woensdag, september 25, 2019

Jaarvergadering SC Lewenborg
Het was weer zo laat. Gisteravond werd de jaarvergadering van onze schaakclub gehouden.  Maar liefst 18 leden waren aanwezig, een duidelijke verbetering ten opzichte van de 12 in 2018!

Verslagen van vorig seizoen werden in rap tempo goedgekeurd. De kascommissie was behoorlijk ondersteboven (letterlijk: was zich doodgeschrokken. Zoiets moois hadden ze nog nooit gezien) van het financiële werk van penningmeester Durk en van de ontvangst in huize Elzinga met heerlijke koffie en dito koeken. De commissie (Hiddo en Henk) wist dan ook niet hoe snel ze Durk decharge moest verlenen en meldde zich spontaan als vrijwilliger voor volgend seizoen. Dat zit dus wel snor, mits er uiteraard weer koeken op het schoteltje liggen. Tussen de bedrijven door werd nog besloten de contributie met € 10 te verhogen tot € 120. Dat dan weer wel...

Rudy Frieswijk trad af als voorzitter (dank is op zijn plaats) en Jacob Bosgra is bereid gevonden hem op te volgen. Succes en sterkte gewenst!

Er werd kort gesproken over de interne competitie, waarbij Albert de grote voordelen van het  Keizersysteem nog maar eens belichtte. De grotere waardering in punten uitgedrukt voor winst op een sterkere schaker dan voor winst op een zwakkere speler springt er wat dat betreft nogal uit, in plaats van altijd maar de overanderlijke '1'.

Voor zover dat op deze avond al mogelijk was werd door Jan Schut de 'bemanning' van Lewenborg 1 t/m 4 en de twee bekerteams voor komend seizoen opgenoemd.

Tenslotte vond de prijsuitreiking plaats voor het clubkampioenschap (Klaas), categorie B (Boudewijn Hoogenboom) en C (John Souhoka) en voor de kampioen rapid (Hiddo Zuiderweg). Uitgedeeld werden verschillende flessen wijn, maar de wisselbeker liet verstek gaan. 

Hieronder nog enkele foto's genomen na afloop. Een kiekje van de voltallige vergadering ontbreekt helaas. Van het na de vergadering nog volgende snelschaak hebben degenen die toen vertrokken (waaronder Klaas en Albert) weinig meegekregen.
Terzijde:

Vervolg op de post van 4 september, waarin het Kindle repair van Shaun Bythell, de man met een hekel aan e-readers, ter sprake kwam. Hier weer een andere manier om ontregelde leesapparaatjes tot bezinning te brengen:

Geen opmerkingen: