vrijdag, april 10, 2015

Wie redt SC Ten Boer?


Onder de titel 'Wie redt SC Ten Boer?' is op donderdag 9 en vrijdag 10 april, in de regiokranten Noorderkrant en BuurContact, een oproep verschenen om te helpen bij het laten voortbestaan van het seniorenschaak in ons dorp.Wie redt SC Ten Boer?

Nog zes weken duurt het seizoen 2014-15 bij schaakclub Ten Boer. In de onderlinge competitie voert kampioen Klaas Dijkhuizen de ranglijst aan, gevolgd door Albert Prins, Jan Pilon, Piet Beetsma en vijf andere clubleden. In de externe competitie is Ten Boer in de 2e klasse A van de NOSBO op de 3e plaats geëindigd.

Tot zover het positieve nieuws. Het negatieve nieuws is dat het voortbestaan van de club door ledengebrek ernstig in gevaar is. Het zou bijzonder jammer zijn als het seniorenschaak in ons dorp (sinds 1948!) verloren zou gaan. In de komende weken moet hierover duidelijkheid komen. 

Daarom doen de schakers van Ten Boer een laatste poging nieuwe leden te werven en de schaaksport voor het dorp te behouden: tot eind mei organiseren we vrije inloopavonden waarop belangstellenden van harte welkom zijn om met het schaken en de vereniging kennis te maken. Speellokatie: het Buurhoes aan de Gaykingastraat in Ten Boer. Begintijd: 19.45 uur. Er is altijd iemand beschikbaar voor een partijtje! Vanzelfsprekend is een en ander geheel vrijblijvend en de club trakteert op twee gratis consumpties per avond. Ook bij de jaarvergadering op 26 mei is men uiteraard welkom.

Bovendien hoeven zij die in april of mei besluiten om na het zomerreces (juni-augustus) vanaf september lid te worden slechts de helft van de contributie te betalen voor het seizoen 2015-2016! An offer you can’t refuse! Tot ziens! Voor verdere informatie: Klaas Dijkhuizen (050-3023474) of Albert Prins (050-3022085).

Geen opmerkingen: