woensdag, mei 27, 2015

SC Ten Boer (senioren) opgehevenIn een naar mijn smaak iets te opgewekte ledenvergadering (zo gaan die dingen) is gisteravond een eind gekomen aan het seniorenschaak in Ten Boer. We hielden het prettig, er was drank, er waren lekkere hapjes (het leek wel feest!) bestuursleden werden bedankt en kregen als stoffelijk blijk van waardering een heel mooie cadeaubon voor bewezen diensten in (voor sommigen onder hen) de afgelopen bijna 40 jaar. Lovende woorden van bijvoorbeeld Piet, Gerard en Marten aan het adres van de bestuursleden kwamen aangenaam over. Marjolein werd als dank voor de jaren van goede bediening verblijd met een mooi boeket. Verschillende clubleden betuigden hun spijt bij het verdwijnen van de club en gaven te kennen al of niet met schaken door te gaan. 

Jan was in feite al naar Usquert verhuisd, Klaas, Piet en Albert gaan ook hoogstwaarschijnlijk bij een andere club spelen, waarbij Bedum en Lewenborg, gezien de reisafstanden, hoge ogen gooien. Gerard en Wopko houden op, Marten en Ad aarzelen nog. Harm was op vakantie, dus zijn plannen zijn onbekend.

Klaas had zoals gewoonlijk een krachtig financieel verslag gemaakt, waar iedereen volmondig (vanwege eerder genoemde hapjes) mee instemde. Op dat gebied hoeven we ons geen zorgen te maken, dat was duidelijk. Het spelmateriaal en de klokken gaan naar de jeugd: ook aan hen werd dus gedacht.

Ik had zelf de volgende tekst uitgedeeld aan het begin van de avond:  


Bij het verdwijnen van Schaakclub Ten Boer

In 2008 zette ik de volgende tekst op Alberts SchaakBlog:

De club werd op 12 februari 1948 opgericht, onder de naam 'Ons Genoegen' en startte, volgens de eerste inventarislijst, met 10 borden met stukken en 2 klokken. Hier kwam een lening van f 100,- (tegen lage rente, dat dan weer wel) bij de plaatselijke spaarbank aan te pas. Het toenmalige bestuur bestond uit de heren Bodde, Slagter, Sijbolts, Van Bruggen en Woltjer. Het eerste clublokaal was verrassend genoeg gehuisvest in het zelfde gebouw als het huidige: de openbare lagere school, nu horecacentrum 'Buurhoes'.

Het bestuur ging voortvarend te werk, want nog in hetzelfde jaar 1948 slaagde men er in om niemand minder dan oud-wereldkampioen Max Euwe in Ten Boer een simultaan te laten geven.

In 1949 sloot de club zich aan bij de Noordelijke Schaakbond (NOSBO).

In 1951 wordt in de jaarvergadering gestemd over de toelating van vrouwen tot de club. Twee leden stemden tegen(!), de rest van de club was voor. Of het aan die tegenstemmers heeft gelegen, is niet geheel duidelijk, maar vrouwen hebben zich sindsdien zelden of nooit gemeld!
Verder valt op dat in die jaren voor twee kopjes koffie 5 cent moest worden betaald. Waar blijft de tijd!

In 1962 werd de naam van de club veranderd in Schaakclub Ten Boer. Het ledenaantal fluctueerde nogal: waren er in 1973 maar liefst 28 seniorenleden (Spasski-Fischer!), midden 80er jaren waren dat er zo'n negen, zodat de club een kleine crisis te verwerken kreeg. Die kwam men echter te boven en momenteel schommelt het aantal rondom de vijftien.

Hoogtepunten in de clubgeschiedenis waren later de promotie naar de 1e klasse, waar sindsdien met één jaar onderbreking, met wisselend succes wordt gespeeld en met name het veroveren van de NOSBO-beker in 2002: een prestatie voor zo'n kleine vereniging.

Memorabel is verder het (her)oprichten in 2006, door Roelof Kroon, van een jeugdafdeling, waarin sindsdien wekelijks met veel enthousiasme wordt geschaakt.
________________________________________________________________________________

Weinig vermoedde ik toen dat na het ‘rond de 15 schommelen’ (zie hierboven) in de jaren daarna langzaam maar zeker een daling van het ledental zou worden ingezet. Aanvankelijk hadden de redenen daarvan te maken met buiten Ten Boer wonen en minder tijd ter beschikking hebben. Verschillende jeugdleden die het eens bij de senioren probeerden, haakten helaas vrij snel af na het uitblijven van successen, dus dat zette, wat ledenaanwas betreft, geen zoden aan de dijk. Het enige jeugdlid dat geruime tijd heeft meegedaan was Alfred Rodenboog, die na het seizoen 2013-14 in Groningen ging studeren en zodoende uit het zicht verdween. 

Echt in ademnood is de club pas gekomen door het achtereenvolgens in de afgelopen periode afzeggen van onze voorzitter Wim van Dijken, clubkampioen Roelof Kroon en, als laatste, secretaris Jan Pilon. Dit gegeven, gevoegd bij het feit dat diverse pogingen tot ledenwerving (weblog, regionale pers) schipbreuk leden, ja zelfs geen enkele reactie van betekenis opleverden, heeft de doorslag gegeven en tot het besluit geleid onze schaakclub niet langer te laten voortbestaan.

Heel jammer voor de club en voor het verenigingsleven in Ten Boer. Er valt nog wel meer over te zeggen, maar ik zal het maar laten bij de opmerking dat het ook best anders had kunnen lopen.

De club heeft goede jaren gekend. Met de mooiste herinneringen daaraan zullen we het moeten doen.

_____________________________________________________________________________

Tot slot de resultaten van ons laatste seizoen, 2014-2015:

Onderlinge competitie:

1. [Clubkampioen] Klaas Dijkhuizen 460½ punt (2SN1, 13-14); 2. Albert Prins 404½ punt (3SN1, 14-13); 3. Piet Beetsma 325½ punt (1SN1, 14-14); 4. Jan Pilon 311 punten (1SN, 9-7); 5. Marten Berends 239 punten (2SN1, 10-11); 6. Gerard Zijlema 180 punten (1SN, 13-13); 7. Ad Mertens 162½ (2SN, 12-13); 8. Wopko Dijkema 158½ punt (1SN, 13-14); 9. Harm Buter 143½ punt (1SN, 13-12)

Behaalde scores en scorepercentages:

Klaas    24 punten uit 27: 88.8%   (vorig seizoen 87.5%)
Albert   21   "     "  27: 77.7%   (   "     "    63.1%)
Piet     17.5 "     "  28: 62.5%   (   "     "    64.2%)
Jan      11   "     "  16: 68.7%   (   "     "    64.7%) 
Marten   9½   "     "  21: 45.2%   (   "     "    50%)
Gerard   9    "     "  26: 34.6%   (   "     "    50%)
Ad       7    "     "  25: 28%     (   "     "    20.4%) 1e!
Wopko    8½   "     "  27: 31.4%   (   "     "    29.4%)
Harm     6.5  "     "  25: 26%     (   "     "    38%)

Van de niet-prijswinnaars heeft Ad de grootste stijging van het scoringspercentage.  

NOSBO-scores: 1. Piet (4½ uit 6); 2-3. Klaas en Albert (4 uit 6)
                      
Albert Prins.

Op het eind van de avond namen de aanwezigen afscheid van elkaar en verlieten het Buurhoes, in ieder geval op weg naar huis, maar misschien ook op weg naar een nieuwe club of een geheel nieuwe hobby! 

Na 67 jaar geen Schaakclub Ten Boer meer. En dan niet concluderen: 'het heeft zo moeten zijn' (wat ik ergens meende op te vangen), want dat slaat helemaal nergens op. Ik ben niet zo gediend van allerlei fatalistische ideeën en uitspraken. De enig mogelijke conclusie is: 'heel triest dat het zover is gekomen!'

Reacties:

Roland Kroezen:

Het spijt me dit te lezen, erg jammer dat het zo is gegaan.
27 mei 2015 13.41

Derk Schuttel:

Ik sluit me, met weemoed, aan bij de vorige spreker. Erg jammer. Ik kwam met plezier af en toe even buurten bij mijn oude club, waarvan ik een jaar of 10 lid ben geweest. Gezien de afstand en mijn eigen clubverplichtingen op dinsdag zat er niet veel meer in.
Ook in Grijpskerk worstelen we met vergelijkbare problemen en houden we het hoofd moeizaam boven water.

Het allerbeste en hopelijk tot ziens,
28 mei 2015 11.273 opmerkingen:

Roland Kroezen zei

Het spijt mij dit te lezen, erg jammer dat het zo is gegaan.

Anoniem zei

Ik sluit me, met weemoed, aan bij de vorige spreker.
Erg jammer. Ik kwam met plezier af en toe een buurten bij mijn oude club, waarvan ik een jaar of 10 lid ben geweest. Gezien de reisafstand en mijn eigen clubverplichtingen op dinsdag zat er niet veel meer in.
Ook in Grijpskerk worstelen we met vergelijkbare problemen en houden we hoofd moeizaam boven water.

Het allerbeste en hopelijk tot ziens,

Derk Schuttel

Anoniem zei

De achterkleinzoon van medeoprichter Bodde schaakt in Groningen