vrijdag, december 26, 2014

Albert Platje overleden

Ik ontving een mail van Erwin Kok, voorzitter van ScepU, de schaakclub in Usquert, en oud-gastlid van SC Ten Boer:

IN MEMORIAM ALBERT PLATJE  

Op kerstavond bereikte mij het bericht dat Albert zoek was, enkele uren later las ik de verbijsterende woorden dat Albert is overleden.

Albert, geboren op 13 juli 1966, mocht slechts 48 jaren oud worden.  Albert leefde, ietwat teruggetrokken, verderop bij mij in de straat, maar door onze gedeelde passie voor het schaken mocht ik hem beter leren kennen.  

De eerste ontmoeting aan het schaakbord was in het Groninger dorpje Bedum tijdens een rapid schaaktoernooi, het zal een kleine 10 jaren geleden zijn.  
Een bleek zonnetje scheen iets na de klok van 9 door het glas in een herberg. Ik kwam tijdens de partij iets voor te staan en bood remise aan. Albert nam deze zuchtend aan, en op mijn volgende vraag of hij een kopje koffie van mij wilde aannemen antwoordde Albert ‘is een potje bier ook goed?’

Veel ontmoetingen en schaakpartijen volgden, zeker nadat Albert in september 2013 lid werd van onze schaakclub, nadat we waren gepromoveerd naar de 2e nosbo klasse. 

2013, het jaar van Albert dus wat mij betreft. Het jaar waarin hij tijdens het open Nederlands schaak kampioenschap de sterren van de hemel speelde. Iemand noemde hem ‘de man die op blote voeten de camping, het terras en het schaakbord in vuur en vlam zet’.  


ONK Dieren 2013, Platje, A - De Jong, L.

Albert speelt 25. Pxd5, en zwart geeft op, er kan volgen: 25...exd5 26.Lxd5+ Ke8 27.Lxc6 bxc6 (of 27...Dxc6) 28.Txf6 Kd8 29.Txe7! en het is uit. 

Tijdens de ScepU clubavonden in het door Albert steevast genoemde ‘schaakkasteel’ en de externe competitie wedstrijden was er sindsdien volop leven in de Usquerter schaakbrouwerij, en in het kielzog van Albert zagen we een stroom kompanen de weg vinden naar onze schaakclub.  
Er werd het navolgende seizoen frank, vrij en met bravoure gespeeld. Verliezen was niet erg, als je er maar voor hebt gevochten! 
Albert had iets binnen de club in gang gezet, het spel resulteerde in wederom een promotie in 2014 naar een hogere klasse, maar, veel belangrijker, in heel erg veel schaakplezier! 

Wat mij betreft bereikte dit schaakplezier haar hoogtepunt tijdens het door Albert eigenhandig georganiseerde ‘ScepU promotietoernooi’, juni 2014.  
Albert op zijn best, als olijke toernooidirecteur, zwaaiend met prijsjes en drankjes, zwoegend en puffend om er iets moois van te maken.  

De laatste partij die Albert voor onze club schaakte was enkele weken geleden. De partij mocht geen naam hebben, wel dat hij, terwijl iedereen was vertrokken, het ‘schaakkasteel’ met mij hielp op te ruimen.  
Het was inmiddels ver na de klok van middernacht. Albert was wat timide, en vertelde te kampen met een verminderde gezondheid. Samen liepen we naar huis, Albert moest onderweg een paar keer stoppen. Hij keek dan omhoog, zuchtte, en zei ‘ik heb het verknald in de opening, maar gelukkig heeft ons team niet verloren’.  

Enkele dagen later, op 5 december, ontving ik een bijzonder mailtje van Albert. Geschreven om 9.42 uur, met louter de woorden ‘dank je’.  
Ik had geen enkel idee waar Albert mij voor bedankte, en ik heb het hem ook niet meer kunnen vragen.  

Alsnog geef ik hem een reactie op deze mail, de enig mogelijke:  

Albert .. jij bedankt!  

Familie en vrienden, heel veel sterkte gewenst namens het bestuur en leden van schaakclub En Passant uit Usquert,  

Erwin Kok, voorzitter ScepU.  

'We zullen doorgaan
Als niemand meer verwacht  
Dat we weer doorgaan
In een sprakeloze nacht  
We zullen doorgaan' 
  
Correspondentieadres familie: 
Middenhaag 401, 7815 LG Emmen.

Albert is opgebaard in het Monuta uitvaartcentrum, Weerdingerstraat 201 te Emmen, waar gelegenheid is om afscheid van Albert te nemen en de familie te condoleren op dinsdag 30 december van 19.00 tot 19.30 uur.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatsvinden woensdag 31 december om 11.00 uur in crematorium "De Meerdijk", Meerdijk 74 te Emmen.

Als u samen met de familie afscheid wilt nemen, wordt u om 10.45 uur in het crematorium verwacht. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

*******************************************

Ik (Albert Prins) heb zelf twee keer (een keer in de NOSBO-competitie en een keer in ons eigen jubileumtoernooi) tegen hem geschaakt en heb hem ook enkele keren, buiten het schaken om, gesproken. Ik vond hem een schaker van formaat en hij leek me een misschien niet altijd even makkelijk toegankelijk, maar sympathiek iemand. 

Albert (met pet) tijdens het jubileumtoernooi  van
 SC Ten Boer, 26 januari 2008 (eigen foto)


Graag wil ik hierbij mijn medeleven uitspreken met Alberts verwanten die hun familielid hebben verloren en met schaakclub ScepU, waar men vanaf nu een belangrijk medeclublid moet missen.

Albert Prins

Geen opmerkingen: