dinsdag, december 07, 2010

SC Ten Boer sluit 2010 in NOSBO af: winst op Staunton 2

Gisteravond, 6 december, heeft Ten Boer de laatste NOSBO-wedstrijd in 2010 met succes afgewikkeld: er werd met 5-3 gewonnen van Staunton 2, waarbij we over de uitslag niet mochten mopperen en dat dus ook niet deden.

Tot de tanden gewapend met ijskrabbers en slot- en ruitontdooiende vloeistoffen, vertrokken we uit Ten Boer om even over 19.00 uur, gesterkt door de mysterieuze, om niet te zeggen uiterst cryptische, opstelling die wedstrijdleider Klaas ons eerder had doen toekomen. Hierop was gereageerd door schrijver dezes met:
Beste Klaas,Waar ik ook kijk: geen teamopstelling! :-( Tot vanavond, Albert.
Ook onze voorzitter had zich bezorgd getoond, gezien zijn aan mij gerichte mail:
Beste Albert, Ik lig ook al het hele weekend voor het scherm maar heb ook niets kunnen ontdekken hetgeen een opstelling zou kunnen verraden………….! Gr. Wim.
Even mysterieus was de verdwijning van drie teamgenoten, vlak voor de wedstrijd. We stopten ongeveer tegelijkertijd met hun auto, maar toch duurde het nog ongeveer een half uur voor zij, na ons, in het speellokaal arriveerden. Waarschijnlijk lag hier een cafébezoek met veel drank, om zich de nodige moed te verschaffen, aan ten grondslag.... Maar het zou toch nog allemaal goed komen.
Zoals de belangstellende lezers van Alberts SchaakBlog weer zal zijn opgevallen: het hanteren van onze moedertaal wordt bij SchaakClub Ten Boer met verve beoefend en zorgvuldig in ere gehouden! Ook niet veel gebruikte woorden passeren bij ons regelmatig de revue.

Van tevoren had Albert, zoals hierboven al uiteen is gezet, zich over de reis enige zorgen gemaakt, maar de weersomstandigheden vielen deze avond erg mee: dooi en zelfs bij terugkeer zo omstreeks 23.45 uur bij de auto bleken alle meegebrachte hulpmiddelen niet nodig te zijn, zodat (om meerdere redenen) in opperbeste stemming de thuisreis werd aanvaard.


Staunton 2 - Ten Boer 1: 3 - 5

1. D. Hummel (z)(1829) - Roelof Kroon (w)(2146): 0 - 1
2. R. Popken (w)(1870) - Klaas Dijkhuizen (z)(1851): 1 - 0
3. B. Kruisinga (z)(1821) - Albert Prins (w)(1748): 0 - 1
4. H. Seijen (w)(1776) - Jan Pilon (z)(1710): 0 - 1
5. R. ter Steeg (z)(1807) - Piet Beetsma (w)(1699): ½ - ½
6. J. Groot (w)(1782) - Wim van Dijken (z)(1438): 1 - 0
7. J. Colly (z)(1701) - Gerard Zijlema (w)(1554): 0 - 1
8. G. ten Brinke (w)(?) - Harm Buter (z)(1484): ½ - ½

1. Toen in de partij van Roelof iets meer dan 30 zetten waren gespeeld en ik even bij zijn bord stond, was het al zo ongeveer beslist. In het centrum stond wit beter, wegens een op sterke toren op d5 en op de koningsvleugel had wit een beslissende aanval, zeker nadat hij de opstoot g6 had gespeeld. Zwart verloor een kwaliteit, wit forceerde dameruil en even later gaf zwart op.

2. Klaas leek op gegeven ogenblik goed te staan met aanvalsmogelijkheden op de koningsvleugel. Wit 'keepte' echter redelijk goed en zwart, door tijdnood overmand, offerde een paard: een offer dat er niet goed uitzag. Wit nam het verlate sinterklaascadeau in dank aan en niet veel later kon zwart, wiens achterstand inmiddels verder was opgelopen, opgeven.

3. Albert speelde voor de verandering weer eens een goede partij. Al in de openingsfase ging het voorspoedig. Zwart ruilde via Pf6-h5 de witte loper op g3 af, maar het is bekend dat de dan ontstane halfopen h-lijn wit nog wel eens goede kansen wil geven. Dat bleek in deze partij zeker het geval, zij het dan dat de beslissing op de damevleugel viel, maar het waren de torens die dat bewerkstelligden. De zwarte koning bleef wat ongemakkelijk in het centrum manoeuvreren, wit kon zijn torens op de h-lijn verdubbelen, won materiaal en speelde het netjes uit.

4. Jan speelde eveneens een aardige partij tegen Henk Seijen. Hoe hij een loper tegen één (of twee?) pionen voorkwam heb ik niet gezien, maar dat was in ieder geval gebeurd toen ik een kijkje kwam nemen. Enkele keren werden zetten herhaald en toen zag zwart het licht en kon nog meer materiaal winnen, waarna wit de gelijkgekleurde vlag hees.

5. Van de partij van Piet heb ik helemaal niets gezien, alleen hoorde ik van Klaas dat hij op winst had gestaan, met een eventuele damevangst (klinkt aantrekkelijk!) in een paar zetten. Dat kwam er niet van en het werd een vrij snelle remise.

6. Wim viel voor de laatste keer in het eerste in, maar kon het niet bolwerken. Dat was niet erg, omdat de winst uiteindelijk toch werd behaald. Collectief succes boven individueel succes is ons motto! We zijn hem hoe dan ook dank verschuldigd voor zijn bereidheid om diverse keren mee te doen.

7. Gerard liet een opmerkelijke overwinning noteren. In een eindspel met elk een paard en een toren en enkele pionnen (zwart één meer) had hij het niet eenvoudig. Zwart leek op weg een manoeuvre met zijn paard te volbrengen om een witte vrijpion op b7 te veroveren, maar zette zijn paard niet op het beste veld, zodat wit een schaakje met zijn viervoeter kon geven op d7 (zwarte koning op b8). Aangezien het witte paard daarvoor nog (op c5) de enige dekking voor de pion op b7 was, kon zwart gewoon de pion nemen, waarna wit een pion op de damevleugel had buitgemaakt, via een aanval op de zwarte toren. De kansen op verlies voor wit waren dan volop aanwezig geweest. Zwart kreeg echter een flinke black-out, zag de witte pion al promoveren, waarbij het niet tot hem doordrong dat b7 gewoon geslagen kon worden en hij reikte Gerard de hand ten overgave. Aangezien op dat moment de stand 4-3 voor Ten Boer was, was ineens de winst bereikt, terwijl een gelijkspel het hoogst haalbare leek.

8. Harm deed, ondanks zijn handicap van een gebroken kuitbeen (op krukken over de gladde straten!) gewoon mee en haalde een nuttige remise binnen.

Geen opmerkingen: