dinsdag, juli 31, 2007

Opgave 126

Hoe maakte in de onderstaande stelling de witspeler snel een eind aan de partij?

Antwoorden zijn zeer welkom op Alberts SchaakBlog! Eind deze week volgt de juiste oplossing; ook de partijgegevens (spelers + jaar) èn de details betreffende de inzending(en) en inzender(s) zullen dan worden vermeld.

Opsturen is eenvoudig en gaat aldus:

1) Klikken op 'comments' (rechts onder deze post); de oplossing intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de tekst). Naam vermelden hoeft niet, maar is wel sympathiek!

2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)

3) Klikken op 'anonymous'

4) Klikken op 'publish your comment' en je antwoord is geplaatst!

maandag, juli 30, 2007

Back to the fourties: twee partijen van Pál Benkö tegen Lodewijk Prins

Vorig jaar heb ik op mijn weblog beloofd dat ik me uitvoerig bezig zou gaan houden met de (schaak)verrichtingen van wijlen Lodewijk Prins. Ik ben nu echter bang dat dat er niet helemaal van gaat komen en dat het bij enkele 'flitsen' zal blijven, zoals trouwens al eens een en ander over hem op Alberts SchaakBlog heeft gestaan.

Nu stuitte ik weer op enig interessant materiaal betreffende Prins (in combinatie met Benkö), uit een al tamelijk ver verleden: het jaar 1949.


Ik bladerde door het fraaie boek van Benkö en Jeremy Silman: Pal Benko: my life, games and compositions. (Los Angeles, CA: Siles press, 2003). Je kunt natuurlijk niet alles zelf bezitten, maar de openbare bibliotheek verrichtte hier weer eens uitmuntende diensten.

Even wat gegevens uit de (Nederlandse) Wikipedia:

Pál Benkö (Amiens, 1928) is een Hongaarse schaker. Zijn ouders waren Hongaren (Albert: dat verwondert me, gezien het voorafgaande niet in hoge mate) en gingen in 1932 terug naar Hongarije. Benkö woont en schaakt lange tijd in de Verenigde Staten (een wat vreemd zinnetje, maar vooruit (Albert)).
In 1948 wordt Benkö kampioen van Hongarije. In 1952 probeert Benkö uit het communistische Hongarije naar het vrije westen uit te wijken, hij wordt echter betrapt bij zijn vlucht en zit een jaar gevangen.
In 1956 wordt hij derde op de Olympiade (met zijn land, neem ik aan (Albert)) en in 1958 is hij grootmeester. In 1962 wint hij het open kampioenschap van de Verenigde Staten. Hij speelde ook mee in een Kandidatentoernooi maar moest het afleggen tegen Bobby Fischer.
In 1973 publiceert hij het Benkö-gambiet en in 1989 een aantal lessen over het eindspel. Het Benkö-gambiet wordt ook het Wolga-gambiet of het gambiet van de Tsjechische meester Opocensky genoemd. Pál Benkö heeft ook een opening op zijn naam staan: 1. g3 welke opening ook wel het koningsloperfianchetto genoemd wordt.


Het bovenvermelde boek bevat mooie partijen, dito studies en interessante gegevens uit het leven van de Hongaars-Amerikaanse schaker. Vooral dat laatste ligt in een autobiografie uiteraard voor de hand. Mijn aandacht viel op een gegeven moment op een partij uit 1949, uit wat ik maar het tweede hoofdstuk van deel 1 (My life and games) zal noemen, getiteld: After the war. De oplettende lezer raadt het al: de tegenstander was Lodewijk Prins.

Lodewijk Prins

In 1949 maakte het Nederlands schaakteam een reis door Oost-Europa, waarover met smaak wordt verteld in het augustusnummer (1949) van het Tijdschrift, door J.C. van Vliet, die ook een van de drie auto's waarin het team zich verplaatste bestuurde. Met deze auto's was gedurende de reis voortdurend van alles mis (lekke banden, uit de motorkap slaande vlammen, van de auto vliegende wielen en meer van dat kleine ongerief), maar dat is een verhaal apart. Toch even ter illustratie een klein fragment. Men is dan alweer op de terugreis en bijna bij de Duits-Nederlandse grens:

50 km van de grens kwam echter een lelijke tegenvaller. De straaljager (Albert: de bijnaam van een van de auto's, een Hudson uit 1940) ontdeed zich kalm maar zeker van zijn linker-achterwiel. Ondanks zijn bijzondere kwaliteiten had hij nog niet geleerd op 3 wielen te rijden. Er waren toen ontrouwe geesten die beraamden om hem te laten staan en rustig met de twee andere wagens door te gaan. De chauffeur van de straaljager dacht er anders over (Albert: niet zo gek, ik vermoed dat men de auto anders niet teruggezien zou hebben) en tenslotte wachtte het hele gezelschap tot er nieuwe gaten getapt en schroeven gedraaid waren. Zo belandde de schaakhoop van Nederland aan de grens, werd bij Roermond teruggestuurd en tenslotte bij Venlo binnengelaten. Daar werd hartelijk afscheid genomen en ging ieder zijns weegs per trein of per auto.
Het Nederlandse team (Euwe, Prins, Van Scheltinga, Cortlever, Kramer, Mühring, Vlagsma, Van Steenis, Henneberke en Van den Berg) speelde tijdens deze avontuurlijke trip tegen Joegoslavië (op 1 en 2 juli 1949). De totale uitslag was: Joegoslavië 10,5 punt tegen Nederland 9,5 punt, waarbij Prins twee keer van Pirc verliest.

Op 3 en 4 juli werd gespeeld tegen Hongarije (om deze wedstrijd draait het dus eigenlijk, maar ik dwaal bewust af). Hier was de totale uitslag: Hongarije 12,5 tegen Nederland 7,5 punt. Prins verliest de eerste partij tegen Benkö op het nippertje, maar wint de tweede. Dit staat natuurlijk niet in het boek waar we het over hebben: in een autobiografie wil je het fijn houden.


Een van de weinige foto's van deze wedstrijd. Aan het 9e bord: Henneberke (links) tegen Bakonyi in een partij waarin het Boedapester gambiet op het bord verschijnt. Henneberke wint.
Voor de statistieken zij vermeld dat ook nog tegen Tsjechoslowakije wordt gespeeld, op 7 en 8 juli. Hier was het reslutaat over twee ronden: Tsjechoslowakije-Nederland: 11,5-8,5. Prins speelt twee keer remise tegen Pachman.

Terug naar Prins en Benkö:
In de eerste partij speelt Prins met wit en Benkö verdedigt zich 'Siciliaans.'

Deze partij komt, uitvoerig geanalyseerd, in het boek voor. Na 46 zetten staat de volgende, op een eindspelstudie lijkende, stelling op het bord:

BENKÖ
PRINS

Benkö zegt in zijn commentaar dat dit type eindspel (g- en h-pion tegen h-pion), in tegenstelling tot wat veel schakers denken, vaak remise wordt en dat (uiteraard) alles afhangt van de stand van de pionnen èn de activiteit van de koningen. Hij vervolgt met de mededeling dat hier zwart wint omdat zijn koning beter staat en omdat zijn g-pion op g7 staat! "Yes, it's amazing but true: if black's pawn stood on g6 the game would not be winnable! Het zal weer eens niet allemaal van tempo/oppositie afhangen!

Het vervolg was: 47. Kg2 Kg4 48. Kf2 (ook na 48. h3+ wint zwart: 48. ... Kf4 49. Kf2 h5 50. Kg2 h4 51. Kf2 g6 52. Ke3 en zwart wint de h3-pion) ... Kh3 49. Kg1 h5 50. Kh1 h4 51. Kg1 g6! (hier zegt Benkö dat na 51. ... g5? wit remise bereikt na 52. Kh1 g4 53. Kg1 g3 54. hxg3 hxg3 55. Kh1 en wit heeft de oppositie en haalt het halve punt binnen) .
Dan treedt er weer het bekende verschil op tussen dezelfde partij in verschillend bronnen: volgens het Tijdschrift gaf Prins na de 51e zet van zwart (g6!) op, omdat hij kennelijk de afloop al zag. In Benkö's boek gaat de partij echter vrolijk verder:
52. Kh1 g5 53. Kg1 g4 54. Kh1 g3 55. Kg1 (ook na 55. hxg3 hxg3 56. Kg1 g2 is het uit) ... g2 (en niet 55. ... gxh2?? 56. Kh1 en remise). Wit gaf op (0-1).

Het lijkt me eerlijk om ook de tweede partij hier weer te geven, die waarin Lodewijk een verdiende overwinning behaalde. De partij is door Fritz van licht kommentaar voorzien.

Wit: Pál Benkö - Zwart: Lodewijk Prins
Dame-Indisch
4 juli 1949

1.Pf3 Pf6 2.g3 b6 3. Lg2 Lb7 4.c4 g6 5.b3 Lg7 6. Lb2 0-0 7.0-0 laatste zet uit boek 7...a5 8.Pc3 Pa6 9. d4 Pe4 10.Tc1 Pxc3 11.Lxc3 Le4 12. Pe1 Lxg2 13. Pxg2 d5 14. Dd3 Pb4 15. Dd2 dxc4 16. bxc4 Dd7 17.Tfd1 Da4 18. a3 Pc6 19. Db2 Pd8 20. d5 Lh6 21. f4 Pb7 22.Db5 =+


[Fritz: 22. e4 Pd6 23. Pe3 Tfd8 24. Le5 Dd7 25. Lxd6+=] 22...Dxa3 23. Ld4 Lg7 24. Lf2 Pc5 25. Db1 f5 26. Kf1 a4 27. Tc2 Db3 28. Lxc5 bxc5 29. Da2 Tfb8 30. Td3 Db1 31. Dxb1-+ [Fritz: 31. Pe1 Dxa2 32.Txa2 Tb4 33. Tda3 Txc4 34. Kf2 Te4 35. Pf3 h6-+ ] 31...Txb1+ 32. Pe1 Ta1-+ [Fritz: 32...Lb2 33.Txb2 Txb2 34. Ta3 Tb4 35. Pf3 Txc4 36. Ke1 Tb4 37. Pe5 Tb3 38. Ta2-+] 33.Tdd2 Tb8 34.Ta2-+ [Fritz: 34. Kf2 Ld4+ 35. e3 Lxe3+ 36. Kxe3 Txe1+ 37. Kf2 Te4 38. h3 e6 39. dxe6-+] ...Tbb1 35.Txa1 Txa1 36.Td3 Lb2 37. Kf2 Txe1-+ [Fritz: 37...Tc1 38.Pf3 a3 39.Pd2-+] 38. Kxe1 a3 39. Tb3 a2 40. Tb8+ Kf7 en wit gaf op (0-1).

zondag, juli 29, 2007

Eindspelstudie 14

Hoe met een minimum aan materiaal toch gewonnen kan worden, toont deze aardige eindspelstudie.

Wit (aan zet) wint!

Zoals altijd zal Alberts SchaakBlog graag oplossingen zien binnenkomen. In de loop van deze week zullen het goede antwoord en verdere gegevens op het weblog worden gezet en eveneens de ingezonden reacties.

Kijk voor details betreffende het opsturen bij opgave 125 (post van 26 juli)!

Oplossing opgave 125 (van 26 juli)

In onderstaande stelling won wit in enkele zetten. Hoe deed hij dat?


Oplossing: Karpov - Kortsnoj (Baguio City 3-8-1978; 8e partij)

1. Td7! (De toren kan niet worden genomen, wegens 2. Dxf7+ Txf7 3. Txf7 mat!) Teb8 (of 1. ... Te7 2. Txe7 Kxe7 3. Df6+ en wit wint) 2. Pxf7 Lxd7 3. Pd8+! en het is uit (1-0)


Ook op deze opgave kwam een goed antwoord binnen van Roelof Kroon:

Albert,

1. Td7 is vernietigend. Na 1... Lxd7 volgt 2. Dxf7+ en mat. Na 1... Te7 is in ieder geval 2. Txe7 Kxe7 3. Df6+ beslissend. Misschien zijn er overigens snellere winstzetten. Na een zet als 1... Tc8 kan wit verder met 2. Pxf7. Hier zijn mogelijke varianten: 2... Lxd7 3. Pd6+ en mat op de volgende zet. 2... Ke8 3. Pe5 en de toren op d7 is taboe voor de loper op e6 en de toren op g7 vanwege het mat op f8. Roelof juli 27, 2007

zaterdag, juli 28, 2007

Vals spel + Het Londens Systeem (12)

Vals spel

Op 24 juli schreef ik over het schaakprogramma Rybka (naar aanleiding van een recente column van Hans Ree in de NRC), dat gewonnen had met 4,5-1,5 van grootmeester Jaan Ehlvest. De GM had 2x zoveel bedenktijd als de computer en het openingsboek van de machine was in alle varianten tot drie zetten beperkt.

Waar is de tijd gebleven dat deskundigen voorzagen dat de computer nooit goed zou kunnen schaken? In de toekomst zien blijft toch maar een delicate kwestie: welke deskundigen voorspelden enkele decennia geleden ook alweer het beeld van de paperless society? Ook hier is het tegenovergestelde waar gebleken.
In ieder geval is Rybka opnieuw in het nieuws. Gert Ligterink meldt in de Volkskrant (za 28 juli) dat in een open toernooi in het Poolse plaats Police (what's in a name, zou ik willen zeggen) een zekere Krzystof Ejsmont door de mand is gevallen, omdat hij zes sterke spelers in de eerste zes ronden in minder dan geen tijd alle hoeken van het bord had laten zien. Het bleek dat zijn zetten opmerkelijk vaak overeenkwamen met de zetten die Rybka aanbeval. Hoe hij precies vervalsend te werk ging is niet duidelijk geworden, omdat hij op aanraden van de wedstrijdleiding eieren voor zijn geld koos, schuld bekende en zich terugtrok uit het toernooi, iets waar hij later spijt van kreeg en verklaarde dat men hem de kans van zijn leven had ontnomen een zo sterk bezet toernooi te winnen. Aan zijn uiterlijk was tijdens het toernooi niets op te merken, alleen zijn gedrag was anders. Van een gezellig rondwandelende schaker die niet om een praatje verlegen was, was hij veranderd in een zwijgend iemand die min of meer als een zombie achter het bord zat.

In vroeger jaren (wat heet!) las je nog wel eens dat iemand wat erg vaak naar het toilet ging en daar (al of niet) een computer(tje) raadpleegde. Of een toernooideelnemer stond, tijdens een partij, wat erg lang bij een boekenkraampje, waar hij zijn kennis omtrent de variant die hij op dat moment op het bord had, bezig was op te frissen.

Ook herinner ik mij een verhaal over een toernooi ergens in Frankrijk, waar het begon op te vallen dat een bepaalde schaker onder zijn partijen erg vaak het gebouw verliet. Toen men hem maar eens volgde bleek dat hij op de parkeerplaats een in de kofferbak van zijn auto aanwezige computer raadpleegde.

Zo kunnen we nog even doorgaan. Wat mij trouwens aan het eerste verhaal van onze Poolse vriend opvalt is dat men meteen maar vol van leer trekt en alles wil winnen, inplaats van na twee of drie partijen 'met de computer' te hebben gespeeld, eens een partij op eigen kracht remise maakt, of desnoods verliest. Een en ander zou de verdenking op zo iemand meteen vrijwel geheel wegnemen. Het pleit in ieder geval niet voor de intelligentie van de betrokken personen en doet denken aan bankovervallers die na een fors bedrag te hebben buitgemaakt, meteen flink met geld om zich heen beginnen te strooien.

Vals (maar toch ook leuk) spel bij het schaken in de serie KNUDDE, in dit
geval nummer 29, getiteld: Typisch Knudde (Gilze: De Vrijbuiter, 1990).


Ach ja, uiteindelijk zullen we toch maar op ons geheel eigen en unieke niveau (ben ik bang) onze partijtjes blijven afleveren. Wel zo rustig en af en toe zelfs met enige voldoening!


***************
Het Londens Systeem (12)
In de serie posts over het Londens Systeem wilde ik nog nog eens een partij laten zien waarin zwart zich verdedigt met wat ik eerder op mijn weblog 'een damegambiet-opstelling' noemde. Ik heb mijn best gedaan om op het Internet de voorletters van de betrokken spelers te vinden, maar dat lukte niet, zodat we niet weten of de zwartspeler 'onze' Hans Böhm is, of niet.

(Nu we het toch over Hans Böhm hebben: zie ook vooral mijn post van woensdag 20 juni jl., waar deze schaakmeester de strijd aanbindt met de gebroeders Jan en Roelof Kroon, respectievelijk een ex-coryfee en een huidige coryfee van SC Ten Boer).

Onderstaande partij werd in ieder geval gespeeld op het Monaco Open in 1978, waar zo'n 120 spelers deelnamen.


Wit: Magrin - Zwart: Böhm
Monte Carlo 1978
Londens Systeem

1. d4 d5 2. Pf3 Pf6 3. Lf4 e6 4. e3 Le7 (bekend is dat Ld6 een actievere opstelling is voor zwart; toch komt Le7 vrij veel voor) 5. Ld3 c5 6. c3 Pc6 7. Pbd2 Ph5 (als wit dit had willen voorkomen, had hij eerder Pe5 moeten spelen. Zo erg is de tekstzet voor wit trouwens ook niet) 8. Lg3 Pxg3 9. hxg3 h6 10. Pe5 Pxe5 (of zwart kiest voor 10. ... Ld7 11. Dh5 Pxe5 12. dxe5 0-0 en komt daarna met Le8 en f5) 11. dxe5 Ld7 12. Dg4! (een zet die in deze variant nogal eens opduikt) Lf8 (al zo ongeveer gedwongen) 13. De2 Db6 14. b3 Da5 15. Tc1! Dxa2 16. 0-0 Da5 (er dreigde uiteraard dameverlies, na Ta1 enz.) 17. f4 b5 18. f5 c4 19. fxe6 Lxe6 20. bxc4 dxc4 (na 20. ... bxc4 21. Lc2 streeft wit naar Ta1 en La4 met voordeel) 21. Le4 Tc8 22. Pf3 Lc5 23. Pd4 Lxd4 24. exd4 (wit staat nu overwegend) Db6 25. Kh2 Td8 26. Df3 0-0 27. d5! f5?! (maakt de zaken voor zwart er niet beter op, maar 27. ... Lc8 28. Lb1 Dc5 29. De4 g6 3o. e6! ziet er ook voor hem niet rooskleurig uit) 28. dxe6 fxe4 29. Dg4! (wit slaat natuurlijk niet op e4, maar verdedigt e6, waardoor nu ook e7! dreigt) Dc7 30. Dh4! (zie diagram: er dreigt weer e7)

Stand na 30. Dh4!
30. ... Txf1 31. Txf1 Te8 32. Df4 De7 (of 32. ... Txe6 33. Df8+ Kh7 33. Tf7) 33. Df7+ Kh8 (of 33. ...Kh7 34. Tf6 Dxf7 35. exf7 Tf8 35. e6 gxf6 36. e7 Kg7 37. e8D) 34. Dg6 Tg8 (34. ... Dxe6? 35. Tf8+ en wit wint) 35. Tf7 De8 36. e7 e3 37. e6 Da8 38. Txg7 Txg7 39. e8D+ en zwart gaf op.

donderdag, juli 26, 2007

Opgave 125

In onderstaande stelling won wit in enkele zetten. Hoe deed hij dat?

In de loop van de volgende week volgen de oplossing en verdere details betreffende deze opgave.

Antwoorden zijn van harte welkom op Alberts SchaakBlog! Reacties worden geplaatst samen met de naam van de afzender.

Het opsturen gaat als volgt:


1) Klikken op 'comments' (rechts onder deze post); de oplossing intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de tekst). Naam vermelden hoeft niet, maar is wel aardig!
2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)
3) Klikken op 'anonymous'
4) Klikken op 'publish your comment' en je antwoord is geplaatst!

woensdag, juli 25, 2007

Albert: jaartje ouder! Alberts SchaakBlog: 400 posts!

Tussen de bedrijven door vierde Albert ook even zijn verjaardag. Alweer een jaar erbij!

Van de buren ontving hij een aardige kaart, helemaal in stijl:

En dan is er nóg een heugelijk feit te melden:


400 posts
op Alberts SchaakBlog


sinds medio 2006!!

Nogmaals: le Roi Emprisonné (de Gevangen Koning)


In de posts van 20 en 25 augustus 2006 heb ik het gehad over het thema van de opgesloten koning, treffend in beeld gebracht door bovenstaande tekening, ten behoeve van dit weblog belangeloos vervaardigd door mijn vrouw. Ik meldde destijds dat het thema zowel in de praktische partij als ook in de schaakcompositie voorkomt.

Als voorbeeld van het thema in een echt gespeelde partij, gaf ik onderstaande stelling (het betrof toen opgave 21):

De opgave luidde: Zwart speelt en wint!

Oplossing: Pachman - Welling (1973)

1. ... Tc7+ 2. Kg8 Tc8+ 3. Kg7 Th8!! (het verrassende motief van de opgesloten koning!) 4. Kxh8 (of 4. h3 Ke7 5. h4 Ke8 6. h5 Ke7 7. h6 Ke8 8. Kf6 Txh7 9. Kg6 Th8 10 Kg7 Tf8 11. h7 Th8!! en we hebben het zelfde motief weer) ... Kf7! 5. b4 axb3 6. a4 b2 7. a5 b1D 8. a6 Db2 mat!

Onlangs kwam ik een heel fraai voorbeeld tegen van hetzelfde thema in een eindspelstudie van de hand van J(ohann) Berger (1845-1933), die als partijspeler èn als probleemcomponist naam heeft gemaakt. Ik trof de studie aan in een aardig boek geschreven door Helmut Roth: Der Schachkomponist Johann Berger als Schachtheoretiker und Partiespieler. - Graz etc.: Stocker, 1982.

Johann Berger
(foto ontleend aan de ARVES-website)

J. Berger "Theorie und Praxis", 1890

Wit (aan zet) houdt remise!

Oplossing: f4! Kc7! (1. ...gxf4 2. h4; 1. ... a5 2. f5 Kc7 3. fxg6!; 2. ...gxf5 3. h4 a4 4. hxg5!; 3. ... gxh4 4. g5!) 2. fxg5! a5 3. Kg3! a4 4. Kh4! a3 5. g3! a2 en pat! Heel bijzonder!

Een opmerkelijk geheel, ook omdat we hier niet te maken hebben, zoals bij Pachman-Welling, met het opsluiten van de tegenstander, maar met een geval van het zichzelf achter slot en grendel zetten, om remise te bereiken! Wit doet, om het zo maar eens te zeggen, op eigen initiatief en voorgoed de celdeur achter zich dicht. Waar zie je dat nog tegenwoordig?

dinsdag, juli 24, 2007

Goed bericht voor alle schakers + Oplossing opgave 124

In een recente column van Hans Ree, in de NRC, vermeldt de schrijver dat kennis van de openingstheorie kennelijk niet zo belangrijk is als tot nu toe werd aangenomen.

Een en ander is gebleken uit een wedstrijd van 6 partijen tussen Jaan Ehlvest (grootmeester, behorend tot de beste 100 schakers van de wereld) en de schaakcomputer Rybka. De grootmeester werd op diverse punten bevoordeeld: zo had hij twee keer zoveel bedenktijd als de machine en was het openingenboek van de computer beperkt tot 3(!) zetten. Niettemin verloor Ehlvest met 4,5-1,5.

Opmerkelijk, maar het betekent inderdaad dat het zonder kennis der openingen ook kan. Voor menige schaakamateur (laten we ons tot deze categorie spelers beperken) misschien aanleiding een zucht van verlichting te slaken, maar er moet wel bij bedacht worden, lijkt me, dat dat alleen opgaat als je verder toch wel ijzersterk bent in de combinaties, het berekenen van varianten en in het eindspel. Dat kan weer niet van elke amateur worden gezegd, ben ik bang!

Maar goed, toch een aardig bericht.


Oplossing opgave 124In een toernooi in de jaren '70 kwam bij een van de partijen de bovenstaande stelling op het bord. Zat er voor de witspeler winst in, en zo ja, hoe?

Oplossing: Runau - Mestrovic (Hastings 1971-1972)

1. Kg4 Ke6 (nu is 2. Kxh4 niet goed, wegens 2. ... Kf5 3. Kg3 g5 4. fxg5 Kxg5 en remise) 2. Kh3! en zwart gaf op, omdat na 2. ... Kf5 3. Kxh4 de zwarte koning achteruit moet, waarna wit makkelijk wint.

Roelof Kroon (SC Ten Boer) stuurde het volgende uitgebreide antwoord (gepaste dank hiervoor) op, waarvan bovenstaande oplossing slechts een onderdeel is:

Het lijkt wel een soort studie deze opgave. De volgende oplossing heb ik op het oog:

1. Kg4

1. ... h3 2. Kxh3 g5 3. fxg5 Kxe5 4. Kg4 en de g-pion beslist, bijv. 4... Ke6 5. Kh5 Kf7 6. Kh6 Kg8 7. Kg6 Kh8 8. Kf7 Kh7 9. g6+ Kh8 10. g7+ Kh7 11. g8D+ en mat op de volgende zet.

1... g5 2. fxg5 Kxe5 3. Kxh4 Kf5 4. Kh5 en de g-pion is weer niet te stoppen.

1... Ke6. Nu moet wit 2. Kh3 spelen. Na 2. Kxh4 Kf5 3. Kg3 g5 4. fxg5 Kxg5 is het remise. Dus 1... Ke6 2. Kh3 Kf5 (wat anders?) 3. Kxh4 staat wit gewonnen. 3... Kxf4 verliest door 4. e6 g5+ 5. Kh5 g4 6. e7 en doordat het de g-pion betreft kan wit altijd winnen; 3... g5+ 4. fxg5 wint ook door de g-pion. Roelof, juli 23, 2007

zondag, juli 22, 2007

Eigen partijen: Dieren 1971

In augustus 1971 deed ik, net als het jaar daarvoor, mee aan de bondswedstrijden in Dieren. Speelde ik toen in een achtkamp, nu werd het een tienkamp (E). Het resultaat was met 4½ punt uit 9 partijen weer niet echt denderend, maar leuke dagen waren het wel.


Alberts SchaakBlog
:

vrijwel constant actief, weer of geen weer, vakantie of geen vakantie, in voor- en tegenspoed!

Een en ander heeft dan ook al geleid tot:

----397 posts in 386 dagen!!----


Ronde 1 (2-8-1971)

Wit: W. Nass (Amsterdam) - Zwart: Albert Prins

1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 g6 6. Le3 Lg7 7. f3 Pc6 8. Dd2 a6 9. Lc4 Dc7 10. 0-0-0 Pe5 11. Lb3 Pc4 12. Lxc4 Dxc4 13. e5 Pd5 14. Pxd5 Dxd5 15. Pb3 Dxd2+ 16. Txd2 Lxe5 (hoe zie ik kans om met een gezonde pion meer deze partij nog te verliezen?) 17. Ld4 Lxd4 18. Txd4 0-0 19. The1 Le6 20. Pa5 Tfc8? (zo bijvoorbeeld) 21. Pxb7 Tc7 22. Pa5 Tb8 23. Te3 Tbc8 24. c3 Tc5 25. Pb3 Tc4? 26. Txc4 Txc4 27. Pd4! h5 28. Pxe6 fxe6 29. Txe6 Kf7 30. Te4 Tc5 31. Ta4 a5 32. Kc2 Tg5 33. g3 Te5 34. Tf4+ Tf5? (niet echt wat je stug verdedigen noemt) 35. Txf5+ gxf5 36. b4 axb4 37. cxb4 e5 38. Kd3 d5 39. h3 Ke6 40. a4 Kd6 41. a5 e4 42. Ke3 Kc6 43. a6 Kb6 44. b5 Ka7 45. g4 en zwart gaf op.

Ronde 2 (3-8-1971)

Wit: H.K. Bouwer (Apeldoorn) - Zwart: Albert Prins

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Lg5 d5 4. cxd5 exd5 5. Pc3 c6 6. e3 Lf5 7. Pf3 Le7 8. Ph4 Le6 9. Ld3 h6 10. Lxf6 Lxf6 11. Pf3 Pd7 12. b4 a6 13. 0-0 0-0 14. a4 b5 15. a5 Le7 16. Db3 Ld6 17. Tac1 Pf6 18. h3 De7 19. Pa2 Tfc8 20. Tc2 Ta7 21. Tfc1 Tac7 22. Db1 Pe4 23. Pd2 Lf5 24. Tb2 Pxd2 25. Txd2 Lxd3 26. Txd3 De4 27. Tb3 De7 28.Tc2 f5 29. Pc1 De4 30. Pd3 Kf7 31. Pc5 Lxc5 32. Txc5 Dxb1+ 33. Txb1 en remise. Het lijkt zowaar op een partij zonder echte fouten!

Ronde 3 (3-8-1971)

Wit: Albert Prins - Zwart: F.M. de Kok (Tilburg)

1. d4 d5 2. c4 e5 3. dxe5 d4 4. Pf3 c5 5. e3 Pc6 6. Ld3 g6 7. Pa3 Lg7 8. Pc2 Lxe5 9. Le4 Pge7 10. exd4 cxd4 11. Pxe5 Pxe5 12. Pxd4 Pxc4? 13. Da4+ Ld7 14. Dxc4 Da5+ 15. Ld2 De5! 16. Dd3? (Pe2!) Lc6? (f5!) 17. Pxc6 Pxc6 18. Lc3 en zwart gaf op. Laten we dit partijtje maar een little comedy of errors noemen.

Ronde 4 (4-8-1971)

Wit: A. Hagoort (Numansdorp) - Zwart: Albert Prins

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Lg5 d5 4. e3 Le7 5. Pf3 c6 6. c5 h6 7. Lf4 b6 8. Ld6? Lxd6 9. cxd6 Dxd6 10. Pe5 Db4+ 11. Dd2 Dxd2+ 12. Pxd2 Pfd7 13. Pdf3 c5 14. Lb5 a6 15. Lxd7+ Pxd7 16. Pxd7 Lxd7 17. 0-0 f6 18. dxc5 bxc5 19. Tfc1 Tc8 20. Tc3 Ke7 21. Pd2 c4 22. b3 cxb3 23. Txc8 b2 24. Tb1 Txc8 25. Pb3 La4 en wit gaf op.

Ronde 5 (4-8-1971)

Wit: Albert Prins - Zwart: C.S. van Dongen (Zaandam)

1. d4 e6 2. c4 Pf6 3. Pc3 Lb4 4. Dc2 c5 5. dxc5 Lxc5 6. e3 Pc6 7. Pf3 0-0 8. a3 a6 9. b4 Le7 10. Lb2 d6 11. Le2 Ld7 12. 0-0 Tc8 13. Tad1 Dc7 14. Pe4 Pxe4 15. Dxe4 f5 16. Dd3 Tcd8 en remise. De partij moet eigenlijk nog beginnen! Niets meer aan te doen na 36 jaar!

Ronde 6 (5-8-1971)

Wit: S. Laauwen (Enkhuizen) - Zwart: Albert Prins

1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 e6 6. Pdb5 d6 7. Lf4 e5 8. Lg5 Le6 9. Le2 a6 10. Pa3 Le7 11. Lxf6 Lxf6 12. Pc4 Pd4 13. Ld3 0-0 14. Pe3 Da5 15. 0-0 Le7 16. Pcd5 Dd8 17. c3 Pc6 18. Df3 Lg5 19. Tfe1 Lxe3 20. Txe3 Pe7 21. Tae1 Lxd5 22. exd5 f5 en (nog maar eens) remise.

Ronde 7 (6-8-1971)

Wit: Albert Prins - Zwart: R. Hoenderdos (Dieren)

1. d4 Pf6 2. c4 e5 3. dxe5 Pg4 4. Pf3 Pc6 5. Lf4 Lb4 6. Pbd2 De7 7. a3 Pgxe5 8. Pxe5 Pxe5 9. Lxe5?! (e3) Lxd2+ 10. Dxd2 Dxe5 11. e3 d6 12. Le2 Ld7 13. Lf3 Tb8 14. Dd4 0-0 15. 0-0 b6 16. Tad1 Le6 17. Dxe5 dxe5 18. Ld5 Lxd5 19. Txd5 Te8 20. Tfd1 Tbc8 21. b4 h6 22. g3 f6 23. c5 Kf7 24. Td7+ Kf8 25. c6 Kg8 26. b5 Kf8 27. T1d3 Te7 28. Txe7 en zwart gaf op. Ietwat aan de vroege kant, pleegt men in zo'n geval te zeggen. Na deze partij had ik 4½ uit 7: best een aardige score! Helaas kwamen er toen nog twee ronden...

Ronde 8 (6-8-1971)

Wit: A. Golverdingen (Leerdam) - Zwart: Albert Prins

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 b6 4. Pc3 Lb7 5. e3 Le7 6. Le2 0-0 7. 0-0 Pe4 8. Te1 f5 9. Pd2 Pxc3 10. bxc3 Lf6 11. Lf3 Lxf3 12. Pxf3 Pc6 13. De2 Pe7 14. Ld2 c5 15. Tac1 Dc7 16. e4 fxe4 17. Dxe4 Pg6 18. Le3 Tfe8 19. Dd3 d6 20. Pd2 e5 21. Pe4 Tad8 22. d5 De7 23. Tc2 Ph4 24. Tce2 Pf5 25. Ld2 Dd7 26. Pg5 Lxg5 27. Lxg5 Tc8 28. Ld2 Df7?! 29. f4! Df6 30. fxe5 dxe5?! 31. Tf1 e4? 32. Tex4 Tf8 33. Tf4 g6 34. g4 Dg5 35. Te4 en zwart gaf op.

Ronde 9 (7-8-1971)

Wit: Albert Prins - Zwart: C. Koopmans (Roosendaal)

1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6 5. f3 c6 6. Le3 a6 7. Ld3 b5 8. a3 Pbd7 9. cxb5 axb5 10. Dd2?! b4! 11. Pb1 c5 12. a4 0-0 13. b3 La6 14. Lxa6 Txa6 15. Dd3 Tc6 16. Ta2 Dc7 17. d5 c4 18. bxc4 Txc4 19. Pe2 b3 20. Dxb3 Tb8 21. Dd1 Pe5 22. 0-0 Tcb4 23. Pbc3 Pc4 24. Lc1 (Ld4!) Pd7 25. Pb5 Dc5+ 26. Kh1 Pe3 27. Lxe3 Dxe3 28. Dc1 Db3 29. Ta3 Db2 30. Dxb2 Lxb2 31. Ta2 Pc5 32. Tb1 Pxa4 33. Txa4 Txa4 34. Txb2 Ta1+ 35. Pg1 en wit gaf op wegens 35. ...Ta5

vrijdag, juli 20, 2007

Eigen partijen: Ter Apel 1971

Na het wat deprimerende resultaat in Dieren, in augustus 1970, ging het in het toernooi in Ter Apel in maart 1971, gelukkig beter.

Net als het jaar daarvoor was de eerste prijs in mijn groep een dame op voetstuk (wie wil dat nou niet?). Ik zorgde er alleen wel voor dat het dit keer (na enig onderhandelen) een witte dame werd, na de zwarte van 1970!

Het strijdverloop in groep C


Ronde 1 (6-3-1971)

Wit: Albert Prins - Zwart: K.J. Uchtman (Groningen)

1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6 5. Pf3 0-0 6. g3 Pbd7 7. Lg2 e5 8. d5 Te8 9. 0-0 Pf8 10. Pe1 Ph5 11. Pd3 f5 12. f4 exf4 13. Pxf4 Ld4?? 14. Dxd4 Pxf4 15. Lxf4 g5 16. Ld2 Te5 17. Tae1 fxe4 18. Txe4 Pg6 19. Txe5 Pxe5 20. Pe4 en zwart gaf op. Het valt niet te ontkennen dat Albert in deze partij enige medewerking van zijn tegenstander kreeg. Niettemin een start die naar meer smaakte!

Ronde 2 (6-3-1971)

Wit: Albert Prins - Zwart: A. te Velde

1. d4 b6 2. c4 Lb7 3. Pc3 Pf6 4. Pf3 e6 5. g3 Lxf3 6. exf3 Le7 7. Lg2 c6 8. 0-0 a6 9. f4 d5 10. b3 Lb4 11. Lb2 0-0 12. Te1 Te8 13. a3 Lxc3 14. Lxc3 Pfd7 15. Tc1 f5 16. Tc2 Pf8 17. Tce2 Ta7 18. Lb4 Dd7 19. a4 a5 20. La3 g6 21. Te5 Kf7 22. Lxf8 Kxf8 23. De2 Tc7 24. cxd5 cxd5 25. Lxd5 Te7 26. Txe6 Dxd5 27. Txe7 Pd7 28. Te8+ Kg7 29. De7+ Df7 30. Dxf7+ Kxf7 31. T8e7+ Kf8 32. Txh7 en zwart gaf op.

Ronde 3 (6-3-1971)

Wit: W. Bos (Emmen) - Zwart: Albert Prins

1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 g6 5. Le3 Lg7 6. Pc3 d6 7. Le2 Pf6 8. 0-0 a6 9. f4 Dc7 10. f5 Pe5 11. Tc1 Pc4 12. Lxc4 Dxc4 13. Pb3? Pxe4 14. fxg6 hxg6 15. Df3 Pxc3 16. bxc3 0-0 17. Ld4 e5 18. Lf2 Dc6 19. Dg3 Le6 20. Tfd1 Tac8 21. Td3 Lf5 22. T3d1 Lh6 23. Le3 Lxe3 24. Dxe3 Kg7 25. h3 Dxc3 26. De2 Dc7 27. g4 Le6 (Lxc2!) 28. Dd2 Lxb3 cxb3 en remise, hoewel zwart op winst staat. Het zal wel iets met het op dat moment zeker zijn van de eerste prijs te maken hebben gehad!

Kleine zomer-impressies (tussen de buien door)

Impressies uit mijn tuin (hoewel, eigenlijk haar tuin...)

Hortensia's Annabelle achter een hekje...

Een Bont Zandoogje (Pararge aegeria), als ik het, na enig determineerwerk, tenminste bij het goede eind heb, op een pioenblad.

Nog een exemplaar (of hetzelfde?) twee dagen later. Toen dit ventje dorst bleek te hebben, haalden we uiteraard even een glaasje water! (Foto's 16 en 18-7-2007)

woensdag, juli 18, 2007

Opgave 124In een toernooi in de jaren '70 kwam bij een van de partijen de bovenstaande stelling op het bord. Zat er voor de witspeler winst in, en zo ja, hoe?

In de loop van de volgende week volgen de oplossing en meer bijzonderheden over deze opgave.

Antwoorden kunnen worden gestuurd naar Alberts SchaakBlog! Reacties worden eveneens volgende week geplaatst + de naam van de afzender.

Het opsturen kan eenvoudig op de volgende manier gebeuren:

1) Klikken op 'comments' (rechts onder deze post); de oplossing intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de tekst). Naam vermelden hoeft niet, maar is wel aardig!

2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)

3) Klikken op 'anonymous'

4) Klikken op 'publish your comment' en je antwoord is geplaatst!

dinsdag, juli 17, 2007

Eigen partijen: Dieren 1970

In augustus 1970 deed ik mee aan de Bondswedstrijden in Dieren, bij Arnhem. Ik speelde in achtkamp B tegen: J.P. Rietbergen (Arnhem), L.J. Scholl (Leeuwarden), B.H. Baakman (Emmen), F.A. Damen (Rotterdam), J. Knoek (Amsterdam) , M.J. Vermeer (Leeuwarden) en N. Schouten (Vreeswijk). Een uitslagentabel van deze groep heb ik helaas niet meer.

Ronde 1 (3-8-1970)


Wit: Albert Prins - Zwart: J.P. Rietbergen (Arnhem)

1. d4 d5 2. Pf3 Pf6 3. c4 e6 4. Pc3 Le7 5. Lg5 c6 6. e3 Pbd7 7. Ld3 dxc4 8. Lxc4 Pd5 9. Lxe7 Dxe7 10. Dc2 P7f6 11. a3 0-0 12. 0-0 Ld7 13. Ld3 h6 14. Tac1 Tfd8 15. Pe4 Pxe4 16. Lxe4 Le8 17. Tfd1 Tac8 18. Dc5 b6 19. Dxe7 Pxe7 20. Td2 c5 21. dxc5 Txd2 22. Pxd2 en remise.


Ronde 2 (4-8-1970)

Wit: Albert Prins - Zwart: L.J. Scholl (Leeuwarden)

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 b6 4. g3 Lb7 5. Lg2 Le7 6. 0-0 0-0 7. Pc3 Pe4 8. Pxe4 Lxe4 9. Pe1 f5 10. f3 Lb7 11. e4 fxe4 12. fxe4 c5 13. d5 exd5 14. exd5 d6 15. Pd3 Pa6 16. Lh3 Lc8 17. Lxc8 Dxc8 18. Txf8+ Lxf8 19. Pf4 Pc7 20. Dd3 De8 21. Ld2 b5 remise.


Ronde 3 (5-8-1970)

Wit: B.H. Baakman (Emmen) - Zwart: Albert Prins

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 d5 4. Lg5 Pbd7 5. cxd5 exd5 6. e3 c6 7. Ld3 Le7 8. Pf3 0-0 9. 0-0 Pe4 10. Lxe4 Lxg5 11. Pxg5 Dxg5 12. Ld3 De7?! 13. Te1 f5 14. Pfe2 Pf6 15. Pf4 Dd6 16. Df3 g6 17. Lc2 Pe4 18. Pd3 Le6?! 19. Df4 Dxf4 20. exf4 Tfe8 21. Te2 Kf7 22. Tae1 b6 23. f3 Pd6 24. Pe5+ Kf6 25. Pxc6 Tac8? 26. Pxa7 Tc7 27. La4 T8e7 28. Pb5 Pxb5 29. Lxb5 Lc8 30. Txe7 Txe7 31. Tc1 Lb7 32. Kf2 Ke6 33. Ke2 Kd6+ 34. Kd2 Tc7? 35. Txc7 Kxc7 36. Kc3 Lc6 (kennelijk wilde ik de partij zo snel mogelijk achter me laten en ruilde braaf alles af) 37. Kb4 Kd7 38. a4 Lxb5 35. Kxb5 en zwart gaf op. De eerste ('langzame') toernooipartij die ik verlies: helaas zou het in de volgende jaren niet bij deze ene blijven!)


Ronde 4 (5-8-1970)

Wit: Albert Prins - Zwart: F.A. Damen (Rotterdam)

1. d4 g6 2. c4 Lg7 3. Pc3 d6 4. e4 e6 5. Pf3 Pd7 6. Lg5 Pe7 7. Ld3 0-0 8. Dd2 Te8 9. h4 a6 10. 0-0-0 c5 11. d5 Da5 12. dxe6 fxe6 13. Le2 Pc6 14. a3 Pd4 15. Pxd4 cxd4 16. Pb1 Dxd2+ 17. Lxd2 d5 18. f3 dxc4 19. Lxc4 Pe5 20. b3 Ld7 21. Kb2 Tac8 22. Tc1 b5 23. Lf1 Txc1+ 24. Lxc1 Tc8 25. Ld2 Kf7 26. h5 (hé, die h-pion is er ook nog steeds) Pc6 27. hxg6 hxg6 28. Ld3 Pe5 29. Lf1 Kg8 30. Th2 Tf8 en remise. Niet om over naar huis te schrijven.


Ronde 5 (6-8-1970)

Wit: J. Knoek (Amsterdam) - Zwart: Albert Prins

1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Pxc3 Pc6 5. Pf3 d6 6. Lc4 Pf6 7. h3 a6 8. a4 e6 9. 0-0 Le7 10. De2 0-0 11. Td1 Dc7 12. Lf4 e5 13. Lg5 Le6 14. Lxf6 Lxf6 15. Pd5 Lxd5 16. Lxd5 Tac8 17. Tac1 Db6 18. Dd2 Tfd8 19. b3 Pe7 20. g3 Txc1 21. Txc1 Tc8 22. Txc8 Pxc8 en voor de verandering maar weer eens remise.


Ronde 6 (7-8-1970)

Wit: Albert Prins - Zwart: M.J. Vermeer (Leeuwarden)

1. d4 e6 2. c4 Lb4+ 3. Ld2 Lxd2+ 4. Dxd2 Pf6 5. Pc3 d5 6. e3 b6 7. cxd5 Pxd5 8. Pf3 Pxc3 9. Dxc3 0-0 10. Tc1 c6 11. Ld3 Lb7 12. Le4 f5 13. Ld3 Pd7 14. Db3 Te8? 15. Lxf5 Pf8 16. Le4 Tc8 17. Pe5 Te7 18. Pxc6 Lxc6 19. Txc6 Txc6 20. Lxc6 (Albert staat gewonnen, maar .... kan deze weelde weer eens niet verdragen) Tc7 21. d5 Kh8 22. 0-0 Dd6 23. e4 e5 24. g3 Tf7 25. a4 Dc5 26. Kg2 Tf6 27. De3 Dd6 28. f4 Pg6 29. fxe5 Dxe5 30. Txf6 gxf6 31. b3 Kg7 32. Ld7 Pe7 33. Df3 Pg6 34. Lf5 Db2+ 35. Kh3 Dd2 36. Lxg6 hxg6 37. g4? g5 38. Kg3 De1+ 39. Kh3 Dd2 40. Dg3? De2 41. d6 Df1+ 42. Dg2 De1 en remise. (Droevig maar waar, zwart heeft eeuwig schaak. De laatste zetten van wit smeekten ook om moeilijkheden en gaven de geheide winst soepel uit handen!).


Ronde 7 (8-8-1970)

Wit: N. Schouten (Vreeswijk) - Zwart: Albert Prins

1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6 5. Le3 0-0 6. f3 c6 7. Pge2 e5 8. Dd2 Pe8? 9. dxe5 Lxe5 10. 0-0-0 Da5 11. f4 Lg7 12. Pd4 Le6 13. Dc2 Pa6 14. Pb3 Dc7 15. a3 Pf6 16. h3 Tfd8 17. Le2 d5 18. Pd4 Pxe4 19. Pxe6 fxe6 20. Pxe4 dxe4 21. Txd8+ Txd8 22. Dxe4 e5 23. f5 gxf5 24. Dxf5 Dd7? 25. Dxd7 Txd7 26. Lxa7 Lh6+ 27. Kb1 Td2 28. Lf3 Lg7 29. Td1 Txd1+ 30. Lxd1 Pc7 31. Lg4 b5? 32. Lb6 Pe8 33. cxb5 cxb5 34. Ld7 Pd6 35. Lc7 Lf8 36. Kc2 Kf7 37. b3 Ke7 38. Lxd6 Kxd6 39. Lxb5 Kc5 40. Ld3 h6 41. Kc3 Kd5 42. b4 e4 43. Lc4+ Ke5 44. a4 Ld6 45. b5 Lc5 46. a5 Kd6 47. g4 Ke5 48. b6 e3 49. Le2 Kd5 50. Lf3+ en zwart gaf op.

Vijf remises en twee nederlagen: kortom niet geweldig! Het doet me een beetje denken aan mijn competitieseizoen 2006-2007 bij SC Ten Boer. Als ik deze partijen nu naspeel (alleen maar om ze op het weblog te zetten), vind ik dat er een behoorlijke matheid, om niet te zeggen grote bedeesdheid, over mijn spel lag. Reden: niet geheel duidelijk, maar zo win je in ieder geval geen partijen. Maar goed, er zouden gelukkig nog meer toernooien volgen!

maandag, juli 16, 2007

Oplossing eindspelstudie 13 (van 12 juli)

Wit geeft in vier zetten mat!

Een heel vlot antwoord dit keer!

Oplossing: studie van G.N. Sachodjakin (1912-1982) uit 1932

1. Kc7 a3 (gedwongen) 2. La4! a2 (idem) 3. Kc6 a1D (idem) 4. Lb5 mat.

Klaas Dijkhuizen (SC Ten Boer) vond deze opgave bijna te eenvoudig (wat misschien ook wel zo is, maar toch heeft hij iets). Klaas liet het volgende weten:

1. Kc7 a3 2. La4 a2 3. Kc6 a1D 4. Lb5. Veel anders kan het ook haast niet en dus in feite simpel. Of doe ik het te simpel? Klaas, juli 14, 2007

EENVOUD IS HET KENMERK VAN HET WARE!!

vrijdag, juli 13, 2007

Eigen partijen: Snelschaken in Groningen 1970Snelschaken in Groningen (Philips-Duphar) op 18-4-1970.

In de 1e vierkamp (Ligterink, Algera, Bakker): 1 uit 3
In de 2e vierkamp (Aarts, Kunnen, Niemeijer): 2 uit 3
In de 3e vierkamp (Gerrits, Hofstee, Osseforth): 1,5 uit 3

In deze voorronden haalde ik 1 punt meer dan in 1969 en daardoor kwam ik 's middags in tienkamp D inplaats van E, zoals het jaar daarvoor. Nu niet bijster veel succes met 3 uit 9, in vergelijking met toen (7,5 uit 9; zie post van 8 juli). Meerdere gewonnen staande partijen gingen alsnog verloren, wat ik gemakshalve als een gebrek aan conditie uitlegde!

donderdag, juli 12, 2007

Eindspelstudie 13


Wit geeft in vier zetten mat!


In de loop van de volgende week volgen de oplossing en meer bijzonderheden over deze studie.

Antwoorden kunnen worden gestuurd naar Alberts SchaakBlog! Reacties worden eveneens volgende week geplaatst + de naam van de afzender.

Het opsturen gaat eenvoudig op de volgende manier:

1) Klikken op 'comments' (rechts onder deze post); de oplossing intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de tekst). Naam vermelden hoeft niet, maar komt aardig over!

2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)

3) Klikken op 'anonymous'

4) Klikken op 'publish your comment' en je antwoord is geplaatst!

Oplossing eindspelstudie 11 (van 3 juli)

Eindspelstudie 11

Wit (aan zet) houdt remise!


Oplossing: studie van L. Prokes ("Ceskoslov. Sach" 1934)

A. 1. Pd4 Td8 2. Kg2! Txd7 3. Pf3+ Kg4 4. Pe5+ en remise!
B. 1. Pd4 Td8 2. Kg2! Kg4 3. Pc6 Txd7 4. Pe5+ en remise.

Van Roelof Kroon kwamen bij Alberts SchaakBlog de volgende, niets aan duidelijkheid overlatende, reacties binnen:

1) Albert,

Een eerste idee dat bij me opkomt:1. Pd4 Td8 2. Kg2 Txd7? 3. Pf3+ Kg4 4. Pe5+ Ik moet evt. subvarianten en andere finesses nog onderzoeken hoor. Roelof ,juli 04, 2007

2) Hoi Albert,

Nu een iets uitgebreidere variant: 1. Pd4 (dreigt 2. Pe6 met promotie van de pion)1... Tf8+ 2. Kg2 en nu moet zwart alsnog 2... Td8 spelen om 3. Pe6 te voorkomen. Na 2... Td8 volgt 3. Kh2. Zwart komt niet verder. Na 3... Txd7 komt 4. Pf3+ gevolgd door 5. Pe5+. Na 3... Kg5 verliest zwart net niet na 4. Pe6+ Kf6 5. Pxd8 Ke7. Na 3... Kg4 speelt wit 4. Pc6 Txd7 5. Pe5+ met remise. Na een andere torenzet volgt 4. Pe6 en de pion lijkt niet te stoppen. Direct 1... Td8 levert na 2. Kg2 veel van bovenstaande varianten op, bijv. 2... Txd7 3. Pf3+ Kg4 4. Pe5+ of 2... Kg4 3. Pc6 Txd7 4. Pe5+. Roelof, juli 05, 2007

woensdag, juli 11, 2007

Eigen partijen: Ter Apel 1970

TER APEL 1970

Boven: uit de NOSBO-berichten in 1970


Ronde 1 (7-3-1970)


Wit: B. Mulder (Ter Apel) - Zwart: Albert Prins

1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6 5. f3 0-0 6. Pge2 c6 7. g3 e5 8. Lg2 Ph5 9. d5 c5 10. 0-0 f5 11. exf5 gxf5 12. f4 e4 13. Pxe4? fxe4 14. Lxe4 Pf6 15. Pc3 Lh3 16. Lg2 Lxg2 17. Kxg2 Te8 18. Df3 Pbd7 19. g4 Pf8 20. g5 Pfd7 21. Kh1 Lxc3 22. Dxc3 De7 23. Ld2 De4+ 24. Tf3 Pg6 25. Te1 Df5 26. Dd3? TXe1+ 27. Lxe1 Dxd3 28. Txd3 Pxf4 29. Tf3 Pg6 30. Lg3 Pge5 31. Tf6?? Pxf6 en wit gaf op.

Ronde 2 (7-3-1970)

Wit: H. Stuut (Valthermond) - Zwart: Albert Prins

1. d4 Pf6 2. Pf3 e6 3. e3 c5 4. c3 d5 5. Ld3 Pc6 6. Pbd2 Le7 7. 0-0 0-0 8. Te1 cxd4 9. exd4 b6 10. Pf1 Dc7 11. Pg3 Te8 12. Dc2 g6 13. h4 Pg4 14. h5 f5 15. hxg6 hxg6 16. Pg5 Lxg5 17. Lxg5 Kf7 18. Dd2 Th8 19. Le2 Pf6 20. Lf3 La6 21. b4 Lc4 22. a4 Th7 23. Lf4 De7 24. Le2 Lxe2 25. Dxe2 Ph5 26. b5?? Pxf4 en wit gaf op.

Ronde 3 (7-3-1970)

Wit: Albert Prins - Zwart: G. Battjes (Van der Linde)

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pc3 Pf6 4. Lg5 Pbd7 5. e3 Le7 6. Pf3 0-0 7. Tc1 Te8 8. Ld3 c5 9. cxd5 exd5 10. 0-0 h6 11. Lh4 cxd4 12. Pxd4 Pb6 13. Pb5! Tf8 14. Lg3 Lg4 15. f3 Lh5 16. Lc7 De8 17. Lxb6 axb6 18. Pc7 Dd7 19. Pxa8 (dit wordt 3 uit 3 zou je denken....) Txa8 20. a3 Lc5 21. Te1 Lg6 22. Lxg6 fxg6 23. Pb3 Ld6 24. Dc2 Kh7 25. Pd4 De8 26. Db3 Lc5 27. Kh1 De7 28. Dc3 De8 29. b4 Ld6 30. Dd3 De5 31. g3 Dh5 32. f4 Pe4 33. Kg2 g5 34. h3 Kh8 35. De2 Dg6 36. Dg4 en remise gegeven, maar wit staat natuurlijk nog steeds op winst, ook al heeft zwart aardig tegenspel ontwikkeld.

dinsdag, juli 10, 2007

Eigen partijen: de jaren zeventig

Na mijn toernooipartijen gespeeld in de 60er jaren, zijn nu die uit de jaren zeventig aan de beurt. In toekomstige bijdragen zullen de volgende toernooien de revue passeren:

Ter Apel 1970
Snelschaken Groningen 1970 (uitslagen)
Zomertoernooi Het Kasteel Coevorden 1970
Bondswedstrijden Dieren 1970
Ter Apel 1971
Bondswedstrijden Dieren 1971
SISSA toernooi 1975
Assen 1975
NOSBO persoonlijke kampioenschappen (reservegroep) 1975-76
Assen 1976
NOSBO persoonlijke kampioenschappen (hoofdgroep) 1976-77
Delfzijl: 8e Eeemsmondtoernooi 1977
Assen 1977
NOSBO persoonlijke kampioenschappen (reservegroep) 1978

Oplossing opgave 123 (van 6 juli)

Zwart won vanuit bovenstaande stelling met enkele fraaie zetten. Hoe?


Oplossing: Popov - Rjumin (Moskou 1929)


1. ... Txf3! (Zwart trekt door middel van dit offer als het ware de witte koning binnen het schootsveld van zijn eigen stukken op de damevleugel) 2. Lxf3 Dxf3+! 3. Kxf3 Pxd4++ 4. Kg4 Lc8+ 5. Kh4 Pf3 en mat.

Van Jan Pilon ontving Alberts SchaakBlog het volgende (correcte) antwoord, waarvoor uiteraard hartelijk dank:


Hoi Albert
,

De sleutelzet in deze stelling is volgens mij 1... Txf3! Slaat wit vervolgens terug met de loper dan volgt een zettenreeks die tot geforceerd mat van wit leidt. Slaat wit de toren op f3 niet (Kg1 of iets dergelijks), dan staat wit logischerwijze ook op verlies. 2. Lxf3 Dxf3+3. Kxf3 Pxd4++ 4. Kg4 Lc8+ 5. Kh4 Pf3# Groeten, Jan Pilon, juli 08, 2007

zondag, juli 08, 2007

Eigen partijen: Coevorden 1969 en Snelschaken in Groningen 1969

Net als in 1968 werd door Schaakclub Het Kasteel in Coevorden ook in 1969 een zg. Zomertoernooi georganiseerd. Albert was weer van de partij. Alleen het tot winst komen viel dit keer wat tegen!


Ronde 1 (13-5-1969)

Wit: T. Pasdriofsky - Zwart: Albert Prins

1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. Pc3 g6 4. d3 Lg7 5. Ld2 Pc6 6. Le2 Pf6 7. Dc1 a6 8. Lh6 0-0 9. h3 b5 10. Lxg7 Kxg7 11. a3 Pd4 12. e5 dxe5 13. Pxe5 Pxe2 14. Pxe2 Lb7 15. f3 Dd6 16. Pg4 Pg8 17. 0-0 f5 18. Pf2 e5 19. Pg3 e4 20. f4 Pf6? (exd3!) 21. Td1 e3?! 22. Dxe3 Tfe8 23. Dd2 Pd5 24. Pe4! fxe4 25. dxe4 Tad8 26. exd5 Lxd5 27. Te1 c4 28. Txe8 Txe8 29. Td1 Dc5+ en remise gegeven.

Op zaterdag 17 mei 1969 deed ik, tussen de bedrijven door, ook mee aan een regionale voorronde van het snelschaakkampioenschap van Nederland (in Groningen).

In een 1e vierkamp haalde ik 2 punten uit 3 partijen, in de 2e: 1,5 uit 3 en in de 3e: 0 uit 3. 's Middags betekende dat uitkomen in groep E (een tienkamp), waar ik 2e werd, met 7,5 uit 9. Daar was ik wel tevreden mee.

Ronde 2 (3-6-1969)

Wit: Albert Prins - Zwart: J. van Sluijs

1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6 5. f4 c5 6. Pf3 0-0 7. dxc5 Da5 8. Ld3 Dxc5 9. De2 Lg4 10. Le3 Dh5 11. 0-0 Pc6 12. h3 Lxf3 13. Dxf3 Dxf3 14. Txf3 Ph5 15. Tc1 Ld4 16. Lxd4 Pxd4 17. Tf2 Tac8 18. Pe2 Pxe2+ 19. Lxe2 Pf6 20. Ld3 b5 21. Tfc2 b4 22. Kf2 Tc5 23. b3 Tfc8 24. 24. g4 Kg7 25. Kf3 h6 26. Te1 Pd7 27. T1e2 Ta5 28. Ted2 f6 29. Le2 en remise.

Ronde 3 (10-6-1969)

Wit: W. de Haan - Zwart: Albert Prins

1. b4 e6 2. Lb2 Pf6 3. b5 c5 4. 4. e3 d5 5. c4 b6 6. Pf3 Lb7 7. Pc3 Pbd7 8. d4 Dc7 9. Le2 cxd4 10. Dxd4 Lc5 11. Dd3 dxc4 12. Dxc4 Tc8 13. 0-0 0-0 14. Tfd1 Tfd8 15. Tac1 Lxf3 16. Lxf3 Pe5 17. De2 Pxf3 18. Dxf3 Txd1+ 19. Txd1 Le7 20. Pe2 Pd5 21. Pd4 Lf6 22. h3 Lxd4 23. Txd4 Dc2 24. Dg4 Pf6 25. Dd1 Dxd1 26. Txd1 Pd5 27. e4 Pf6 28. Lxf6 gxf6 29. Td7 Tc5 30. a4 Tc4 31. Txa7 Txe4 32. Ta6 Kf8 33. Kf1 Td4 34. Ke2 f5 35. Ke3 e5 36. a5 bxa5 37. Txa5 f4+ 38. Kf3 f6 39. Ta8+ Kf7 40. b6 Tb4 41. Tb8 Kg7 42. Kg4 Kg6 43. b7 Kg7 en remise.

zaterdag, juli 07, 2007

Schitterende eindspelstudie (12)

Ik vind het jammer dat ik de heel bijzondere wereld van de eindspelstudies pas heel kort geleden heb ontdekt. Ik schaak al sinds 1961-62 en enkele weken geleden ben ik er eigenlijk bij toeval 'ingerold'. Maar goed, beter laat dan nooit!

Het moet een aparte gave zijn om dergelijke kunstwerkjes samen te kunnen stellen, die er dan bovendien in de beginstand ook nog als vokomen 'normale' stellingen uitzien.

Ik heb, zoals ik enkele dagen geleden meedeelde, besloten elke week er één op mijn weblog te zetten. De laatste was studie 11, waarvan men een oplossing kan opsturen en waar inmiddels ook (en goed!) op is gereageerd.

Als voorbeeld van een zeer geslaagde compositie wil ik de volgende studie van Wladimir Bron op Alberts SchaakBlog zetten, met het antwoord erbij.


W.A. Bron

Over de componist meldt de Duitse Wikipedia:

Wladimir Akimowitsch Bron (14 sptember 1909 - 1 oktober 1985) war ein russischer Schachkomponist. Im Alter von elf Jahren erlernte Bron das Schachspiel. Aber erst 1920 nach seiner Übersiedelung nach Charkow begann er im Schachklub der Stadt, der von Alexej Alexandrowitsch Aljechin, dem Bruder Alexander Aljechins geleitet wurde, sich systematisch mit der Schachliteratur zu befassen. 1928 bis 1946 traf er am Schachbrett auf eine Reihe sowjetischer Meister. Allerdings fühlte er sich mehr zur Schachkomposition, besonders zu den Studien, hingezogen.

1924 publizierte Bron seine erste Aufgabe, zwei Jahre später errangen zwei seiner Studien erste Auszeichnungen. Wesentliche Impulse gaben in den Jahren 1930 und 1931 sein Zusammentreffen mit Leonid Kubbel und seit 1927 seine Freundschaft mit Korolkow.
Bron war ab 1956 Internationaler Schiedsrichter für Schachkomposition und seit 1976 Grossmeister für Schachkomposition. Er komponierte etwa 400 Studien sowie mehr als 600 andere Schachkompositionen. Unter den etwa 440 Auszeichnungen, die er dafür erhielt, befanden sich 80 Preise.
In Drei- und Mehrzügern bevorzugte Bron Mustermatts, wobei er unbemerkte, mit Hilfe des schwarzen Königs stattfindende Schließung ausarbeitete. Seine Lieblingsgattung waren jedoch die Studien, in denen er versuchte, beiderseitig vollwertiges Spiel, feinsinnige Motivation der Züge, Originalität und Gedankentiefe einzubringen. Er arbeitete dabei die Themen der weit voneinanderstehenden Bauern, aufeinanderfolgender Synthese, Dauerschachdrohung sowie Gegenfelder der Könige aus.


Wit wint!

Wit staat drie pionnen voor, maar moet nog de meest fraaie zetten doen om te winnen!

1. Te5! (meteen al een donderslag bij heldere hemel: andere zetten leiden hoogstens tot remise, bijvoorbeeld 1. b7 Txd6+ 2. Kg5 Tb6 3. Te7 Txb7! en remise wegens pat als wit de toren neemt; of 1. Te6 Txd6! en alweer remise) ... Txe5 2. d7! (2. ... Te8 kan nu niet en 2. ... Td5 wordt gevolgd door 3. b7 Txd7 4. b8D Th7+ 5. Kg6(!) en wit wint) ... Te6+ 3. Kg5! (voor het slagen van de witte plannen moet de koning de velden h6, g6 en f6 onder controle houden) ... Txb6! (hierop is de zwarte verdediging gebaseerd, omdat zwart immers, na een ondoordacht 4. deD? PAT zou staan!). Maar wit speelt: 4. d8P!! en zwart, die aan zet is, kan alleen met de toren spelen en die kan maar liefst naar 9 velden, maar op elk veld gaat de toren vervolgens verloren!
Deze studie bevat niet alleen een paar meesterlijke zetten van wit, maar ook nog een mooie pointe voor zwart (3. ... Txb6!) en dat is een belangrijk punt: een studie wint uiteraard aanzienlijk aan kracht en maakt des temeer indruk als ook het tegenspel sterke punten bevat (beiderseitig vollwertiges Spiel, zie boven)!

vrijdag, juli 06, 2007

Opgave 123

Je kunt momenteel, als Nederlander, drie dingen doen:

1) Verbranden in het buitenland: naar Kreta of Korfoe gaan waar het tussen de 30 en 35° graden Celsius is: iets te warm om veel meer te doen dan, dag in dag uit, stilzitten of -liggen.... En dan te bedenken dat het daar kort geleden nog zo'n 40 graden was....
Ik heb begrepen dat er toch mensen schijnen te zijn die dat zeer op prijs stellen.


2) Verdrinken in eigen land: naar een ondergelopen camping in eigen land gaan om te kijken of je daar de komende dagen / weken in staat zult zijn het hoofd boven water te houden. Ik moet toegeven dat je dan wel elke avond naar de kantine
kunt om te bingoën.

3) Gewoon thuis blijven, van alle gemakken voorzien, en af en toe een schaakboek en -bord ter hand nemen, of eens een aardig probleem op te lossen!

Ik weet het antwoord al!

Voor diegenen die ook naar mogelijkheid 3 neigen (of nog niet zijn vertrokken!), volgt hier opgave 123:

Zwart won vanuit bovenstaande stelling met enkele fraaie zetten.
Hoe?

Volgende week verschijnt de goede oplossing op Alberts SchaakBlog, samen met de reactie(s) van de inzenders. Denk je het antwoord te weten, stuur dat dan naar mijn weblog!

Dat opsturen gaat als volgt en is heel simpel:

1) Klikken op 'comments' (rechts onder deze post), de oplossing intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de tekst). Naam vermelden hoeft niet, maar is wel sympathiek!
2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)
3) Klikken op 'anonymous'
4) Klikken op 'publish your comment' en je antwoord is geplaatst!

donderdag, juli 05, 2007

Twee nieuwe links

Vandaag heb ik (o.a.) twee nieuwe interessante (schaak)links op mijn weblog gezet:

1) ARVES

De website van ARVES (Alexander Rueb Vereniging voor schaakEindspelStudies) . Deze internationale vereniging is in oktober 1988 opgericht en is bedoeld voor schaakliefhebbers die zich interesseren voor eindspelstudies. Fraaie site met o.m. aandacht voor: laatste nieuws / archieven / top-40 (van geselecteerde studies) / auteurs / biografische gevens / websites / boeken / fotogalerij enz.

2) Scacchis

Een aardige website van Rob Spaans uit Alkmaar. Er is aandacht voor allerlei aspecten van het schaken: schaakproza en schaakpoëzie en verder bijvoorbeeld voor films, kunst, architectuur (voorwerpen die met het spel te maken hebben), archeologie (de schaakgeschiedenis betreffende) en quotes die uiteraard ook over het schaken gaan. Een hoogstandje uit deze laatste categorie, waarbij het gaat om de tekst op een grafsteen: Ik lig goed, maar ik stond beter.

Oplossing opgave 122 (van 29 juni)In deze stelling kwam de witspeler met enkele beslissende zetten (drie, om precies te zijn), die zijn tegenstander dwongen op te geven. Welke waren dat?

Oplossing: Short - Stefansson (Reykjavik 2002)

1. Ld5! Txd5 (1. ... fxe6 2. Txf8 mat) 2. e7 Te5 (2. ... Tg5 3. Kg3 en zwart is in zetdwang) 3. Txg6!! en 1-0 (3. ...hxg6 4. h7 Kg7 5. exf8+ Kxf8 6. h8D+ Ke7 7. Dxe5+ en wint).

Trouwe inzender Roelof Kroon van Schaakclub Ten Boer liet al weer een geheel juiste oplossing overkomen, toen hij mailde:

De zettenreeks 1. Ld5 Txd5 2. e7 is vrij vervelend. Na bijv 2... Te5 volgt er 3. Txg6+ hxg6 4. h7+. Ook 1... fxe6 2. Txf8# is niet florissant. Roelof, juni 30, 2007

woensdag, juli 04, 2007

Eigen partijen: Hoogeveen 1969

Op 23 maart 1969 deed ik mee aan een toernooi in Hoogeveen. Ik speelde in groep 5 en haalde daarin 2½ punt uit 3 partijen.


Ronde 1 (29-3-1969)

Wit: J. Oudman (Hoogeveen) - Zwart: Albert Prins

1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 g6 6. Ld3 Lg7 7. Pf3 Pc6 8. 0-0 0-0 9. Te1 a6 10. h3 Dc7 11. Lf4 e5 12. Ld2 Pe7 13. Pb1 Le6 14. a3 Lc4 15. 15. Lg5 Lxd3 16. cxd3 h6 17. Le3 d5 18. Tc1 Dd6 19. Ld2 d4 20. Pa4 Pc6 21. Pc5 Tab8 22. b4 Pd7 23. Pa4? Tbc8 24. Tc2 Pa7 25. Dc1 Txc2 26. Dxc2 Tc8 27. Db3 Pb5 28. Pb2 Pb6 29. Td1? Pc3 30. Lxc3 Txc3 31. Da2 Dc7 32. Da1 h5 33. Pe1 Lh6 34. a4 Lc1 35. a5 Pd7 36. Pc4 Lh6 37. Db1 b5 38. Pb2 Lf8 39. Da1 Lxb4 40. Db1 Dxa5 41. Pc2 Ld6 42. Pe1 Dc7 43. Kf1 a5 44. Da1 a4 en wit gaf op (0-1).

Ronde 2 (29-3-1969)

Wit: H. Wolthuis (Wildervank) - Zwart: Albert Prins

1. e4 c5 2. Pe2 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 g6 5. Ld2 Lg7 6. Lc3 Pf6 7. Ld3 a6 8. Pb3 Pc6 9. P1d2 Dc7 10. De2 e5 11. Pf3 Le6 12. Lc4 Lxc4 13. Dxc4 0-0 14. Td1 b5 15. De2 Ph5 16. Ld2 De7 17. g4 Pf6 18. Lg5 De6 19. h3 h6 20. Lxf6 Dxf6 21. c3 De6 22. Dd2 Tfd8 23. g5 h5 24. Dd5 Dxd5 25. Txd5 Pe7 26. Td1 f5 27. gxf6ep Lxf6 28. Tg1 Kh7 29. Pg5+ Lxg5 30. Txg5 en remise (½-½).

Ronde 3 (29-3-1969)

Wit: Albert Prins - Zwart: W. Jagt

1. e4 e5 2. d4 Ld6? 3. c4 b6 4. Pf3 Df6 5. Lg5 De6 6. Pc3 a6 7. Le3 Pf6 8. d5 De7 9. Ld3 Lb4 10. Db3 Lb7 11. a3 Lxc3+ 12. Dxc3 d6 13. b4 Pbd7 14. h3 h6 15. Pd2 g6 16. g4 17. 0-0-0 a5 18. b5 a4? 19. Pf1 Lc8 20. Pg3 Pf8 21. Lc2 Pg6 22. Db4 Ph4 23. Lxa4 0-0 24. Lc2 Ld7 25. a4 Ta7 26. Kb2 Tfa8 27. Ta1 Df8 28. De1 Pg2 29. De2 Pxe3 30. Dxe3 Ta5 31. f3 T8a7? 32. h4 gxh4 33. Txh4 Kh7 34. g5 Pg8 35. gxh6 Ta8 36. Dg5 f6 37. De3 Te8 38. Tg1 Te7 39. Pf5 Lxf5 40.exf5 Tf7 41. f4 exf4 42. Dxf4 Ta7? 43. Tg7+ Txg7 44. hxg7+ Kxg7 45. Dg4+ Kf7 46. Th7+ Ke8 47. Dg6+ Kd8 48. Th8 en zwart gaf op.

Eigen partijen: Coevorden 1968

Hieronder binnenkort de drie partijen die ik speelde bij Schaakclub Het Kasteel in Coevorden, in een daar gehouden zomertoernooitje in 1968. In 1962-1964 speelde ik daar ook al. Na vervolgens enkele jaren lid te zijn geweest van SC Helpman in Groningen, keerde ik voor eveneens enkele jaren terug naar Coevorden, waar ik onmiddellijk weer lid van Het Kasteel werd. Dit duurde tot begin jaren '70, toen ik weer terugging naar Groningen en..... daar weer bij SC Helpman ging schaken, tot 1976, het jaar waarin het gezin Prins naar Ten Boer verhuisde en ik me uiteraard bij de goede oude SC Ten Boer aansloot. Het kan verkeren, zoals Bredero al opmerkte.

De lezers die tot hun ergernis hebben geconstateerd dat ik hier alweer geen partij verloor, kan ik geruststellen: in latere toernooien is het wel degelijk af en toe mis gegaan! Ik zou willen zeggen: heb nog een tijdje geduld a.u.b.Ronde 1


Wit: H. Arends - Zwart: Albert Prins

1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. Pc3 Pc6 4. Le2 Pf6 5. 0-0 g6 6. d4 cxd4 7. Pxd4 Lg7 8. Lb5 Ld7 9. Te1 Pxd4 10. Lxd7?? Pxd7 11. Lh6 Lxh6 12. Dxd4 0-0 13. Tad1 Lg7 14. De3 Lxc3 15. Dxc3 Tc8 16. Dd2 Pf6 17. c3 Da5 18. b4 De5 19. Tc1 Ph5 20. Dd5 Dxd5 21. exd5 Tc7 22. Tc2 Tfc8 23. g3 Pf6 24. Te3 Pxd5 25. Td3 Txc3 26. Tdxc3 Txc3 27. Txc3 Pxc3 28. a3 b5 29. Kf1 Pb1 en wit gaf op (0-1).


Ronde 2

Wit: J. van Sluijs - Zwart: Albert Prins
1. Pf3 d5 2. c4 c6 3. b3 Lf5 4. Lb2 Pf6 5. g3 h6 6. Lg2 e6 7. 0-0 Pbd7 8. d4 Le7 9. Pbd2 0-0 10. h3 Pe4 11. Ph2 Pdf6 12. Pxe4 Lxe4 13. f3 Lh7 14. De1 Db6 15. c5 Dc7 16. e4 dxe4 17. fxe4 Tad8 18. e5 Pd5 19. Pg4 Tfe8 20. Pe3 Pxe3 21. Dxe3 Lg5 22. Df2 Td7 23. h4 Ld8 24. g4 Tf8 25. Lh3 Le7 26. g5 hxg5 27. hxg5 Lxg5 28. Lxe6 Td7 29. Lc4 Dc8 30. Dg2 Le3+ 31. Kh2 Dd8 32. d5 Te8 33. d6 Dh4+ 34. Dh3 Lf4+ 35. Txf4 Dxf4+ 36. Dg3 en remise (½-½).


Ronde 3

Wit: Albert Prins - Zwart: De Jong

1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 d6 4. e4 Lg7 5. f3 Pbd7 6. Le3 c5 7. d5 e5? 8. dxe6ep fex6 9. Dxd6 De7 10. Dxe7 Kxe7 11. 0-0-0 a6 12. Lf4 e5 13. Le3 b6 14. Pd5+ Pxd5 15. cxd5 Td8 16. Lc4 b5 17. Lg5+ Lf6 18. Lxf6+ Kxf6 19. Lb3 c4 20. Lc2 Pc5 21. Pe2 g5 22. b3 cxb3 23. Lxb3 Pxb3 24. axb3 Ld7 25. Kd2 Tac8 26. Tc1 h6 27. Txc8 Txc8 28. Tc1 g4 29. Txc8 Lxc8 30. b4 gxf3 31. gxf3 h5 32. h4 Lh3 33. Ke3 Ld7 34. f4 exf4 35. Kxf4 Lg4 36. e5+ Ke7 37. Pd4 Kd7 38. Kg5 Ke7 39. Pc6+ Kd7 40. Pb8+ Kc7 41. Pxa6+ Kb6 42. Pc5 Lf3 43. d6 Kc6 44. d7 Kc7 45. e6 Lg4 46. Kf6 en zwart gaf op (1-0).

dinsdag, juli 03, 2007

Eindspelstudie 11

Een kleine wijziging in de besluitvorming op Alberts SchaakBlog!


Voortaan (ijs en weder dienende) één, aan partijen
ontleende, opgave èn/of één eindspelstudie (=compositie)
in de week!

....... en in tegenstelling tot eerdere mededelingen: het opsturen van antwoorden staat voor beide typen opgaven open: in de week volgend op die van plaatsing volgen de juiste oplossingen èn de reacties van de inzenders.

De studies zullen verschillende soorten eindspelen betreffen: nr. 10 betrof bijvoorbeeld een eindspel van toren tegen loper.

In de hieronder staande studie gaat het om de strijd tussen toren en paard.

Eindspelstudie 11

Wit (aan zet) houdt remise!

In de loop van volgende week, zoals al lang gebruikelijk is bij de aan partijen ontleende opgaven, dus nu ook van de studies het juiste antwoord (+ zoals boven vermeld de ontvangen reacties en uiteraard de verdere gegevens van de compositie, zoals maker + jaar.

Oplossingen zijn welkom op Alberts SchaakBlog!

Het opsturen gaat als volgt:

1) Klikken op 'comments', de tekst (de oplossing) intikken bij 'leave your commment' met vermelding van je eigen naam (gewoon meteen onder de tekst). Naam vermelden hoeft niet, maar is wel sympathiek!
2) Woordverificatie (gegeven woord overnemen in kadertje)
3) Klikken op 'anonymous'
4) Klikken op 'publish your comment' en je antwoord is geplaatst!

maandag, juli 02, 2007

Oplossing eindspelstudie 10

Wit (aan zet) wint!

Oplossing: het betreft hier een niet zo eenvoudige, maar wel hele fraaie

studie van de befaamde eindspelcomponist Henri Rinck, het eerst gepubliceerd in de Deutsche Schachzeitung (1907).

Uit de Wikipedia haal ik het volgende:

Henri Rinck was a French chess study composer, considered one of the most important early figures in the field.
He was born in Lyon, where his family were brewers. He graduated in chemistry from Munich Technical School, but moved to Barcelona, Spanje, in around 1900, spending most of his life there. He published several editions of his studies, each one containing the entire contents of its predecessor, plus his newer compositions . The final edition, 1414 Fins de partie (1952) contains his entire output, and came out a few days before his death.

Henri Rinck (1870-1952)

Roelof Kroon (SC Ten Boer) vond het een zo mooie studie dat hij, ondanks mijn mededeling dat er geen oplossing hoefde te worden opgestuurd, het er toch op waagde. Ik ontving de volgende mail van hem (waarvoor natuurlijk toch mijn dank):

Beste Albert,
Mag ik je wel een oplossing opsturen? Ik vind de studies namelijk erg leuk. Bij deze studie is de geometrie van het schaakbord erg grappig. De witte loper dekt nu de velden b3 en b1. Verder is veld b2 niet op tijd toegankelijk voor de zwarte toren omdat hij dan eerst de loper op c2 moet slaan. Wit speelt volgens mij eerst 1. b5-b6. Na 1... Te3xe5 herstelt wit weer de geometrie met 2. Lc2-d3. Om de b-pion te stoppen, zijn helaas de velden b1 en b5 niet toegankelijk doordat de loper er naar kijkt. De velden b2 en b4 zijn niet op tijd bereikbaar doordat de loper op d3 de velden e2 en e4 controleert. Om naar b3 te komen heeft zwart een tempo te veel nodig doordat hij eerst de loper op d3 moet slaan. b6 is niet toegankelijk omdat na 2... Te5-e6 3. Ld3-c4+ volgt; b7 en b8 kan zwart niet controleren omdat de toegangsvelden e7 en e8 door de koning op f8 gecontroleerd worden. Na 2... Te5-h5 volgt 3. Ld3-c4+ en de loper kan terug naar g8. Kortom de b-pion lijkt niet te stoppen. Groet, Roelof, juli 01, 2007

Albert: Dit is allemaal juist. Alleen moet er nog een aspect aan toe gevoegd worden, waardoor de compositie nog aanzienlijk mooier wordt. Dat is natuurlijk het aardige, als je, zoals ik, het antwoord bij de hand hebt, ook al is dat in dit geval tamelijk beknopt.

1. b6 Txe5! 2. Ld3! Th5 (zoals Roelof al aangeeft, is Te6 fataal, wegens Lc4+ en de toren valt) 3. Lc4+ Ka1! 4. b7 Th7 (op 4. ... Th8 volgt nu natuurlijk Lg8 en wit wint) 5. Lf7!! Th8+ (hier zou op 5. b8D? volgen: 5. ... Tf7+!! en er ontstaat een 'dolle toren' die de witte koning voortdurend schaak blijft geven: de koning of de loper kunnen niet nemen wegens pat! De witte koning zou dus naar c8 kunnen lopen, waarna zwart zelfs Td8 met schaak speelt en wit moet alsnog nemen of zijn dame laten slaan, met remise als gevolg! Het antwoord dat ik tot mijn beschikking heb geeft dit allemaal niet, maar dit is nu net de clou van 3. ...Ka1!) 6. Lg8 en wit wint.

Er kan nog aan worden toegevoegd dat 1. Ld3? niet wint, omdat zwart het als volgt speelt: 1. ...Txd3! 2. e6 Tf3+! 3. Kg7 (als wit zijn e-pion blokkeert, volgt meteen Tb3 en zwart bereikt remise) ... Tg3+! 4. Kf6 Tf3+! 5. Ke5 Tb3 en remise.

zondag, juli 01, 2007

Eindspelstudie 10

Hieronder een fraaie eindspelstudie, met als thema: toren tegen loper.

Wit (aan zet) wint!

Binnen enkele dagen de goede oplossing en de naam van de componist en verdere gegevens!

Eigen partijen: Assen 1966

Sinds kort zet ik partijen die ik in (kleine) toernooien heb gespeeld, in de afgelopen (bijna) vijf decennia, op mijn weblog.

Uit de jaren '60, die het eerst aan de beurt komen, gaat het om:

1) de jeugdschaakweek in Emmen (1964),
2) het toernooi t.g.v. het 50-jarig bestaan van de SC Haren (1965),
3) het toernooi ter gelenheid van het 45-jarig bestaan van SC Assen (1966),
4) het zomertoernooi van 'Het Kasteel' in Coevorden (1968),
5) het toernooi in Hoogeveen (1969) en
6) nogmaals een zomertoernooi van 'Het Kasteel' (1969).

Bij de jeugdweek ging het om een zeskamp, bij de overige toernooien waren het vierkampen.

Hieronder toernooi nummer 3.

Een schaaktoernooi georganiseerd door SC Assen, in verband met het 45-jarig jubileum van de club.

Het strijdverloop in groep L (aangeduid als 2e klasse):

Ook over dit toernooi een artikeltje in het Nieuwsblad van het Noorden (even klikken voor leesbare tekst):


Ronde 1 (24-9-1966)

Wit: Albert Prins - Zwart: K. Ottens (Roden)

1. d4 d5 2. Pf3 Pc6 3. e3 a6 4. c4 e6 5. Pc3 Pf6 6. a3 Ld7 7. Ld3 dxc4 8. Lxc4 b5 9. Ld3 h6 10. 0-0 Le7 11. e4 Lc8 12. e5 Pd5 13. Le4 Lb7 14. Te1 0-0 15. Pxd5 exd5 16. Lf5 Pa5 17. Dc2 Lc8 18. Ld2 Lxf5 19. Dxf5 Pc4 20. Dc2 Dd7 21. Lc1 c6 22. b3 Pb6 23. Le3 De6 24. Tec1 Tac8 25. Pd2 Pd7 26. f4 f5 27. Pf3 c5 28. dxc5 Lxc5 29. Lxc5 Txc5 30. Dd3 Db6 31. Kf1 Dc6 32. Txc5 Pxc5? 33. Dc3 Db6 34. Dd4! Dc6 35. Tc1 Tc8 36. b4 Dd7 37.Txc5 Txc5 38. Dxc5 Kh7 39. Pd4 h5 40. e6 De8 41. Dxd5 g6 42. Dd7+ en zwart gaf op: 1-0


Ronde 2 (24-9-1966)

Wit: Albert Prins - Zwart: J.L. Dijk (Beilen)

1.d4 Pf6 2.c4 e5 3.dxe5 Pg4 4.Pf3 Pc6 5.Lf4 Lb4+ 6.Pbd2 De7 7.a3 Lxd2+ 8.Dxd2 Pgxe5 9.Pxe5 Pxe5 10.e3 laatste zet uit boek 10...Pg6 11.Lxc7 0-0+- [11...d5 12.Lg3 dxc4 13.Lxc4 Pe5 14.Lb5+ Ld7 15.Lxe5 Lxb5 16.Lxg7+-] 12.Ld6 De6 13.Lxf8 Kxf8 14.Le2 b6 15.Dd5 Dxd5 16.cxd5 Lb7 17.0-0-0 a6 18.Kb1 b5 19.f3 Pe7 20.e4 d6 21.Tc1 Pc8 22.Tc7 Ta7+- [22...Tb8 23.Thc1 Pb6 24.b4 g6 25.h4 h6 26.g4 g5 27.hxg5+-] 23.Thc1 Pb6 24. b3 g6 25.f4 f5?+- [25...Ke8 26.Lf3 Pd7 27.e5 Kd8+-] 26.Txh7 Kg8 27.Tcc7 fxe4 28.Txb7?+- [28.Tcg7+ Kf8 29.Lg4 Lxd5+-] 28...Txb7 29.Txb7 Pxd5 30.Kc2 Pe3+ 31.Kd2 Pxg2 32.Tb6 en zwart gaf op: 1-0

Ronde 3 (24-9-1966)

Wit: J.B. Wolters - Zwart: Albert Prins

1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.Pf3 d6 4.Lc4 laatste zet uit boek 4...e6 5.d3 Le7 6.d4 cxd4 7.Pxd4 Pf6 8.Pce2-/+ [8.0-0+/=] 8...Ld7= [8. ...Pxe4-/+] 9.Ld2-/+ [9.Ld3=] 9...Pxe4 10.Lc3-+ [10.0-0-/+] 10...Pxc3 11.Pxc3 d5 12.Lb5 Pxd4 13.Dxd4 Lf6 14.Lxd7+ Dxd7 15.Da4??-+ [15.Dd3-+] 15. ...Lxc3+ en wit gaf op: 0-1