donderdag, oktober 03, 2013

Uit de krant gelicht (Noorderkrant van woensdag 2 okto-ber): voor leesbare tekst 1 of 2x klikken!


Terzijde 1 (uit de befaamde serie 'Katten en Schaken'):

Twee nieuwe sterren aan het firmament

Terzijde 2:

Een eind aan de kattenjacht!


De dierenwelzijnsorganisatie wil met deze actie aandacht vragen voor het feit dat er in Nederland jaarlijks tussen de 8.000 en 13.500 zwerfkatten, waaronder soms ook huiskatten, worden afgeschoten. Uiteindelijk hoopt de Dierenbescherming een einde aan de kattenjacht te maken en roept mensen daarom op om de petitie te tekenen. Daarmee zeg je “nee” tegen het afschieten van katten en “ja” tegen een diervriendelijke manier om het kattenoverschot in ons land te bestrijden.
De Dierenbescherming heeft het doel voor ogen de petitie aan te bieden aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Landbouw, de bewindsvrouw die verantwoordelijk is voor het dierenwelzijnsbeleid in Nederland. Met de petitie zou staatssecretaris Dijksma kunnen worden overgehaald een voorstel te doen om de Flora- en Faunawet aan te passen en daarmee een verbod op de kattenjacht op te nemen.
Uiteindelijk streeft de Dierenbescherming naar het overgaan tot een verplichte identificatie- en registratie van katten, zodat zwerfkatten sneller met hun eventuele baasje kunnen worden herenigd. Nu lukt dat de Nederlandse asielen niet of nauwelijks. Zo ook het overgaan tot het verplicht onvruchtbaar maken van katten, als blijkt dat baasjes die verantwoording niet zelf willen nemen.

Geen opmerkingen: