vreemde punt te ontzenuwen. Laten we maar zeggen dat in Groningen (9 aardschokken in de afgelopen week en een zeer onzekere toekomst) niets hoeft te gebeuren en dat in Limburg (een aardbeving 21 jaar geleden) hoognodig ingegrepen moet worden.


Dan stelt voornoemde heer Van de Kerkhof tot slot dat door de lagere transportkosten de mensen in Groningen goedkoper gas hebben dan de koukleumen en kooklustigen in de rest  van het land. 'De laatste 25 jaar is een gemiddeld Gronings gezin, schat ik, zo'n 500 euro goedkoper uit geweest dan gemiddeld in de rest van Nederland. Dat is alvast een mooi spaarpotje om de eerste klap op te vangen'.


Zo besluit deze briefschrijver zijn broodmagere column. Alsof 20 euro per jaar iets voorstelt om de eigen woningontwaarding en de nu en in de toekomst aangerichte schade op te vangen. Eigenlijk sneu dat het nodig is deze woorden op het internet te plaatsen, maar bovenstaande onnozelheid dwingt me er helaas toe. Het zal ongetwijfeld heel democratisch zijn van de Volkskrant om ook niet al te snuggere briefjes te plaatsen, maar misschien dat in het vervolg de 'keuzecommissie' toch iets kieskeuriger te werk moet gaan.

Bij wijze van epiloog nog een aspect ter kennisneming voor de heer Van de Kerkhof , waar hij vermoedelijk ook al niet aan gedacht heeft:


De aardgasbaten worden zeer ongelijk over Nederland verdeeld, zoals onlangs nog weer eens de media haalde. Zo schijnt 1 miljard aan het noorden te zijn besteed, terwijl het zuiden des lands 4 miljard heeft binnengehaald. Zoals al vaak is opgemerkt heeft heel Nederland de lusten van het gas, maar uitsluitend Groningen, waar het gas vandaan komt, de lasten. In de periode 1997-2007 heeft Noord-Nederland van de opbrengsten van de gaswinning slechts 1% teruggezien in de vorm van investeringen.Laten we de ingezonden brief van de heer Van de Kerkhof maar als een wat verlate, maar toch grappige bijdrage  aan het carnaval beschouwen. Als hij weer eens een leuke inval heeft dan horen we dat natuurlijk graag!
woensdag, februari 13, 2013

Clubcompetitie SC Ten Boer: ronde 19


Na de vijf partijen in de onderlinge competitie op deze veelbewogen avond aanvaardde wedstrijdleider (voor deze gelegenheid op een haar na met een lange ij gespeld) Albert de bekende en al eerder uitvoerig onder de loep genomen wandeling naar huis (zie de bijdrage van woensdag 26 september 2012), waarbij de route loopt tussen verzorgingscentrum Bloemhof en het kerkhof. Alweer zag ik geen sterveling onderweg, uitgezonderd een kat  die op het kruispunt Stadsweg-Boersterweg midden op straat zat. In het donker kon ik zijn (haar) kleur niet goed zien (alle katjes zijn dan immers grauw) maar die moet wel zwart zijn geweest.


Hoe dan ook, ik maakte het beestje duidelijk dat hij/zij  daar maar niet moest blijven zitten, waarna de viervoeter het hazenpad koos en de tweevoeter zijn weg vervolgde.  In zijn tas droeg laatstgenoemde deze uitslagen met zich mee:Klaas Dijkhuizen (w) - Jan Pilon: 1 - 0
Erick Erdtsieck (w) - Piet Beetsma: 1 - 0
Gerard Zijlema (w) - Albert Prins:  0 - 1
Alfred Rodenboog (w) - Wopko Dijkema: 1 - 0
Ad Mertens (w) - Harm Buter: ½ - ½

AMK: Erwin Kok en Bas Klomberg. SN: Marten Berends.

Van de verschillende partijen heb ik niet veel meegekregen, stevig aan de tand gevoeld als ik werd door tegenstander Gerard, maar daarover later meer.

Klaas wist op zijn eenzame tocht naar het kampioenschap af te rekenen met naaste belager (als dat woord nog gebruikt kan worden) Jan, die puntloos achterbleef.

Piet verloor voor de tweede keer dit seizoen van Erick, die (Erick) zodoende toch wel voor een verrassing zorgde. Eerstgenoemde stelde in de loop van de partij twee maal remise voor, maar wit wilde daar kennelijk niet van weten.

Wopko leek lange tijd tegen Alfred het hoofd boven water te kunnen houden, maar ging uiteindelijk toch kopje onder. In het middenspel meende ik nog redding voor hem te zien, maar of ik vergiste me, of hij maakte er geen gebruik van. Ik houd het maar even op het laatste.

Ad komt, na lange aanlooptijd, enigszins op stoom. Na een reeks verliespartijen in het begin van het seizoen speelt hij da laatste tijd beter en ook gisteravond ging het goed. Hij vergat maar één ding en dat was.... winnen. In volkomen gewonnen stand liet hij zich door Harm verrassen met eeuwig schaak.

Dan, last but not least, Gerard-Albert. Al over de opneningsfase was ik niet  tevreden en in het middenspel kreeg ik ook nog eens een massale aanval op de damevleugel te verduren. Met enig kunst- en vliegwerk zag ik kans daar min of meer ongeschonden uit te voorschijn te komen en had op zeker moment de keus om in de verdediging te gaan met waarschijnlijk weer eens een remise als resultaat, of er helemaal voor te gaan en een redelijk groot risico te nemen aangezien wit in dat geval ook kansrijk zou zijn. Ik heb het geweten!
Wit bleek namelijk aanzienlijk meer mogelijkheden te hebben dan ik vermoed had en rukte op met dame en paard en bracht de ene na de andere goede zet op het bord. Diverse keren kon zwart nog maar één zet doen en die deed ik dan ook maar. Je moet wat. Mijn koning liep spitsroeden op schoenen met lange loshangende veters langs een peilloos ravijn, maar.... ging, miraculeus genoeg, niet mat. Wit bleef evenwel op winst staan, maar begon toen wat nonchalant te spelen, nam ook nog mijn laatste pion op de koningsvleugel, waardoor hij daar vier vrijpionnen had tegenover zwart twee op de damevleugel. Ik had nog een kleine kans: dameafruil, omdat de witte pionnen ver van hun promotieveld af stonden en de zwarte pionnen op c4 en a5. Met name de a-pion zou bij een pionnenrace voor de beslissing kunnen zorgen, omdat die niet meer door de witte koning te achterhalen zou zijn.

En.... zowaar, daar is dan de Wonderbaarlijke Ontsnapping. Bij het nemen van eerdergenoemde zwarte pion en een daaropvolgende afruil ziet wit iets over het hoofd: afruil van de dames is verplicht, zwart haalt dame en blokkeert de witte vrijpionnen.

ZIJLEMA
PRINS

Hierboven de stelling na 21 zetten. Er volgde: 22. Tb6 Dd8 23. dxc6 bxc6  24. Txb8 Txb8 25. Dc2 Df6 26. Tb1 (26. Lxc6? Pxc6 27. Dxc6 Dxc6 28. Txc6 Tb1+ 29. Kg2 Lb7 en zwart wint) ... Dd8 27. Txb8 Dxb8 nemen door wit op c6 kan nu niet vanwege Db1+ en zwart wint 28. Lf3 Db4  29. Dd1  De7 30. Dc2 Db4 31. Dd1 na enige twijfel bij zwart is hier  het boven vermelde kritieke moment: gaat zwart weer terug met zijn dame of speelt hij op buigen of barsten? ... c5?! het laatste dus: wit kan naar hartelust aanvallen en heeft ook nog eens veld d5 voor zijn paard 32. Pd5! Db2 33. Pc7! Lc4 34. Dd8+ Kg7 35. Pe8+! een irritant zetje, door zwart geheel over het hoofd gezien ... Kg8 de enige zet 36. Pf6+ Kg7 idem 37. Df8+! zwart kan het paard uiteraard niet nemen vanwege dameverlies ... Kh6 38. Dxh7+ Kg5 hier laat de notatie het een beetje afweten, maar het is gelukt de zetten weer boven water te krijgen. In deze fase laat wit 'ergens' de winst liggen, het is alleen niet helemaal duidelijk op welk moment. Waarschijnlijk op meerdere! 39.  Pe4+ (misschien Dh4+) Kf5 40. Pd6+ Ke6 (op 41. Pxc4 volgt nu Dc1+ en Dxc4) 41. Dxf7+ Kxd6 42. Dxc4 Pc6 43. Da6 Da1+! op de valreep toch nog even een aardige zet van zwart: de witte a-pion gaat verloren en de witte koning belandt op g2 waardoor het beslissende schaak op zet 47 mogelijk wordt 44. Kg2 Dxa4 45. Dd3+ Kc7 46. Dxg6 c4 47. Lxc6?? de beslissende fout ... Dxc6+ 48. Dxc6+ Kxc6  en zwart won de eindsprint.