vrijdag, februari 16, 2018

Lewenborg 2 verliest van Groninger Combinatie 5Een mailtje van Jan S., wedstrijdleider extern van SC Lewenborg:
   Groninger Comb. 5       1698 - Lewenborg 2         1649 4½ -3½
1. Guido Visser            1800 - Jan Wiebe van Veen  1736 ½  - ½
2. Tim Loos                1754 - Douwe Pol           1697 0  - 1
3. Nico Karsdorp           1714 - Piet Beetsma        1736 1  - 0
4. Job Holtz               1661 - Rudy Frieswijk      1642 ½  - ½
5. Ferry Ruigendijk        1719 - Boudewijn Hoogeboom 1598 1  - 0
6. Henk van der Meer       1681 - Jan Drolenga        1622 0  - 1
7. Ynte Visser             1646 - Jan Schut           1544 1  - 0
 8. Annelies van den Heuvel 1609 - Johan Jans          1616 ½  - ½ 

di  20 mrt Lewenborg 2 - Bedum
za 14 apr Roden 1 - Lewenborg 2 (gezamenlijke laatste ronde in Zuidlaren)
Terzijde:
In De Volkskrant van vrijdag 16 februari staat op de pagina's 22 en 23 een kleine polemiek tussen de heren Wilders en Pechtold over Hongarije. 
Eerstgenoemde maakt het weer eens bont door dat land als een soort paradijs op aarde voor te stellen. Bijna geen moskeeën in Hongarije is dan ook de veelbelovende en naar meer smakende titel van zijn artikel. Het Westen durft zijn identiteit, gestoeld op joods-christelijke en humanistische waarden, niet meer te verdedigen. Daar zijn helaas ook niet altijd even goede redenen voor, ben ik bang. Laat de lezer die zich afvraagt wat ik daarmee bedoel, vooral de column van Harriët Duurvoort in De Volkskrant van 15 februari (ja, er staat in die krant elke dag wel iets behartenswaardigs) onder de titel Mijn moeder over IQ en ras eens doornemen! Een eye-opener van het zuiverste water, zoals ik zelden ben tegengekomen. Ik moest bij het lezen en passant even denken aan de befaamde rede Why I Am Not a Christian van Bertrand Russell. Dat essay staat sinds 1927 als een huis, maar er is nog altijd ruimte voor meer argumenten.

Er is ook een duidelijk verband tussen de strekking van die column en het bedoelde artikel van Wilders als hij schrijft: De Hongaren worden niet dag in dag uit geïndoctrineerd met de boodschap dat ze schuldig zijn aan het onrecht in de wereld, zoals bijvoorbeeld de slavernij. Het eigen cultureel erfgoed wordt er niet stelselmatig ondermijnd, zoals bij ons gebeurt met Zwarte Piet (ik dacht al: waar blijft ie). Het eigen verleden wordt er niet verdacht gemaakt door beroepsactivisten en andere zuurpruimen. Hongaren zijn trots op het eigen land en volk. In Nederland wordt ons alleen maar schaamte aangepraat.

Nee, dat is zonneklaar: als je trots bent op je land zet je er hekken omheen en ben je niet van plan vluchtelingen te helpen. Dat begrijpt een kind. Pechtold heeft het niet moeilijk om het aan alle kanten rammelende betoog van Wilders te ontzenuwen: premier Orbán laat geen spaan heel van de waarden en verworvenheden die Nederlanders - inclusief Wilders - als vanzelfsprekend beschouwen. Vrije pers, vrije wetenschap, een politiek verschoond van corruptie, een rechterlijke macht verheven boven de zweem van partijdigheid: niets van dit alles bestaat in het Hongarije van Orbán.

Maar daar heeft Geert natuurlijk geen boodschap aan: het gaat hem uitsluitend om het uitdragen van de anti-Islam gedachte, tot vervelens toe. Het liefst gecombineerd met het zo vertrouwde en sympathieke 'eigen volk eerst' idee.

Geen opmerkingen: