woensdag, mei 11, 2011

Ronde 34 clubcompetitie Ten Boer: Roelof Kroon kampioenIn de 34e ronde van de onderlinge competitie vielen enkele opmerkelijke uitslagen te noteren, ondanks het feit dat er maar 4 partijen werden gespeeld.

Albert Prins (w) - Roelof Kroon: 0 - 1
Piet Beetsma (w) - Klaas Dijkhuizen: 1 - 0
Steffan Vlaswinkel (w) - Fré Blok: 1 - 0
Anna Bruijn (w) - Gerard Zijlema: 1 - 0

Zo won Piet Beetsma, 'de nummer 5 van Ten Boer' van Klaas Dijkhuizen, die eigenlijk pas kort geleden afhaakte voor het kampioenschap, na maanden bovenaan de ranglijst te hebben gestaan en maar heel weinig punten laat liggen, zowel in de NOSBO als in de clubcompetitie. Hij (Klaas) probeerde op de damevleugel van zijn tegenstander iets te bereiken waar, jammer genoeg voor hem, niet veel te bereiken was. Piet counterde bekwaam en lanceerde op zijn beurt een aanval op de zwarte koningsvleugel. Het verschil was dat deze aanval wél levensgevaarlijk bleek en met aan beide kanten luttele seconden op de klok maakte wit het nuchter uit en zette enkele zetten later zijn tegenstander mat.

Nog opmerkelijker was de winst van jeugdlid Anna Bruijn op Gerard Zijlema. Laatstgenoemde kan een ratingverschil in zijn voordeel van zo'n 650 punten overleggen en kwam ook op winst te staan, waarna kennelijk een goedgeefse stemming zich van hem meester maakte, waarna de jeugd de toekomst bleek te hebben.

Hetzelfde kan worden gezegd van Steffan die Fré onder de koude douche zette, wat niet zo moeilijk was nadat de zwartspeler zijn dame in geschenkverpakking had aangeleverd.

Last but not least: Albert-Roelof, een partij met een minder verrassende uitslag. De witspeler kwam iets te nonchalant met zijn 6e zet, zo onder het motto: die is altijd goed. Normaal gesproken wel, maar juist in dit variantje niet. Zwart veroverde een pion en wit liep vanaf dat moment, om in voetbaltermen te spreken, achter de feiten aan. Hij speelde ongemakkelijk verder, niet in de laatste plaats door het geen kans latende spel van zwart en kon uiteindelijk niet anders dan zijn tegenstander de hand reiken. Door deze overwinning en door het verliezen van Klaas is Roelof officieel clubkampioen 2010-2011 geworden.

Dat had natuurlijk ter plekke, in het Buurhoes, met een felicitatie moeten worden bekrachtigd, maar de waarheid gebiedt te zeggen dat het heugelijk feit niet echt tot Albert doordrong en blijkbaar ook niet tot de andere aanwezigen, want het bleef stil in dit opzicht. Roelof bij deze!

Ook de 2e en 3e plaats staan nu vast: Klaas en Albert.

Afwezig waren: Harm Buter, Marten Berends, Jan Pilon en Wouter Grömmel.
Voor de NOSBO speelden in Bedum: Wim van Dijken, Wopko Dijkema, Alfred Rodenboog en Ad Mertens. Een verslagje van hun verrichtingen volgt later.

Geen opmerkingen: