donderdag, januari 25, 2007

Oplossing opgave 76 (van 19 januari)


Op een Olympiade in de 80er jaren kwam de onderstaande stelling op het bord. Zwart, in tijdnood, ging hier in de fout en speelde 1. ... Tc8xc2?

Wit won vervolgens aldus: 2. Ta8+ Kh7 3. De4+ f5 4. Th8+! Kg6 (of 4. ... Kxh8 5. De8+ Kh7 6. Dxh5+ Kg8 7. Td8 mat) 5. De6+ en zwart gaf op, vanwege 5. ... Kg5 6. Txf5+ Dxf5 7. Txh5+ Kxh5 8. Dxf5+ en Tc2 sneuvelt.
Hoe had wit nog iets sneller en mooier kunnen winnen?

Oplossing: Gavrilakis - Marjanovic (Saloniki 1984)

Roelof Kroon stuurde het volgende antwoord op, waar geen woord Frans bij is:

1. Df8+ Kxf8 2. Td8#

1. ... Kh7 2. Dh8+ Kxh8 3. Txh5+ Kg8 4. Ta8+ Tc8 5. Txc8#

2... Kg6 3. Ta6+ f6 4. Dxh5# 3... Tc6 is slechts uitstel.

Dat klopt! Toegevoegd zou nog kunnen worden de variant: 1. Df8+! Kh7 2. Dh8+! Kg6 3. Dxh5+ Kf6 4. Dxf7#, of 4. Td6#

Groningen in beeld (8):

Het oude kerkje in Noorddijk (gem. Groningen) uit de 13e eeuw, waar zo te zien het een en ander aan is gewijzigd in de loop der tijden. De kerk heeft een in verhouding grote toren uit 1648, waar een gedenkplaat aan herinnert. Deze toren werd gerestaureerd in de 18e en in de 19e eeuw. Een recente algemene restauratie vond plaats tussen 1995 en 1997.

Tijdelijke bezienswaardigheid op het aangrenzende erf: forse schade aan de bomen, ontstaan door de storm van 18 januari, waarbij een vallende boom (restant van de stam is links te zien) een andere geheel gespleten heeft.
Foto's genomen op zondag 21 januari tussen 16:10 en 16:20.

Geen opmerkingen: