zondag, oktober 29, 2023

Jaarvergadering SV Lewenborg

 


Dinsdag 24 oktober hield SV Lewenborg zijn jaarvergadering. 

Aanwezig waren de clubleden Hiddo, Roy, Arthur, Willem, Jan Wiebe, Ton, Daniël, Albert W., John, Boudewijn, Jouke, Douwe, Jacob, Klaas en Albert P.

In het begin van de vergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van Jan Schut vorig jaar en het herdenkingstoernooi dat deze maand is gehouden en aan Jan Drolenga, die, na het overlijden van zijn vrouw er alleen voor staat, maar misschien toch wel weer terugkomt. Er is contact met hem geweest.

Door de komst van verschillende nieuwe schakers zijn we dit jaar begonnen met 26 leden.

Ik wil het hier zo ongeveer bij laten, zonder verder in details te treden, maar niet na vermeld te hebben dat een flink deel van de beschikbare tijd werd gevuld door penningmeester Klaas, die een uitgebreid betoog hield over het financiële wel en wee van de vereniging, om tenslotte uit te komen bij een contributieverhoging van € 30,-. Geen kleinigheid uiteraard, maar na enige zwakke protesten (bijvoorbeeld wijzen op clubs met een contributie van € 90!) werd het voorstel wel aangenomen. Onze penningmeester liet zich niet van de wijs brengen.

Aan het eind van het samenzijn werden de prijzen voor seizoen 2022-2023 uitgereikt. Hiddo: clubkampioen; Fred: winnaar van de B-groep; Jan Wiebe: rapidkampioen; Klaas: kampioen snelschaken.

Voorzitter Jacob overhandigt
Hiddo (r) de wisselbeker


6 van de 15 aanwezigen: Jan
Wiebe bekijkt zijn waardebon
Het bestuur: Klaas, Jacob en Douwe 


Geen opmerkingen: