woensdag, maart 20, 2013

24e ronde clubcompetitie + winst Alfred Rodenboog in NOSBO + Terzijde

Met de 24e ronde van de onderlinge competitie werden drie partijen in de annalen bijgeschreven:

Jan Pilon (w) - Klaas Dijkhuizen: ½ - ½
Marten Berends (w) - Albert Prins:  0 - 1
Piet Beetsma (w) - Ad Mertens: 1 - 0

AMK: Harm Buter, Erick Erdtsieck, Erwin Kok, Gerard Zijlema en Bas Klomberg. SN: Wopko DijkemaVerder speelde Alfred Rodenboog een partij vooruit (bord 6) van de wedstrijd tegen ESG 2 die voor volgende week op het programma staat. Toen ik halverwege de avond een blik op hun bord wierp (heel voorzichtig natuurlijk) stond hij een stuk voor en dat waarborgde het volle punt. Korte tijd later was het inderdaad zover en gaf zijn tegenstander op. Mooi werk Alfred! Ten Boer kan een week een voorsprong van 1-0 koesteren en wie weet wat voor moois er nog uit voortkomt.


Alfred (r) en tegenstander Ten Hietbrink van ESG 2

Jan en Klaas speelde een laveerpartij die er wezen mocht. Tegen het eind van de avond constateerde ik met enige verbazing dat alle 16 pionnen nog op het bord stonden, in keurig in elkaar geschoven formaties. Even later bood Jan remise aan, wat Klaas enigszins (?) tegen zijn gewoonte in direct accepteerde. Kennelijk had hij met zijn befaamde kennersblik al gezien dat hij iets minder stond, wat na enige analyse ook zo bleek te zijn.nogmaals Jan-Klaas
Jan-Klaas

Marten en Albert brachten een spannende partij op het bord, waarbij M. na de openingsfase een pion offerde voor tegenspel. Het zag er in eerste instantie wel goed uit maar bracht toch niet datgene wat wit er van verwacht zal hebben: hij zag zijn pion niet terug en later won zwart nog een tweede pion. Eenvoudig was het toen nog niet, omdat de beide dames en de 4 torens nog op het bord stonden. Een sterke (al zegt A. het zelf) pionzet even later betekende evenwel ineens winst voor zwart in alle varianten en wit moest opgeven.

Albert
Marten

In deze stelling speelde zwart 31. ... e3!, waarna wit in alle varianten (bijvoorbeeld 32. fxe3, 32. Txe3 of 32. Dxf3) verloren staat. Wit koos voor de eerste mogelijkheid en gaf op na 32. fxe3 f2+ 33. Kf1 fxe1+ 34.Txe1 Txg4

Ad bood Piet verwoede tegenstand en kwam op een kleine materiële voorsprong. Dan moet vaak (en ook hier) een achterstand in ontwikkeling op de koop toe worden genomen. De vraag is vervolgens hoe daar mee om te gaan en dat lukte Ad uiteindelijk niet voldoende. De precieze gang van zaken heb ik niet gezien, maar in ieder geval ging de winst naar de witspeler: Piet.

Jan-Klaas (l) en Alfred en opponent


Terzijde:

Max Pam schrijft in zijn column Beweringen & Bewijzen in de Volkskrant van vandaag over de moderniteit en noemt terloops ook het bezoek van de Turkse premier aan ons land. Hij zegt met betrekking tot  de aanwezigheid van Rutte, Willem-Alexander en Máxima bij de inhuldiging van de nieuwe paus: "wel een erg hoge delegatie voor iemand die over homosexualiteit, abortus en alle andere speerpunten van de moderniteit eigenlijk heel dicht bij Erdogan staat".

----------------------------------------------
Habemus papam. Het bovenstaande zal best kloppen, maar waar in de publiciteit tot vervelens toe nu juist de nadruk op wordt gelegd is welbeschouwd een bijverschijnsel: dat hij (de paus) zo'n gewone man is. Dit is in meerdere opzichten een opmerkelijke, om niet te zeggen een irritante uitspraak. Hij woonde in een eenvoudig appartementje, hij kookte zijn eigen potje, hij zegt warempel 'goedenavond' (of 'goedendag', daar wil ik even vanaf zijn), hij sprak gewoon Italiaans tegen de toegestroomde menigte gelovigen (je gelooft toch je oren niet!), hij hield een sobere mis, hij laat zich niet in een gepantserde auto vervoeren, maar in een open mobiel, hij draagt eenvoudige kleding en een eenvoudige ring enz., enz. Er zal in de komende tijd ongetwijfeld nog een hele reeks tekenen van soberheid aan worden toegevoegd. Allemaal heel leuk en charmant, maar niet van wezenlijke importantie. Beter een wat minder eenvoudige paus met voor de verandering eens wat eigentijdse denkbeelden (ook maar een tikje met je tijd meegaan schijnt voor pausen niet te zijn weggelegd), waar de mensheid iets aan heeft, dan het omgekeerde. 

Nee, hoe hij over allerlei belangrijke zaken denkt (net als alle vorige en toekomstige pausen ben ik bang: met stokoude opvattingen) speelt geen rol, wat telt is dat hij zo eenvoudig is. Als de hoofdzaken te wensen overlaten dan omarmt men de bijzaken maar en wat andere (hoofd)zaken betreft houden verreweg de meeste gelovigen, zoals bekend mag worden verondersteld, er een geheel op persoonlijke omstandigheden toegesneden geloofswereld op na. Je moet wat!


Geen opmerkingen: