zaterdag, januari 13, 2018

Lewenborg winnaar massakamp


Op 12 januari ontving ik een mailtje (Jan S.) met een treffend verslag van de lotgevallen van SC Lewenborg op de avond daarvoor. Voor de illustraties is uitsluitend Alberts SchaakBlog verantwooordelijk. 

In de door de Groninger Combinatie georganiseerde massakamp op donderdag 11 januari speelden vier teams om de beker.

De Groninger Combinatie bracht twee teams in het veld. Staunton en Lewenborg ieder één team. Ieder team bestond uit 10 spelers. Er werd een partij gespeeld van 90 minuten en 30 seconden per zet. 

Bij de indeling werd erop gelet dat het ratingverschil niet groter dan 40 punten was. Voor de spelers waren verse oliebollen en een consumptiebon aanwezig. (Albert: had ik nu toch maar meegedaan....)


Ik heb niet alle partijen kunnen volgen zodat hier een persoonlijk gekleurde waarneming volgt.
Marcel  verloor al vrij snel zijn partij. Gezien de eindstelling moet hij iets essentieels over het hoofd hebben gezien. Dit verlies werd echter snel gecompenseerd door een goede winstpartij van Jouke tegen een nieuwe speler van de Combinatie.

Sjak speelde een solide remise. Durk behaalde tegen Paul Zilverberg, gezien het aantal partijen die zij onderling hebben gespeeld, een bijna voorspelbare remise.

Ramon en ik verhoogden de score voor Lewenborg na op het oog eenvoudige winstpartijen.

Rudy verloor na een lange partij, waarin hij vanaf het begin niet al te best stond. Boudewijn won een interessante ingewikkelde partij, waarbij wie de winst zou behalen tot op het laatst onduidelijk was. Harm had een stelling op het bord waarin hij vier pionnen en een toren had tegen twee stukken en twee pionnen. Na een torenoffer wist hij de partij te winnen. Mario was het langst bezig en liet een remiseachtige stand verzanden in verlies.

De eindstand werd bepaald door het aantal gescoorde bordpunten en een van te voren bepaalde rating compensatie factor. Deze rugzakfactor bezorgde Lewenborg de eerste plaats en een te verdedigen wisselbeker voor de prijzenkast! 
Jan.

De volledige uitslagen zijn nog niet binnen. Hieronder staat de Lewenborg score.


1
Mario van der Raad
1897
0
2
Ramon Middeljans
1835
1
3
Marcel Pouw
1825
0
4
Rudy Frieswijk
1645
0
5
Boudewijn Hoogeboom
1603
1
6
Jan Schut
1544
1
7
Sjak Rijploeg
1335
0.5
8
Durk Elzinga
1334
0.5
9
Harm Buter
1316
1
10
Jouke Luxema
944
1
Totaal bordpunten
6
Rating compensatie punten
1.14
Massakamp score
7.14

Terzijde:

Een paar dagen geleden kwam onze buurman bij ons met een dienblad met daarop een opmerkelijk werkstuk.



Een wespennest. Misschien van de Vespula germanica (Duitse wesp), maar ik kan het mis hebben. Al in de zomer had hij (buurman Bert) gemerkt dat er verdacht veel wespen  rondom een hoek van het dak vlogen. Indachtig het gegeven dat wespen uiteindelijk het nest ook weer verlaten, dat dan dus leeg achterblijft, ondernam hij geen actie, hoewel ze (de buurman en zijn vrouw) op zolder slapen, waar dus ook de wespen hun intrek hadden genomen, zij het dan in  de verste hoek, achter het beschot.

Af en toe vonden ze een of twee verdwaalde logées op 'hun' slaapgedeelte, maar ze hielden vol en belden dus geen mannen in witte pakken om het nest uit te roeien. Het betere werk! Het duurde nog redelijk lang, maar toen waren er inderdaad geen wespen meer waar te nemen en kon, nog maar heel kort geleden, het lege nest worden verwijderd.

Jaren geleden ontdekten wij zelf een nest van de Dolichovespula media (Middelste wesp) in een beukenhaag tussen onze tuin en die van de achterburen. Ondanks dat ik  flink gestoken werd door meerdere wespen, omdat ik hard aan een loshangende tak trok en het nest niet zag, zijn er ook toen geen witte mannetjes gebeld, maar hebben we het nest gewoon laten zitten. Ik kocht wel de volgende dag de hieronder genoemde gids om mijn aanvallers te kunnen determineren. Op een goede dag in de herfst waren de wespen verdwenen en was het nest binnen de kortste keren door wind en regen opgelost en geheel verdwenen. 

In de Gids van bijen, wespen en mieren (Heiko Bellmann, Tirion natuur, 1998) lezen we dat de wespen die het meest worden bestreden, alleen omdat hun nesten gemakkelijk ontdekt worden, nu net niet de lastige soorten zijn. De Duitse wesp en de Gewone wesp zijn de lastige soorten. Zij maken hun nest op verborgen plekken, onder de grond of in een hoek in een gebouw.

Dat is dus de pech voor de Middelste en de Saksische wesp, die juist niet opdringerig zijn als wij van een glaasje fris genieten, al of niet met een gebakje erbij, dat zij hun nesten op vaak zichtbare plekken maken, zoals de buitenkant van een gebouw, of in tuinen, plantsoenen of boomgaarden.

Tot slot nog even een kleine reminder: wespen zijn geen ongedierte! Het is wat kort door de bocht om ieder plantje dat we niet in onze tuin wensen onkruid te noemen en ieder dier dat ons niet welgevallig is ongedierte. We kunnen wespen gewoon nuttige insecten noemen.

Geen opmerkingen: