zaterdag, november 17, 2007

Middelmaat in Middelstum: deel 4

Nog één keer zal ik iets zeggen over het kleine drama Middelstum-Ten Boer en dan houd ik het voor gezien. Met mensen die niet inhoudelijk kunnen discussiëren is het uitwisselen van standpunten zinloos, al was het alleen maar omdat ze geen standpunten blijken te hebben.

Zo heeft de heer Jan Mark Hof van Middelstum zich nu helaas ook in het krijgsgewoel gestort, te weten op het NOSBO-forum. Ik ben niet van plan daar ooit nog iets op te zetten (er wordt daar iets te veel richting- en stuurloos door elkaar gemekkerd), dus ik beperk me bij deze laatste keer tot mijn eigen weblog. Bovendien lijkt het er op dat het Forum het privédomein aan het worden is voor SC Middelstum om daar hun onwelvoeglijke taal te deponeren: van elke 15 berichten zijn er de laatste tijd minstens 10 van deze club afkomstig, met een inhoud waarvan de honden geen brood lusten. En dan anderen van frustratie beschuldigen. Verder eindeloos blijven doorgaan met het erbij slepen van allerlei dingen die met het onderwerp helemaal niets te maken hebben. Een beetje sneu is het allemaal wel.

Ook Jan Mark kan niets anders bedenken, dan dat wij niet tegen ons verlies zouden kunnen en daarom achteraf begonnen te zeuren. Dat is een ondertussen achterhaald ideetje Jan Mark (bedenk eens iets anders schakers van Middelstum, ga nu eens, wat ik al eerder heb gevraagd, inhoudelijk verantwoord te werk). Te moeilijk waarschijnlijk. Het feit dat al onze argumenten onbeantwoord blijven bewijst natuurlijk al dat ze op waarheid berusten en dat er heel weinig tegen in te brengen valt.

De vraag waarom we op de avond zelf niets gezegd hebben over al onze 'pijnpunten' is eenvoudig te beantwoorden: omdat de chaos in het 'monumentale pand' (woorden van Fred Steggink, iemand die uitmunt in het maken van irrelevante opmerkingen) al groot genoeg was: er deugde gewoon teveel niet. Het leek me niet wenselijk om op dat moment de spelers van Middelstum er op te wijzen wat goede speelomstandigheden zijn. Ik ben trouwens bang dat het hun bevattingsvermogen te boven zou zijn gegaan.

Op het eind van zijn artikeltje maakt Jan Mark het helemaal bont door te stellen dat, tijdens externe wedstrijden, de spelers van Ten Boer in het vervolg onder de partijen niet doofstom tussen de borden moeten rondwandelen, maar hier en daar een gezellig praatje moeten maken. Heeft de beste Jan Mark ooit gehoord van de regel dat je geacht wordt je klep te houden als er wordt geschaakt?

Ja, later op het Forum even snel toevoegen dat je praten in een aparte ruimte bedoelde. Jammer dat dat er niet meteen bij stond, Jan Mark, want juist daardoor maakte je verhaaltje een behoorlijk onnozele indruk.

Het is met de kennis (net als met nauwkeurigheid en taalbeheersing) van Schaakclub Middelstum toch wel erg droef gesteld!

Samenvattend: gezien en gelezen de merkwaardige, inhoudsloze kreten van de leden van SC Middelstum en hun absolute onvermogen om inhoudelijk op aangevoerde argumenten in te gaan, is algehele verbijstering op zijn plaats.


Ik stop ermee. Genoeg tijd verspild en alles vergeefse moeite. Klaas en ik hebben onze standpunten duidelijk gemaakt. Helaas is er voornamelijk ruige taal teruggekomen en verliezen momenteel de brave schakers uit Middelstum de fatsoensnormen steeds meer uit oog. Toen Middelstum (in plaats van in te gaan op onze punten) meteen in de tegenaanval ging met de opmerking dat wij zo'n kleine speelzaal hebben, hebben zowel Klaas als ik dat gewoon toegegeven. Een dergelijk gebaar was van de kant van Middelstum kennelijk onmogelijk; integendeel, het is daarna met hen van kwaad tot erger gegaan. Als ze hadden geantwoord dat er die avond aan de speelomstandigheden inderdaad het een en ander mankeerde (dat blijft namelijk gewoon overeind), had de 'discussie' niet zo uit de hand hoeven te lopen, als nu is gebeurd.

Tenslotte: clubs die in december en januari naar Middelstum moeten, zou ik toch minstens deze goede raad willen meegeven: trek een extra paar sokken aan en houd handschoenen en oorwarmers in de aanslag!

Geen opmerkingen: