zondag, november 18, 2018

Nog een reactie op 'KNSB-spelers in de NOSBO': dit keer een serieuze!


Ik ontving nog een reactie (nummer 3) op de kwestie 'KNSB-spelers in de NOSBO'. Hij is afkomstig van Fred Steggink (SC Middelstum). Hij blijkt al in maart 2017 commentaar te hebben geleverd op de gang van zaken omtrent dat opmerkelijke besluit, dat volgens hem (en mij) alleen maar nadelige gevolgen kan hebben en waarvan de voordelen beperkt blijven tot het nóg meer kunnen schaken door sterke schakers die er maar niet genoeg van kunnen krijgen. Behalve competitie spelen tegen spelers met een  min of meer vergelijkbare rating, willen ze ook heel graag tegenstanders met 400-600 ratingpunten  minder (als een soort kanonnenvoer) van het bord drukken. De NOSBO-competitie 2018-19 is nog maar net begonnen en de merkwaardige en veelzeggende uitslagen komen al binnen en zullen ongetwijfeld binnen blijven komen.

Fred mailt het volgende:

Anderhalf jaar geleden (dus nog voor de bondsraad erover zou beslissen) reageerde ik al op deze kwestie:


Eerder heb ik deze bezwaren ook tijdens een ALV van de Nosbo te berde gebracht, hoewel ik toen eigenlijk ook al wel wist dat het een gelopen koers was...

En wat te denken van het gereglementeerde feit (artikel 28) dat een team als Sissa een invaller met een rating van 2394 zonder bezwaar kan laten invliegen, terwijl een club als Middelstum dispensatie moet aanvragen voor iemand met een rating van 1906????

Deze competitie is niet serieus te nemen, het woord competitie is al te veel..... 

*****************

Het klikken op bovenstaande link brengt het uitvoerige en prima commentaar van Fred in beeld dat hij dus al vorig jaar leverde op schaaksite.nl op deze kwestie. Het onzalige idee schijnt een proef te zijn die twee jaar duurt. Tegen die tijd moet iedereen toch wel ruimschoots van het rampzalige karakter van dit besluit, waar kennelijk heel slecht over nagedacht is, overtuigd zijn. Ik hoop in ieder geval dat de volgende twee jaren maar snel voorbij zullen gaan!


Dat het schaken in de NOSBO tussen teams die daar thuis horen dan weer in ere hersteld moge worden! Eerder mag natuurlijk ook.

Geen opmerkingen: